You are on page 1of 10

TAFSIR IMAM JALALAIN

SURAH AL-QASHAS : 79-82


OLEH :
MUHAMMAD ALFARISYI
MAKA KELUARLAH KARUN KEPADA KAUMNYA DALAM
KEMEGAHANNYA. BERKATALAH ORANG-ORANG YANG
MENGHENDAKI KEHIDUPAN DUNIA: "MOGA-MOGA
KIRANYA KITA MEMPUNYAI SEPERTI APA YANG TELAH
DIBERIKAN KEPADA KARUN; SESUNGGUHNYA IA BENAR-
BENAR MEMPUNYAI KEBERUNTUNGAN YANG BESAR".
TAFSIR SURAH AL-QASHAS : 79
(MAKA KELUARLAH) KARUN (KEPADA KAUMNYA DALAM
KEMEGAHANNYA) BERIKUT PARA PENGIKUTNYA YANG BANYAK
JUMLAHNYA : MEREKA SEMUANYA MENAIKI KENDARAAN SERAYA
MEMAKAI PAKAIAN EMAS DAN SUTRA. KUDA-KUDA SERTA
KELEDAI-KELEDAI YANG MEREKA NAIKI PUN DIHIASNYA.
(BERKATALAH ORANG-ORANG YANG MENGHENDAKI KEHIDUPAN
DUNIA,ADUHAI!) HURUF YA DI SINI MENUNJUKKAN MAKNA
TANBIH (KIRANYA KITA MEMPUNYAI SEPERTI APA YANG TELAH
DIBERIKAN KEPADA KARUN) DALAM MASALAH KEDUNIAWIAN
(SESUNGGUHNYA IA BENAR-BENAR MEMPUNYAI
KEBERUNTUNGAN) YAKNI BAGIAN (YANG BESAR) YANG SANGAT
BANYAK KEBERUNTUNGANNYA.
BERKATALAH ORANG-ORANG YANG DIANUGERAHI
ILMU: "KECELAKAAN YANG BESARLAH BAGIMU,
PAHALA ALLAH ADALAH LEBIH BAIK BAGI ORANG-
ORANG YANG BERIMAN DAN BERAMAL SALEH,
DAN TIDAK DIPEROLEH PAHALA ITU, KECUALI OLEH
ORANG-ORANG YANG SABAR".
TAFSIR SURAH AL-QASHAS : 80
(BERKATALAH) KEPADA MEREKA (ORANG-ORANG YANG
DIANUGERAHI ILMU) TENTANG APA YANG TELAH
DIJANJIKAN OLEH ALLAH KELAK DI AKHIRAT,
("KECELAKAAN YANG BESARLAH BAGI KALIAN) LAFAL
WAILAKUM INI ADALAH KALIMAT HARDIKAN (PAHALA
ALLAH) DI AKHIRAT BERUPA SURGA (ADALAH LEBIH
BAIK BAGI ORANG-ORANG YANG BERIMAN DAN
BERAMAL SALEH) DARIPADA APA YANG DIBERIKAN
OLEH ALLAH KEPADA KARUN DI DUNIA (DAN TIDAK
DIPEROLEH PAHALA ITU) YAKNI SURGA (KECUALI OLEH
ORANG-ORANG YANG SABAR") DI DALAM
MENJALANKAN KETAATAN DAN MENJAUHI MAKSIAT.
MAKA KAMI BENAMKANLAH KARUN BESERTA
RUMAHNYA KE DALAM BUMI. MAKA TIDAK
ADA BAGINYA SUATU GOLONGANPUN YANG
MENOLONGNYA TERHADAP AZAB ALLAH. DAN
TIADALAH IA TERMASUK ORANG-ORANG
(YANG DAPAT) MEMBELA (DIRINYA).
TAFSIR SURAT AL QASHAS : 81
(MAKA KAMI BENAMKAN DIA) KARUN
(BESERTA RUMAHNYA KE DALAM BUMI. MAKA
TIDAK ADA LAGI BAGINYA SUATU GOLONGAN
PUN YANG MENOLONGNYA TERHADAP AZAB
ALLAH) SEUMPAMANYA PENOLONG ITU DAPAT
MENCEGAH KEBINASAAN DARI DIRI KARUN.
(DAN TIADALAH IA TERMASUK ORANG-ORANG
YANG DAPAT MEMBELA DIRINYA) DARI AZAB
ALLAH.
DAN JADILAH ORANG-ORANG YANG KEMARIN MENCITA-CITAKAN
KEDUDUKAN KARUN ITU, BERKATA: "ADUHAI, BENARLAH ALLAH
MELAPANGKAN REZEKI BAGI SIAPA YANG DIA KEHENDAKI DARI
HAMBA-HAMBANYA DAN MENYEMPITKANNYA; KALAU ALLAH
TIDAK MELIMPAHKAN KARUNIA-NYA ATAS KITA BENAR-BENAR DIA
TELAH MEMBENAMKAN KITA (PULA). ADUHAI BENARLAH, TIDAK
BERUNTUNG ORANG-ORANG YANG MENGINGKARI (NIKMAT
ALLAH)".
TAFSHIR SURAT AL-QASHAS : 82
(DAN JADILAH ORANG-ORANG YANG KEMARIN MENCITA-CITAKAN
KEDUDUKAN KARUN ITU) DALAM WAKTU YANG SINGKAT (MEREKA
BERKATA, "ADUHAI! BENARLAH ALLAH MELAPANGKAN) YAKNI
MELUASKAN (REZEKI BAGI SIAPA YANG DIA KEHENDAKI DARI HAMBA-
HAMBA-NYA DAN MEMBATASINYA) MENYEMPITKANNYA BAGI
ORANG-ORANG YANG DIKEHENDAKI-NYA. LAFAL WAY ADALAH ISIM
FI'IL YANG ARTINYA AKU SANGAT KAGUM, DAN HURUF KAF
MEMPUNYAI MAKNA HURUF LAM. MAKSUDNYA, AKU SANGAT
TAKJUB KARENA SESUNGGUHNYA ALLAH MELAPANGKAN DAN
SETERUSNYA (KALAU ALLAH TIDAK MELIMPAHKAN HARUNIA-NYA
ATAS KITA, BENAR-BENAR DIA TELAH MEMBENAMKAN KITA PULA)
DAPAT DIBACA LAKHASAFA DAN LAKHUSIFA (ADUHAI BENARLAH,
TIDAK BERUNTUNG ORANG-ORANG YANG MENGINGKARI.") NIKMAT
ALLAH SEPERTI KARUN TADI.
TERIMA KASIH
SEMOGA BERMANFAAT