You are on page 1of 5

SAJAK

SANG GEMBALA KUDA


SAJAK SANG GEMBALA KUDA

Dia lelaki bergelar perkasa


dengan ___________ keberanian di tangan
rembat angkuhnya memacu takut
menghalau kuda-kuda di padang
berebutan memburu kandang.

Rumput dan ___________ terhidang


adalah kanun janji kesetiaan
dimamah rakus kala lapar
________ peduli nasib diri setelah kenyang
jadi tunggangan memburu rakan.

Dia lelaki punya kuasa


sesekali suaranya lebih gempita
daripada __________________ sekandang
pacuannya diiring seribu keberanian
meredah onak di ____________________
_________ lumpur di ____________________
sambil melibas ____________________
dia melampar muslihat
aku penyelamat maruah
berjuang atas dasar kebenaran
menentang semua kebobrokan

________ lelaki _______________ kuda


hanya mengenal pantas tunggangan
tanpa membaca keletihannya
______ lelaki _______________ kuda
hanya tahu mengejar kehebatan
tanpa menghitung kesakitannya
dan kuda-kuda itu ______________
ditunggangi dan _____________
MAKSUD SAJAK SANG GEMBALA KUDA
RANGKAP 1
Seorang lelaki gagah/penjaga kuda sedang ___________
kuda-kuda yang ada di padang dengan cemeti supaya segera
masuk ke dalam ____________. Dia bertindak dengan berani dan
angkuhnya. Kuda yang berada di padang bersegera balik ke
kandang.

RANGKAP 2
Di dalam kandang telah tersedia rumput dan _________ sebagai
makanan dan akan dimakan oleh kuda ketika lapar. Setelah
kenyang,_____________ ini tidak mengendahkan keadaan diri dan
sanggup ditunggangi untuk tujuan memburu binatang lain.

RANGKAP 3
Dengan kuasa yang ada pada Sang Gembala Kuda, apabila sesekali
bersuara nyaring dan begitu ___________ serta yakin
menunggang kuda-kuda itu untuk menempuh segala rintangan
dan kepayahan yang berlaku. Dia juga bijak menggunakan
________________ dengan berpura-pura sebagai penyelamat
maruah yang kononnya berjuang atas dasar ______________ dan
menentang segala penipuan. Namun ada juga yang berani
menentang kekejaman dan menghalang penindasan penguasa.

RANGKAP 4
_________________ hanya mahu kudanya berlari dengan pantas
tanpa mempedulikan kepenatan kuda yang ditunggangnya. Dia
juga hanya mahu kuda yang dapat membawa ________________
dan tidak menghiraukan penderitaan kuda yang ditunggangnya.
Semua kudanya terus ditunggangi berulang kali tanpa belas
kasihan.
BENTUK SAJAK
Bilangan Rima akhir R1
rangkap

Bentuk sajak Rima akhir R2

Bilangan Rima akhir R3


perkataan
sebaris
Bilangan suku Rima akhir R4
kata sebaris
LATIHAN PEMAHAMAN : SAJAK SANG GEMBALA KUDA

i) Berikan maksud dimamah rakus kala lapar.


(2 markah)
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

i) Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang


boleh dilaksanakan untuk mencapai kejayaan yang
dihajati? Berikan dua langkah. (KBAT)
(3 markah)
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

i) Nyatakan dua gaya bahasa yang terdapat dalam sajak


ini. (4 markah)
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________