Вы находитесь на странице: 1из 23

The

EDITORIAL

The WHAT,
WHICH & WHY of
Editorial Writing
WHAT IS AN EDITORIAL?
An editorial is an analytical interpretation of
significant issues, usually read to get a better
understanding of the controversial issues
buffeting the nation and to be reinforced of
ones opinion.
A conventional editorial might be defined as a
critical interpretation of significant, usually
contemporary, events so that the publications
typical reader will be informed, influenced, or
entertained.

*Critical means evaluating, not fault-finding


The editorial is designed to give
meaning to bare facts, to provide
setting, sequence and significance.
Much foreign, economic and
political news is meaningless
without interpretation.
Interpretation makes the news
vital,, living incident to readers
who otherwise would be only
perplexed by the factual
statements.
CHARACTERISTICS OF
AN EDITORIAL
An editorial is the position of
the paper, not of the person.
It is current.
It is relevant.
PARTS OF AN EDITORIAL

Title
Lead or introduction
Body
Conclusion,summary, or
appeal for action
TYPES OF EDITORIALS
Informative Editorialmay define
terms and issues, identify persons and
factors, provide historical and
geographical background when
necessary.
Argumentative Editorialtakes a
stand on a controversial issue and lives
up to its reasons in a logical way. It may
present both sides of the controversy.
Editorial of Persuasionenlists the
readers support of a program or a plan
of action. It gives reasons for support
in closing; it cites advantages to be
gained or contains a plan of action.
Editorial of Interpretation or
Commentexplains the
significance of a recent news
event in relation to other events.
Editorial of Criticismanalyzes
the faults in a situation. It
usually suggests a solution but it
may end with a question
regarding the remedy.
Editorial of Appreciationwritten
to praise to give commendation
or tribute to a certain individual,
institution, or project.
Editorial of Entertainmentlight and
short but may subtly suggest a point
while it amuses.
Editorial of Refutationwritten in
answer to an appropriate opinion
expressed in another publication or
even in casual talk.
News Editorialsummary of events
pertaining to one topic. It is
presented in such a way that the
editorial opinion is clear, whether
stated or merely implied.
Editorial of Analogypresents a comparison
of two entirely different things in order to
explain the unfamiliar through the familiar,
the complicated through the simple, and the
abstract through the concrete.
Pooled Editorialresorted to if the issue
involved was very serious that the editors
of various newspapers believed their papers
have to address the issue by coming out
jointly with a common editorial, which they
may or may not title as a pooled editorial.
WRITING THE EDITORIAL
Be brief.
Write simply and directly.
Be impersonal. Use the Third Person
or we. Never use I except in
quotations.
Be sincere.
Write clearly.
Write vigorously.
Present facts rather than mere opinion.
Be authoritative, but dont preach.
Use various devices to catch and
keep the readers interest, such as:

a striking title
a good lead the bait
illustration in the form of a brief
narrative
authority to support your facts or
arguments
analogy
comparison and contrast
End the editorial
appropriately.
Relate the editorial to the
lives of the readers.
EVALUATING AN EDITORIAL
Are the form and style appropriate to
the content and purpose?
Does it have a purpose and does it
seem to accomplish that purpose?
Does it make the reader think?
Does it reflect the writers originality
and ingenuity?
Is the writing clear, vigorous, direct
and simple?
Is the diction exact, not ambiguous?
Does the editorial reflect clear
and logical thinking?
Does it give evidence of
accurate knowledge?
Does it sound sincere?
Does the opening sentence get
the reader involved?
Are the paragraphs
comparatively short?
Is the editorial brief and
pointed?
Samples of Editorials
Cinderella without the Happily Ever After?

One of the most enchanting, not to mention


popular, fairytales of all time is the Disney version
of the classic tale Cinderella. Everyone is familiar
with the story of the orphaned girl who made
friends with mice and birds, her evil stepmother
and horrible stepsisters, her Fairy Godmother, and
her glass slipper. Today the term Cinderella refers
to a person who unexpectedly meets success after
a period of hardships and trials. Many people can
be identified as modern day Cinderellas. Even
people like Vice President Jejomar Binay.
Like Cinderella, Binay was orphaned at a very tender age.
Because of his parents untimely deaths, he was left to live with
his uncle. Though in his story there is a lack of evil stepmothers
and prince charmings, the hardships the experienced could very
well be their modern equivalent.

And like Cinderella, he got past his obstacles.


Binay went on to become a lawyer first, then eventually a
politician. After his run as the longest serving mayor of
Makati, Binay is now, as everyone knows, the Vice
President of the country. Given this long and successful
career in politics, it is a no-brainer that he and his family
are now very wealthy.

Recently though, it has been hinted that they might


actually be wealthier than they seem. Reports about the
Binays hidden properties have been on the news for
months. The family has been under criticism ever since.
Could the Vice Presidents Cinderella story be
repeating itself, only this time to his entire family? If it is,
their Fairy Godmother better not to be too late to help
them, or this will be a Cinderella story without the
happily ever after.

Arradaza, Abbe Margarette M.


NOCNHS, Ormoc City Division
Editorial Writing Secondary (Filipino)

Masalimuot na Gusot
Patuloy pa rin ang imbestigasyon sa mga di-umanoy kayamanang
hindi idineklara ni Bise-Presidente Jejomar Binay sa kanyang Statement
of Assets and Liabilities Networth na siyang umani ng batikos galling sa
taumbayan. Ang kaganapan na ito ay mala-Cinderella ang kwento.

Noong nakaraang taon pa sinimulang imbestigahan ang kasong ito


at dito ibinunyag ng dating Vice-mayor ng Makati City na si Ernesto
Mercado na may hinihinalang Hacienda Binay na ekta-ektarya ang
lawak na siyang matatagpuan daw sa Batangas.

Tila katulad ng kapares na sapatos ni Cinderella na hinanap ng mga


imbestigador ang mga iba pang tinatagong kayamanan ni Binay sa iba
pang panig ng bansa.
Ang 350 ektaryang lupa na sumasaklaw sa tatlong barangay sa
Rosario, Batangas na sinasabing Hacienda Binay ay inaangkin daw
ng Sunchamp, isang korporasyon na sabi naman ng guard ng farm.

Giit din ng kampo nina Binay na ito daw ay panggigipit sa


kanilang pamilya lalo na raw dahil papalapit na ang halalan 2016 na
kagaya naman sa panggigipit ng tatlong step sisters ni Cinderella.

Isa pa rito ay ang paghahamon ng Senador na si Antonio Trillanes


ng isang debate sa pagitan nila ni Binay at ito raw ay tungkol sa
kanyang mga kayamang itinago na sa bandang huli ay inayawan ni
Binay sa panayam sa kanya noong kaarawan niya.

Ang taumbayan ay may hating pagpapasya ukol rito at ayon sa


iba ay panandalian lamang daw and lahat ng iyon para kay Binay na
maihahalintulad naman sa buhay ni Cinderella na panandaliang
magkakaroon ng magarang buhay ngunit pagdating ng takdang oras
ay babalik sa dati.
Hindi naman lingid sa ating kaalaman ang pinagdaanan ni Binay
na dumaan muna sa butas ng karayom bago nakamit ang
kaginhawaan sa buhay kagaya sa sitwasyon ni Cinderella na mula
sa wala ay nagtagumpay. Ngunit ikanga, Walang sinumang mas
nakakataas sa batas. Mananagot ang dapat managot kung
nakalalabag sa batas.

Kagaya ng kinahinatnan o naging wakas ng kwentong


Cinderella, sanay lumabas ang katotohanan. Sa kwentong iyon,
ipinakita ang pagtanggap kung anong mayroon siya at mamuhay na
kuntento. Ganito sana ang mangyari sa kaso ni dating Bise-
Presidente, ang pagkalantad ng pawang katotohanan at pagtama sa
mga kamalian. Nararapat na magkaroon ng mas komprehensibong
pagtrato sa imbestigasyon dahil isa itong masalimuot na gusot.

Glenn R. Permejo
Tolosa NHS, Leyte
Divsion
Assignment:
Write an editorial of analogy about the
following major and light issues:

K-12 Implementation vs Mayweather-


Pacquiao Fight
Teaching is not
telling your students
what to do. Teaching
is when you allow
them to explore life.