You are on page 1of 32

Rela dan menerima pemberian Allah

subhanahu wataala apa adanya


Qanaah itu mengandung lima perkara:

1.Menerima dengan rela akan apa yang ada.


2.Memohonkan kepada Tuhan tambahan yang
pantas, dan berusaha.
3.Menerima dengan sabar akan ketentuan
Tuhan.
4.Bertawakal kepada Tuhan.
5.Tidak tertarik oleh tipu daya dunia.

(Tasauf Moden , HAMKA)


Barangsiapa yang telah beroleh rezeki, dan telah
dapat yang akan dimakan sesuap pagi sesuap
petang, hendaklah tenangkan hati, jangan merasa
ragu dan sepi. Tuan tidak dilarang bekerja mencari
penghasilan, tidak disuruh berpangku tangan dan
malas lantaran harta telah ada, kerana yang demikian
bukan qanaah, yang demikian adalah kemalasan.
Bekerjalah, kerana manusia dikirim ke dunia buat
bekerja, tetapi tenangkan hati, yakinlah bahawa di
dalam pekerjaan itu ada kalah dan menang. Jadi tuan
bekerja lantaran memandang harta yang telah ada
belum mencukupi, tetapi bekerja lantaran orang
hidup tak boleh menganggur.
Intisari pelajaran agama ialah menyuruh
qanaah itu, qanaah hati, bukan qanaah ikhtiar.
Sebab itu terdapat pada masa sahabat-
sahabat Rasulullah saw, orang kaya-kaya,
berwang, berharta berbilion, berumah sewa,
berunta banyak, memperniagakan harta
benda keluar negara, dan mereka qanaah
juga.
Faedah qanaah amat besar di waktu harta itu
terbang dengan tiba-tiba.
Maksud qanaah itu amatlah luasnya. Menyuruh
percaya yang betul-betul akan adanya kekuasaan
yang melebihi kekuasaan manusia, menyuruh
sabar menerima ketentuan Ilahi jika ketentuan itu
tidak menyenangkan diri, dan bersyukur jika
dipinjamiNya nikmat, sebab entah terbang pula
nikmat itu kelak. Dalam hal yang demikian
disuruh bekerja, kewajipan belum berakhir. Kita
bekerja bukan lantaran meminta tambahan yang
telah ada dan tak merasa cukup pada apa yang
dalam tangan, tetapi kita bekerja, sebab orang
hidup mesti bekerja..
Berdasarkan itu fakta di atas mukmin yang
beriman kepada Allah sebagai Tuhan, Islam
sebagai agama dan Muhammad seorang nabi dan
seorang rasul hendaklah berpuas hati dengan apa
yang Tuhan kurniakan kepadanya, sama ada
sedikit atau banyak, dan tidak melihat kepada apa
yang dikurniakan kepada orang lain daripada harta
dan lain-lain lagi perhiasan dunia lain yang fana
" "
37-36 : .
Dan Kami jadikan unta (yang dihadiahkan kepada
fakir miskin Mekah itu) sebahagian dari syiar
agama Allah untuk kamu; pada menyembelih unta
yang tersebut ada kebaikan bagi kamu; oleh itu
sebutlah nama Allah (semasa menyembelihnya)
ketika ia berdiri di atas tiga kakinya maka apabila
ia tumbang (serta putus nyawanya), makanlah
sebahagian daripadanya dan berilah (bahagian
yang lain) kepada orang-orang yang tidak meminta
dan yang meminta. Demikianlah Kami mudahkan
ia untuk kamu (menguasainya dan
menyembelihnya) supaya kamu bersyukur.
Daging dan darah binatang korban atau
hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai
kepada Allah, tetapi yang sampai
kepadaNya ialah amal yang ikhlas yang
berdasarkan takwa dari kamu.
Demikianlah Dia memudahkan binatang-
binatang itu bagi kamu supaya kamu
membesarkan Allah kerana mendapat
nikmat petunjukNya. Dan sampaikanlah
berita gembira (dengan balasan yang
sebaik-baiknya) kepada orang-orang yang
berusaha supaya baik amalnya.
" "
.


273 :
(Pemberian sedekah itu) ialah bagi orang-orang
fakir miskin yang telah menentukan dirinya (dengan
menjalankan khidmat atau berjuang) pada jalan
Allah (membela Islam), yang tidak berupaya
mengembara di muka bumi (untuk berniaga dan
sebagainya); mereka itu disangka orang kaya oleh
orang yang tidak mengetahui halnya, kerana
mereka menahan diri mereka dari meminta-minta.
Engkau kenal mereka dengan (melihat) sifat-sifat
dan keadaan masing-masing, mereka tidak
meminta kepada orang ramai dengan mendesak-
desak,. Dan (ketahuilah) apa jua yang kamu
belanjakan dari harta yang halal maka
sesungguhnya Allah sentiasa Mengetahuinya.
" "

(
" :
" ) ( ) 2349
. 1/35 :
.
Berbahagialah orang yang mendapat
petunjuk kepada Islam, dan telah hidup
mencukupi dan rela (dengan apa yang dia
ada).
(
" :
) 1054 ( " )
Telah berjayalah orang yang Islam,
diberikan rezeki mencukupi, dan dia rela
terhadap Allah kepada apa yang
dikurniakannya.
" "
: :
"
. " )

Lihatlah kepada orang yang berada di
bawah kamu, jangan kamu lihat kepada
yang di atas kamu. Maka ia adalah lebih
patut kamu tidak meremehkan nikmat Allah
" "

:

. :
: :


:

Maksudnya: Ya Allah, jadikanlah


kehidupan keluarga Muhammad itu
secukupnya (dengan tiada lebih dari
hajat)
Betapa zuhudnya Nabi kita s.a.w : Lihat &
Renungkan, dalam sebuah hadis, Nabi
Muhammad saw telah ditawarkan oleh Allah
swt untuk menjadikan Batha` Makkah sebagai
kawasan emas yang akan memudahkan
dakwah Nabi saw.Nabi saw hanya redha untuk
terus hidup bersederhana dengan kata baginda
:Ya Allah aku memilih kenyang sehari dan
lapar sehari. Apabila aku lapar, aku akan
memohon kepadaMu dengan rendah hati dan
apabila aku kekenyangan, aku bersyukur dan
memujiMu. ( Riwayat Ahmad no 22244, al-
Tirmizi no 2347, al-Tabarani no 7835, al-
Baihaqi no 1467 , Ibnul Mubarak no 196 )
Berkata sahabat, Abdullah bin Masud Radhiallahu
anhu meriwayatkan: Tidur Rasulullah Shallallahu
alaihi wasallam di atas tikar, kemudian Baginda
bangun daripada tidurnya itu dan (telah nampak bagi
kami) berbekas di sebelah badan Rasulullah. Maka
kami pun berkata: Wahai Rasulullah, bagaimana
kalau kami jadikan satu alas atau bantal yang lembut di
antara Tuan dengan tikar itu?
Bersabda Rasulullah: Maksudnya: Saya tiada
berhajat akan dunia. Tiadalah saya dengan dunia itu
melainkan umpama orang belayar berteduh di bawah
suatu pohon, kemudian dia bergerak meninggalkan
pohon itu.
:

(

" )
Dalam suatu peristiwa lain pula, ialah ketika
Rasulullah menikahkan puterinya, Fatimah
dengan Ali bin Abi Talib. Pada masa itu
Baginda menjemput Abu Bakar, Umar dan
Usamah untuk membawakan 'persiapan'
Fatimah. Mereka tertanya-tanya apakah yang
disiapkan oleh Rasulullah untuk puteri
tercinta dan menantunya yang tersayang itu?
Ternyata, Rasulullah hanya menyiapkan
gandum yang telah digiling, kulit binatang
yang disamak, cerek dan sebiji pinggan.
Apabila mengetahui hal itu, Abu Bakar
menangis
"Ya, Rasulullah, hanya inikah persiapan
untuk Fatimah?'' tanya Abu Bakar
tersedu-sedan."Ini sudah cukup bagi
orang yang berada di dunia,'' jawab
Rasulullah menenangkannya. Kemudian
Fatimah keluar dari rumah dengan
memakai pakaian pengantin yang cukup
bagus, tetapi mempunyai 12 tampalan!
Tiada perhiasan yang berharga mahal.
Cara-cara mencapai qanaah
1. Memperkuat Keimanan kepada Allah
subhanahu wataala.
Barangsiapa yang kaya hati maka dia mendapatkan nikmat
kebahagiaan dan kerelaan meskipun dia tidak mendapatkan
makan di hari itu.
Sebaliknya siapa yang hatinya fakir maka meskipun dia
memiliki dunia seisinya kecuali hanya satu ringgit saja,
maka dia memandang bahwa kekayaannya masih kurang
seringgit, dan dia masih terus merasa miskin sebelum
mendapatkan seringgit itu.
-Perbezaan antara Qarun dan Nabi Sulaiman
-With the great power comes great responsibilityu
2. Yaqin bahawa rezeki telah tertulis

Dari Ibnu Mas'ud r.a, disebutkan sabda


Rasulullah s.a.w di antaranya, "Kemudian
Allah mengutus kepadanya (janin) seorang
malaikat lalu diperintahkan menulis empat
kalimat (ketetapan), maka ditulislah
rizkinya, ajalnya, amalnya, celaka dan
bahagianya." (HR. Al-Bukhari, Muslim dan
Ahmad)
3. Memikirkan Ayat-ayat al-
Qur'an yang Agung.
`Amir bin Abdi Qais pernah berkata, "Empat ayat di
dalam Kitabullah apabila aku membacanya di petang
hari maka aku tidak peduli atas apa yang terjadi
padaku di petang itu, dan apabila aku membacanya di
pagi hari maka aku tidak peduli dengan apa aku akan
berpagi-pagi, (yaitu):
Fathiir:2
Yunus:107
Huud:6
Ath-Thalaq:7
4. Ketahui Hikmah Perbezaan Rezeki
"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu?
Kami telah menentu kan antara mereka penghidupan
mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah
meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain
beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat
mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Rabbmu
lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan." (QS. Az-
Zukhruf:32)
"Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di
bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas
sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu
tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu."(Al An'am 165)
5. Banyak Memohon Qana'ah kepada Allah

Nabi berdoa, "Ya Allah berikan aku sikap


qana'ah terhadap apa yang Engkau
rezekikan kepadaku, berkatilah pemberian
itu dan gantilah segala yang luput (hilang)
dariku dengan yang lebih baik." (HR al-
Hakim, beliau menshahihkannya, dan
disetujui oleh adz-Dzahabi)
6. Menyedari bahwa Rezeki Tidak
Diukur dengan Kepandaian
Kesedaran tentang hal ini akan menjadikan
seseorang bersikap qana'ah, terutama ketika
melihat orang yang lebih bodoh,
pendidikannya lebih rendah dan tidak
berpengalaman mendapatkan rezeki lebih
banyak daripada dirinya, sehingga tidak
memunculkan sikap dengki dan iri.
7. Melihat ke Bawah dalam Hal Dunia

Hadis contoh qanaah yg lalu


8. Membaca Kehidupan Salaf

9. Menyedari Beratnya Tanggung


Jawab Harta
Ketika seorang hamba ditanya tantang umur,
badan, dan ilmunya maka hanya ditanya dengan
satu pertanyaan yakni untuk apa, namun tentang
harta maka dia dihisab dua kali, yakni dari mana
memperoleh dan ke mana membelanjakannya?
10. Melihat Realiti Bahawa Orang
Fakir dan Orang Kaya Tidak Jauh
Sungguh indah apa yang diucapkan Abu Darda
radhiyallahu `anhu, "Para pemilik harta makan dan
kami juga makan, mereka minum dan kami juga
minum, mereka berpakaian kami juga berpakaian,
mereka naik kendaraan dan kami pun naik
kendaraan. Mereka memiliki kelebihan harta yang
mereka lihat dan dilihat juga oleh selain mereka,
lalu mereka menemui hisab atas harta itu sedang
kita terbebas darinya.
Sumber: "Al-Qanaah, mafhumuha, manafiuha, ath-thariq ilaiha," hal 24-30,
Ibrahim bin Muhammad al-Haqiil. [alsofwa]