Вы находитесь на странице: 1из 5

mijloace

executant de producie

proces de
munc

mediul
sarcina de de munc
munc
MSURI DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR DE MUNC SI A BOLILOR
PROFESIONALE

FACTORI DE RISC MSURI DE PREVENIRE

Proprii executantului: SELECTIA PERSONALULUI

OMISIUNI EXAMEN MEDICAL

ACTIUNI GRESITE EXAMEN


PSIHOPROFESIONAL
EFECTUAREA
NECORESPUNZTOARE A INSTRUIRE PERSONAL
OPERATIILOR DE MUNC INFORMARE DOCUMENTARE
EFECTUAREA DE OPERATII PROPAGAND
N AFARA SARCINII DE CONTROL PREVENTIV AL STRII
MUNC DE FAPT
COMUNICRI DOTAREA CU ECHIPAMENT
ACCIDENTOGENE INDIVIDUAL DE PROTECTIE
MSURI DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR DE MUNC SI BOLILOR
PROFESIONALE

FACTORI DE RISC MSURI DE PREVENIRE

ORGANIZAREA ERGONOMIC A
Proprii sarcinii de munc: ACTIVITTILOR:
CONTINUTUL SAU DOZAREA CORESPUNZTOARE
STRUCTURA A SARCINII DE MUNC
NECORESPUNZTOARE COORDONAREA OPTIM A
SCOPULUI PROCESULUI DE ACTIVITTILOR
MUNC SAU SITUATIILOR DE
ATRIBUIREA TUTUROR
RISC SARCINILOR SI INFORMATIILOR
NECESARE PENTRU ATINGEREA
CERINTE OBIECTIVULUI STABILIT
SUB/SUPRADIMENSIONATE
IMPUSE EXECUTANTULUI N ASIGURAREA CONCORDANTEI
NTRE SARCINILE DE PRODUCTIE
RAPORT CU POSIBILITTILE SI CELE DE SECURITATE
ACESTUIA
MSURI DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR DE MUNC SI BOLILOR
PROFESIONALE

FACTORI DE RISC MSURI DE PREVENIRE

Proprii mijloacelor de
productie: CONCEPEREA UNOR
FIZICI TEHNOLOGII NEPERICULOASE
MECANICI (miscri periculoase,
suprafete, vibratii, explozii)
TERMICI DOTAREA CU DISPOZITIVE DE
ELECTRICI PROTECTIE COLECTIV
CHIMICI (substante toxice,
inflamabile)
BIOLOGICI ORGANIZAREA ECONOMIC A
SUB/SUPRASOLICITARE LOCULUI DE MUNC
PSIHO-FIZIOLOGIC A
EXECUTANTULUI
MSURI DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR DE MUNC SI BOLILOR PROFESIONALE

FACTORI DE RISC MSURI DE PREVENIRE

DOTAREA CU INSTALATII DE
Proprii mediului de munc: VENTILATIE INDUSTRIAL
FIZICI (microclimat
necorespunztor, zgomot, DOTAREA CU MIJLOACE SI
vibratii) DISPOZITIVE DE COMBATERE
CHIMICI (gaze, vapori, aerosoli, NOXELOR CHIMICE
toxici, caustici, pulberi si
suspensii n aer ZGOMOTULUI, VIBRATIILOR
BIOLOGICI (micro sau RADIATIILOR
macroorganisme)
DOTAREA CU INSTALATII DE
SUPRASOLICITAREA PSIHO-
FIZIOLOGIC A ILUMINAT CORESPUNZTOARE
EXECUTANTULUI