You are on page 1of 9

Centrale

Hidroelectrice

Autor: Rusu Bogdan


Grupa: 6101
Generalităţi asupra hidroenergiei si a
hidrocentralelor

 Hidroenergetică
 O hidrocentrală are la bază hidroenergetică.
 Hidrenergetica este fenomenul de producere a energiei
electrice prin utilizarea energiei apelor
 Hidroenergia este o formă de energie regenerabilă
Generalităţi asupra hidroenergiei si a
hidrocentralelor

 Hidrocentrale
 Printr-un baraj de acumulare a apei pe cursul unui râu unde
poate fi prezentă și o cascadă, se realizează acumularea
unei energii potențiale, trasformată în energie cinetică prin
rotirea turbinei hidrocentralei
Tipuri de hidrocentrale

 Hidrocentrale cu cădere de apă


 Folosirea căderii de apă acest parametru este determinat
de diferenţa de nivel dintre oglinda apei din lacul de
acumulare (în spatele barajului) și oglinda apei de jos după
ce apa a trecut prin turbină.
Tipuri de hidrocentrale

 Clasificare centrale hidroelectrice


 așezate pe firul râului (centrale fluviale), producând
curent după debit
 cu un lac de acumulare
 CHEAP - centrale hidroelectrice cu acumulare prin
pompare
 cu caverne, pentru acumularea apei
Puterea hidrocentralelor

 Puterea notată cu litera P este determinată


de debitul = Q, de diferența de nivel = h și de
randamentul hidraulic și cel al echipamentului = η
 Un calcul aproximativ a puterii, folosind aproximarea:
g ρ
Concluzii

 Din cele prezentate mai sus, rezultă principalele


avantaje ale centralelor hidroelectrice :
 Avantajul economic, randament ridicat, preț de cost redus,
având o viață lungă
 Avantajul ecologic, nu poluează mediul înconjurător, uneori
pot genera conflicte când sunt amplasate în parcuri
naționale sau când nivelul apei barajului acoperă localități.
 Avantajul unui pericol scazut pentru populatia din jurul
barajelor
Bibliografie

 [1] www.hidrocentrale.ro
 [2] www.wasser.de
 [3] www.oncity.ro
 [4] Revista „Tehnologii” Colegiul Tehnic „Gh. Asachi”
Botosani, autor prof. Cretu Daniela