You are on page 1of 6

SOLAT BERJEMAAH

PENGIKAT HATI
PENGERTIAN DAN HUKUMSOLAT
BERJEMAAH
 Dari segi bahasa : Berasal dari perkataan “ ‫ “ جمع‬bermaksud berkumpul.

 Dari segi istilah : Solat yang dilakukan secara berkumpulan terdiri daripadaa
imam dan makmum.

 Hukum : i) Bagi individu – sunat mu’akad.


ii) Bagi komuniti masyarakat (berkumpulan) – fardhu kifayyah
DALIL SOLAT BERJEMAAH
 َ ‫ص ََل َة وَآ ُتوا ال َّز َكا َة وَا ْر َك ُعوا َم‬
ََ‫ع ال َّرا ِك ِعي‬ ُ ‫وَأَقِي‬
َّ ‫موا ال‬
Maksudnya :
“ Dan dirikanlah solat dan keluarkanlah zakat dan ruku’ lah kamu semua (berjemaah) bersama-sama
orang yang ruku’ “

 Ibnu Umar RA meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda :

“ Solat berjemaah lebih afdal daripada solat bersendirian dengan kelebihan 27 darjat “
SYARAT MENJADI IMAM

1. Imam boleh membaca surah Al fatihah dengan bacaan yang betul.


2. Imam lelaki bagi semua makmum. Imam perempuan hanya boleh jika semua
makmum perempuan.
3. Makmum meyakini sahnya solat imam.
CIRI KEUTAMAAN ORANG YANG DIPILIH SEBAGAI IMAM

1. Pemimpin
2. Imam yang dilantik oleh pemerintah
3. Tuan Rumah
4. Lebih alim dan berpengetahuan
5. Lebih fasih bacaan Al-Quran
6. Lebih warak dan soleh
7. Lebih baik akhlaknya
8. Lebih bersih badannya dan kemas pakaiannya.
9. Lebih merdu suaranya
10. Telah berkahwin dan lebih tua
Kedudukan Imam dan Makmum