You are on page 1of 7

TAJUK 10 :

ETIKA DALAM PENYELIDIKAN


ASPEK-ASPEK PENTING DALAM PENYELIDIKAN

PENYERTAAN • Secara sukarela bukan secara paksa

• Berhak mengetahui tujuan dan


PENENTUAN DIRI
matlamat penyelidikan.

KECEDERAAN FIZIKAL
• Harus dielakkan
DAN PSIKOLOGI
IDENTITI
PENYELIDIK •Perlu di beritahu

RAHSIA PERIBADI
PESERTA KAJIAN •Perlu dilindungi

KATANPANAMAAN
•Segala maklumat perlu
dirahsiakan.
KOD ETIKA PENYELIDIKAN

1. Menyatakan sepenuhnya identiti dan


latar belakang kepada peserta kajian.

2. Menjelaskan tujuan dan prosuder


penyelidikan.

3. Mengambil kira pendapat peserta


kajian dan institusi yang berkaitan
4. Penyelidikan memberi faedah
kepada peserta kajian.

5. Penyelidikan tidak memberi


ancaman kepeda peserta kajian.

6. Dapatan penyelidikan dilapor


secra jujur dan ikhlas

7.Penyelidikan mempunyai objektif


yang tinggi.
8. Mendapat kebenaran daripada peserta kajian.
-secara sukarela
-secara bertulis

9. Merahsiakan maklumat daripada peserta


kajian

10. Memberi kebebasan kepada peserta kajian


untuk menarik diri.
-boleh menarik diri pada bila-bila masa.
-TAMAT-