Вы находитесь на странице: 1из 9

Forme ale educatiei

Diac Ioana
Gr.H112
Cele 3 forme ale educatiei sunt:
1.educatia formală
2.educatia nonformală
3.educatia informală.
 Cuvantul formal vine din latinescu
,,formalis,, ce inseamnă ,,organizat,, sau
,,oficial,,.

 Definitie: Educatia formală include


ansamblul actiunilor intentionat educative,
organizate si realizate in mod sistematic ,
planificat in cadrul institutiilor scolare si
universitare, prin intermediul sistemului de
invatamant structurat si ierarhizat in treptele
scolare si pe anii de studii.
 O alta definitie dată de Coomb si Ahmed
spune că educatia formala este : ,,o educatie
institutionalizată, structurată in mod ierarhic,
gradată cronologic, organizată si condusă de
un centru(ex. Ministerul Educatiei Nationale),
prin traditie, ea a constituit centrul de interes al
politicii scolare.
 Caracteristicile educatiei formale:

 se realizează prin procesul de invătămănt


 educatia institutionalizata se realizează intr-o
structura organizatorie clară, reprezentată de
sistemul de învătămănt
se realizează in functie de planuri, programe si
manuale scolare pe bază de orare si evaluari
actiunea de evaluare , administrată in forme, moduri,
etape anume stabilite pentru a facilita reusita scolară
, succesul formarii elevilor
prezenta si actiunea unui corp profesoral specializat,
educatia este incredintata unor educatori formati ca
specialisti si ca pedagogi si metodisti ai predarii
disciplinelor de invatamant
dezvoltarea capacitatii de autoevaluare, de
autoapreciere a rezultatelot obtinute
se realizeaza in cadrul sistemului de invatamant.
Sistemul de învățămant romanesc cuprinde
urmatoare module(trepte,cicluri, verigi):
a)învatamant prescolar
b)invatamant primar
c)invatamant secundar
d)invatamant postliceal
e)invatamant superior
f)educatia permanenta.
 Identificati alte caracteristici ale educatiei
formale ???
Educatia formala oferă:
 recunoastera achizitiilor individuale
formalizarea cunostintelor ( achizitii istorice si
practici reiesite din actiuni)
 introducerea in tainele muncii intelectuale
organizate.
Ce credeti ca ne mai poate oferi o
educatie formală ???