You are on page 1of 18

Kesukaran kanak-kanak

disleksia dari segi bahasa


( mengeja)

Kaedah & teknik pengajaran


bahasa
( mengeja)
Disediakan oleh :
Topik Nashiera Pariman

10 Aida Idayu Yaacob


Definisi Kemahiran Mengeja

• Ejaan adalah proses memilih serta mengadunkan

lambang-lambang untuk melahirkan perkataan secara

lisan atau bertulis.


Kesukaran Mengeja Kanak-kanak
Disleksia
• Kesukaran fonik :
i. Gagal mengecam perbezaan fonem
seperti / ba/- /ca/ & /be/-/ca/

ii. Murid disleksia tidak dapat menyebut


semula bunyi dlm perkataan. Contoh : Buku
( tidak dapat membunyikan semula)

Sumber : Kajian Disleksia dalam aspek ejaan bacaan Bahasa Melayu


• Kesukaran fonologikal :
i. Keliru mengenal perkataan/huruf yang sama :
contoh :bas – bus, pen – ben

ii. Tidak dapat mengeja perkataan dengan betul.


contoh : ketat – kelat

iii. Mengalami kesukaran memadankan bunyi


dengan simbol.

iv. Tidak dapat membatangkan suku kata menjadi


1 perkataan

Sumber : disleksia dalam aspek bacaan bahasa melayu ( Noor Aina Dani & Vijayaletchumy Subramaniam)
• Kesukaran pengamatan :
i. Murid disleksia mempunyai masalah
mengenal perkataan secara visual
atau auditori.

Sumber : Kajian Disleksia dalam aspek ejaan bacaan Bahasa Melayu


Kaedah pengajaran
bahasa ( mengeja)
kanak-kanak
disleksia
Kaedah Multisensori VAKT
• Kaedah multisensori untuk kanak-kanak
disleksia diperkenalkan oleh Dr Samuel
Torrey Orton pada pertengahan tahun
1920-an
• Beliau kemudian bekerjasama
dengan Anna Gillingham dan
menghasilkan Kaedah Orton-Gillingham
Kaedah Multisensori, Philomena Ott (1997)
• Murid melihat perkataan menggunakan mata.
• Murid menyebut perkataan tersebut dengan
kuat menggunakan mulut.
• Murid menulis perkataan tersebut
menggunakan tangan dan pada masa yang
sama menyebut huruf dalam perkataan
tersebut.
• Kemudian murid membaca perkataan yang
ditulis.
• Aktiviti ini perlu diulang sehingga menjadi
tabiat
Kaedah Fonik
• Kamarudin Haji Hussin (1998)
mengatakan bahawa kaedah fonik sesuai
dalam pengajaran (mengeja) kanak-kanak
disleksia.
• Mengajar murid menggunakan kaedah
membunyikan suku kata dalam perkataan
dengan menggabungkan vokal &
konsonan.
• Dalam kaedah ini, latih tubi adalah
berdasarkan teknik multy sensory.

• Teknik ini menggunakan pengamatan


penglihatan & pendengaran murid-murid
selain membabitkan penulisan kembali dan
mengulang pembacaan secara kuat apa yg
telah ditulis.
Langkah-langkah pengajaran
kaedah fonik
1. Guru menunjukkan di kad imbasan dengan
gambar yang bermula dengan huruf tersebut di
belakangnya. Murid perlu menyebut huruf
tersebut.
2. Guru minta murid ulang ayat tersebut.
3. Guru sebut sekali lagi, kali ini mengikut suku
kata.
4. Murid menulis ayat tersebut sambil
menyebut ayat yang ditulis.

5. Guru minta murid menyebut perkataan


yang ditulis.

6. Jika ada kesilapan, murid mencari


sendiri kesilapan tersebut dengan cara
semakan.
Antara Kaedah fonetik dalam
pengajaran adalah melalui :
• Ajar nama & bunyi huruf
• Ajar huruf yang bermula dengan setiap
bunyi
• Ajar mengenal huruf berdasarkan bunyi
• Ajar perkataan bunyi huruf
• Pengadunan bunyi membentuk perkataan
yg bermakna
• Mengelompokkan perkataan dalam huruf
yang sama

• Perkenalkan adunan bunyi 2 huruf


konsonan

• Perkenalkan adunan bunyi huruf konsonan


dengan vokal

• Perkenalkan ayat, perenggan dan cerita


yang senang dan pendek
Kaedah abjad
• Safiah Osman (2000) berpendapat
pelajar yang diajar dengan kaedah abjad
akan diperkenalkan dengan huruf-huruf
terlebih dahulu, suku kata & perkataan
akan mudah membaca walaupun diberikan
perkataan baru.
• Kaedah abjad ialah kaedah klasik dan
merupakan kaedah huruf yang paling
biasa digunakan.
Langkah –langkah pengajaran
kaedah abjad

1. Guru memperkenalkan huruf a – z


2. Guru memperkenalkan huruf vokal dan
kaitkan dengan bentuk melalui teknik
nyanyian
3. Guru memperkenalkan huruf konsonan &
vokal seperti : ba, be, bi, bo, bu
4. guru membentuk perkataan daripada
suku kata seperti ba + tu = batu

5. Seterusnya membentuk rangkai kata


dan ayat yang mudah.