You are on page 1of 9

4.

0 REQUIREMENT (KEPERLUAN
BAHAN-BAHAN BINAAN)

NAMA
:MUHAMMAD IZZUDIN BIN ROSLAN
:MOHAMMAD HASIFF BIN YUSOFF
:MOHAMMAD ALIF AIMAN BIN ZULKIFLY
PENSYARAH
ENCIK AHMAD SYAWAL BIN ZAINAL
KUALITI BAHAN DAN KOMPONEN
1.KOMPONEN BINAAN DAN SUMBER BAHAN SANGAT PENTING DALAM
SESEBUAH PROJEK PEMBINAAN BANGUNAN.
2.ITEM BAHAN DAN KOMPONEN PERLULAH DITENTUKAN JENIS DAN
KUANTITINYA UNTUK KEGUNAAN SEMASA PEMBINAAN.
3.KUALITI BAHAN DAN KOMPONEN BINAAN TERBAHAGI KEPADA DUA
BAHAGIAN,IAITU:
I. KUALITI BAHAN ITU SENDIRI,SAMA ADA BAHAN DAN KOMPONEN ITU
DARIPADA KILANG ATAU SUMBER ASLI.
II. KUALITI BAHAN DAN KOMPONEN ITU SELEPAS IA DIPASANG DAN
DIINTEGRASIKAN DENGAN KOMPONEN LAIN.
4.SISTEM PEROLEHAN BAHAN JUGA PERLU DITENTUKAN SEPERTI KAEDAH
PEMBELIAN RUNCIT , PUKAL , PEMBELIAN BERKALA , KEMUDAHAN KREDIT
DAN SISTEM PENGHANTARAN
5.SISTEM PEROLEHAN YANG BAIK AKAN DAPAT MEMBERIKAN PROGRAM
PEROLEHAN , KAEDAH DAN PERANCANGAN PROGRAM PEMBEKALAN ,
KAWALAN PEROLEHAN OPTIMUM DAN SISTEM BALAS PEROLEHAN SEBAGAI
INPUT KEPADA PELBAGAI PROSES PENGURUSAN
ASPEK PENTING DALAM
PENGELUARAN PEMBINAAN
1.ASPEK YANG DIPERLUKAN UNTUK PENGELUARAN PEMBINAAN YANG CEKAP
IALAH ITEM-ITEM BAHAN SEPERTI :
a) KOMPONEN BINAAN
b) KUALITI
c) PEMBAZIRAN
d) PROGRAM BEKALAN
2.OLEH ITU , JADUAL PENGGUNAAN BAHAN INI PERLULAH DITENTUKAN SUPAYA
DAPAT MENGELAKKAN BERLAKU PEMBAZIRAN
3.PERLULAH MEMBUAT PERANCANGAN YANG TEPAT SUPAYA KOS PROJEK TIDAK
BERLEBIHAN DAN TIADA BERLAKU PEMBAZIRAN
4.PERLULAH BERBINCANG DENGAN PIHAK KLIEN TENTANG KUANTITI BAHAN
YANG DIPERLUKAN DAN BAHAN TERSEBUT MESTILAH BERKUALITI
PENGURUSAN BAHAN DAN
KOMPONEN
1. PENGURUSAN BAHAN DAN KOMPONEN AMAT PENTING DALALM
INDUSTRI PEMBINAAN KERANA PENGURUSAN YANG BAIK AKAN DAPAT
MENGELAKAN PEMBAZIRAN , DALAM PEMBINAAN PEMBAZIR YANG
BERLAKU AKAN MERUGIKAN KERANA KOS PROJEK AKAN MENINGKAT
2. KITA JUGA PERLULAH MENETAPKAN HAD PEMBAZIRAN
3. KITA JUGA PERLULAH MEMBUAT PERANCANGAN KAWALAN PEMBAZIRAN
DAN SISTEM MAKLUM BALAS PEMBAZIRAN
4. DALAM PENGURUSAN INI KITA PERLU MENCATATKAN KUANTITI BAHAN
YANG BERLEBIHAN SUPAYA BAHAN INI DAPAT DIJUAL PADA ORANG LAIN
UNTUK MEMULANGANKAN KOS YANG TELAH DITETAPKAN
Contoh Bahan-bahan binaan

• Simen Portland yang • Besi keluli jenis y12 yang


selalu digunakan semasa digunakan untuk
projek binaan mengukuhkan lagi sesuatu
projek bangunan
Contoh Bahan-bahan binaan
• Pasir digunakan untuk • Batu bauh kasar juga
menbuat bancuahan simen digunakan untuk membuat
bancuhan simen
Contoh Bahan binaan
• Plywood ini digunakan • Peranca ini digunakan
oleh pekerja binaan untuk untuk memudahkan
membuat kotak bentuk. pekerja binaan untuk
memanjat dan melakukan
kerja di kawasan yang
tinggi