You are on page 1of 36

FA-TI TIMP…..

Fa-ti timp sa iubesti…


Este secretul tineretii vesnice !
Fa-ti timp sa razi…
Este muzica sufletului !
Fa-ti timp sa plangi…
Este emotia unei inimi mari !
Fa-ti timp sa citesti…
Este sursa cunoasterii !
Fa-ti timp sa asculti…
Este forta inteligentei !
Fa-ti timp sa gandesti…
Este cheia reusitei !
Fa-ti timp sa te joci…
Este prospetimea copilariei !
Fa-ti timp sa visezi…
Este rasuflarea fericirii !
Fa-ti timp SA TRAIESTI…

Caci timpul trece REPEDE…

Si nu revine NICIODATA !
O ZI BUNA !
RĂZBOIUL RECE
Conferinţa de pace de la Paris 1946-1947
GERMANIA
1948 Trizonia (GERMANIA)
Definiţi termenul de

“Războiul Rece”
Definiţie
Războiul Rece (1947-1991) a fost
o confruntare deschisă, nonmilitară (deşi
a cauzat cursa înarmării) şi limitată,
care s-a dezvoltat
după Al Doilea Război Mondial
între două grupuri de state care aveau
ideologii şi sisteme politice diametral
opuse.
Într-un grup se aflau URSS şi aliaţii ei,
cărora li se mai spunea şi Blocul
răsăritean.
Celălalt grup cuprindea SUA şi aliaţii
lor, numiţi şi Blocul occidental.
Numiţi cauzele Războiului Rece

cauzele
Cauzele Războiului Rece
 accentuarea divergenţelor dintre S.U.A. şi U.R.S.S. după al
doilea război mondial
 diferenţele de sistem politic, economic şi social între cei doi
rivali
 fiecare parte dorea să-şi impună sistemul, într-o zonă cât
mai vastă şi să-şi întindă influenţa politică, economică,
militară
 puterile occidentale erau nemulţumite de politica sovietică
de ocupare a Europei răsăritene
 1946 – la Fulton – W. Churchill spunea că "De la Stettin, la
Marea Baltică, până la Trieste, la Marea Adriatică, o cortină
de fier a coborât de-a curmezişul continentului.“ (sovieticii
au izolat Europa de Est în spatele unei “cortine de fier” 5
martie 1946)
Definiţii si termeni
 La nivel militar-politic a fost o confruntare între
NATO (Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord)
şi Pactul de la Varşovia.
 La nivel economic, a fost o confruntare între
capitalism şi socialism.
 La nivel ideologico-politic a fost o confruntare
între democraţiile liberale occidentale
(aşa-numita "lume liberă," "societatea deschisă")
şi
regimurile comuniste totalitare
(aşa-numita "societatea închisă").
Cui aparţin emblemele propuse?
Emblemele aparţin:
STEMA TRATATULUI STEAG NATO
DE LA VARŞOVIA
Copletaţi algoritmul:

 Anul creării:
 Scopul:
 State participante:
Identificaţi câteva state pentru
ambele tabere:

Lumea
Lumea comunistă
liberă
Lumea
neutră
PARTICIPANTI
Ţările din tabăra
Ţările din tabăra
estică au fost vestică au fost
următoarele: Tările neutre următoarele:
 URSS au fost SUA
 Albania Islanda
 Bulgaria
următoarele:
Norvegia
 Cehoslovacia Austria Olanda
 Polonia Elveţia Portugalia
 Republica Finlanda Spania
Democrată Turcia
Germană Iugoslavia
Belgia
(Germania de Suedia
Est) Danemarca
 România Franţa
 Ungaria Grecia
 Etc. Irlanda
Italia
Republica
Federală
Germania
(Germania de Vest)
Etapele Războiului Rece
(1946-1989/1991)
 Etapa I - 1946-1962
 PERIOADA MAXIMEI CONFRUNTĂRI
(1947-1953)
 PERIOADA DESTINDERII RELATIVE
(1953-1962)

 Etapa II – 1962-1989
PERIOADA MAXIMEI CONFRUNTĂRI
(1947-1953)
 Martie 1947-doctrina Truman
(politică de îndiguire)-ajutorarea
unor ţări aflate în pericol de a intra Ţările care au beneficiat
în sfera de influenţă sovietică de planul Marshall
 Iunie 1947-Planul Marshall-ajutor
economic oferit de S.U.A. ţărilor
din Europa apuseană pentru
refacerea economică
- Stalin nu a permis statelor
comuniste să adere la acest plan
 1948-Blocada Berlinului-Stalin a
blocat căile de acces spre Berlinul
de vest
 Statele comuniste erau controlate
politic prin Cominform (1947) şi
economic prin C.A.E.R.(1949)
 Împărţire Germaniei -1948 –RFG şi
RDG
 Rrăzboiul din Coreea (1950-1953)
PERIOADA DESTINDERII RELATIVE
(1953-1962)
 1956-revoluţia anticomunistă din
Ungaria înăbuşită de tancurile
sovietice.
 1961-construirea zidului din Berlin.
 1962-Criza rachetelor din Cuba
– U.R.S.S. adusese instalaţii de
lansare a rachetelor în Cuba pentru
a ameninţa S.U.A.
- intervenţia preşedintelui Kennedy a
dus la retragerea rachetelor din
Cuba.
- lumea s-a aflat în pragul unui război
atomic
Cercetaţi
din manual pag. 110-111
 Gruul I:
Relaţiile ruso-americane (R. Nixon- L. Brejnev)
 Grupul II:

Importanţa conferinţei de la Helsinki


 Grupul III:

Cauza înrăutăţirilor relaţiilor ruso-americane la sf. anilor 70


Etapa II (1962-1989)
1957-1975 – războiul din Vietnam
– americanii au pierderi mari fără a-şi atinge obiectivele
Semnarea unui protocol de pace
cu Vietnamul, la Paris,1973

1968 – “Primăvara de la Praga”


– încercarea regimului comunist cehoslovac

de a reforma sistemul din interior
- statele comuniste, cu excepţia României,
intervin cu trupe şi înăbuşă mişcarea din
Cehoslovacia (T1)
Etapa II
 “Doctrina Brejnev”- U.R.S.S. intervenea oriunde
în lagărul socialist, acolo unde considera că
ideologia comunistă este în pericol.
 1979-1989 – războiul sovietic din Afganistan
 1969 – programul Apollo – americanul Neil
Armstrong, primul om pe Lună.
 Sovieticii construiesc rechetele nucleare SS20
 Preşedintele american Reagan reia cursa
înarmărilor.
– pregăteşte amplasarea rachetelor Pershing şi a
celor de croazieră în Europa
- propune U.R.S.S. distrugerea rachetelor SS20
în schimbul renunţării la aducerea rachetelor
americane în Europa
 1983 – Reagan anunţă “Iniţiativa de Apărare
Strategică” – “Războiul stelelor” – construirea în
spaţiu a unui scut antirachetă
RACHETELE SS25, PERSHING I ŞI II
ÎNCERCĂRI DE COOPERARE
I. 1963 – “telefonul roşu” – realizarea II. 1972 – Richard Nixon
unei linii telefonice directe între vizitează China;
şefii celor două mari puteri pentru
informare reciprocă în domeniul
armelor nucleare;

MAO NIXON
III. 1972 şi 1979 – tratate americano-
sovietice de limitare a armamentului
nuclear, SALT 1 şi SALT 2;
Încercări de cooperare
IV. 1975 – Helsinki – Conferinţa pentru Securitate şi
Cooperare în Europa (35 de state democratice şi
comuniste)
- recunoaşterea graniţelor deja existente
- renunţarea la forţă în relaţiile dintre state
- respectarea drepturilor omului;
V. 1985 – noul lider al U.R.S.S., Mihail Gorbaciov, iniţiază
unele reforme interne şi este pentru destindere în
relaţiile internaţionale;
VI. 1987 – tratat americano-sovietic de eliminare a
tuturor rachetelor nucleare cu rază medie de acţiune.
VII. 1985 – noul lider al U.R.S.S., Mihail Gorbaciov,
iniţiază unele reforme interne şi este pentru
destindere în relaţiile internaţionale;
VIII. 1987 – tratat americano-sovietic de eliminare a
tuturor rachetelor nucleare cu rază medie de acţiune.
Cotitura radicală:

Numiţi cauza înlăturării “cortinei de fier”


SFÂRŞITUL RĂZBOIULUI RECE

 întâlnirile bilaterale americano-


sovietice la nivel înalt au dus la
detensionarea relaţiilor.
 1989 – prăbuşirea regimului
comunist
 1990 – căderea zidului
Berlinului şi reunificarea
Germaniei
- M. Gorbaciov primeşte
premiul Nobel pentru Pace
 autodizolvarea Tratatului de la
Varşovia
 1991 – dezagregarea U.R.S.S.
Concluzie.
Potriviţi noţiunile:
Asigurarea securităţii şi menţinera
păcii în Europa
Lupta împotriva comunismului,
• NATO menţinerea păcii în regiunea
• Tratatul de la Varşovia nord-atlantică
• Destindere Normalizarea relaţiilor
• “Cortina de Fier” internaţionale între Est şi Vest
în anii 70
W. Churchill.