You are on page 1of 18

Flipped Classroom Prasekolah

Bahagian Pengurusan Sekolah Harian


Sektor Pengurusan Prasekolah
OBJEKTIF
• Meningkatkan kualiti pendidikan • Mewujudkan suasana pembelajaran
prasekolah, yang kondusif,
• Menyediakan model kelas
prasekolah

KUMPULAN RINTIS 2015


SK GITA SK KELANA JAYA 2 SK BUKIT PADANG SK SENTUL 1 SK PENGGU

SARAWAK SELANGOR SABAH KUALA LUMPUR KELANTAN

SK BERTAM INDAH SK TEMERLOH JAYA SK MUZAFFAR SYAH SK PRESINT 8(2) SK PENDIDIKAN KHAS SEREMBAN

PULAU PINANG PAHANG JOHOR PUTRAJAYA NEGERI SEMBILAN


Apa yang dimaksudkan dengan Flipped
Classroom?

• Flipped Classroom adalah kaedah pedagogi yang

menyonsangkan amalan PdP biasa di mana penyampaian

dan/atau pencarian maklumat baharu berlaku di luar waktu

PdP, manakala aktiviti berpusatkan murid berlaku secara aktif

di dalam kelas.
Re-modelling Prasekolah Biasa
Susun Atur Perabot • Susun atur perabot di buat dalam • Susun atur perabut tidak membentuk
bentuk pusat pembelajaran pusat pembelajaran
• Susun atur perabot berubah • Susun atur adalah statik
mengikut kesesuaian aktiviti murid • Ruang pembelajaran adalah lebih
kepada pameran bahan P&P
• Hiasan kelas yang keterlaluan dan
tidak menyumbang kepada
keberkesanan P&P

Pengajaran & • Aktiviti berpusatkan murid • Guru berperanan aktif mengajar


Pembelajaran • Pendekatan pengajaran dan • Aktiviti berpusatkan murid kurang
pembelajaran bersepadu berlaku
• Beberapa aktiviti berasaskan projek
yang berbeza dilakukan serentak
mengikut pusat pembelajaran
Perancangan Aktiviti / • Perancangan aktiviti P&P adalah • Aktiviti P&P terikat kepada blok jadual
Jadual fleksibel berdasarkan kesediaan waktu yang menetapkan agihan
dan kemampuan murid aktiviti mengikut tunjang
menyelesaikan aktiviti
Pelibatan Ibu Bapa dan Komuniti
• Jalinan kerjasama yang baik
• Meningkatkan pelibatan ibu bapa
dalam pembelajaran
• Meningkatkan rasa
tanggungjawab dan peranan ibu
bapa
• Menggalakkan komuniti
menyumbang dan membantu
• Meningkatkan kepercayaan dan
keyakinan mereka tentang kualiti
prasekolah
SK GITA SK KELANA JAYA 2 SK BUKIT PADANG SK SENTUL 1 SK PENGGU

SARAWAK SELANGOR SABAH KUALA LUMPUR KELANTAN


Transformasi Fizikal: SK Kelana Jaya 2
April – Jun 2015
SEBELUM SELEPAS
Transformasi Fizikal: SK Sentul 1
April – Jun 2015
SEBELUM SELEPAS
Transformasi Fizikal: SK Penggu
April – Jun 2015
SEBELUM SELEPAS
Transformasi Fizikal: SK Bukit Padang
April – Jun 2015
SEBELUM SELEPAS
Transformasi Fizikal: SK Gita
April – Jun 2015
SEBELUM SELEPAS
Transformasi PdP: SK Kelana Jaya 2
April – Jun 2015
Transformasi PdP: SK Penggu
April – Jun 2015
Transformasi PdP: SK Bukit Padang
April – Jun 2015
Penutup
• Rintis Re-modeling Kelas Prasekolah ini adalah untuk
menghasilkan pendidikan prasekolah yang berkualiti
melalui pendekatan bersepadu dan menyeluruh
• Memberi impak kepada kemenjadian murid
• Menyediakan ruang pembelajaran yang bermakna
dan berkesan kepada kualiti pendidikan
BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA