You are on page 1of 10

UNIT 3:FUNGSI PETEMPATAN

PETEMPATAN IALAH TEMPAT TINGGAL MANUSIA.

PETEMPATAN DILENGKAPI PELBAGAI KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR.

SESUATU PETEMPATAN BERBEZA DARIPADA PETEMPATAN LAIN.

PETEMPATAN DIBAHAGIKAN KEPADA DUA IAITU LUAR BANDAR DAN BANDAR.


1.PERTANIAN
2.PERIKANAN
3.PERLOMBONGAN
4.INDUSTRI DESA

1.PENDIDIKAN
2.KESIHATAN
3.PERKHIDMATAN HARIAN

1.PUSAT PENTADBIRAN
2.PEJABAT PENGHULU
3.JAWATANKUASA
KEMAJUANDAN KESELAMATAN
KAMPUNG.
EKONOMI SOSIAL GOVERNAN
• PERINDUSTRIAN • PENDIDIKAN • PENTADBIRAN
• PELABUHAN • BANDAR SATELIT • PERTAHANAN
• PERLOMBONGAN • BANDAR DIRAJA • SEMPADAN
• PELANCONGAN
• TEKNOLOGI
MAKLUMAT
FIZIKAL EKONOMI SOSIAL GOVERNAN
• TANAH RANCANGAN
• TANAH PAMAH • PUSAT • JALAN
• RANCANGAN
YANG RATA PELANCONGAN PENGANGKUTAN PEMBANGUNANLUAR
• PINGGIR PANTAI • KEGIATAN DAN BANDAR.
• TANAH TINGGI PERTANIAN PERHUBUNGAN
• DARJAH
KETERSAMPAIAN
FIZIKAL
• DATARAN ALUVIUM DAN PINGGIR LAUT
• TANAH PAMAH
EKONOMI
• SUMBER SEMULA JADI

SOSIAL
• DARJAH KETERSAMPAIAN
• JALAN PENGANGKUTAN DAN
PERHUBUNGAN
GOVERNAN
.BANDAR TERANCANG
BANDAR BERGANTUNG BANDAR MERUPAKAN
KEPADA LUAR BANDAR PASARAN BAGI HASIL
UNTUK MEMPEROLEH PERTANIAN DAN
MAKANAN DAN BAHAN PENTERNAKAN DARI LUAR
MENTAH BANDAR

BANDAR MENYEDIAKAN BANDAR MEMPUNYAI


BANYAK KEMUDAHAN PERKHIDMATAN
UNTUK PENDUDUK LUAR PERUBATAN MODEN YANG
BANDAR SEPERTI PELUANG LEBIH BAIK UNTUK
PENDIDIKAN TINGGI PENDUDUK LUAR BANDAR

BANDAR MEJALANKAN
FUNGSI PENTADBIRAN
UNTUK PENDUDUK LUAR
BANDAR
PASARAN BARANGAN ,BANDAR
KECIL BERGANTUNG KEPADA BANDAR DENGAN BANDAR
BANDAR BESAR UNTUK MEMBEKALKAN ALAT
MELUASKAN PASARAN SESUATU KOMPENAN INDUSTRI
BARANGAN KELUARAN

FUNGSI GOVERNAN PENTING


BANDAR DENGAN BANDAR DALAM MEMPENGARUHI
MEMERLUKAN TENAGA KERJA SALING BERGANTUNG ANTARA
BANDAR DENGAN IBU NEGERI

SALING BERGANTUNG ANTARA


BANDAR DENGAN BANDAR IBU
NEGARA TERJALIN APABILA
PENDUDUK SESEBUAH BANDAR
MENDAPATKAN PERKHIDMATAN
TERTENTU.
PERKEMBANGAN DAN PERUBAHAN PETEMPATAN LUAR BANDAR
KEPADA PETEMPATAN BANDAR

PENEMUAN SUMBER PETROLEUM DI PERAIRAN TERENGGANU


MENYEBABKAN KERTIH BERKEMBANG DARIPADA PETEMPATAN
PERIKANAN MENJADI PUSAT PERLOMBONGAN DAN
PERINDUSTRIAN

SETIAP PETEMPATAN
PERTAMBAHAN PENDUDUK DI KAWASAN PETEMPATAN MENGALAMI PERUBAHAN
LUAR BANDAR MENYEBABKAN KAWASAN BERKENAAN DARI KAWASAN KECIL
BERUBAH MENJADI BANDAR KEPADA KAWASAN YANG
LEBIH LUAS

PERKEMBANGAN BANDAR PENYEDIAAN KEMUDAHAN


KUALA LUMPUR BERUBAH
KUAH DARIPADA PENDIDIKAN TINGGI TURUT
DARIPADA PETEMPATAN
PETEMPATAN PERIKANAN MEMPENGARUHI
PERKAMPUNGAN MEJADI
MENJADI BANDAR PERKEMBANGAN
BANDAR PERLOMBONGAN
PELANCONGAN PETEMPATAN LUAR BANDAR.