You are on page 1of 18

INDULGENSI EASTER CAMP

O Tuhan Yesus,
melalui hati Bunda Maria yang tak bernoda,
Aku mempersembahkan kepada-Mu,
doa-doaku, segala perbuatanku, suka cita dan penderitaanku
pada hari ini untuk semua intensi Hati Kudus-Mu,
dengan persatuan dengan semua Kurban Misa yang
dipersembahkan di seluruh dunia,
sebagai rasa syukur dan terimakasihku atas berkat-berkat-Mu,
sebagai silih atas dosa-dosaku,
untuk permohonanku bagi kesejahteraan hidupku di dunia
maupun di kehidupan kekal,
untuk intensi doa-doa kerabat dan sahabat-sahabatku,
untuk intensi doa Bapa Paus,
untuk pertobatan orang-orang yang berdosa,
untuk persatuan kembali umat Kristiani, dan
untuk pembebasan bagi jiwa-jiwa yang ada di dalam Api
Penyucian agar menuju kebahagiaan kekal di Surga.

EASTER CAMP
2016/INDULGENSI/PAUL_BENSON
Aku mempunyai intensi agar dapat memperoleh indulgensi yang
berkaitan dengan semua doa-doa yang ku ucapkan pada hari
ini, dan atas semua perbuatan baik yang akan kulakukan hari ini.
Aku akan memberikan indulgensi ini bagi jiwa-jiwa yang ada di
dalam Api Penyucian.

Bapa Kami……
Salam Maria ……
Kemuliaan …….

EASTER CAMP
2016/INDULGENSI/PAUL_BENSON
INDULGENSI
LATIN: CCC 1447: CCL 992:
indulgentia Penghapusan Penghapusan
Baik hati atau seksa-seksa di hadapan
lemah lembut (hukuman) Allah dari
sementara di hukuman-
depan Allah hukuman
bagi dosa-dosa sementara
yang sudah untuk dosa-
diampuni. dosa yang
kesalahannya
sudah dilebur.

EASTER CAMP
DENGAN BANTUAN GEREJA
2016/INDULGENSI/PAUL_BENSON
~ Indulgensi BUKAN
merupakan penghapusan
atau pengampunan dosa.

~ Indulgensi TIDAK
menghapuskan hukuman
atas dosa-dosa yang belum
mendapat pengampunan.
EASTER CAMP
2016/INDULGENSI/PAUL_BENSON
DOSA
KESALAHAN

HUKUMAN

EASTER CAMP
2016/INDULGENSI/PAUL_BENSON
DOSA KESALAHAN

HUKUMAN

EASTER CAMP
2016/INDULGENSI/PAUL_BENSON
Memperolehi INDULGENSI
DIRI SENDIRI

ORANG YANG SUDAH


MENINGGAL DUNIA
EASTER CAMP
2016/INDULGENSI/PAUL_BENSON
SEBAHAGIAN
(PARTIAL)

INDULGENSI
• Penghapusan sebahagian hukuman akibat dosa-
dosa.
• Indulgensi diperolehi dengan bantuan Gereja.
• Dalam keadaan sifat manusia yang cenderung
mengingati/melakukan dosa.
• Bergantung kepada keterbukaan masing-masing
terhadap Tuhan dan penolakkan terhadap dosa.

PENUH
(PLENARY)
• Penghapusan seluruh hukuman akibat dosa-dosa.
• Dalam keadaan tidak dipengaruhi oleh dosa.
• Menyesali dan bertaubat secara mutlak.
• Mustahil ketika hidup, melainkan kematian sebaik
selepas menerima Indulgensi.
EASTER CAMP
2016/INDULGENSI/PAUL_BENSON
3 PENGERTIAN PENTING
1. Indulgensi adalah penghapusan hukuman
sementara di hadapan Allah sebagai akibat
dari dosa-dosa yang kesalahannya sudah
diampuni.
2. Indulgensi diterima oleh umat beriman
Kristiani – Katolik yang bersikap baik dan
dengan syarat-syarat tertentu.
3. Indulgensi diberikan oleh Yesus sebagai
kewujudan nyata Kerahiman Bapa di
Syurga melalui Gereja sebagai pelayan
keselamatan; yang mengambil tugas
Kristus dan para Rasul-Nya ( Mat.18:18 &
Yoh.20:22-23 ).
EASTER CAMP
2016/INDULGENSI/PAUL_BENSON
EASTER CAMP
2016/INDULGENSI/PAUL_BENSON
7 KERJA BELAS KASIH JASMANI
(7 CORPORAL WORKS OF MERCY)
Memberi
pakaian kepada
Memberi orang yang
perlindungan telanjang. Melawat orang
kepada orang sakit.
asing.

Memberi
Mengunjungi
minuman
orang yang
kepada orang
dipenjara.
yang haus.

Memberi
makan kepada Menguburkan
orang yang INDULGENSI orang mati.
lapar.

EASTER CAMP
2016/INDULGENSI/PAUL_BENSON
7 KERJA BELAS KASIH ROHANI
(7 SPIRITUAL WORKS OF MERCY)

Menghibur
orang yang
menderita. Mengampuni
Menegur
orang yang
pendosa.
menyakiti.

Menerima
Mengajar
dengan sabar
orang yang
orang yang
belum tahu.
menyusahkan.

Berdoa bagi
Menasihati
orang yang
orang yang INDULGENSI hidup dan
ragu-ragu.
mati..

EASTER CAMP
2016/INDULGENSI/PAUL_BENSON
KITA DIPANGGIL OLEH BAPA BAGI IKUT
SERTA DALAM
TAHUN JUBLI SEBAGAI TAHUN
INDULGENSI.

LUKAS
15:11-32

EASTER CAMP
2016/INDULGENSI/PAUL_BENSON
ANAK SULUNG
• Sentiasa terikat, dekat dengan Bapanya; sepanjang masa.
REFLEKSI
• Menutup diri dan menolak kebaikan Bapa.
• Keras hati dan tidak mahu bertaubat.
• Seperti kita, memerlukan pertaubatan.

ANAK BUNGSU
• Menjauhi dan tidak bersama dengan Bapanya; keluar dari
rumah Bapanya.
• Hidup melarat; jauh dari kasih Bapanya.
• Hilang jati diri, putus asa dan hilang tujuan hidupnya.
• Kepulangannya disambut oleh Bapanya.
• Seperti kita, Bapa di Syurga sentiasa menanti dan
menyambut kepulangan kita. EASTER CAMP
2016/INDULGENSI/PAUL_BENSON
EASTER CAMP
2016/INDULGENSI/PAUL_BENSON
RUJUKAN
• Catechism of the Catholic Church (1471-
1479 & 1498).
• Code of Canon Law (992).
• Misericordiae Vultus; Bull of Indiction
of The Extraordinary Jubilee of Mercy.
• Apostolic Constitution the Doctrine of
Indulgences, 1st January 1967.
• Decree of the Sacred Apostolic
Penitentiary, 29th June in the year 1968.

EASTER CAMP
2016/INDULGENSI/PAUL_BENSON
TERIMA KASIH

Kemuliaan kepada Bapa dan Putra


dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang,
selalu,
dan sepanjang segala abad.
(Amin.)
EASTER CAMP
2016/INDULGENSI/PAUL_BENSON