You are on page 1of 44

Consiliul Raional Glodeni

R A P O RT D E A C T I V I TAT E 2 0 1 8
Consiliul Raional

 4 ședințe ordinare
 4 ședințe extraordinare
 127 chestiuni adoptate
 20 seminare
 1545 documente de intrare
 895 certificate eliberate de
Serviciul Arhivă; 12 cercetători au
lucrat cu 146 dosare
Președintele raionului Glodeni
 Cca 100 cetățeni în audiență
(înregistrați)
 152 petiții examinate
 291 mii lei – ajutoare materiale
acordate populației din fondul de
rezervă al Consiliului Raional + 50 mii
lei pentru depășirea consecințelor
calamităților naturale în s. Cobani
 75 dispoziții emise
 5 ședințe ale Comisiei pentru Situații
Excepționale (lichidarea consecințelor
calamităților naturale; starea bazinelor
de acumulare a apelor riziduale
Glodeni; prevenirea cazurilor de înec;
prevenirea pestei porcine)
 11 – vizite de lucru peste hotare
 10 - delegații străine primite
 Zilnic - vizite în teritoriu
15 persoane au devenit Cetățeni de Onoare ai Raionului Glodeni

 Noroc Dmitrii, deputat în Primul Parlament al  De Titlul ”Cetățean de Onoare al Raionului


Republicii Moldova; Glodeni”, post mortem:
 Mărgineanu Ion, deputat în Primul Parlament  Bogdan Constantin, Deputat în Primul
al Republicii Moldova; Parlament al Republicii Moldova;
 Saulea Aurel, deputat în Primul Parlament al  Plasiciuc Mihail, Deputat în Primul
Republicii Moldova; Parlament al Republicii Moldova;
 Istrati Leonid, Președinte al Comitetului Vicepreședinte al Parlamentului Republicii
Executiv Raional Glodeni în anii 1990-1999; Moldova;
 Lungu Gheorghe, Deputat în Parlamentul
 Ciobanu Victor, Deputat în Parlamentul
Republicii Moldova în anii 1994-1996,
Republicii Moldova;
Ministru al Agriculturii în anii 1996-1998;
 Pălii Nicolae, fost Procuror al raionului
 Calmațui Anatolie, participant la
Glodeni; Conflictul armat de pe Nistru;
 Valentina Cojocaru, interpretă de muzică  Macarciuc Valeriu, participant la
populară; Conflictul armat de pe Nistru;
 Larisa Ungureanu, interpretă de muzică  Zgîrcea Vasile, participant la Conflictul
populară. armat de pe Nistru;
 Lungu Anatolie, participant la Conflictul
armat de pe Nistru.
Pe 27 august 2018,
Președintele raionului
Glodeni, Ion LEUCĂ, a
înmânat Diplomele
privind conferirea
Titlului ”Cetățean de
Onoare al Raionului
Glodeni” deținătorilor
sau reprezentanților
legali ai acestora.
Solemnitatea a fost
prilejuită de Ziua
Independenței Repubicii
Moldova. Evenimentul
a fost organizat de
Consiliul Raional
Glodeni în colaborare
cu primăriile raionului.
În baza Înțelegerii de cooperare, au fost semnate Acorduri de înfrățire între
toate primăriile raionului Glodeni cu primării ale Județului Bistrița-Năsăud

 or. Glodeni - or. Beclean;


 com. Balatina, - com. Tiha Bârgăului;
 s. Cobani - com. Poiana Ilvei;
 s. Cajba - com. Dumitrița;
 com. Cuhnești - com. Josenii Bârgăului;
 com. Camenca - com. Mărișelu;
 com. Ciuciulea - com. Prundu
Bârgăului;
 com. Danu - com. Bistrița Bârgăului;
 s. Dușmani - com. Ilva Mică;
 com. Iabloana - com. Maieru;
 s. Fundurii Vechi, - com. Căianu Mic;
 s. Fundurii Noi - com. Coșbuc;
 s. Petrunea - com. Teaca;
 s. Sturzovca - com. Lechința;
 s. Ustia – com. Romuli;
 com. Viișoara - com. Târlișua.
Domeniul Financiar-economic

Inaugurarea centrului comercial


al companiei ”Johnny Group” Inaugurarea restaurantului
cu bucătărie europeană ”Royal”

 Total agenți economici (ianuarie-septembrie): 2920


 Total salariați: 7227, incl.:
- agricultură, silvictultură și pescuit – 1627;
- industrie și construcție -1182;
- învățământ – 1602;
- APL, apărare, asistență socială – 442;
- START CONSTRUCȚIEI CASEI SOCIALE
Piața Muncii
 924 șomeri (-12 față de 2017)
 253 plasați în câmpul muncii
 297 locuri de muncă vacante
Măsuri de combatere a șomajului:
 Tîrgul locurilor de muncă;
 Chestionarea agenților economici;
 Stimularea mobilității forței de muncă;
 Organizarea lucrărilor publice;
 Fromarea profesională, recalificarea (60 absolvenți)
Expoziții și târguri
 Participarea la cea de-a XVII-a ediție a expoziției naționale ”FABRICAT ÎN
 MOLDOVA”;
 Participarea la expo-tîrgul specializat ”ALIMENTAR”, ediția a XXII-a, Balți,
Camera de Comerți și Industrie;
 Organizarea tirgului ”Mărțișor”, ediția a II-a;
 Organizarea expo-tirgului universal ”Tîrg de Paști la Glodeni”
 Organizarea concursului ,,Cel mai bun antreprenor al anului 2017”
 Organizarea expo-tîrgului universal ”Toamna la Glodeni”, ediția VII-a.
Infrastructură/drumuri
 Programul Guvernamental ”Drumuri bune pentru Moldova” –
reparate peste 25 km de drum în valoare de 39 mln lei.
(Inclusiv pentru prima oară din 1983 – reparația capitală a
străzii Saharov din orașul Glodeni)
 Reparația capitală a drumului Fundurii Vechi-Sturzovca
6,6 mln lei
 Reparația drumului L226, R15 Fundurii Noi-Limbenii Vechi-
Ustia - 882 mii lei
 Reparația drumului L230 Hîjdieni-Cajba 668 mii lei
 Întreținerea drumurilor locale pe timp de iarnă – cca 1,109 mln
lei
 Proiectarea lucrărilor de reparație a drumului Ciuciulea-Dușmani-
Limbenii Vechi – 225,2 mii lei
Infrastructură/social
Obiectiv Lucrări Valoare
Reparatia acoperisului la Scoala
Reparatii capitale acoperis
Sportiva Glodeni
Eficientizarea energetică a
Spitalul Raional Glodeni 2, 03 mln lei
Blocului Chirurgie SR Glodeni

Construcția sistemelor de
Apeduct Cuhnești-Balatina 40 mln lei
alimentare cu apă

Reparatia capitala a Stadionului


Stadionul Central Glodeni 5,45 mln lei (în lucru)
Central Glodeni

Bloc social cu 30 apartamente din str. Constructia Blocului Social cu


1,07 mln Euro (în lucru)
C. Stere 30 apartamente

LT. V. Coroban, Amenajarea parcului Amenajarea parcului 81 mii lei


LT. V. Coroban, Reparatii capitale
Reparatii capitale 12 mln lei (în lucru)
FISM
Scola primara-gradinita Fundurii Noi Constructia blocului sanitar 90,7 mii lei
Infrastructură/social

Obiectiv Lucrări Valoare


Scola primara-
Lucrari de constructie a fintinii,
gradinita 63,1 mii lei
apeduct
Clococenii Vechi
Scoala Sportiva or.
Constructia acoperisului 438,0 mii lei
Glodeni
Biblioteca fil.
Reparatii capitale 119,5 mii lei
„George Cosbuc”
Biblioteca fil.
Reparatia holului 85,8 mii lei
„George Cosbuc”
Gimnaziul Ustia Schimbarea timplariei 12,2 mii lei
Gimnaziul
Schimbarea timplariei 51,3 mii lei
Dusmani
Gimnaziul
Reparatia bucatariei, anexei 167,3 mii lei
Hijdieni
LT Balatina Reparatii cladire 165,7 mii lei
LT Balatina Reparatii retele electrice interior 116,05 mii lei
Proiecte realizate din invtestițiile Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud :

 Achiziționarea automobilului de serviciu ”Dacia Duster” pentru Direcția


Asistență Socială și Protecția Familiei Glodeni, subdiviziune a Consiliului
raional Glodeni, Republica Moldova;
 Achiziționarea lucrărilor de reparație capitală al stadionului central din
orașul Glodeni;
 Achiziționarea dispozitivelor medicale pentru dotarea sălii de kinetoterapie
din cadrul IMSP Spitalul Raional Glodeni
Ordinea publică
Rata criminalității la 10.000  40,8% sunt crimele contra
locuitori a constituit 40,67 patrimoniului – aceasta au scăzut
manifestări criminale față de cu 30,14% față de 2017
47,07 în anul 2017
! Efectivul limită al Inspectoratului de Poliție Glodeni constituie 103
funcții: 82 ofițeri; 17 subofițeri și 4 salariați civili.
3. Agricultură
 56 Societăți cu răspundere limitată (SRL)
 4 Cooperative agricole de producere (CAP)
 7130 deținători de terenuri care activează în Gospodării Țărănești (GȚ) -
prelucrează 34277 hectare de teren agricol.
Culturi cerealiere grupa I, tone
Culturi de toamnă, tone
Siguranța alimentelor
 Abatoare-2
 Magazine alimentare-183
 Centre de tăiere ocazională a
 Gherete comerciale-2 animalelor-5
 Magazine specializate-8  Secții de procesare a cărnii-1
 Marchet-1  Puncte de colectare a laptelui de la
 Restaurante-3 furnizorii particulari-63
 Săli de festivități-16  Brutării-1
 Cafenele-3  Secții de cofetărie/patiserie-3
 Bar-23  Blocuri alimentare din incinta
instituțiilor școlare și preșcolare-
 Cantine-3 52
 Depozite mixte-3  Unități de morărit-7
 Depozite cerealiere-5  Unități de fabricare a uleiului-7
 Transport destinat produselor  Fabrică de producere a miezului de
alimentare-45 nuci-1
Eefectivul de animale și păsări
bovine porcine ovine caprine cabaline
total Explu Secto total Explu Secto total Explu Secto total Explu Secto total Explu Sect
atații r atații r atații r atații r atații or
come partic come partic come partic come partic come parti
rciale ular rciale ular rciale ular rciale ular rciale cula
r

6070 1485 5138 7100 1180 6306 20643 0 20643 3069 225 458 458 0 1419

Pasari Familii de albini


Galinacee palmipede

total Expluatații Sector total Expluatații Sector particular


comerciale particular comerciale

73300 300 73000 36267 300 35967 7122


3. Protecția socială
 53 lucrători sociali care deservesc 458 persoane solitare și inapte de muncă
 36 de asistenți personali care deservesc 36 de beneficiari cu grad de dizabilitate
sever
 173 cereri ai solicitanților serviciului de asistență personală
 697650.00 lei -suma totală a sprijinului pentru familiile cu copii în situații de risc
(99 familii, dintre care 265 copii)
 232520.00 lei - suma totală a Suportului monetar adresat familiilor/ persoanelor
defavorizate (52 beneficiari)
 12 mln 954 mii 908 lei - ajutor social acordat pentru 1211 familii
 6 mln 130 mii 320 lei - ajutor pe perioada rece a anului pentru 4332 beneficiari
New! Din 2019 va funcționa
Serviciul social ”Ecipa Mobilă”
Protecția persoanelor în etate și cu dizabilități

 Total beneficiari de pensii și alocații sociale sunt – 13070 persoane
 Persoane în etate - 10235
 Persoane cu dizabilități – 2835 persoane
 Grad sever – 304 persoane
 Grad accentuat – 1348 persoane
 Grad mediu – 549 persoane
 Peroane cu dizabilități din copilărie (după 18 ani) – 469 persoane
 Copii cu dizabilități – 165 copii

 În scopul prevenirii situațiilor de criză a persoanelor în etate și cu dizabilități
au fost referite către serviciile sociale în centre Comunitare Multifuncționale de
asistență socială 15 persoane.
 33 persoane au beneficiat de bilete de reabilitare medicală prin intermediul
DASPF, dintre care:
 14 – la ”Victoria”, Sergheevca
 19 – la ”Speranța”, Vadul lui Vodă
 De compensații pentru călătorii în mijloace de transport acordate persoanelor cu
dizabilități accentuate și severe au beneficiat 1790 persoane în mediu pe 12 luni în
sumă totală de 818689,75 lei.
Protecția copilului aflat în dificultate

 În evidență se află – 260 copii
 În scopul asigurării protecției copiilor aflați în situație de risc și
separați de părinți, li s-a atribuit forma de protecție tutelă – curatelă :
 Cu plată – 12 copii
 Fără plată – 237 copii
 Copil adoptat – 1 copil
 Au fost identificate și luate la evidență familii cu copii în situație de
risc – 192 familii, la care din ele au fost deschise managment de caz –
116
 Plasați în centre de plasament – 9 copii
 Reintegrați în familia biologică – 1 copil

Notă: Situația demografică în 2018: 384 –naşteri, 697 –decese,


298 – căsătorii şi 136 – divorţuri.
Sănătate
Instituția Medico-Sanitară Publică ”Spitalul Raional Glodeni”:
• 260 angajați (41 medici, 106 asistente medicale, 71 personal medical inferior,
42 – alt personal)
• 6994 pacienți tratați (+146 față de 2017)
• 290,2 zile – durata medie de utilizare a patului (normativ 320)
• 6,5 zile – durata medie de spitalizare
• 1,265 mln lei – investiții total, inclusiv 648,992 mii lei din sursele fondatorului
(Consiliul Raional Glodeni): modernizarea rețelei de alimentare cu gaze
medicale; amenajarea căilor de acces; reparația Secției de boli infecțioase;
reabilitarea energetică a Blocului ”B”; reparația Blocului alimentară; reparație
parțială a Blocului spălătoriei; procurarea mobilierului pentru Secția de boli
infecțioase; dotarea Cabinetului de Kinetoterapie.
 Condiții bune pentru activitatea
lucrătorilor medicali și examinarea
pacienților au fost create în Centrele
de Sănătate din Cobani, Fundurii
Vechi, Clococenii Vechi.
 Au fost aduse 2 ambulanțe noi – la
Sturzovca și la Balatina.
 350 de pacienți din Balatina, Cobani și
Ciuciulea au primit consultații
medicale gratuite din partea
specialiștilor instituțiilor medicale
republicane în cadrul Programului ”Un
doctor pentru tine” lansat de Guvern.
Centrul de Sănătate Glodeni

 89993 vizite (4,5 vizite per 1  Reparația capitală a sălilor de


locuitor) tratament, schimbarea
 42082 recete compensate rețelelor de apă la et III al
prescrise Policlinicii;
 215337 analize efectuate de  Reparația capitală a unui
Laboratorul CS Glodeni salon suplimentar pentru
 6513 eceltrocardiograme amenajarea laboratorului;
efectuate de Cabinetul  Reparația capitală a
diagnostic cabinetului de triaj și a
 2513 pacienți internați biroului reprezentantului
CNAM;
 Reparația capitală a terasei și
scărilor de intrare la
Policlinică.
227882 lei – alocați pentru
reparație de Consiliul
Raional; nbn
CNAM și din
contul special al instituției
Educație
 Total instituţii de învăţământ - 54, dintre care 28 instituţii preşcolare, 2
şcoli primare/grădiniţă; 19 gimnazii; 3 licee; 2 instituţii extraşcolare

 Învăţământul primar: Total elevi – 2132

 Învăţământul gimnazial: Total elevi – 2547

 Învăţământul liceal: Total elevi – 313

 Instituţii de educaţie timpurie - 28 cu un număr de 2320 copii

 Şcoala Sportivă pentru Copii şi Juniori Glodeni (7 filiale ) - 448 copii


 Centrul de Creație al Copiilor - (7 filiale) - 1205 copii
Investiții în reparații

 12,125 mln lei - reparații capitale, inclusiv: reparaţia capitală a Liceului ”Vasile
Coroban”; reparaţia blocurilor alimentare în Gimnaziul Hîjdieni şi Gimnaziul Danu;
schimbarea geamurilor, uşilor la Gimnaziile Fundurii Vechi, Ustia, Limbenii Noi,
Duşmani; renovarea blocului sanitar în Şcoala primară –Grădiniţă Fundurii Noi;
reparaţia parţială a reţelei de iluminare interioară, reparaţii curente la Liceul Balatina.
Logistica:
 Pentru transportarea elevilor sunt utilizate 10 unităţi de transport
 Zilnic sunt transportați 492 de elevi
 Surse proiectate și executate pentru transportarea elevilor 1,15 mln lei
 Alimentaţi 2212 elevi (3,22 mln lei)
 Premii pentru participanţii la concursurile în baza valorilor artistice și sportive
– 45 mii lei.

Promovarea BAC:
Nr. Instituția Nr.total de Au Nu au Nota medie Procentul
elevi promovat promovat promovabili
tății
1 LT 37 35 2 6,75 94,59%
VCoroban
2 LT Balatina 51 45 6 6,67 88,23%
3 LT L.Tolstoi 25 19 6 6,15 76%
Pe raion 113 99 14 6,52 86,27%
Cultura
 1 Centru de Cultură,
 24 Case și Cămine de Cultură (85 formații de artiștiamatori,inclusiv 30 pentru copii dintre care 15
cu titlul model- total: 936 de participanți, inclusiv 387 copii și tineri).
 15 formații de artiști amatori cu titlu ”model”, în care se întrunesc 256 artiști amatori.

Serviciul Cultură Glodeni sub egida Consiliului raional Glodeni a organizat:


 Festivalul raional de colinde „Hristos Se naște, slăviți-L”, ediția-III-a.
 Festivalul de muzică ”Mărțișor 2018”
 Concert dedicat Centenarului Marii Uniri cu genericul ”Uniți sub Tricolor”
 Festivalul raional al cântecului sacru pascal „Sub lumina învierii”, ediția V-a.
 Ziua Internațională a Muzeelor. Deplasarea lucrătorilor muzeelor la 9 mănăstiri din Republica Moldova
 Deschiderea filialei ”George Coșbuc” din Bistrița Nasăud
 Festivalul raional de folclor ”Cântă de răsună lunca” s.Ciuciulea
 Festivalul raional al etniilor cu genericul ”Unitate prin diversitate”
 Festivalul de satiră și umor ”Lică Dragomir” ediția I-a
 Masa rotundă dedicată Centenarului Unirii cu genericul ”Din jertvă s-a născut Unirea”
 Festivalul raional de datini și obiceiuri de iarna ”V-am ura, v-am tot ura”
Festivaluri Naționale
 Festivalul National al clătitelor
„Maslenița ” s. Cunicea, raionul
Florești - Ansamblul vocal cu titlul
model „ Svitanoc ” casa de cultură s.
Sturzovca;
 Proiectul Național Televizat „ Cine
vine la noi… ” – Formația folclorică
„ Iasomie ” satul Cajba
 Proiectul Național televizat „ Târgul
de Crăciun ” – Formația folclorică
„Iasomie” satul Cajba
 Ziua Națională a Culturii
 Ziua Drapelului Republicii Moldova
 27 – 31 august: Ziua Independenței
Republicii Moldova, Ziua „Limba
Noastră”
Evoluări peste hotarele tarii:

 Ansamblul vocal ”Cimpoieșul” CRC


Glodeni:  Ansamblul folcloric ”Învârtita
dorului” s.Fundurii Vechi:
Festivalul Internațional ”Mărțișor
Dorohoian” (RO Dorohoi) Festivalul Cântecului și dansului Codrenesc
(RO-jud.Sălaș)
Festival Concurs Coral de Muzică Sacră
(RO – Botoșani) Festivalul ”Mărțișor 2018” (UK-Cernăuți)
Concursul Coral de Cântece Naționale Festivalul ”Regele Brazilor” (RO-Bistrița
Românești (RO - Botoșani) Năsăud)
 Ansamblul de cântece și dansuri  Ansamblul folcloric ”Cimbrișor” și
populare ”Hora Moldovei” CRC ”Rapsozii Hîjdienilor”s.Hîjdieni:
Glodeni: Ziua comunei Rodna (RO-Bistrița Năsăud)
Festivalul de folclor ”În grădina dorului” Festivalul ”Mărului” (RO-com.Curtești)
(RO-com.Turda)  Ansamblul de dansuri populare de la
Festivalul ”Prahova Iubește Basarabia” Centrul de Cultură Cuhnești:
(RO-Ploiești)  Festivalul folcloric
 Ansamblul de fluierari ”Fluierașii” ”BudzetuObywatelskiegoWojewodzatwa
CRC Glodeni: Lodzkiego” (PL)
Festivalul ”Rapsodia Trișcașilor”(RO-  Festivalul Internațional ”Harvest
com.Leșu) Celebration in Jelgava County” (Letonia-
 Ansamblul folcloric ”Iasomie” Jelgava)
s.Cajba: 
Festivalul de colinde (Botoșani-RO)
Festivalul Crăciun în Bistrița Năsăud
(Bistrița Năsăud-RO)
 1750 abonați
 7 angajați
 52 ediții ale ziarului (min. 20 materiale fiecare)
 Săptămânal - emisiuni la Radio ”Europa Liberă” despre raionul Glodeni
 25 septembrie 2018 – aniversarea a 15-a a ziarului
ÎM ”Clubl de Fotbal din Glodeni”

 Campionatul RM la Fotbal ediția 2018


divizia ”A”
 Cupa RM ediția 2018-2019 - victorie
asupra echipelor diviziei ”B” și
echipelor diviziei ”A”, ajungând în
Divizia Națională, 1/8 Cupa RM –
Orange, ediția 2018-2019. Echipa
ocupă locul 5 din 12 echipe din RM.
 Al doilea an consecutiv, FC Grănicerul
Glodeni obține Locul I și cupa
transmisibilă a Turneului de fotbal în
memoria lui M. Ionescu, organizate de
FMF
 Participarea moto-carturilor clubului
FC Grănicerul Glodeni la diverse
competiții republicane și la
campionatul RM de Moto cart