You are on page 1of 11

4 Februarie 2019

Tema:
Fracții.Operații cu
fracții.Oră de sinteză.
Clasa a V-a

Gimnaziul ”Ștefănești ” Profesor:Roșca Olesea,grad didactic II


Obiectivele lecției:
la finele lecției elevii vor fi capabili:
O1-să utilizeze terminologia aferentă noțiunii
de fracție;
O2-să stabilească unde se pot folosi fracțiile,
în situații reale/sau modelate;
O3-să clasifice fracțiile(comparând
numărătorul cu numitorul);
O4-să efectueze calcule cu fracții,utilizând
proprietățile operațiilor cu freacții;
O5-să rezolve probleme, aplicând operațiile
cu fracții.
Importanța fracțiilor:
În culinărie
La numerotarea edificiilor
Notele muzicale
Ce am învățat despre fracții?
Tipuri de Aflarea
fracții unei fracții
dintr-un
număr
FRACȚII

Transformă Operații cu
ri prin care fracții
obținem
fracții
echivalente
EXERCIȚII
1.Alegeți varianta corectă:
𝟑
a)Fracția este:
𝟒
Echiunitară Subunitară Supraunitară

𝟏𝟑
b)Fracția este:
𝟏𝟑
Echiunitară Subunitară Supraunitară

𝟕
c)Fracția este:
𝟓
Echiunitară Subunitară Supraunitară
2)Efectuați adunarea și scăderea fracțiilor:
𝟕 𝟒 𝟏𝟏 𝟕
a) + = d) - =
𝟏𝟑 𝟏𝟑 𝟏𝟗 𝟏𝟗
𝟓 𝟕 𝟗 𝟓
b) + = e) - =
𝟏𝟖 𝟏𝟐 𝟏𝟔 𝟐𝟒

𝟑 𝟓 𝟐 𝟏
c)2 + 1 = f)6 - 2 =
𝟕 𝟔 𝟓 𝟒
3)Calculați și alegeți varianta corectă:
𝟑
𝐚) din 630 lei 210 lei 673 lei 70 lei
𝟗

𝟐
b) din 420 t 220 t 210 t 840 t
𝟒

𝟗
c) din 1800 kg 110kg 900kg 990kg
𝟏𝟖

𝟏𝟎
d) din 315 km 210 km 200 km 110 km
𝟏𝟓
Problemă:
Lungimea râului Nistru este de 1352 km.Membrii
𝟑
unei expediții ecologice au parcurs din lungimea
𝟓𝟐
râului.Câți kilometri au parcurs ei?
Evaluare formativă
Completați astfel încât să obțineți propoziții adevărate:

𝟓 𝟒 𝟏
3 = 12 -𝟓 =
𝟕 𝟗 𝟗

𝟒𝟕 𝟒 𝟏
=-- 8 +𝟑 =
𝟑 𝟓 𝟓

𝟐 𝟕
din 81 din 52
𝟑 𝟏𝟑
Analizăm,verificăm și apreciem:

𝟓 𝟐𝟔
3 = 𝟒 𝟏 𝟏
12 -𝟓 =7
𝟕 𝟕 𝟗 𝟗 𝟑

𝟒𝟕 𝟐 𝟒 𝟏
=15 8 +𝟑 =12
𝟑 𝟑 𝟓 𝟓

𝟐
din 81 reprezintă 54
𝟑

𝟕
din 52 reprezintă 28
𝟏𝟑
EVALUARE
Pe parcursul orei am
reușit să.....
Aș vrea să precizez că.....
Îmi este foarte clar..........
Voi ține minte..................