You are on page 1of 8

ATTENTION DEFICIT

HYPERACTIVITY DISORDER
(ADHD)
DISEDIAKAN OLEH :
AMNI NAJWA BT MOHD ZAHIR
NAJWA BT LUKMAN
NURUL HANIS BT SUBAKTI
Tumpuan
perhatian
dengan
melihat dan Tidak dapat
mendengar membuat
Mudah berulang kali gambaran ,
hilang pengasingan
tumpuan dan
perhubunga
n

Lemah dan CIRI ADHD Lemah


gagal MENURUT dalam hal-
WILIAM
memberi CRUICKSHAN hal berkaitan
tumpuan K ruang
• Suka bermain
tanpa mengira
bahaya
• Sikap melanggar
tatatertib
CIRI
• Suka
PERKEMBANGAN
FIZIKAL DAN memberontak
TINGKAH LAKU
• Bertindak
sebelum berfikir
• Tidak boleh
menunggu giliran
• Suka mencuri
Mudah
terganggu

Ciri
Intelekt
ual Tidak boleh
menumpuka
n perhatian
terhadap
sesuatu
perkara
Tidak boleh
menyiapkan
kerja dan
tugasan
IMPLIKASI ADHD KEPADA GURU

Kreatif dalam tindakan

Mendapatkan semua maklumat yang diperoleh berkenaan ADHD

Memberikan sokongan motivasi terhadap kanak-kanak ADHD

Memberikan sepenuh perhatian terhadap kanak-kanak ADHD


melalui kaedah penyoalan
IMPLIKASI TERHADAP PDP

Menyediakan alat
Menyediakan aktiviti bantu mengajar yang
Memberikan masa dan yang menarik dan menarik dan boleh
ruang kepada murid menggalakan murid- memberi peluang
untuk bergerak bebas murid untuk terlibat kepada murid-murid
secara aktif untuk menggunakan
deria
FAKTOR ADHD

Pengambilan gula yang


berlebihan

Kerosakkan saraf di bahagian otak

Tahap rendah neurotransmitter


otak

Faktor genetik
Faktor persekitaran

Pengambilan arak, alkohol,


rokok

Tekanan emosi ketika


mengandung

Faktor Cuaca