You are on page 1of 14

Kolonizacija i

pokrštavanje „novog svijeta”

 Bojčić Antonia
 Kulej Maja
Novi svijet?

 kopneno područje Amerike


 kraj 15. st. –Pietro Martire
D’anghiera
– ‘Kolumbo otkrivač Novog
Svijeta’
 Stari svijet – Europa, Azija i
Afrika
Razlozi kolonizacije

 3 G’s
1. SLAVA (GLORY) -
politički
2. ZLATO (GOLD) - ekonomski
3. BOG (GOD) – religijski
 potiču i motiviraju jedni druge
španjolska koloniZaCija
 1492. – Kristofor Kolumbo
– otok Hispaniola
 1494. – Ugovor iz
Tordesillasa
 Konkvistadori
 Puerto Rico, Kuba, Panama
 1519. - Hernan Cortes i
Asteško carstvo
 1532. - Francisco Pizzaro i
CORTES I OSVAJANJE MEKSIKA
 brojne razvijene civilizacije
 Tenochtitlan – 350,000 stanovnika
(1500.)
 1519. – španjolsko kolonijalno carstvo –
rušenje aztečke države
 osvajanje Meksika do 1526.
 zemlja podijeljena španjolskim
kolonizatorima
 domoroci pretvoreni u robove i kmetove
 najveći dio Nove Španjolske
 vladavina španjolskih potkraljeva, vlast
PIZZARO I CARSTVO INKA
 1529. – Karlo V mu daje dozvolu da
‘istraži i osvoji’ Peru
 Carstvo već oslabljeno – bolesti,
građanski rat
 ‘Unique Inca’ Atahulpa zatočen,
prisilno pokršten i ubijen
 1533. – osvajanje Perua dovršeno
 1535. – utemeljen glavni grad Lima
 1536. – Veliki ustanak Inka
 1572. – ubijen Tupac Amoru, posljednji
Inka
Bartolomé de las Casas i
‘’Crna legenda’’
 1474.-1566.
 Dominikanac
 „Apostol Indije”; „Zaštitnik
Indijanaca”
 Crna legenda o španjolskoj
vlasti
 Španjolac – katolik – etničko-
vjerska vizija?
 osuđuje kolonijalizam, ali ideje još
uvijek prožete eurocentrizmom
 mjesto Indijanaca trebaju zauzeti afrički robovi
 borba križa i mača
Matteo Ricci –
širenje kršćanstva u Kini i
nove misionarske metode
 1552. – 1610.
 Isusovac
 Li Madou  ‘’Liov
nauk’’
 Carev prijatelj i savjetnik
 Nova misionarska
 metoda  inkulturacija
 poštivanje Konfucija
 Ricci kao neprijatelj Crkve?
 Sukobi kineskog cara i Crkve

„Ti si uništio svoju vjeru;


Europljane koji ovdje žive izložio si
bijedi, a osramotio si dobro ime
davno pokojnih ljudi.”
 Zašto je kršćanstvo ‘’jedva uhvatilo
korijen’’ u starim kulturnim zemljama
poput Kine, Japana i Indije? .