You are on page 1of 31

Monarhia

constituţională
din Anglia
Cojocaru Alexandru
Clasa aVIa A
Economia Angliei în sec al XVII-lea

Agricultura constituia cea mai importantă


ramură a economiei engleze;
Manufacturile, băncile şi comerţul erau în plin
avânt. Ele se aflau în stăpânirea burgheziei
şi a noii nobilimi;
Economia capitalistă nu se putea dezvolta
din pricina numeroaselor impozite şi restricţii
aplicate de reprezentanţii clasei dominante
(regele, vechea nobilime sau aristocraţia,
capii Bisericii).
LONDRA LA SFÂRŞITUL SEC XVII
Structura socială

Creşte influenţa burgheziei şi noii nobilimi.


Puternică din punct de vedere economic,
burghezia pretindea dreptul de a conduce
ţara;
Ţăranii erau nemulţumiţi deoarece li se luau
pământurile şi adesea erau lăsaţi pe drumuri;
Agitaţiile ţăranilor se îmbinau cu cele ale
burgheziei şi făceau să crească
nemulţumirea generală împotriva aristocraţiei
şi a regelui.
Societatea engleză în sec XVII
Absolutismul monarhic
 Regalitatea deţinea Carol I Stuart (1625-1649)
puterea absolută şi se
sprijinea pe vechea
nobilime feudală.
 Regele, fiind şi
conducătorul Bisericii
anglicane, era în conflict
cu burghezia şi noua
nobilime. Susţinători ai
puritanismului, aceştia
revendicau libertatea de
cult, neadmisă de Biserica
anglicană.
Puritani, 1643
Jean Calvin

Puritanismul este o
variantă a calvinismului. Familie puritană
Adepţii mişcării urmăreau
"purificarea" bisericii de
toate rămăşiţele
catolicismului.
Guvernarea absolutistă
Camera lorzilor Palatul Parlamentului

Carol I a dizolvat Parlamentul în 1629 şi 11 ani a condus singur.


Cheltuielile pentru războaie şi luxul de la curte au secătuit tezaurul
statului. Pentru a face rost de bani, regele a impus noi impozite pe
care populaţia a refuzat să le plătească. Atunci a convocat
Parlamentul cel lung (1640-1653), cerându-i să voteze
impozitele. Acesta s-a împotrivit, a anulat impozitele "ilegale",
a judecat şi condamnat la moarte oamenii politici care l-au ajutat
pe Carol să guverneze despotic.
Războiul civil (1642-1649)

 Înfruntarea dintre rege şi Parlament a devenit făţişă


la sfârşitul anului 1641, când suveranul a primit
Mustrarea cea mare, o lungă serie de acuzaţii la
adresa politicii sale absolutiste;
 Arestarea autorilor documentului a eşuat şi Carol I a
fost obligat să părăsească Londra.
Carol I în ajunul bătăliei de la Edge Hill, 1642 Prinţul Rupert

În momentul izbucnirii războiului civil, tabăra


parlamentară beneficia de sprijinul regiunilor mai
dezvoltate din sud-estul Angliei, mai ales de
puternicul centru care era Londra. Regaliştii aveau,
în schimb, o armată bine organizată şi condusă de
prinţul Rupert, nepotul lui Carol I.
Cele două tabere ale războiului civil

Biserica Deputaţii Burghezia


anglicană puritani

REGELE PARLAMENTUL

Noua
nobilime

Vechea Orăşenimea
nobilime Armata bine
pregătită şi
înarmată Ţărănimea
Oliver Cromwell (1599-1658)
 S-a remarcat ca unul
dintre cei mai
înverşunaţi adversari ai
regelui;
 Era un om îndrăzneţ,
aspru, sever, necruţător
cu duşmanii;
 În desfăşurarea
războiului s-a dovedit un
excepţional organizator,
un foarte bun general şi
un abil om politic.
Războiul civil - reconstituire
Bătălia de la Marston-Moor, 1644
Principalele
bătălii
Bătălia de la Naseby, 1645

Cromwell a organizat
Armata noului model,
cu care tabăra
Parlamentului va obţine
victoria în războiul civil.
Monumentul Bătăliei de la Naseby
La Preston (1648), Carol I a fost luat prizonier.
Judecat ca trădător, a fost condamnat la
moarte şi decapitat (ian. 1649).
Sfârşitul conflictului

Moartea regelui a însemnat sfârşitul


războiului civil.
Anglia a devenit Republică.
Consecinţele războiului civil
Alegorie reprezentând războiul civil (soldat şi puritan) Războiul civil este
forma sub care s-a
desfăşurat revoluţia
burgheză din Anglia;
Burghezia a preluat
puterea;
Pământurile
aristocraţilor au fost
confiscate;
S-au acordat multe
libertăţi economice,
sociale şi politice;
Regalitatea a fost
desfiinţată şi s-a
proclamat Republica.
Ca să-şi
întărească
puterea,
Cromwell a
purtat două
războaie
sângeroase
cu Irlanda
şi Scoţia,
pe care le-a
cucerit.

Uniformă a cavaleriei lui Cromwell Tun folosit în războiul civil


Cromwell în bătălia de la Dunbar, 1650
Cromwell în bătălia de la Worcester, 1651
Bătălia de la Scheveningen, 1653

Adoptarea documentului Actele de navigaţie (1651) va


declanşa conflictul cu Olanda pentru supremaţia mărilor.
Războiul a fost câştigat de Anglia.
Protectoratul (1653-1658)
 Din pricina dificultăţilor
economice au crescut
nemulţumirile poporului;
 Cromwell dorea să
instaureze ordinea şi să
consolideze puterea
burgheziei;
 A dizolvat Parlamentul cel
lung şi a ales altul (1653);
 Acesta i-a dat lui
Cromwell titlul de Lord
Cromwell dizolvând
Parlamentul cel lung
protector.
La moartea lui Cromwell
(1658), fiul său s-a
dovedit incapabil să
menţină dictatura;
Burghezia, rămasă fără
"protector" se temea de
revolta maselor
populare;
De aceea, în înţelegere
cu aristocraţia, a
desfiinţat republica şi a
restaurat monarhia prin
Richard Cromwell
regele Carol al II-lea.
Iacob II Stuart (1685-1688)

Restauraţia
Carol II Stuart (1660-1685)
Revenirea
regilor
Stuarţi pe
tronul
Angliei s-a
numit
restauraţie
(1660-1688).

Ei au încercat să reintroducă
absolutismul, fapt ce crea condiţiile
izbucnirii unui nou război civil.
Revoluţia glorioasă

Îndepărtarea Stuarţilor şi crearea unei


noi monarhii, cea constituţională, s-a
numit în istoria Angliei "revoluţia
glorioasă" (1688)
 A fost încoronat ca rege al
Wilhelm de Orania Angliei sub numele de
William al III-lea;
 Era ginerele lui Iacob II, fiind
căsătorit cu fiica sa, Maria;
 A jurat să respecte
Declaraţia Drepturilor,
o constituţie care:
- garanta respectarea libertăţilor
proclamate în timpul revoluţiei;
- limita puterea regală;
- stabilea atribuţiile Parlamentului

● Anglia a devenit
monarhie constituţională
Monarhia constituţională engleză

SEPARAREA PUTERILOR ÎN STAT

PUTEREA PUTEREA PUTEREA


LEGISLATIVĂ EXECUTIVĂ JUDECĂTOREASCĂ

REGELE ŞI INSTANŢELE
PARLAMENTUL
GUVERNUL JUDECĂTOREŞTI

-elaborează legile -aplică legile -exercitată de instanţele


-ales prin vot cenzitar -puterile regelui au fost judecătoreşti
progresiv micşorate
-controlează viaţa politică
Portul Bristol
Modelul englez
 În sec XVIII Anglia avea
cea mai avansată
organizare politică din
lume;
 Aceasta a permis
dezvoltarea economică
şi apariţia revoluţiei
industriale şi a celei Mină de cărbune
agrare;
 Flota engleză era cea
mai puternică ; cu
ajutorul ei, Anglia şi-a
impus dominaţia politică
şi economică.
Realizat de

Prof. Murgu Eugenia-Angela


Bibliografie:
Manuale alternative de istorie, cl a VI-a
Enciclopedia Wikipedia
http://www.parliament.uk/