You are on page 1of 19

CỬA

DOOR AND WINDOW


GROUP 12
KHÁI NIỆM
CONCEPT
MÔ TẢ

Khuôn
Cửa

Cánh
Cửa
CHỨC NĂNG

ĐỂ Tiếp
GIAO Nhận Thông Đón
ánh hơi gió
LƯU
sáng
CHỨC NĂNG

Che Che Ngăn Thoát


ĐỂ NGĂN mưa nắng gió lùa nước
động
CHẶN
PHÂN LOẠI

CỬA
ĐI

CỬA
SỔ
CỬA ĐI
THE DOOR
YÊU CẦU
CHỨC NĂNG
SỐ LƯỢNG Contents Title

VỊ TRÍ
ĐẢM BẢO

Contents Title

Contents Title
SỬ DỤNG
GIAO LƯU
NGĂN CHẶN
Phân loại

THEO VẬT
LIỆU

Cửa gỗ, cửa thép, cửa nhôm, chất dẻo,


thủy tinh,...
THEO NHIỆM VỤ
01
Cửa đi và ngăn kính
02
Cửa đi và cách nhiệt giữ
03 nhiệt
Cửa đi và ngăn thoáng
04 (Cửa chớp)
Cửa đi và cách âm
05
Cửa đi và cửa sổ (Cửa
06 sổ đi)
Cửa thoát hiểm
Theo
phương
cách đóng
mở
THAM SỐ KÍCH THƯỚC

1,8-2,1m CHIỀU RỘNG


CHIỀU CAO Một cánh
0,65m : 0,7m : 0,8m : 0,9m
Hai cánh
1,2m : 1,4m
.
Bốn cánh
2,1m .
CẤU TẠO CỬA ĐI
KHUÔN CỬA GỖ

Cấu tạo

Kích thước tiết diện


6x8, 6x12, 8x14, 8x16, 10x10cm

Liên kết vào tường


KHUNG CÁNH

Bộ phận trám bít

Cửa pano
Cửa chớp
Cửa kính
Cửa gỗ dán cách âm
KHUNG CÁNH

Kích thước

Cánh cửa không khung


Bằng gỗ
Bằng kích hoặc chất dẻo
Cấu tạo cửa đi bằng thép-
nhôm:
Kích thước

Cánh cửa không khung


Bằng gỗ
Bằng kích hoặc chất dẻo
Thank you
FOR WATCHING:>