Вы находитесь на странице: 1из 12

KKEWAJIBAN

BERZAKAT

OLEH
LISKAWATI MOHAMMAD
Kewajiban berzakat

Zakat adalah kadar harta tertentu yang


wajib dikeluarkan kepada orang yang
membutuhkan atau yang berhak
menerimanya dengan beberapa syarat
tertentu sesuai dengan syariat islam.
ZAKAT

Zakat fitrah Zakat Mal


Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang


wajib dikeluarkan oleh setiap
umat islam laki-laki dan
perempuan, besar dan kecil,
merdeka atau hamba sahaya.
Waktu Pembayaran Zakat

Diperbolehkan

Wajib
Sunah

Makruh

Haram
Niat

Rukun Muzakki
Zakat
Fitrah Mustahik

Makanan Pokok
Yang Dizakatkan
Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat


yang dikeluarkan seorang
muslim yang mencakup
hasil perniagaan, pertanian,
pertambangan, hasil laut,
hasil ternak, hasil temuan,
emas dan ternak. Masing-
masing jenis memiliki
perhitungannya sendri-
sendiri.
Niat

Muzakki
Rukun
Zakat
Mal

Mustahik

Harta Yang
Dizakatkan
Perbedaan zakat fitrah dan
zakat mal

Zakat fitrah digunakan untuk


menyucikan jiwa, sedangkan zakat
mal digunakan untuk menyucikan
harta benda

Waktu pelaksanaan zakat fitrah adalah sejak


awal ramadhan sampai dengan menjelang sholat
Idul Fitri. Dan satu tahu sekali, adapun zakat mal
waktu pelaksanaannya tidak sama ada yang di
setiap tahun dan ada yang setiap panen .
Penerima Zakat Fitrah Dan
Zakat Mal

fakir Amil

Miskin Muallaf
JANGAN LUPA
BAYAR ZAKAT