You are on page 1of 124
3/18/2019 I. Conceptul de monitoring Monitoring — “ to monitor” - latinescul moneo - a atentiona, a reaminti sau a recomanda, desemna initial, © persoana cu atributii de supraveghere * notiunile adiacente de ,,monitoring”, ,monitorizare” si-au consolidat sensurile referitoare la activitatea de supraveghere. * referitor la mediu, in limba romana aceasta familie de cuvinte - desemneaza totalitatea activitatilor care au Joc in legéturé cu informatia de mediu, de la producerea ei pané a utilizare. ie stealed Cea eee un sistem complet de achizitie a ES euukep aeiediaadl | datelor privind calitatea mediulu, Bee heer ‘obtinut pe baza unor masuratori eee oe ae a edad a Meee id ; eat P| eae | Cocos cre pot ea neue ‘siantropici. posibilitatea controtului poluarit. ¢Monitoringul mediului -un ansamblu de operatiuni privind supravegherea, evaluarea, prognozarea si avertizarea in legatura cu evolutia sistemelor naturale, cu scopul interventiei in timp util pentru mentinerea starii de echilibru a mediului * Monitoringul reprezinta mai mult decat © supraveghere continua a calitatii factorilor de mediu, procesul reclamand in acelasi timp si aspecte privind prognozarea si avertizarea factorilor de decizie si a populatiei privind dereglarile majore ale calitatii mediului in vederea adoptarii unor masuri adecvate 3/18/2019 Monitoringul mediului - generarea unui flux informational necesar adoptarii unor decizii eficiente; * - asigurarea unui caracter integrat al informatiilor despre mediu; *- posibilitatea procesarii datelor din diverse sectoare ale mediului, respectiv compatibilitatea acestor date Calitatea mediului un ansamblu conventional de caractersticlFzice, chimice, biologie gi de alts naturd, care permit incadrarea acestuia into anumité categorie sau pozivonares pe o scard ierarhics ‘+ pentru stablirea caltagi medulu, din multtudinea caractereticlor fice, chime 5) biolagice, care pot fi stabilte prin diverse tehnic si metode, se utlizeaz® practic un numar limitat, respectiv cele care sunt consierate mai semnificative ‘Aceasts calitate poate fi apreciata direct de citre un ,evaluator” subiectiv in primul rand prin propre Simfur si raportat la proprile .necest8ti". Tocmat subjectivitatea acectui gen de aprecien necestS utizarea unui set de sindicatori” precs, standardizati care s& poaté surpringe esenta stéri medilu {In domeniu! meciulus ,afabetu ce baz" al imtajululstiintfic comun este dat de indicator. Indicatori-mosalt’ti primare de comunicare a mesaylor, avn un grad mare de genevalzare si reprezentativtate a informagil ce medi 3/18/2019