Вы находитесь на странице: 1из 54

Ibn Khaldun

Mohd Faeez Bin Ilias


Jabatan Asas Kemanusiaan dan
Perkaedahan, FPKUIS.

1
2
Riwayat Hidup

Kanak-kanak sehingga
1 20 tahun
awal remaja

23 tahun 2 Pengajian

Kerjaya 3 31 tahun

3
Kanak-kanak sehingga awal remaja
• Abu Zaid Abdal Rahman Ibn Khaldun (1332-1406)
seorang ahli sejarah, falsafah, and pengasas ilmu
sains sosial masyarakat arab. Dilahirkan di Tunis,
Afrika Utara,
• Abd al-Rahman Ibn Mohammad, dikenali sebagai
Ibn Khaldun adalah salah seorang tokoh yang
paling menonjol dalam Islam.
• Keluarganya berasal dari Yemen dan menetap di
Spain, tetapi selepas kejatuhan Seville, mereka
berhijrah ke Tunisia.

4
• Semasa kanak-kanak, digalakkan oleh
keluarganya untuk aktif dalam bidang
keintelektualan.
• Lahir pada 27 May 1332 di Tunis dari
keturunan Arab kelas atasan (Banu Khaldun).
Seluruh ahli keluarganya memegang jawatan
tinggi di Andalus sebelum berhijrah ke Tunisia.
• Walaupun beberapa ahli-ahli keluarganya
memegang jawatan politik di bawah Dinasti
Hafsid Tunisia, bapa dan datuknya
bagaimanapun menarik diri daripada
kehidupan politik - berdakwah.

5
• Dari sebuah keluarga atasan, beliau menerima
pendidikan yang berkualiti. Sebagian guru-guru yang
terbaik telah mengajar Ibn Khaldun pelbagai ilmu
antaranya tatabahasa, fiqh, hadith, retorik, ilmu
bahasa, dan puisi. Pendidikan Islam klasik juga
termasuk seperti hafalan al-Quran. Beliau menerima
pensijilan (Ijazah) bagi semua mata pelajaran.
• Belajar ilmu matematik falsafah daripada tokoh
terkenal Al-Abili di Tlemcen, beliau juga perkenalkan
ilmu logic dan karya Averroes, Avicenna, Razi and Tusi.
• Pada usia 17 tahun, Tragedi menimpa Ibn Khaldun
apabila ibubapanya meninggal dunia disebabkan
wabak taun yang melanda Tunissekitar tahun 1348–
1349.

6
Pengajian (23 tahun)
• Ibn Khaldun orang yang berpelajaran - Quran,
Hadis dan beberapa cabang ilmu pengajian
islam yang lain – sastera arab, falsafah,
matematik dan astronomy.
• Banyak belajar melalui kehidupan – aktif
menyertai majlis ilmu, berhijrah (istana,
negara) – pertemuan dengan pemerintah/raja,
duta, ahli politik, ulama’ – sama ada kehendak
sendiri @ paksaan (pemerintahan zalim)

7
Kerjaya (31 Tahun)
• Sangat aktif dalam kerjaya sebagai ahli politik
– kerjaya sebelum mula menulis buku sejarah.
• ramai nenek moyang beliau telah memegang
jawatan politik, dia juga dimasukkan ke dalam
profesion yang sama. Ibn Tafrakin (Pemerintah
Tunis) memanggil untuk memberikan
pengalaman dalam bidang pemerintahan.

8
• Dilantikan sebagai penulis perisytiharan diraja
di bawah pentadbiran Marinid sultan Abū Inan
Fares I - dituduh menggulingkan kerajaan
(1357) – penjara 22 bulan.
• Dibebaskan (1358) dan menjawat semula
pangkat - selepas kematian Abu Inan –
rancang ganti Sultan Abu Inan kepada Abu
Salem.
• Sebagai ganjaran, Abu Salem memberikan
jawatan menteri kepada Ibn Khaldun – sedang
menikmati kerjaya
9
• Dinaikkan pangkat sebagai Ketua Hakim
Negara – jawatan tertinggi.
• Berlaku peristiwa penggulingan Sultan Abu
Salem oleh Wazir Omar – berpihak dengan
Wazir Omar dan menerima bayaran tinggi –
meminta jawatan tinggi (bendahara) – ditolak
dan meletakkan jawatan.
• Berhijarah ke Bougie (Algeria) pada umur 32
tahun. Sultan di Bougie, Abū Abdallāh,
melantik beliau menjadi Perdana Menteri.

10
• Abū Abdallāh maninggal dunia pada 1366 dan
Ibn Khaldun berpakat dengan Sultan of
Tlemcen (Algeria), Abū l-Abbas – mungkir janji
dan menjadi penyebab Ibn Khaldun
dipenjarakan.
• Selepas dibebaskan, Ibn Khaldun libatkan diri
dalam bidang akademik – meninggalkan terus
bidang politik.

11
Kerjaya Utama

• Karya terkenal “Muqaddimah” atau


“Muqaddimah Ibn Khaldun” – pandangan awal
sejarah secara umum.
• Karya pertama yang membicarakan tentang
sejarah bidang falsafah atau sosiologi dalam sains
sosial, demografi, sejarah, sejarah budaya, teori
darwin, sekularisme, dan ekonomi.
• Ibn Khaldun dianggap sebagai tokoh Islam yang
cemerlang.

12
• Ibn Khaldun adalah tokoh Islam pertama yang
menulis tentang Ilmu Ketamadunan Bandar
(science of Imran ‘Urbanism’).
• Pengasas kepada ilmu kemanusiaan dan
kemasyarakatan.
• Menyumbang dalam pelbagai bidang – sains
sosial hari ini tidak tercapai tanpa sumbangan Ibn
Khaldun.
• Ibn khaldun adalah model para saintis – contoh
terbaik sebagai seorang Muslim dan seorang
saintis.

13
Latar belakang Kehidupan
• Berkahwin dan memiliki anak pada usia muda
• Menghabiskan usianya di Cairo, Mesir –
meninggal dunia 19 March 1406.

14
Sumbangan
• “Muqaddimah” sangat teliti membincangkan
tentang sejarah, budaya, dan masyarakat.
• Menulis sejarah yang panjang dan menjadi
asas kepada ilmu sosiologi – satu pemikiran
yang memukau – “Muqaddimah” adalah karya
terbesar dalam sejarah (Arnold J. Toynbee)
• Muqaddimah dibahagikan kepada enam bab
perbincangan tidak termasuk pengantar
kepada Muqaddimah.

15
1. Bab Pertama, tentang peradaban manusia secara
umum, dengan kepelbagain jenis dan bahagian bumi
yang disifatkan sebagai berperadaban.
2. Bab kedua, tentang peradaban di padang pasir,
termasuklah laporan tentang masyarakat pengembara
dan bangsa-bangsa yang tidak bertamadun.
3. Bab ketiga, tentang kerajaan-kerajaan, khalifah dan
kuasa raja.
4. Bab keempat, tentang peradaban mereka yang tinggal
menetap, negara-negara dan bandar-bandar
besarnya.
5. Bab kelima, tentang keahlian, cara mendapatkan
pencarian hidup, usaha hidup dengan pelbagai
aspeknya.
6. Bab keenam, tentang ilmu pengtahuan, cara
memperoleh dan mempelajarinya.

16
• “Muqaddimah” karya terkenal ditulis pada
tahun 1377.
• Sebuah karya terkenal yang membicarakan
tentang sejarah umum/sejagat, tetapi semakin
bersandar kepada usaha Ibn Khaldun.
• Kebanyakan pemikir-pemikir mengakui
bahawa “Muqaddimah” telah menguruskan
ilmu sejarah, sains sosial dan sosiologi,
demografi, sejarah kebudayaan, dll.

17
• Permulaan Muqaddimah – kritikan ke atas kesilapan
ahli sejarah :
– ... Sikap berat sebelah terhadap fahaman atau pendapat
– ... Yakin terhadap sumber seseorang ...
– ... Gagal untuk memahami apa yang dimaksudkan ...
– ... Kepercayaan salah terhadap suatu kebenaran ...
– ... Gagal meletakkan peristiwa dalam konteks sebenar
– ... keinginan yang sama untuk mendapat bantuan dari
orang-orang yang berpangkat tinggi, dengan memuji
mereka, dengan menyebarkan kemasyhuran mereka ...
– ... Yang paling penting adalah kejahilan undang-undang
yang mengawal perubahan masyarakat manusia. "

18
• Point ke-7 (kejahilan undang-undang sosial),
teori masyarakat dalam Muqadimmah.
• Al Husri (pemikir Uthmaniyyah) menjelaskan:
– kerja sosiologi,
– sosiologi umum,
– sosiologi politik,
– sosiologi kehidupan bandar,
– sosiologi ekonomi dan
– sosiologi pengetahuan.

19
• Ibn Khaldun mengkritik: kepercayaan karut
terbiar dan penerimaan tidak masuk akal
terhadap data sejarah”.
• Ibn Khaldun memperkenalkan kaedah baru
dalam sains sosial – dirujuk sebagai “sains
baru” – sesuai dengan peringkat umur.
• Merupakan asas dalam memerhatikan
masyarakat.

20
Kelahiran Teori “Ashabiyyah”
• Konsep “Ashabiyyah” (maksud: ‘tribalisme’,
‘clanisme’, ‘nasionalisme’) – terkenal dalam
Muqaddimah.
• “Ashabiyyah” – ikatan perpaduan di kalangan
manusia dalam masyarakat membentuk
kumpulan.
• Ikatan “ashabiyyah” wujud pada mana-mana
tahap tamadun, dari masyarakat nomad hingga
kini.
• adanya persamaan kepentingan + ada saling
ketergantungan dalam memenuhi keperluan
tertentu = orang bergabung dan bersatu dalam
kelompok.
21
• Ibn Khaldun mengatakan bahwa “Ashabiyah”
muncul karena empat sebab, yakni :
– Ikatan darah atau keturunan dan kerabat
– Ikatan perjanjian atau persekuruan
– Ikatan yang timbul karena hubungan perlindungan
dengan yang dilindungi karena bergabungnya
seseorang atau sekelompok dengan kelompok lain
dan menyatakan loyal terhadap kelompok yang
melindunginya.
– Ikatan agama

22
• “Ashabiyyah”: paling kuat – fasa nomad,
kurang – kemajuan tamadun.
• “Ashabiyyah” sentiasa berpusing-pusing –
jatuh dan bangun sebuah tamadun.

23
Sosiologi Pendidikan
• kajian tentang hubungan antara pendidikan dan
masyarakat.
• matlamatpendidikan, kaedah, institusi, pentadbiran
dan kurikulum berhubung dengan kuasa-kuasa
ekonomi, politik, agama, sosial dan budaya masyarakat
fungsi-fungsinya.
• memberi tumpuan kepada pengaruh kehidupan sosial
dan hubungan sosial kepada pembangunan personaliti.
• menekankan aspek sosiologi fenomena dan institusi
pendidikan.
• ahli sosiologi telah bergelut dengan persoalan
mentafsir kehidupan sosial dan phenomena sosial.

24
Ibn Khaldun dan Pendidikan
• Suatu perusahaan sosial.5
• penting untuk pembangunan manusia.
• Persekitaran kehidupan dna keluarga
menyumbang kepada perkembangan politik
dan pendidikan.
• Bapanya adalah mentor – mulakan pendidikan
Ibn Khaldun – baca al-quran, kaedah bacaan,
tafsir, Quran, dan Fiqh.

25
• Penerokaan terhadap bidang kajian
kemanusiaan perlu dipertingkatkan.
• Persoalan tentang pendidikan yang baik
sentiasa berlegar dalam minda ibubapa/ahli
akademik dll. Kenapa?
• Perkara semula jadi yang akan dihadapi oleh
semua manusia. Kenapa?
• Membezakan manusia dan haiwan –
membantu dalam penerimaan ilmu dan
kemahiran.
26
apakah kamu mengira bahawa kebanyakan mereka itu
mendengar dan memahami, mereka itu tidak lain hanyalah
seperti binatang ternak bahkan mereka lebih sesat jalannya dari
binatang ternak itu.” (Al-Furqan, 25: 43-44)
Dari Abi Hurairah ra. bahawa Nabi SAW bersabda, "Tidak akan
terjadi hari kiamat hingga kalian (muslimin) memerangi Yahudi,
kemudian batu berkata di belakang Yahudi," Wahai muslim,
inilah Yahudi di belakangku, bunuhlah! "(HR Bukhari dan Muslim
dalam Shahih Jami 'As-Shaghir no. 7414)

28
29
• Ibn Khaldun – kanak-kanak perlu diberikan ilmu
pengiraan. Kenapa?
• Kaedah dan formula yang jelas dan ada bukti
yang sistematik.
• Prosedur pengiraan mencerahkan intelek kerana
dilatih mengikut panduan yang betul – menjadi
suatu peraturan jika diaplikasikan:
• Kebenaran (ada asas/sebab yang kukuh)
• Memerlukan disiplin diri
• berfakta
• Disiplin akan menjadi satu karakter/akhlak dalam
diri.
30
http://islampos.com/rahasia-kecerdasan-orang-orang-yahudi-ambil-yang-baik-buang-yang-buruk-9823/

• Sentiasa terbiasa dengan kebenaran dan


mematuhi peraturan.
• Sains/ilmu pengetahuan dibahagikan keapda dua:
– instinct (ilmu/sains utama - primary) – bertindak
tanpa perlu fikir.
– pendidikan (keperluan – secondary sciences) 21.
• Ibn Khaldun: "Allah telah menganugerahkan
manusia dua perkara bermanfaat yang mereka
perlu menggunakan: Fikiran di mana kita boleh
gunakan dengan bermanfaat, keperluan
berkekalan dan deria di mana kita boleh
menuntut ilmu“.
31
• Perbandingan bidang keilmuan/sains atau dipanggil
sains keintelektualan:
• 1. Logik: sains yang melindung minda dari kesilapan,
dan proses mengembangkan fakta yang tidak
diketahui, percubaan untuk mengetahui pengetahuan
daripada fakta-fakta yang sedia ada.
• 2. Fizik: melihat unsur-unsur bahan menggunakan
pancaindera.
• 3. Metafizik: falsafah atau ilmu pengetahuan mengenai
segala yang di luar alam biasa atau yg tidak kelihatan
atau ma’qulat
– ilmu pengetahuan berkenaan sesuatu yg ghaib (dgn
berdasarkan akal fikiran)
• 4. Penilaian: terdiri daripada empat sains yang berbeza
iaitu "sains matematik"; geometri, aritmetik, muzik dan
astronomi.

32
• Ibn Khaldun – pendidikan kanak-kanak kepada
tiga:
• Psikologi Pendidikan dan pemeliharaan adalah
berdasarkan kepada teori,
• Mengenalpasti sejarah setiap tempat yang
berbeza dalam proses pendidikan dan
pemeliharaan,
• Panduan praktikal yang perlu dipatuhi oleh
ibubapa dan guru.
• Panduan praktikal yang dibekalkan adalah
merujuk kepada prinsip-prinsip sesuatu teori.
33
• Ibn Khaldun – proses dalam mencari kebenaran:
• Tingkah laku  sains/ilmu  kemahiran 
ibadah/hamba
• “specialization and perfection in learning” theory
= pendapat Ibn Khaldun dalam pendidikan dan
pemeliharaan.
• “cara terbaik menyampaikan idea adalah
KEFASIHAN”
• KEFASIHAN adalah tingkah laku penyampaian dan
perlu melihat kepada situasi – merujuk kepada
peraturan walaupun cara pemikirannya berbeza
• Peraturan yang dibuat ada keistimewaannya
(kemahiran) dan dipanggil GAYA

34
• Dalam pendidikan tidak memerhatikan pada
individu sahaja tetapi melihat kepada kesan
psikologi sesebuah kumpulan/masyarakat -
'Ashabiyah, peperangan, PdP.
• “Ibn Khaldun + ’Ashabiyah = ‘a sense of
solidarity”.
• Usaha menjadikan ‘Ashabiyah ideal, pemimpin
perlu melihat beberapa faktor:
– Psikologi, ekonomi, persekitaran, dan sosial yang
menyumbang kepada tamadun manusia.

35
• Prinsip Ibn Khaldun – panduan menyediakan
pendidikan:
– Diambil secara beransur-ansur dan bermanfaat.
– Pelajar yang cemerlang dalam ilmu tertentu
akan mudah untuk belajar ilmu-ilmu yang lain.
– Proses pendidikan berlaku secara kekal supaya
tidak mudah lupa
– Ilmu yang berbeza perlu disampaikan/ajar pada
masa/waktu yang berbeza.

36
– Berkeras dengan pelajar membawa perkara
negatif : lemah semangat, malas, berbohong,
tidak beradab, dan berkelakuan ganas.
– Pengembaraan untuk mencari ilmu, pendidikan,
tokoh ilmu meningkatkan proses pembelajaran
kerana mereka belajar/ada pengalaman.
– Sains asas/utama seperti Shari’a, Tafsir, Hadith,
Fiqh, Physics dan Theology perlu belajar dan
kajian mendalam.
– Sains sampingan/secondary seperti Logic, Arabic,
dan Mathematics sebagai pelengkap (AlHossary,
Sate’, p. 458).

37
“Seorang pemimpin tidak dapat belajar banyak
perkara dengan MENGETAHUI banyak ilmu
atau teori, tetapi dengan cara BERGAUL dengan
orang yang lebih berpengalaman dan rakan
sekeliling-dalam pelbagai bidang”.

“Pendidikan terbaik adalah interaksi pelbagai


idea – daripada pelbagai latar belakang
profession, pelbagai agama, pelbagai bangsa
dan pelbagai lapis social masyarakat. Ini adalah
etika asas dalam membuat keputusan bagi
seorang pemimpin.” (Majali, 2014)
• Pendapat Imam al-Syafie tentang
mengembara/merantau dalam belajar ialah:
• “Tinggalkanlah tempat tinggal/ kampung halaman/
tanah air mu untuk mendapatkan kejayaan.
• Kamu akan mendapat kelebihan:
– hiburan dan rasa kagum- lihat persekitaran dsb;
– belajar mengatur perbelanjaan diri;
– pelajaran;
– belajar akhlak dari sisi yang tidak biasa dilihat;
dan
– sahabat baik yang baik.”
Kemahiran telah menjadikan tamadun
berkembang.
Kemahiran boleh memberikan
pendapatan kepada masyarakat. Oleh itu,
masyarakat perlu belajar kemahiran.

Pendidikan tinggi menjadikan manusia


bertamadun (minda lebih terbuka) dan
meningkatkan peluang hidup dengan
lebih baik.
• Ibnu Khaldun menekankan bahawa TUJUAN pendidikan
tidak harus dilimitkan/diterhadkan dengan pemikiran yang
sempit.
• Tujuan pendidikan dikaitkan dengan menyediakan pelajar
dengan ilmu pengetahuan.
• Tiada peraturan pendidikan- Pendidikan dirangka kerana
KEPERLUAN manusia.
• Pendidikan bebas- Pendidikan sewajarnya boleh berlaku/
tidak terikat dengan PdP di sekolah sahaja atau dengan
rancangan kerajaan. Ia boleh berlaku di mana-mana, dan
tanpa campurtangan rasmi oleh pihak tertentu- termasuk
di rumah.
• Jika pendidikan berlaku dengan arahan/terikat di sekolah,
ia akan menghasilkan kaedah/dasar pendidikan yang buruk
untuk masyarakat.
• Terdapat 2 jenis pendidikan
i) Pendidikan al-Quran. Pendidikan ini bermula sejak
peringkat kanak-kanak. Kebiasaannya bermula
dengan belajar membaca al-Quran kemudian
menghafaznya.
ii) Pendidikan untuk ilmu lain seperti Hadith, Fiqh,
Matematik dan sebagainya.
• Ibnu Khaldun tidak mengabaikan ilmu-ilmu yang
lain, dan memilih untuk berlaku pengintegrasian
ilmu. Namun syarat yang utama adalah
memulakan dengan mempelajari alQuran dan
tidak mengabaikan warisan budaya dalam
pendidikan
• Variasi sistem pendidikan boleh dilihat dalam
beberapa negara Islam seperti:
i) Morocco : Kanak-kanak hanya belajar alQuran
(satu aliran) – samaada mereka akan jadi
professional dalam bidang tersebut atau tidak.
ii) Andalusia: Kanak-kanak belajar alQuran dan
cabang bahasa Arab seperti Nahwu dan Sorof, dan
sebagainya
iii) Afrika: Orang Tunisia kebanyakannya
menggunakan kaedah di Andalusia, kerana
sebahagian guru berasal daripada Andalusia dan
menggunakan sistem pendidikan yang sama.
iv) Di Timur, kanak-kanak belajar al-Quran dan khat.
• Dalam dunia pendidikan Islam sekarang, mindset
"sains tidak dihargai" menjadi cabaran kepada
pendidikan masyarakat hari ini.
- Bagaimana untuk mendapatkan guru yang
berkebolehan dan berkualiti serta bersemangat
guru yang mengajar dalam menyampaikan ilmu
sains dengan jelas, ringkas, menarik?
- Bagaimana soal medium bahasa yang digunakan.
Adakah menggunakan bahasa tempatan atau
universal?
- Apabila melibatkan bahasa, ia melibatkan soal
buku-buku dan peralaan mengajar dalam bahasa
tempatan.
Kenapa Muqaddimah penting?
• Comte, Spencer, Durkheim dan Weber terkenal
sebagai pengasas Contemporary Western
Sociology
• Persoalannya patut dibangkitkan di sini kerana
sifat pemikiran sosial Ibn Khaldun. Dalam erti kata
lain, Adakah pemikiran social Ibnu Khaldun-
khusunya dalam Muqaddimah- diiktiraf/layak
untuk digunakan sebagai ‘sociological’ dalam
istilah moden?
• Ya, Pertama: kerana kajian sosiologi yang saintifik
dalam masyarakat global di kalangan orang arab
• Kedua, diilhamkan melalui pemerhatian
terus dalam masyarakat Muslim Arab pada
ketika itu.
• Ketiga, Muqaddima kaya dengan teori
masyarakat arab yang hebat.
• Contoh: Bagaimanakah tamadun Arab
membangun dan jatuh?
• Apakah peranan perkauman dan agama
ketika tamadun dibina dan ketika ia tidak
diintgrasikan?
• Sebagai penutup, pemikiran sosiologi Ibnu
Khaldun perlu dihargai meskipun dalam
pemikiran sosiologi moden.
• Disebabkan pengkhususannya dalam
persekitaran Arab, ia memberi pemahaman
tentang isu yang dijumpai dalam masyarakat
arab hari ini dengan lebih jelas berbanding
ahli sosiologi yang berbangsa asing.
Pandangan Terhadap Ibn Khaldun
• Kritikan barat sangat tinggi terhadap warisan ibn
Khaldun.
• Kebanyakan tokoh islam sebelum Ibn Khaldun
tidak mencapai tarap ilmu yang dikehendaki
barat.
• Ibn Khaldun datang sewaktu kemerosotan Islam –
hingga terkenal : tetapi tokoh lain – sebaliknya.
• Ibn Khaldun muncul dalam keasliannya yang
mengagumkan
48
• Permulaan – D’Herbelot (1967) mengarang
biografi Eropah tentang Ibn Khaldun
• Sylvester de Sacy (1806) & (1816) – orientalis
Perancis menerbitkan biografi Ibn Khaldun
• Von Hammer Prugstall (1812) – menerbitkan
buku tentang kemerosotan Islam merujuk teori
Ibn Khaldun.
• De Sacy dan Rakan (1822) – menerbitkan sejarah
Ibn Khaldun – kagum dengan semangat dna
keaslian pemikiran.
• Quatremere (1858) – terbitkan teks arab
Prolegomena - De Sacy terbitkan terjemahan
perancis
49
• Abad ke-19 – cendekiawan Eropah mengkaji Ibn
Khaldun dan teori sosialnya.
• Warisan Ibn Khaldun adalah ilmiah terbesar –
banyak teori falsafah, sosial, dan ekonomi.
• Ibn Khaldun telah lama membincangkan teori
daripada pengasas sedia ada.
• Tanggapan barat adalah pelopor bidang sejarah,
politik, ekonomi, sosiologi, falsafah adalah salah.
• Barat kagum dengan karya Ibn Khaldun dan
mengakui beliau adalah pelopor ilmu tersebut.

50
• Abad ke-19, teori sosial menjadi sandaran ramai
pengkaji barat.
• “kulturhistoriker” – Baron von Kremer (1879) –
ibn khaldun & sejarahnya tentang tamadun
empayar Islam.
• De Boer (Belanda) – ibn khaldun setaraf dengan
Ibn Sina, al-ghazali, ibn rushd, ibn tufyl dalam
bidang falsafah – ibn khaldun mencari istilah
falsafah baru (Aristotle) – orang pertama
menjelaskan evolusi dan kemajuan masyarakat.
• Prof. Ludwig Gumplowicz – ibn khaldun tokoh
sosiologi – tingkah laku manusia adalah produk
persekitaran.
51
• https://books.google.com.my/books?id=HXlvGhOrxgoC
&pg=PA105&lpg=PA105&dq=pandangan+barat+terhad
ap+ibnu+khaldun&source=bl&ots=3qO-
1D85W4&sig=fs5UMQUYti87N4mslB1ZX5wafBA&hl=e
n&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=pandangan%20ba
rat%20terhadap%20ibnu%20khaldun&f=false

52
53
Rujukan tambahan
• https://books.google.com.my/books?id=5aLYC
QAAQBAJ&pg=PA3&lpg=PA3&dq=ibu+bapa+ib
n+khaldun+meninggal+dunia&source=bl&ots=
e83lguV6VB&sig=G2ggoBQntQkTWcFT8yGafz
7yU8w&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage
&q&f=false

54