Вы находитесь на странице: 1из 30

PENGURUSAN DIRI

OBJEKTIF

murid dapat menyusun barang sendiri di tempat khas dan


menyimpan barang di tempat yang betul.
Barang kepunyaan murid

Pen
Pensel
pemadam
pembaris
Pengasah pensel
Fail

Digunakan untuk menyimpan hasil


kerja dan maklumat.
Rak menyimpan fail

Disusun agar mudah dijumpai.


Rak Fail
TAMAT
CONTENTS
1

2 LOREM IPSUM DOLOR


CONTENTS
1 LOREM IPSUM DOLOR

2 LOREM IPSUM DOLOR

3 LOREM IPSUM DOLOR


CONTENTS
1 LOREM IPSUM DOLOR

2 LOREM IPSUM DOLOR

3 LOREM IPSUM DOLOR

4 LOREM IPSUM DOLOR


CONTENTS
1 LOREM IPSUM DOLOR

2 LOREM IPSUM DOLOR

3 LOREM IPSUM DOLOR

4 LOREM IPSUM DOLOR

5 LOREM IPSUM DOLOR


CONTENTS
1 LOREM IPSUM DOLOR

2 LOREM IPSUM DOLOR

3 LOREM IPSUM DOLOR

4 LOREM IPSUM DOLOR

5 LOREM IPSUM DOLOR

6 LOREM IPSUM DOLOR


PART

LOREM IPSUM DOLOR 1


LOREM IPSUM DOLOR

LOREM
IPSUM
LOREM IPSUM DOLOR

LOREM LOREM
IPSUM IPSUM
LOREM IPSUM DOLOR

LORE LORE LORE


LOREM IPSUM DOLOR

LORE LORE LORE LOREM


LOREM IPSUM DOLOR

LORE LORE LORE

LORE LORE
LOREM IPSUM DOLOR

LORE LORE LORE

LORE LORE LORE


LOREM IPSUM DOLOR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.


LOREM IPSUM DOLOR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.


LOREM IPSUM DOLOR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.


LOREM IPSUM DOLOR

Lorem ipsum dolor sit amet,


consectetur adipisicing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua.
LOREM
Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat.
LOREM IPSUM DOLOR

Lorem ipsum dolor sit amet,


consectetur adipisicing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt ut
LOREM
LOREM labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat.
LOREM IPSUM DOLOR

LOREM LOREM
LOREM

Lorem ipsum dolor sit amet,


consectetur adipisicing elit.
LOREM IPSUM DOLOR

LORE LORE
LORE LORE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur


adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat.
LOREM IPSUM DOLOR

LORE LORE LORE


LORE LORE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,


sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat.
LOREM IPSUM DOLOR

LORE LORE LORE


LORE LORE LORE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do


eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
LOREM IPSUM DOLOR

Lorem ipsum dolor sit amet, LORE


consectetur adipisicing elit.

LORE
LORE
T H A N K