Вы находитесь на странице: 1из 73

FAIL

PEMBELAJARAN DAN
REKODGURU
PEMUDAHCARAAN
2 01 9

SMK BANDAR BARU


SERTING
NAMA GURU72120: PN.M.TILAGAWATHY
BANDAR SERI
_________________________________________
JEMPOL
NEGERI SEMBILAN.
NO. FAIL JABATAN : A55540
_________________________________________

JAWATAN :
_________________________________________
MAKLUMAT DIRI GURU

NAMA :
PN.M.TILAGAWATHY

NO. FAIL JABATAN :


Gambar
\
A55540

No. Kad Pengenalan : 780715-07-5162


Tarikh Lahir : 15.07.1978
Bangsa : INDIA
Agama : HINDU
Warganegara : MALAYSIA
Status : BERKAHWIN
Nama Suami/Isteri : GUNALAN A/L KANDIAH
No. Kad Pengenalan Suami/Isteri : 720910-02-5027
Alamat : B1-G-05 RUMAH ISKANDAR MALAYSIA,JALAN
PRISMA 1,79200 NUSAJAYA
Jawatan : PPP
No. Gaji : 12639522
Tarikh Lantikan : 1.7.2001
Tarikh Pengesahan : 1.11.2002
Kelulusan Ikhtisas : DIPLOMA PERGURUAN MALAYSIA
Kelulusan Akademik : IJAZAH SARJANA MUDA
Opsyen : PENGAJIAN TAMIL &KEMAHIRAN HIDUP
Sejarah Berkhidmat :
1. SJKT BAGAN SERAI
2. SJKT BARATHY
3.SJKT TAMAN TUN AMINAH
SENARAI TUGAS GURU

TUGAS 1 KURIKULUM

BIL MATA PELAJARAN YANG MASA MASA DALAM


DIAJAR SEMINGGU
1.

2.

3.

4.

5.

6.

T
PENTADBIRAN
U
G
A 1. _______________________________________________
S
2. _______________________________________________
2
3. _______________________________________________

T KOKURIKULUM
U
G
A 1. _______________________________________________
S
2. _______________________________________________
3
3. _______________________________________________
4. _______________________________________________

T HAL EHWAL MURID


U
G
A 1. _______________________________________________
S
2. _______________________________________________
4
3. _______________________________________________
KALENDAR 2019

BULAN JANUARI
AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

CATATA
N:
KALENDAR 2019

BULAN FEBRUARI
AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

CATATA
N:
KALENDAR 2019

BULAN MAC
AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU

31 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

CATATA
N:
KALENDAR 2019

BULAN APRIL
AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

CATATA
N:
KALENDAR 2019

BULAN MEI
AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

CATATA
N:
KALENDAR 2019

BULAN JUN
AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU

30 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

CATATA
N:
KALENDAR 2019

BULAN JULAI
AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

CATATA
N:
KALENDAR 2019

BULAN OGOS
AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

CATATA
N:
KALENDAR 2019

BULAN SEPTEMBER
AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

CATATA
N:
KALENDAR 2019

BULAN OKTOBER
AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

CATATA
N:
KALENDAR 2019

BULAN NOVEMBER
AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

CATATA
N:
KALENDAR 2019

BULAN DISEMBER
AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

CATATA
N:
SURAT AKU JANJI

Rujukan :

SURAT AKU J ANJ I


Saya, ................................................................... , No. Kad Pengenalan ............................. beralamat di
................................................................................................................................ dengan sesungguhnya
berjanji bahawa saya akan mematuhi Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993,
Perintah-Perintah Am, pekeliling dan surat pekeliling serta peraturan dan arahan lain yang dikeluar dan
dikuatkuasakan oleh Kerajaan dari semasa ke semasa sepanjang perkhidmatan saya dengan Kerajaan. Maka
dengan itu saya berjanji sebagaimana yang dikehendaki di bawah Peraturan 4, Peraturan-Peraturan Pegawai
Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 bahawa saya:

(i) akan sentiasa taat kepada Yang di-Pertuan Agong, negara dan Kerajaan;
(ii) akan sentiasa melaksanakan tugas dengan cermat, bersungguh-sungguh, cekap, jujur, amanah dan
bertanggungjawab;
(iii) tidak akan membelakangkan tugas awam demi kepentingan peribadi saya;
(iv) tidak akan berkelakuan dengan cara yang mungkin menyebabkan kepentingan peribadi bercanggah
dengan tugas awam saya;
(v) tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh menimbulkan syak yang munasabah bahawa saya telah
membiarkan kepentingan peribadi saya bercanggah dengan tugas rasmi saya sehingga menjejaskan
kegunaan saya sebagai pegawai awam;
(vi) tidak akan menggunakan kedudukan saya sebagai pegawai awam bagi faedah diri saya sendiri;
(vii) tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan atau mencemarkan nama perkhidmatan
awam;
(viii) tidak akan membawa sebarang bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk menyokong atau memajukan
tuntutan saya atau pegawai lain berhubung dengan perkhidmatan awam; dan

(ix) tidak akan ingkar perintah atau berkelakuan dengan cara yang boleh ditafsirkan sebagai ingkar
perintah.
Saya sesungguhnya faham bahawa jika saya disabitkan kerana telah melanggar Aku Janji ini, saya boleh
dikenakan tindakan tatatertib mengikut Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.

________________________ _________________________
(Tandatangan Pegawai) (Jawatan Pegawai)
Di Hadapan:

________________________
(Tandatangan Ketua Jabatan)
_____________________________________________
(Nama dan No. Kad Pengenalan Ketua Jabatan)

____________________ ________________________
(Tarikh) (Cap Rasmi Jabatan)
TERAS PERKHIDMATAN AWAM
TATASUSILA PROFESION KEGURUAN
MALAYSIA
Kami, guru-guru Malaysia, yakin bahawa tujuan utama pendidikan ialah
berusaha menuju ke arah pembentukan warganegara yang berilmu, yang
taat setia, yang bertanggungjawab dan berkebolehan, yang menyedari
betapa pentingnya usaha menuju ke arah kebenaran dan ke arah
pencapaian hasrat yang gemilang, dan yang percaya demokrasi, kebebasan
perseorangan dan Prinsip-Prinsip Rukun Negara.

1. TANGGUNGJAWAB TERHADAP PELAJAR

1. Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar kami daripada


hal-hal lain.
2. Bersikap adil terhadap setiap orang pelajar tanpa mengira faktor-faktor
jasmani, mental, emosi, politik ekonomi, sosial, keturunan atau agama.
3. Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit mengenai pelajar kecuali
kepada mereka yang berhak mengetahuinya.
4. Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjah sendiri atau
dalam mata pelajaran-mata pelajaran yang diajar di dalam bilik darjah
tanpa sebarang bayaran.
5. Menunjukkan suatu cara pakaian, pertuturan dan tingkah laku yang
dapat memberikan contoh yang baik kepada pelajar.
6. Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian,
penyelidikan, lawatan dan menghadiri kursus ikhtisas, persidangan,
mesyuarat atau seminar supaya pengajaran kami mencapai mutu yang
setinggi-tingginya.

2. TANGGUNGJAWAB TERHADAP IBU BAPA

1. Menghormati tenggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak


mereka.
2. Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di
antara institusi pendidikan dengan rumah tangga.
3. Mengganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa mengenai
keadaan rumah tangga atau mengenai anak mereka sebagai sulit dan
tidak akan membocorkannya kepada sesiapa kecuali kepada mereka
yang berhak mengetahuinya.
4. Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak
mereka, dan menggunakan maklumat yang diterima daripada ibu bapa
secara teliti dan bijaksana.
5. Mengelakkan diri dari menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan
sosial dan ekonomi ibu bapa pelajar.
6. Mengelakkan diri dari mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu
yang boleh menjelaskan kepercayaan pelajar terhadap ibu bapa atau
penjaga mereka.
TATASUSILA PROFESION KEGURUAN
MALAYSIA
Kami, guru-guru Malaysia, yakin bahawa tujuan utama pendidikan ialah
berusaha menuju ke arah pembentukan warganegara yang berilmu, yang
taat setia, yang bertanggungjawab dan berkebolehan, yang menyedari
betapa pentingnya usaha menuju ke arah kebenaran dan ke arah
pencapaian hasrat yang gemilang, dan yang percaya demokrasi, kebebasan
perseorangan dan Prinsip-Prinsip Rukun Negara.

3. TANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA


1. Mengelakkan diri dari menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh
merosakkan kepentingan pelajar, masyarakat atau negara, atau pun
yang bertentangan dengan Rukun Negara.
2. Memupuk dalam diri setiap pelajar sikap dan nilai yang boleh membantu
dan membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia,
bertanggungjawab dan berguna, menghormati orang-orang yang lebih
tua dan menghormati adanya perbezaan kebudayaan, keturunan dan
ugama.
3. Menghormati masyarakat tempat kami berkhidmat dan memenuhi
segala tanggungjawab sebagai seorang warganegara dan sentiasa
sanggup mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat.
4. Menggalakkan kerjasama dan persefahaman di antara guru dengan ibu
bapa, institusi pendidikan dengan masyarakat.
5. Memberi sumbangan cergas untuk meninggikan kehidupan moral,
kebudayaan dan kecendekiawan masyarakat.
6. Berpegang kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh
masyarakat dan menjalani kehidupan kami sehari-hari dengan baik.
4. TANGGUNGJAWAB TERHADAP RAKAN SEJAWAT DAN PROFESION
PERGURUAN
1. Mengelakkan diri dari membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang
boleh mencemarkan nama bagi seorang guru.
2. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan
kami sebagai guru.
3. Berusaha dengan sepenuhnya menunaikan tanggungjawab kami dengan
rajin dan bersungguh-sungguh dan mengekalkannya sejajar dengan
kemajuan ikhtisas dan sosial.
4. Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat kami terutamanya mereka
yang baru dalam profesion perguruan.
5. Sentiasa mengawasi diri kami supaya tidak mencemarkan nama baik
profesion perguruan.
6. Akan menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru.

Catatan : Guru yang dimaksudkan dalam konteks


Tatasusila ini ialah orang yang menyebarkan ilmu
pengetahuan di sesebuah institusi pendidikan peringkat
rendah, menengah dan tinggi, (termasuk guru terlatih yang
bertugas dalam pentadbiran, organisasi dan penyeliaan
pendidikan).
SEBELAS ANJAKAN PPPM
ASPIRASI SISTEM PENDIDIKAN
ENAM ASPIRASI MURID
PEMBELAJARAN ABAD KE 21
LAPAN PROSES PEMIKIRAN

MEMBUDAYAKAN KEMAHIRAN
BERFIKIR
Projek ini membantu pihak sekolah memupuk
kemahiran berfikir; menyemai budaya pembelajaran
sepanjang hayat; mahir dalam menyelesaikan masalah
dan berupaya mencari jalan penyelesaian secara kreatif
dalam kalangan murid sekolah.

i-THINK merupakan kerjasama di antara Kementerian


Pelajaran dan Agensi Inovasi Malaysia (AIM). i-THINK
melahirkan inovator generasi masa depan dengan
kebolehan dan kemahiran berfikir secara kritis serta
berupaya untuk menyesuaikan diri dan menangani
cabaran pada masa akan datang.
Lapan Proses Pemikiran dibangunkan melalui alat berfikir visual,
iaitu Peta Pemikiran yang memudahkan murid-murid dalam
memahami konsep, menganalisis masalah dan mencari
penyelesaian.
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

 Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah


memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh
dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani
berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Usaha
ini adalah bagi melahirkan masyarakat Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan
diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan
WARGANEGARA MALAYSIA YANG
kemakmuran masyarakatUNSUR
BAIK
ROHANI DAN EMOSI
dan negara.
 Percaya dan patuh kepada Tuhan. Unsur-unsur rohani dan emosi merangkumi aspek
 Berilmu pengetahuan berikut :
 Berakhlak mulia  Keyakinan terhadap Tuhan
  Kepercayaan beragama
Bertanggungjawab kepada diri, masyarakat,
 Kemantapan jiwa
agama dan negara
 Berbakti dan memberi sumbangan kepada  Penghayatan nilai-nilai murni dan norma
masyarakat dan negara masyarakat
 Memiliki sahsiah yang seimbang yang sepadu  Berbudi pekerti mulia
 Berbakti dan berkorban
UNSUR INTELEK
UNSUR JASMANI
Unsur intelek ini mengambil kira aspek berikut :
Ciri-ciri unsur jasmani ialah :
 Hikmah iaitu ilmu yang boleh membawa
 Kecergasan fizikal dan kesihatan diri
kepada kebenaran
 Dapat menggunakan anggota dan tenaga
 Daya pemikiran yang kreatif dan inovatif
 Daya pemikiran yang logik dan analisis fizikal sendiri untuk berdikari dan hidup
 Ilmu yang bermanfaat bermasyarakat.
 Masyarakat Malaysia yang berilmu
pengetahuan memiliki sikap suka membaca
serta cintakan ilmu pengetahuan.
VISI DAN MISI SEKOLAH

VISI
PENDIDIKAN BERKUALITI
INSAN TERDIDIK
NEGARA SEJAHTERA.

MISI
MELESTARIKAN SISTEM
PENDIDIKAN
YANG BERKUALITI UNTUK
MEMBANGUNKAN POTENSI
INDIVIDU
BAGI MEMENUHI ASPIRASI
NEGARA
VISI DAN MISI KPM

VISI
PENDIDIKAN BERKUALITI
INSAN TERDIDIK
NEGARA SEJAHTERA.

MISI
MELESTARIKAN SISTEM
PENDIDIKAN
YANG BERKUALITI UNTUK
MEMBANGUNKAN POTENSI
INDIVIDU
BAGI MEMENUHI ASPIRASI
NEGARA
12 STRATEGI PEDAGOGI

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Tugas utama seorang guru adalah untuk memudahkan pembelajaran murid.


Guru harus dapat menyediakan suasana pembelajaran yang menarik dan
harmoni serta menciptakan pengajaran yang berkesan.
Guru mesti menentukan pendekatan, memilih kaedah dan
menetapkan teknik-teknik tertentu sesuai dengan perkembangan dan
kebolehan murid. Strategi yang dipilih hendaklah boleh merangsang murid
belajar secara aktif, membantu menganalisis konsep atau idea dan
berupaya menarik hati murid pembelajaran yang bermakna.
Dalam merancang persediaan mengajar, aktiviti yang dipilih perlu
mempunyai urutan yang baik bagi mencapai objektif pengajaran. Aktiviti
tersebut mestilah mampu memberi sepenuh pengaruh terhadap
pemerhatian, meningkatkan intelek, ingatan, emosi, minat dan
kecenderungan serta membantu guru.
Antara kaedah dan teknik yang boleh digunakan oleh guru ialah :
 Kaedah Sumbang Saran
 Kaedah Tunjuk Cara (demonstrasi)
 Simulasi atau kaedah pengajaran kumpulan
 Kaedah Perbincangan dan Penyelesaian Masalah
 Kaedah Audio Lingual
 Kaedah Kod Kognitif
 Kaedah Projek

STRATEGI
KONTEKSTUAL
1
 Mengikut teori pembelajaran kontekstual pembelajaran hanya berlaku
apabila murid dapat memproses maklumat atau pengetahuan baru dengan
cara yang bermakna kepada mereka.
 Minda seseorang akan cuba mencari makna dalam konteks dengan
membuat hubung kait yang bermakna dan relevan dengan
persekitarannya.
 Teori Pembelajaran Kontekstual menumpukan kepada kepelbagaian aspek
persekitaran pembelajaran sama ada di blik darjah, makmal, tempat kerja
atau kehidupan harian.
 Teori ini menggalakkan pendidik memilih dan muwujudkan persekitaran
pembelajaran yang merangkumi pelbagai pengalaman sama ada dalam
konteks sosial, budaya, fizikal atau psikologi untuk mendapatkan hasil
pembelajaran yang dihasratkan.
12 STRATEGI PEDAGOGI

STRATEG
BELAJAR CARA BELAJAR
I
2 Cara
 Belajar Belajar ialah proses untuk memperoleh teknik belajar sama
ada bersama guru atau tanpa guru.
 Peranan Guru :
 Menentukan objektif pembelajaran
 Menyesuaikan gaya pengajaran guru dengan gaya pembelajaran
murid
 Menyediakan pelbagai teknik dan aktiviti untuk menjalankan PdP
 Memilih bahan PdP yang sesuai
 Berbincang dengan murid
 Menilai secara formatif dan sumatif serta mengambil rekod
mengambil rekod pencapaian murid
 Mengambil tindakan susulan sewajarnya

STRATEG
PEMBELAJARAN AKSES KENDIDI
I
3
 Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) adalah pendekatan pembelajaran yang
memberi akses kepada pembelajaran dan membolehkan murid
memperoleh pengetahuan dan kemahiran secara berdikari. Dalam PAK,
bahan pengajaran direka dan diuruskan supaya murid belajar mengikut
minat, keperluan, tahap kemampuan dan gaya pembelajaran mereka. Bagi
membolehkan murid mendapatkan maklumat balas tentang pencapaian
dan kemajuan mereka, program PAK menyedia pentaksiran kendiri.

STRATEG
KONTSTRUKTIVISME
I
4
 Konstruktivisme adalah satu fahaman bahawa murid membina sendiri
pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan
pengalaman sedia ada. Dalam proses ini, murid akan menyesuaikan
pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk membina
pengetahuan baharu.
12 STRATEGI PEDAGOGI

STRATEG
PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH
I
5
 Penilaian kendalian sekolah bermaksud perananpenting yang dimainkan
oleh guru dalam mengesan perkembangan, kebolehan, kemajuan dan
pencapaian murid. Guru menentukan hasil pembelajaran yang hendak
dinilai, merancang dan membina instrumen penilaian, merekod hasil
penilaian, menganalisis maklumat penilaian, melapor dan membuat
tindakan susulan.
STRATEG
MODEL KEMAHIRAN BERFIKIR
I
6
 Kemahiran berfikir dibahagikan kepada kemahiran berfikir kritis dan
kemahiran berfikir kreatif. Kemahiran berfikir kritis ialah kebolehan untuk
menilai kemunasabahan sesuatu idea dan bersifat evaluatif.
 Kemahiran berfikir kreatif ialah kebolehan untuk mencerna dan
menghasilkan idea asli dan bersifat generatif. Idea baharu terhasil melalui
ilham atau gabungan idea-idea yang ada.
 Strategi berfikir pula merupakan proses berfikir yang lebih tinggi
peringkatnya dan mengandungi beberapa langkah yang melibatkan
beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Kesemua kemahiran yang
dignakan dalam aktiviti Pdp adalah pada akhirnya menuju kearah membuat
konsepsi, keputusan dan menyelesaikan masalah.
 Kemahiran berfikir menaakul adalah sebagai pelincir dalam membantu
kita membuat pertimbangan secara logik dan rasional kepada semua
kemahiran berfikir dan strategi berfikir.

STRATEG
PEMBELAJARAN MASTERI
I
7
 Pembelajaran Masteri merupakan suatu pendekatan Pdp yang memastikan
semua murid menguasai hasil pembelajaran yang dihasratkan dalam
sesuatu unit pembelajaran sebelum berpindah ke unit pembelajaran
seterusnya. Pendekatan ini memerlukan peruntukan masa yang mencukupi
serta proses PdP yang berkualiti.
12 STRATEGI PEDAGOGI

STRATEG
ICT DALAM PDP
I
8 satu cara pun boleh dikatakan senagai terbaik dan mesti digunakan.
 Tiada
Pendekatan terbaik sebenarnya apabila penggunaan ICT sesuai dengan
keperluan murid, serta dapat membuahkan hasil dalam jangka masa yang
munasabah.
 Dalam konteks pembelajaran, penggunaan ICT dalm pdp boleh
dikategorikan sebagai :
 Tutorial
 Penerokaan (eksploratori)
 Aplikasi, dan
 Komunikasi
 Pengintegrasian ICT dalam proses pembelajaran, murid didedahkan dengan
pelbagai maklumat yang boleh didapati dengan cara yang menarik dan
mudah. Guru boleh menggunakan ICT untuk membina bahan pdp,
persembahan dan alat demostrasi serta komunikasi.

STRATEG
INKUIRI PENEMUAN
I
9 dikenali
 Juga sebagai teknik Tinjau dan Siasat. Strategi ini dapat
menimbulkan daya refleksi murid. Strategi ini merangkumi aktiviti :
 Proses mengenai masalah
 Mengkaji jangkaan atau ramalan
 Mengumpul maklumat
 Menganalisis
 Membuat rumusan

STRATEG
MODEL ADDIE
I
10
MODEL ASSURE MODEL ADDIE
 Analyse Learners  Analyse
 State Objectives  Design
 Select Instructional Methods, Media  Development
and Materials  Implement
 Ultilize media and materials  Evaluate
 Requires Learners Participation
 Evaluate and Revise
12 STRATEGI PEDAGOGI

STRATEG
KAJIAN MASA DEPAN
I
11 Masa Depan memberi kesedaran daBTn merangsBTang murid berfikir
 Kajian
tentang isu, masalah dan peluang yang bakal dihadapi. Ini akan
membolehkan mereka memandang masa depan dengan yakin dan optimis.
Kajian Masa Depan terbahagi kepada Kemahiran Asas dan Kemahiran
Khusus.
 Kemahiran Asas yang perlu dibina :
 Membuat ramalan tentang trend dan perubahan yang akan berlaku
berdasarkan pengetahuan dan maklumat yang sedia ada.
 Menjangka kesan atau akibat sesuatu fenomena, trend atau
perubahan masa depan; dan
 Menggunakan sumber manusia dan sumber lain bagi mengawal,
menangani serta mengendalikan perubahan supaya mendapat
manfaat yang maksimum.
 Kemahiran Khusus tidak bersifat hierarki boleh dimulai dan dinilai
mengikut tujuan pengajaran. Guru boleh memulakan dengan pemahaman
konsep masa depan hingga pemahaman dimensi kemapanan, atau
menggunakan salah satu atau beberapa satu daripada teknik kemahiran
khusus yang bersesuaian dengan tajuk mata pelajaran.

STRATEG
KECERDASAN PELBAGAI
I
12 Campbell,
 Linda Bruce Campbell merumuskan definisi Howard Gardner
sebagai :
 Keupayaan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan
sebenar
 Kebolehan menjana masalah baharu untuk diselesaikan; dan
 Kebolehan membuat sesuatu atau menawarkan perkhidmatan yang
bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya.
 Lapan Jenis Kecerdasan Pelbagai :
 Verbal Linguistik
 Logik-Matematik
 Visual-Ruang
 Kinestetik
 Muzikal
 Interpersonal
 Intrapersonal
 Naturalis
JADUAL WAKTU KELAS

KELAS / TINGKATAN : 2 THUNIVU


HAR 1.05 1.35 2.05 2.35 3.05 3.35 4.05 4.35 5.05 5.35 6.05
I 1.35 2.05 2.35 3.05 3.35 4.05 4.35 5.05 5.35 6.05 6.35

A SN SN BM BM BI R LK BT BT BT PHM

I PK BM BM BT BT E PJ PM MT MT BI

S PKS PKS PKS


MZ
BM BM H BI BI BT BT BT

R PM BI MT MT A BM BM SN BT BT

K BM BM MT MT T PJ PM PM BT BT

ANALISIS MATA PELAJARAN

PERKA KALI MASA PERKA KALI MASA


RA RA
BM 10 300 PM 4 120
BT 12 360 LK 1 30
BI 5 150 PHM 1 30
MT 6 180
SN 3 90
PK 1 30
PJ 2 60
PKS 2 60
PKS 1 30
(MZ)

Disahkah oleh :

____________________________________
( )

__________________________
JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN
KELAS / TINGKATAN : 1 ANBU,2 THUNIVU,
3 SAATHANAI
HARI 1.05 1.35 2.05 2.35 3.05 3.35 4.05 4.35 5.05 5.35 6.05
1.35 - 2.35 3.05 3.35 4.05 4.35 5.05 5.35 6.05 6.35
2.05

A BM
3
BM
3
BM
2 TH
BM
2 TH
LK
2TH
MT
1
MT
1
PH
M
SA SA AN AN

I BM
2 TH
BM
2 TH
MT
1
MT
1
PM
2 TH
BM
3
BM
3
AN AN SA SA

S BM
3
BM
3
BM
2 TH
BM
2 TH
MT
1
MT
1
SA SA AN AN

R PM
2 TH
BM
2 TH
BM
2 TH
BM
3
BM
3
SA SA

K BM BM ANALISIS
BM MATA PELAJARAN
BM PM PM
2 TH 2 TH 3 3 2 TH 2 TH
SA SA
PERKAR KALI MASA PERKAR KALI MASA
A A
BM 20 600
MT 6 180
PM 4 120
LK 1 30
PHM 1 30

Disahkah oleh :

____________________________________
( )

__________________________
SURAT PEKELILING IKHTISAS

PEJABAT KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA


Office of the Director General of Education Malaysia
PARAS 7 BLOK J PUSAT BANDAR DAMANSARA
Level 7 Block J Damansara Town Centre
50604 KUALA LUMPUR Tel: 03-2586900
Fax: 03-2535150

KP (BS) 8591/Jilid XV/ (3)


9 Mac 1999

Semua Pengarah Pendidikan Negeri

Y.Bhg. Dato'/Datin/Tuan/Puan,

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3/1999:


Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran

Surat Pekeliling lkhtisas ini dikeluarkan dengan tujuan memansuhkan Surat Pekeliling
Kementerian Pendidikan 256: "Buku Rekod Mengajar Guru", bertarikh 1 Julai 1963.

2. Semenjak Surat Pekeliling Kementerian Pendidikan 256 dikuatkuasakan, terdapat


amalan di mana maklumat-maklumat yang tidak berkaitan dengan pengajaran dan
pembelajaran telah dimasukkan ke dalam Buku Rekod Mengajar Guru sehingga mengubah
sifat dan tujuan sebenar Buku Rekod Mengajar Guru itu diadakan.

3. Dengan Surat Pekeliling lkhtisas ini, berkuatkuasakan pada tarikh ia dikeluarkan,


Rekod Pengajaran dan Pembelajaran hendaklah mengandungi hanya dua unsur sahaja,
iaitu (i) Rancangan Pelajaran Tahunan, dan (ii) Rancangan Pelajaran Harian. Pengetua,
Guru Besar atau wakilnya hendaklah memastikan kedua-dua unsur tersebut dibuat mengikut
prinsip-prinsip perancangan yang mutakhir.

(i) RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


Rancangan Pelajaran Tahunan mengandungi secara ringkas isi pengajaran
dan pembelajaran berdasarkan sukatan pelajaran kebangsaan yang
dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.

(ii) RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Rancangan Pelajaran Harian merupakan terjemahan Rancangan Pelajaran
Tahunan yang mengandungi sekurang-kurangnya maklumat seperti objektif,
cara bagaimana hendak mencapai objektif dan kenyataan sejauh mana
objektif itu tercapai.

4. Rekod Pengajaran dan Pembelajaran bolehlah disediakan dalam apa jua bentuk
yang munasabah dan sesuai dengan teknologi semasa. la haruslah diurus dengan
sempurna dan dapat dikernukakan dengan serta merta apabila dikehendaki oleh pihak yang
diberi kuasa. Bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penyediaan Rancangan Pelajaran
Tahunan dan Rancangan Pelajaran Harian juga perlu diurus dengan baik dan dapat
dikemukakan dengan serta merta apabila dikehendaki oleh pihak yang diberi kuasa.

5. Sila maklumkan kandungan Surat Pekeliling lkhtisas ini kepada semua Pengetua,
Guru Besar dan guru di negeri Y.Bhg. Dato'/Datin/Tuan/Puan.

1
SURAT PEKELILING IKHTISAS

Sekian.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

DATO’ DR. ABDUL SHUKOR ABDULLAH


Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia

s.k. Y.B. Dato' Sri Mohd Najib Tun Haji Abdul Razak
Menteri Pendidikan Malaysia

Y.B. Dato' Haji Mohd. Khalid Yunus


Timbalan Menteri Pendidikan

Y.B. Datuk Dr. Fong Chan Onn


Timbalan Menteri Pendidikan

Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan

Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan

Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan

Ketua-Ketua Bahagian Kementerian Pendidikan

Ketua Nazir Sekolah

Pegawai Perhubungan Awam

2
SURAT PEKELILING IKHTISAS
SURAT PEKELILING IKHTISAS
SURAT PEKELILING IKHTISAS
SURAT PEKELILING IKHTISAS
SURAT PEKELILING IKHTISAS
SURAT PEKELILING IKHTISAS
SURAT PEKELILING IKHTISAS
SURAT PEKELILING IKHTISAS
SURAT PEKELILING IKHTISAS
SURAT PEKELILING IKHTISAS
SURAT PEKELILING IKHTISAS
SURAT PEKELILING IKHTISAS
SURAT PEKELILING IKHTISAS
SURAT PEKELILING IKHTISAS
PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2019

KUMPULAN A
PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2019

KUMPULAN B
JADUAL GAJI PENJAWAT AWAM
JADUAL CUTI PANJANG MALAYSIA
REKOD
MESYUARAT/TAKLIMAT/SEMINAR/KURSU
S
BI TARIK TEMPA MASA PERKARA
L H/HA T
RI
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

.
11

.
12

.
LEMBARAN MARKAH MURID

KELAS : _________________________
BI NAMA SEMESTER 1 SEMESTER 2
L
MARKAH GRED MARKAH GRED

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
LEMBARAN MARKAH MURID

KELAS : _________________________
BI NAMA SEMESTER 1 SEMESTER 2
L
MARKAH GRED MARKAH GRED

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.
.
SENARAI SEMAK LATIHAN MURID

KELAS : _________________________
BI NAMA SEMESTER 1 SEMESTER 2
L
FEB MEI OGOS OKT

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
SENARAI SEMAK LATIHAN MURID

KELAS : _________________________
BI NAMA SEMESTER 1 SEMESTER 2
L
MARKAH GRED MARKAH GRED

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.
.
SASARAN MATA PELAJARAN

MATA SASARAN PENCAPAIAN SEBENAR


PELAJARAN

SEMESTER 1 SEMESTER 2

     
 
 
 
 

     
 
 

     
 
 
 
 

     
 
 
 
 

     
 
 
 
 
REKOD MESYUARAT/ TAKLMAT/ KURSUS/
SEMINAR
TARIKH / HARI : __________________________________________

MASA : __________________________________________

PERKARA : __________________________________________

ULASAN :
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
CATATAN : ____________________
_______________________________ Disahkah oleh :
 Mesyuarat
Tanda yang   Taklimat 
 Kursus _________________________
berkenaan : 

Pemantauan/ Penyeliaan ( )
Perbincangan Profesional

__________________________
REKOD MESYUARAT/ TAKLMAT/ KURSUS/
SEMINAR
TARIKH / HARI : __________________________________________

MASA : __________________________________________

PERKARA : __________________________________________

ULASAN :
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
CATATAN : ____________________
_______________________________ Disahkah oleh :
 Mesyuarat
Tanda yang   Taklimat 
 Kursus _________________________
berkenaan : 

Pemantauan/ Penyeliaan ( )
Perbincangan Profesional

__________________________
REKOD MESYUARAT/ TAKLMAT/ KURSUS/
SEMINAR
TARIKH / HARI : __________________________________________

MASA : __________________________________________

PERKARA : __________________________________________

ULASAN :
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
CATATAN : ____________________
_______________________________ Disahkah oleh :
 Mesyuarat
Tanda yang   Taklimat 
 Kursus _________________________
berkenaan : 

Pemantauan/ Penyeliaan ( )
Perbincangan Profesional

__________________________
REKOD MESYUARAT/ TAKLMAT/ KURSUS/
SEMINAR
TARIKH / HARI : __________________________________________

MASA : __________________________________________

PERKARA : __________________________________________

ULASAN :
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
CATATAN : ____________________
_______________________________ Disahkah oleh :
 Mesyuarat
Tanda yang   Taklimat 
 Kursus _________________________
berkenaan : 

Pemantauan/ Penyeliaan ( )
Perbincangan Profesional

__________________________
REKOD MESYUARAT/ TAKLMAT/ KURSUS/
SEMINAR
TARIKH / HARI : __________________________________________

MASA : __________________________________________

PERKARA : __________________________________________

ULASAN :
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
CATATAN : ____________________
_______________________________ Disahkah oleh :
 Mesyuarat
Tanda yang   Taklimat 
 Kursus _________________________
berkenaan : 

Pemantauan/ Penyeliaan ( )
Perbincangan Profesional

__________________________
REKOD
MESYUARAT/TAKLIMAT/KURSUS/SEMINA
R
TARIKH / HARI : __________________________________________

MASA : __________________________________________

PERKARA : __________________________________________

ULASAN :
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
CATATAN : ____________________
_______________________________ Disahkah oleh :
 Mesyuarat
Tanda yang   Taklimat 
 Kursus _________________________
berkenaan : 

Pemantauan/ Penyeliaan ( )
Perbincangan Profesional

__________________________
REKOD
PENYELIAAN/PERTEMUAN/PERBINCANG
AN PROFESIONAL
TARIKH / HARI : __________________________________________

MASA : __________________________________________

PERKARA : __________________________________________

ULASAN :
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
CATATAN : ____________________
_______________________________ Disahkah oleh :
 Mesyuarat
Tanda yang   Taklimat 
 Kursus _________________________
berkenaan : 

Pemantauan/ Penyeliaan ( )
Perbincangan Profesional

__________________________
REKOD
PENYELIAAN/PERTEMUAN/PERBINCANG
AN PROFESIONAL
TARIKH / HARI : __________________________________________

MASA : __________________________________________

PERKARA : __________________________________________

ULASAN :
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
CATATAN : ____________________
_______________________________ Disahkah oleh :
 Mesyuarat
Tanda yang   Taklimat 
 Kursus _________________________
berkenaan : 

Pemantauan/ Penyeliaan ( )
Perbincangan Profesional

__________________________
REKOD
PENYELIAAN/PERTEMUAN/PERBINCANG
AN PROFESIONAL
TARIKH / HARI : __________________________________________

MASA : __________________________________________

PERKARA : __________________________________________

ULASAN :
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
CATATAN : ____________________
_______________________________ Disahkah oleh :
 Mesyuarat
Tanda yang   Taklimat 
 Kursus _________________________
berkenaan : 

Pemantauan/ Penyeliaan ( )
Perbincangan Profesional

__________________________
REKOD
PENYELIAAN/PERTEMUAN/PERBINCANG
AN PROFESIONAL
TARIKH / HARI : __________________________________________

MASA : __________________________________________

PERKARA : __________________________________________

ULASAN :
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
CATATAN : ____________________
_______________________________ Disahkah oleh :
 Mesyuarat
Tanda yang   Taklimat 
 Kursus _________________________
berkenaan : 

Pemantauan/ Penyeliaan ( )
Perbincangan Profesional

__________________________
REKOD
PENYELIAAN/PERTEMUAN/PERBINCANG
AN PROFESIONAL
TARIKH / HARI : __________________________________________

MASA : __________________________________________

PERKARA : __________________________________________

ULASAN :
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
CATATAN : ____________________
_______________________________ Disahkah oleh :
 Mesyuarat
Tanda yang   Taklimat 
 Kursus _________________________
berkenaan : 

Pemantauan/ Penyeliaan ( )
Perbincangan Profesional

__________________________
CATATAN
CATATAN