Вы находитесь на странице: 1из 34

Leader:

Diaz, Chester Alahn Symon T.

Members:
Bugaring, Charles Brent B.
Cuen, John Erikson
Ingeniero, Alyssia Chaves .
Sta Ana, Philip Brian
Ingeniero, Alyssia Chaves
(Andres Bonifacio)
 Born on November 30, 1863 Azcarraga St. (Claro M. Recto St.) Tondo,
Manila
 Son of Santiago Bonifacio and Catalina de Castro
 Obtained an basic education in Guillermo Osmeña of cebu
 On early 14, bonifacio family was orphaned
 Maximized his skills in making crafts and sold paper fans and canes.
 He also worked as messenger in Fleming & Company
 Married to Gregoria de jesus (2nd wife)
 First wife, monica died of leprosy
History of katipunan
 Founded on night of july 7, 1892
 Came from root word “tipon”
 Azcarraga St. (Claro M. Recto St.)
 Around 300 members
 Kataastaasang Kagalanggalangang Katipunan ng mga anak ng bayan
 Highest and Most Respected Society of the Children of the Country
 Became the top leader of presidente supremo of the katipunan with Emilio
jacinto and Pio valenzuela
 Supreme and most honorable society of the children of the nation.
 Founded by andres bonifacio with the aid of his friends.
 Teodoro Plata
 Ladislao Diwa
 Deodato Arellano
 Valentin Diaz
The Aims and Structure of Katipunan
 Andres Bonifacio laid down three primary objectives of the
Katipunan: civic, political, and moral.
 Civic – was based on the principle of self-help and the
defense of the weak and the poor.
 Political – was the separation of the Philippines from Spain to
secure the independence of the colony.
 Moral – focused on the teaching of good manners, hygiene,
and good moral character
The Katipunan Government
 The Katipunan had three governing bodies: The Kataastaasang
Sanggunian or Supreme Council, the Sangguniang Bayan or
Provincial Council, and Sangguniang Balangay or Popular Counil.
 They were the equivalent of the central government, the
provincial government, and the municipal government.
 Judicial Council – Sangguniang Hukuman
 Katipunan Assembly – was composed of the members of the
Supreme Council and the presidents of the Provincial Council
 Secret Chamber – Composed of Bonifacio, Emilio Jacinto, and Pio
Valenzuela.
 The Chamber sentenced members who exposed the secrets of the
Katipunan.
The katipunan Flags

 Aside from the secret codes, Bonifacio also wanted a flag to


be used by the members as a symbol of their unity
 With the help of his wife Gregoria de Jesus, a flag was made
 The first flag was that of movement Katipunan, created by
Benita Rodriguez with the aid of the wife of Bonifacio,
Gregoria de Jesus. The flag was a red rectangle red with three
"K" white in a horizontal alignment. Some members of the
movement used a variant of the flag in which one of the three
"K"s was put above the other two forming a triangle. A third
variant had a single K on it. The Katipunan, which literally
translates to Society or Association, began on July 7,
1892. The K's stood for "Kataastaasan Kagalanggalangan Na
Katipunan ng Mga Anak Ng Bayan". Loosely translated to
mean the "Highest and Most Respectable Society of the Sons
of the People."
Llanera’s Skull Flag
 Black flag with one white K and the skull and crossbones in
white side by side. Flag used by General Llanera & his troops
who fought in the provinces of Bulacan, Tarlac,Pampanga,
& Nueva Ecija. The flag was known as "Bungo ni Llanera," or
"Llanera's Skull."
1895 Flag with White Triangle
 An 1895 version attributed to General Pio Del Pilar has a
slight resemblance to the present flag. Rather than a red and
blue stripe the field except for the triangle of white is red.
The gold stars and sun being replaced by the red K's and a
red sun rising behind a mountain.The sun has 8 rays.
Bonifacio’s Banner
 An 1894 Katipunan flag has the three K's but also a sun with 16 rays. This flag belonging
to Andres Bonifacio, the Father of the Katipunan. The Katipunan was discovered by the
Spanish on August 19, 1896. On 23 August 1896, Bonifacio's banner was unfurled during
the Cry of Pugadlawin in Kalookan where Filipinos tore up their cedulas (residence
cards) defying Spanish authority. The flag was blooded a week later, 30 August 1896,
during the Battle of San Juan del Monte, the first major battle of the Philippine
Revolution.
. Magdalo Faction (1896)
 Flag adopted by the Magdalo faction in Cavite in 1896.
General Aguinaldo's flag bearing the Tagalog script letter “Ka”
from the pre-Hispanic Philippine alphabet. The eight rays
represent the first 8 provinces that rose up in revolt against
Spain: Manila, Bulacan, Pampanga, Nueva
Ecija,Tarlac, Laguna, Batangas, & Cavite.
THE WOMEN OF KATIPUNAN
 Josefa Mercado Rizal
Angelica Rizal Lopez

 Trinidad Mercado Rizal Gregoria Álvarez de


Jesus
 Melchora Aquino de Ramos Agueda Kahabagan

 Teresa Ferraris Magbanua

GREGORIA P. MONTOYA
Revolution against spanish
 On August 23, 1896, in a then hilly and forested sitio of
Pugad Lawin in Balintawak, now part of Quezon City,
the Katipuneros led by Andres Bonifacio tore
their "cedulas" as an expression of their open defiance of
Spanish rule in the country.
 This event, called the "Cry of Pugad Lawin", officially
marked the beginning of the Philippine Revolution against
Spain.
Tearing of the cedula
The katipunan teachings/kartilya
1. Ang buhay na hindi ginugugol sa isang malaki at banal na
kadahilanan ay kahoy na walang lilim, kundi damong
makamandag.
2. Ang gawang magaling na nagbuhat sa paghahambog o pagpipita
sa sarili, at hindi talagang nasang gumawa ng kagalingan, ay di
kabaitan.
3. Ang tunay na kabanalan ay ang pagkakawang-gawa, ang pag-ibig
sa kapwa at ang isukat ang bawat kilos, gawa't pangungusap sa
talagang Katuwiran.
4. Maitim man o maputi ang kulay ng balat, lahat ng tao'y
magkakapantay; mangyayaring ang isa'y hihigtan sa dunong, sa
yaman, sa ganda...; ngunit di mahihigtan sa pagkatao.
5. Ang may mataas na kalooban, inuuna ang puri kaysa pagpipita
sa sarili; ang may hamak na kalooban, inuuna ang pagpipita sa
sarili kaysa sa puri.
6. Sa taong may hiya, salita'y panunumba.
 Huwag mong sayangin ang panahon; ang yamang nawala'y
mangyayaring magbalik; ngunit panahong nagdaan ay di na muli pang
magdadaan.
 Ipagtanggol mo ang inaapi; kabakahin ang umaapi.
 Ang mga taong matalino'y ang may pag-iingat sa bawat sasabihin;
matutong ipaglihim ang dapat ipaglihim.
 Sa daang matinik ng buhay, lalaki ang siyang patnugot ng asawa at mga
anak; kung ang umaakay ay tungo sa sama, ang pagtutunguhan ng
inaakay ay kasamaan din.
 Ang babae ay huwag mong tingnang isang bagay na libangan lamang,
kundi isang katuwang at karamay sa mga kahirapan nitong buhay;
gamitin mo nang buong pagpipitagan ang kanyang kahinaan, at
alalahanin ang inang pinagbuharan at nag-iwi sa iyong kasanggulan.
 Ang di mo ibig gawin sa asawa mo, anak at kapatid, ay huwag mong
gagawin sa asawa, anak at kapatid ng iba.
The katipunan elections
 -First Elected Officer of Supreme Counsil
 Deodato Arellano - President / Supremo
 Andres Bonifacio- Comptroller
 Ladislao Diwe - Fiscal
 Teodoro Plata- Secretary
 Valentin Diaz - Treasurer
 Second Elected Officer Of Supreme Counsil
 Roman Basa - Supremo
 Andres Bonifacio - Fiscal
 Jose Turiano Santiago - Secretarty
 Vicente Molina - Treasurer
 Briccio Brigido Pantas - Councilor
 Restituto Javier - Councilor
 Teodoro Plata - Councilor
 Teodoro Gonzales - Councilor
 Ladislao Diwa - Councilor
 In 1895 Bonifacio become the supremo of the katipunan until
the establishment of a revolutionary government in Tejeros,
Cavite
Membership
 -Katipunan members were of three kinds.
 -First grade was katipon , second was kawal, and third was
bayani.
 -password of katipon was "Anak ng Bayan"
 -password of Kawal was "Gom-Bur-Za"
 -password of bayani was "Rizal"
THE TEJEROS CONVENTION
 On March 22, 1897, a convention was held in Tejeros in order to
settle the dispute between the two councils and to decide on what
type of government should be installed. During the early phase of
the convention the crowd became unruly, causing a recess. When
the convention resumed, Bonifacio was assigned to preside in the
election of the officers of the new government that was to be set
up. Before this, however, Bonifacio laid down the rule that the
assembly should respect whatever would be the outcome of the
election.
 When Bonifacio was elected Secretary of Interior, Daniel
Tirona contested and argued that a lawyer should handle the
position. Bonifacio felt insulted and demanded an apology from
Tirona. Because of humiliation and anger, Bonifacio declared that
all matters convened in the Tejeros Convention were null and
void. Together with his supporters, he left the estate house.
Jose rizal and the katipunan
 Jose Rizal never became involved in the organization and activities of the
Katipunan; but the Katipuneros still looked up to him as a leader. In fact,
Rizal’s name was used as a password among the society’s highest-ranking
members, who were called bayani.

Andres Bonifacio had already known Rizal during his La Liga Filipina days,
although Rizal did not know Bonifacio personally Nevertheless, Bonifacio so
respected Rizal’s intelligence and talent that in June 1896, he sent Dr. Pio
Valenzuela to Dapitan to seek Rizal’s advice on the planned revolution.

Rizal told Valenzuela that the timing was not right for a revolution. The
people were not yet ready and they did not have enough weapons. He
suggested that the Katipunan obtain the support of wealthy and influential
Filipinos first, in order to gain financial assistance. He also recommended
Antonio Luna as commander of its armed forces, since Luna had much
knowledge and expertise in military tactics.
Sham Trial and Execution

 After Emilio Aguinaldo "won" the rigged election at Tejeros,


Andres Bonifacio refused to recognize the new rebel
government. Aguinaldo sent a group to arrest Bonifacio; the
opposition leader did not realize that they were there with ill
intent, and allowed them into his camp. They shot down his
brother Ciriaco, seriously beat his brother Procopio, and
some reports say that they also raped his young wife
Gregoria.
 Aguinaldo had Bonifacio and Procopio tried for treason and
sedition. After a one-day sham trial, in which the defense
lawyer averred their guilt rather than defending them, both
Bonifacios were convicted and sentenced to death.

 Aguinaldo commuted the death sentence on May 8 but then


reinstated it. On May 10, 1897, both Procopio and Andres
Bonifacio likely were shot dead by a firing squad on
Nagpatong Mountain. Some accounts say that Andres was too
weak to stand, due to untreated battle wounds, and was
actually hacked to death in his stretcher instead. Andres was
just 34 years old.
The katipuneros
Thank you for listening!
Activity
 1. When was the katipunan founded?
 2-4. What are the three primary objectives of katipunan?
 5. Who is the wife of Andres Bonifacio?
 6. what do you call the procedure that bonifacio use to fight
againts the spanish
 7. Monica is the sister of Bonifacio (True or False)
 8-10 what is the meaning of KKK (Tagalog)
 1. July 7, 1892
 2. Civic
 3. Political
 4. Moral
 5. Gregoria de Jesus
 6. Tearing of cedula
 7. FALSE
 8-10 KATAASTAASANG KAGALANGGALANGANG
KATIPUNAN