Вы находитесь на странице: 1из 15

Отчет

о самооценке для
подтв ержд ения
второй
дидактической
категории
Гоя Марианна А.
Учитель математики и
информатики
II дид. категория
Общие сведения:

Дата рождения: 02.09.1974


Место рождения: г. Сынджерей
Образование: Тираспольский Государственный
Университет, год выпуска – 1997, специальность:
математика и информатика.
В 2001 году началась моя профессиональная карьера в
СШ № 71 в качестве учителя информатики (на данный
момент ТЛ “Dacia”), в период 2007 – 2012 работала в
гимназии с. Максимовка, район Аннений Ной в качестве
учителя математики и информатики, в период 2012 –
2014 работала в ТЛ «Детская академия» в качестве
учителя математики и информатики, в 2-14 – 2015
уч.году проработала в Максимовской Гимназии в
качестве заместителя директора по учебной части и с
2015 – 2016 уч.года тружусь в стенах ТЛ “Dacia” как
учитель математики и информатики.
Трудовой стаж – 17 лет.
 От
«училки»
станет
всем
светлей!
Челов ек, чтобы иметь
возможность жить и работать в
совр еменном сообществ е, чтобы
наслаждаться сокровищем
знаний, должен постоянно
учиться. Совр еменная молод ежь
формиру ется в жизни, которая
окружает ее со всех сторон и
б езоговорочно становится
«пр едисловием» образования.
У взрослых есть задача
«обозначить мир», они обязаны
сказать молод ежи:
«Вот наш мир».
Обеспечение нескольких учебных
ситуаций дает ученикам возможность
извлечь выгоду из своих собственных
способностей к обучению. Существует
несколько методов обучения,
ориентированных на ученика, которые
успешно применяются мною в процессе
преподавания:
Методы основанные на Методы основанные на
действии: содержании:

Практические работы Дискуссии

Обучение посредством Brainstorming


открытия
Проекты Найти ключевое число (цифру)

Проблематизация Доказательство

Дидактические игры Диалог


Aplic tehnica Găsește numărul țintă la etapa lecției Evocare, elevii
avînd ca sarcină lucrul în perechi asupra fișelor, descoperind
informații utile din cotidian, prin determinarea fișelor cu aceeași
valoare.La aceeași etapă este utilizat Jocul didactic de înviorare și
relaxare, la momentul oportun astfel reușesc să prezint o lecție
dinamică și bine dozată.
În clasa a XI- a am realizat o Lucrare practică la capitolul
Subprograme în Pascal. La rezolvarea problemelor aplicînd elemente
de statistică, elevii s-au implicat cu un mare interes în cercetarea pe
care au realizat-o în urma sarcinilor de stabilire a statisticii:
minute vorbite la telefon zilnic, păreri despre examene de intrare,
numărul membrilor grupului de ingineri-cercetători etc.,
rezultatele obținute au fost prezentate în fața colegilor în diverse
forme (prezentări POWER POINT, informație, texte de
programe), ce au fost apreciate de mine împreună cu alți colegi.
Elevii au dezvoltat în acest mod competențe interpersonale, civice,
digitale, matematice, informaționale și acțional – strategice
În continuare voi prezenta cîteva diagrame comparative pe baza
rezultatelor evaluărilor inițiale şi ale celor sumative (nota medie
și % de calitate):

Matematica:
anul de studii 2013 -2014

Clasa aVI-a: Clasa aV-a:


80 80
50 48
70
45
60
40 60
35
33
50
30
40
25
30
20
15 nota medie 20 7,8 8,5
10 6,71 7,43 % calităţii 10
iniţială
5 0
0 sem I
nota medie
iniţială sem I % calităţii
Informatica:
anul de de studii 2012 – 2013

Clasa a X-a:
Clasa a XII-a:
74 78
80
90
89
90 70
80
60
70
50
60
40
50
sem I 30
40
30 an 20 8,41 8,62
20 8,71 8,82 10
10 0 sem I
0 nota medie % calităţii
nota medie % calităţii Clasa a XI-a: an
anul de studii 2013 – 2014

100 100
90
80
70
60
50 44 iniţială
40 sem I
30
20 8,58
7,22
10
0
nota medie % calităţii
“Atâta timp cât nu încetezi să urci,
treptele nu se vor termina;
sub paşii tăi care urcă,
ele se vor înmulţi la nesfârşit. “
 Franz Kafka

Tema de cercetare :
“ Aplicarea surselor TIC în procesul
inctructiv-educativ centrat pe elev.”
 
Avînd în vedere modificarea în ultimii ani a structurii şi rolul examenelor, intenţia de a cuprinde în
viitor evaluarea curentă în cadrul acestora, se pune problema, în care pe de o parte, în acest sens, devine
din ce în ce mai necesară centrarea evaluării pe întreaga gamă de capacităţi şi abilităţi specifice fiecărei
discipline, în scopul unei evaluări cu adevărat valide, în acest context am realizat următoarele:
•Am promovat cursurile de formare profesională continuă la matematică și informatică în perioada
de 26.10.2013 – 22.11.2013;
•Am organizat un seminar metodic pentru diriginți de clasă cu tematica ”Educația în spiritul
valorilor naționale și democratice în contextul integrării europene”, în LT ”Academia copiilor” pe data de
14.11.2013 ;
•Am studiat literatură de specialitate în problematică (referințe bibliografice):
•Am petrecut ore demonstrative:
•în clasa a V-a cu subiectul lecției: Oră de sinteză integrativă. Capitolul: Numere naturale.
(matematica);
•în clasa a VI-a cu subiectul lecției : Numere întregi. Axa numerelor. Numere opuse.(matematica);
•în clasa a VI-a cu subiectul lecției: Ora de sinteză integrativă. Capitolul: Numere întregi.
(matematica);
•în clasa a XI-a profil umanist cu subiectul lecției: Решение задач на тему: «Процедуры и
функции». (язык программирования Паскаль, элементы статистики) (informatica);
• în clasa a XI-a, profil umanist, cu subiectul: ”Tipuri de subprograme” (Limbajul Pascal)
(informatica);
•în clasa a XI-a, profil umanist, cu subiectul: «Локальные и глобальные переменные»
(informatica).
Roluri asumate:
•şefa comisiei metodice a diriginților;
•dirigintele clasei a XI-a „B” şi a VI-a “B” ;
•organizarea seminarului metodic pentru diriginții de clasă cu
tematica ”Educația în spiritul valorilor naționale și
democratice în contextul integrării europene”.
Parteneriate:
•am colaborat cu reprezentanții organizației ”Emalona” în
scopul introducerii registrului electronic în procesul
educațional în LT ”Academia copiilor”;
•am participat la concursul raional ”Pedagogul anului 2010” şi
am obţinut locul II;
•menţin şi dezvolt relaţii armonioase de parteneriat cu părinţii;
•am organizat lecții demonstrative la dirigenție în clasa a XI-a,
profil umanist.
Планирую на будущее:

•Продолжить профессиональное развитие


(курсы, стажировки);
•Поддерживать в процессе преподавания
междисциплинарную связь (математика, физика,
информатика, химия, биология и др.);
• Методическая работа с родителями на тему
«Лучшая математика для наших детей»;
•Продолжить работу на тему «Применение
средств ИКТ в процессе преподавания
математики».

Вам также может понравиться