Вы находитесь на странице: 1из 17

Nastanak osovinskih organa

Nastanak osovinskih organa

Osovinski cevasti organi:

1. Crevna cev
2. Notohorda
3. Nervna cev

Nervna cev

Notohorda

Crevna cev
Nastanak osovinskih organa

Dorzalna usna
blatopora

1.Nastanak NOTOHORDE Blastopor


Samo kod hordata (osovinski skelet)
Od MEZODERMA
Notohorda
Daće KIČMU kod kičmenjaka
Arhenteron

Ektoderm

Mezoderm

Endoderm

Formiranje notohorde kod vodozemaca


Nastanak osovinskih organa

Nastanak crevne cevi:


Od ENDODERMA

•Ptice, sisari: DELAMINACIJA ENDODERMA

Formiranje crevne cevi invaginacijom endoderma


Nastanak osovinskih organa

Nervna ploča

NEURULACIJA je proces embrionalnog


razvića kojim nastaje stadijum NEURULA.

Glavni dogadjaj tokom procesa neurulacije


jeste formiranje NERVNE CEVI. Nervni oluk

Nervna cev je ektodermalnog porekla i od nje


će se razviti čitav centralni nervni sistem.

Nervna cev

Neurulacija
Nastanak osovinskih organa

Notohorda

NERVNA KRESTA se nalazi


izmedju ektodermalnog epitela i
nervne cevi.

U glavenom regionu, nervna kresta


će zajedno sa moždanim regionima
učestvovati u formiranju čula
mirisa i sluha.

U ostalim delovima embriona, od


nervne kreste će nastati ganglije i
srž nadbubrežne žlezde.
Epidermis

Nervna cev

Notohorda

Ćelije nervne
kreste
Neuralna indukcija
Nastanak osovinskih organa

DIFERENCIRANJE NERVNE CEVI:


U prednjem delu: moždani mehurovi (3 pa 5)

1. Prozencefalon

2. Mezaencefalon

3. Rombencefalon
Nastanak osovinskih organa

 Nervni sistem kičmenjaka


cevastog je tipa Prednji mozak

Prozencefalon
 U embrionalnom razviću na
prednjem delu nervne cevi
razvijaju se tri moždana Međumozak
mehura Mezencefalon

 Prednji – prozencefalon daće


u daljem razviću veliki mozak Srednji
i međumozak mozak

Mali mozak
 Srednji – mezencefalon u
Rombencefalon
daljem razviću daće srednji
mozak

 Zadnji – rombencefalon u
daljem razviću daće mali Produžena
moždina
mozak i produženu moždinu

 Od ostatka ervne cevi


formiraće se kičmena
moždina
Nastanak osovinskih organa

Nervna cev

Somiti
Notohorda

Crevna cev

Celom

Ektoderm Mezoderm Endoderm


Nastanak osovinskih organa

Ostali organi:
Savijanje, razdvajanje ili povezivanje ćelija
Šaka: programirana smrt ćelija, APOPTOZA
Svi ovi procesi dovode do usklađene promene veličine, oblika i proporcija embriona -
MORFOGENEZE
Odumiranje grupa ćelija

Formiranje šake embriona


Nastanak osovinskih organa

Ostali organi:
Savijanje, razdvajanje ili povezivanje ćelija
Šaka: programirana smrt ćelija, APOPTOZA
Svi ovi procesi dovode do usklađene promene veličine, oblika i proporcija embriona -
MORFOGENEZE
Odumiranje grupa ćelija

Formiranje šake embriona


Nastanak osovinskih organa
Citodiferencijacija

Zigot je TOTIPOTENTAN , što znači da poseduje potpuni potencijal (od njega će nastati sve strukture
jednog organizma).
Kod različitih vrsta totipotentnost se zadržava do različitih stadijuma. Na primer kod sisara,
totipotentnost se zadržava do stadijuma 8 blastomera.
Kasnije tokom razvića, potentnost se sužava sve više, pa dobijamo pluripotentne a zatim multipotentne
ćelije. Na kraju nastaju unipotentne ćelije.

glatka mišićna ćelija

Histogeneza – proces
formiranja tkiva

neuron

epitelna ćelija

zigot

eritrocit

srčana mišićna ćelija


Citodiferencijacija

Totipotentne ćelije imaju najveći razvojni potencijal, od njih može nastati bilo koji tip od preko
200 ćelija koje ima organizam čoveka. Totipotentne su embrionalne ćelije do stupnja od 8
blastomera.

Pluripotentne nastaju razvićem totipotentnih i od njih ne mogu nastati svi tipovi ćelija, kao od
totipotentnih, ali može nastati veliki broj. Pripadaju im embrionalne matične ćelije unutrašnje
ćelijske mase blastocista od koje će nastati klicini listovi. Njihov rast je moguć i u kulturi tkiva.

Multipotentne izvorne ćelije su malobrojne nediferencirane ćelije unutar tkiva odraslog


organizma koje se mogu diferencirati u ćelije međusobno blisko povezane kao što su ćelije
hematopojeze u koštanoj srži, matične ćelije strome koštane srži i dr.

Unipotentne mogu da daju samo jedan tip ćelija, a po sposobnosti samoobnavljanja razlikuju se od
nematičnih ćelija. Tipične unipotentne ćelije su ćelije bazalnog sloja epidermisa, parenhimske
ćelije jetre i dr. Zaslužne su za regeneraciju tkiva.
Citodiferencijacija

Stem ćelije

Stem ćelije belih krvnih zrnaca

eritroblasti limfoblasti monoblasti mijeloblasti megakarioblaste

eritrociti limfociti Monociti Neutrofili Eozinofili Basofili trombociti


Citodiferencijacija
Ćelije u okviru jednog klicinog lista imaju znatno smanjen potencijal u odnosu na blastomere blastule.
Ćelije ektoderma, na primer, još uvek imaju veliki potencijal, jer će od njih nastati sve što pripada
centralnom nervnom sistemu ili koži ali od njih sigurno više ne mogu da nastanu mišići ili srce ili pluća...

Hordati Kičmenjaci
Zigot
Mozak,
kičmena
Ždrelo moždina,
Blastula
spinalni nervi
Respiratorni
sistem
Nervna
Endoderm Gastrula Ektoderm Nervna cev
kresta

Sistem organa
Epidermis,
za varenje Čulne plakode,
Crevne rožne tvorevine kože,
unutrašnje uho,sočivo ganglije, srž
žlezde
nadbubrega
Jetra Pankreas
Mezoderm Notohorda

Spoljašnji Krvni
Omotači Srce
omotač un. sistem
organa
Krv Sudovi
Omotači grudne
i trbušne Gonade Somiti Skelet
duplje
Mišići
Bubrezi
Krzno
Citodiferencijacija

endoderm
ektoderm

mezoderm

Epidermis, kožne tvorevine, Crevni epitel, jetra, pankreas,


nevni sistem, čula..... veći deo sistema organa za
disanje

Skelet, mišićni sistem, krvni


sistem, veći deo polnog sistema
organi za izlučivanje.....

Вам также может понравиться