Вы находитесь на странице: 1из 12

ПЕРИОД НА ИМПЕРИЈАЛИЗАМ

• ЦИНИЗМОТ НА ИСТОРИЈАТА
• СОЗДАВАЊЕТО НА КОЛОНИИ И МОДЕРНИОТ ИМПЕРИЈАЛИЗАМ
СЕ НЕСПОИВИ ПРОЦЕСИ

• ПОЧЕТОЦИ НА МОДЕРНИОТ ИМПЕРИЈАЛИЗАМ- 1880- 1914


• ОД 1800 ДО 1800- 16.835.000 КМ ПОД СВОЈА КОНТРОЛА КОЈ
ДОДАТНО СЕ ЗГОЛЕМИЛ НА 22.416.000 КМ
• СВЕТОТ СТАНАЛ ОБЕДИНЕТ-ГЛОБАЛЕН
• КАКО Е ТОА МОЖНО:
• ИМПЕРИЈЛИЗМОТ –ДЕТЕ НА ИНДУСТРИСКАТА РЕВОЛУЦИЈА
• ПРИЧИНА- РЕВОЛУЦИЈА ВО СООБРАЌАЈОТ
• -ПРЕКУОКЕНАСКИТЕ БРОДОВИ И ПАРНАТА ЖЕЛЕЗНИЦА
• 1869 ГОДИНА ЗАВРШЕН Е СУЕЦКИОТ КАНАЛ
• ЛИНИЈА НА ЖИВОТОТ ЗА БРИТАНЦИТЕ Е ВОСПОСТАВЕНА-
ГИБРАЛТАР-МАЛТА-СУЕЦ-ЦРВЕНОТО МОРЕ-ИНДИСКИ ОКЕАН
• ВЕЌЕ ВО ПОЧЕТОКОТ НА 20 ВЕК ГЛОБУСОТ СТАНА СТРАТЕШКА И
ЕКОНОМСКА СЦЕНА
• СЕ ПОЈАВИЈА И НОВИ ТЕХНОЛОШКИ ИЗУМИ-ТЕЛЕГРАФ И РАДИО
• ИДЕЈАТА НА МОРЗЕ- 1832 ГОДИНА ГИ ВМРЕЖИ КОНТИНЕНТИТЕ
• И ЈА СОЗДАДЕ ПРВАТА ГЛОБАЛНА КОМУНИКАЦИЈА
• АТЛАНСКИОТ ОКЕАН Е СОВЛАДАН 1866
• 1870 ГОДИНА Е ПОВРЗАНА БРИТАНИЈА И ИНДИЈА
• МАРКОНИ ВО 1901 –ПРВИОТ ТРАНСАТЛАНСКИ ПРЕНОС НА
ЗВУКОТ СО РАДИО БРАНОВИ
• ВО СЕКОЈ МИГ МОЖЕЛО ДА СЕ ЗНАЕ ШТО СЕ СЛУЧУВА ВО СЕКОЈ
КАТ ВО СВЕТОТ
• ЗАТОА МОДЕРНИТЕ ИМПЕРИИ СУШТИНСКИ СЕ РАЗЛИКУВА ОД
ПРВИТЕ КОЛОНИИ ИД ВРЕМЕТО НА ПОЧЕТОКОТ НА
КОЛОНИЈАЛИЗМОТ
• ВО АЗИЈА- КИНА,ЈАПОНИЈА,СИЈАМ,АВГАНИСТАМ,ПЕРСИЈА
КИНА И ЈАПОНИЈА- ПОРАДИ ТЕРИТОРИЈАТА И ИСТОРИЈАТА
ОСТАНАТИТЕ- ТАМПОН ЗОНА
ВО АФРИКА САМО ЕТИОПИЈА И ЛИБЕРИЈА НАДВОР ОД
ИМПЕРИЈАЛИЗМОТ
МАРОКО ИАКО НЕЗАВИСЕН ПОТЕНЦИЈАЛНА МЕТА
ОВАА СИТУАЦИЈА ЌЕ ГИ РАЗГОРИ АПЕТИТИТЕ ВО ГЕРМАНИЈА
МАРОКАНСКА КРИЗА-ВОВЕД ВО ПРВАТА СВЕТСКА ВОЈНА
• СВЕТОТ ВО ПОЧЕТОКОТ НА 20 ВЕК БИЛ –ПОВРЗАН И МЕЃУСЕБНО
ЗАВИСЕН
• ЦЕНТРАЛНА ТОЧКА БИЛА ЕВРОПА –
• МИСЛЕЊА- ДЕКА ОД ТОЈ ПЕРИОД ПРОИЗЛЕГУВАТ СИТЕ
ПРОБЛЕМИ НО И ДЕКА САМО ВО ТОЈ ПЕРИОД ИМА ПЕРИОД КОГА
ВО НАЈГОЛЕМИОТ ДЕЛ ОД СВЕТОТ ИМАЛО МИР
• ПРОБЛЕМ- НЕ ГИ РЕШИЛ ЕВРОПСКИТЕ ПРОБЛЕМИ ТУКУ
НАПРОТИВ
• НЕ ГИ ИСПОЛНИЛ ОЧЕКУВАЊАТА
КАКО ПРИЧИНА ЗА ИМПЕРИЈАЛИЗМОТ МОЖЕ ДА СЕ РЕАЛНИ И
ИМАГИНАРНИ ЕГЗИСТЕНЦИЈАЛНИ СТРАВОВИ
ПРИМЕРОТ СО БРИТАНИЈА И ЈАПОНИЈА
• ИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈАТА –НОВИ ПРОБЛЕМИ И СТРАВОВИ
• НЕДОСТАТОК НА СУРОВИНИ
• ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРОМЕНИ
• МОДЕРНИОТ КАПИТАЛИЗАМ ПОЧИВАЛ НА УШТЕ ЕДЕН ФАКТОР-
КАПИТАЛОТ
• А КАПИТАЛОТ ТРЕБАЛО ДА СЕ ИНВЕСТИРА
• ПОТРЕБА ЗА ИЗВОЗ И ПЛАСИРАЊЕ НА КАПИТАЛОТ
• НОВИТЕ ИНВЕСТИЦИИ-ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА СВЕТСКИ ПАЗАР
НА ПАРИ
• ЛОНДОН –ФИНАНСКИСКИ ЦЕНТАР
• ЗЛАТЕН СТАНДАРД
• МОНЕТАРЕН СИСТЕМ- ОДНОС НА БРИТАНСКАТА ФУНТА И
ЗЛАТОТО
• ДЕМОГРАФСК ИАРГУМЕНТИ
• ОД 1860-1920 ГОДИНА – 40 МИЛИОНИ ИСЕЛЕНИ ЕВРОПЈАНИ
• НАЈГОЛЕМО МИГРАЦИСКО ДВИЖEЊЕ