Вы находитесь на странице: 1из 18

ДРАГАНА ЈОВАНОВИЋ

У СВЕТУ ВИЗУЕЛНОГ ПРИКАЗИВАЊА– ДЕТЕ КАО


ОДРАСТАО ЧОВЕК У ОДНОСУ НА СТАЛЕЖ КОМЕ
ПРИПАДА (ПРИКАЗИВАЊЕ ИНДИФЕРЕНТНОСТИ
ПРЕМА ДЕТЕТУ)
ДЕТЕ ЈЕ У УОБИЧАЈЕНОЈ СТВАРНОСТИ
НЕЗАПАЖЕНО
ДЕТЕ СЕ НЕ ОБЛАЧИ КАО ОДРАСТАО ЧОВЕК.
ДЕТЕ ПОЧИЊЕ ДА НОСИ ОДЕЋУ СХОДНО СВОМ
УЗРАСТУ ТЕ СЕ ТИМЕ РАЗЛИКУЈЕ ОД ОДРАСЛИХ
ТА ЧИЊЕНИЦА ПОСЕБНО СЕ ЗАПАЖА ПОЧЕТКОМ 17.
ВЕКА НА МНОГИМ СЛИКАМА.
НА НАШИМ ПРОСТОРИМА НА СЛИКАМА СЕ ВЕРНО
ПРИКАЗУЈЕМ ПУТЕМ ОДЕЋЕ СКОРО ДО ТАНЧИНА
ГОДИНЕ ДЕТЕТА: СТАРИЈА ДЕЦА ОБИЧНО СУ
ПРИКАЗИВАНА У КАПУТИМА, ОДЕВЕН КАО МАЛИ
ЧОВЕК (ПО ИЗГЛЕДУ ПРИПАДА СВЕТУ ОДРАСЛИХ)
СИМБОЛИКА КАПУТА – ПРИПРЕМА ЗА СВЕТ
ОДРАСЛИХ
МЛАЂА ДЕЦА – ПРИКАЗИВАНА СУ У ХАЉИНИЦАМА
РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ МУШКЕ И ЖЕНСКЕ ХАЉИНИЦЕ –
МУШКЕ СУ БИЛЕ КАО СВЕШТЕНИЧКЕ МАНТИЈЕ СА
КОПЧАЊЕМ С ПРЕДЊЕ СТРАНЕ
НАЈМЛАЂИ УЗРАСТ – НЕПОСТОЈАЊЕ – НЕМА
СПЕЦИФИЧНЕ ОДЕЋЕ (БЕБЕ У ПЕЛЕНАМА А ОНИ КОЈИ
ЈОШ УВЕК НЕ ХОДАЈУ САМОСТАЛНО ХАЉИНИЦЕ)
ПРИКАЗИ ДЕЧАКА СА МАНТИЈАМА НИСУ
КАРАКТЕРИСТИЧНИ САМО ЗА 17.ВЕК, ДАТИРАЈУ ЈОШ
И ОД 13. ВЕКА, ПА ЧАК И КОД ЛУЈА XIII КАДА ЈЕ БИО
ДЕТЕ (БРОЈНИ ПОРТРЕТИ ФРАНЦУСКЕ, ХОЛАНДСКЕ,
ЕНГЛЕСКЕ ДЕЦЕ ЧАК И ПОЧЕТКОМ 18.ВЕК)
ХАЉИНИЦА (ПОПУТ МАНТИЈЕ) НИЈЕ ПРВА ДЕЧЈА
ОДЕЋА ПОСЛЕ ПЕЛЕНА
ДЕЧАЦИ НАКОН ПЕЛЕНА НОСЕ ХАЉИНИЦЕ, СУКЊЕ И
КЕЦЕЉЕ КАО МАЛЕ ЖЕНЕ. ТО ЈЕ ОДЕЋА НАЈМЛАЂИХ
ДЕЧАКА
16. ВЕК – ОБИЧАЈ ДА СЕ ДЕЧАЦИ ОБЛАЧЕ КАО
ДЕВОЈЧИЦЕ
ДЕВОЈЧИЦЕ – ОБЛАЧЕ СЕ КАО ОДРАСЛЕ ЖЕНЕ
РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ ЈОШ УВЕК НЕ
ПОСТОЈИ
ЛУЈ XIII СА 9 МЕСЕЦИ ОБУЧЕН У ХАЉИНИЦУ ИСТУ КАО
СЕСТРА (ХАЉИНИЦА СА ВОДИЉКАМА)
ЖУТОКЉУНЦИ – ДЕЧАЦИ НА УЗРАСТУ ДО 4. ГОДИНЕ
КАДА СУ ОБЛАЧЕНИ У ХАЉИНИЦЕ
ОДЕЋА – ГОВОРИ О РАЗВОЈНИМ ЕТАПАМА ДЕТЕТА
ТЈ. ПРЕЛАСКУ ИЗ ДЕТЕТА У ОДРАСЛОГ ЧОВЕКА
ИАКО РАНИЈЕ НИСУ БИЛЕ УОЧЉИВЕ ИПАК
ПОСТАЈУ ВРСТА РИТУАЛА КОЈИ СЕ ПОШТУЈЕ
ДЕЦА У КОЛЕЏИМА – ХАЉИНА ПРЕКО ЧАКШИРА
ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА ОДЕЋЕ – НЕ ПОСТОЈИ ЗА
ДЕВОЈЧИЦЕ – НАКОН ПЕЛЕНА ОДЕВАНЕ СУ КАО
МАЛЕ ЖЕНЕ
СЛИКЕ У 17. ВЕКУ: ОДЕЋА ДЕЧАКА И ДЕВОЈЧИЦА
САДРЖИ ДВЕ ШИРОКЕ ТРАКЕ ПРЕКО ОБА РАМЕНА.
ОВАЈ ДЕТАЉ НЕ ПОСТОЈИ НА ХАЉИНАМА
ОДРАСЛИХ (НЕСТАЈУ КРАЈЕМ 18. ВЕКА)
ОДЕВНИ ПРЕДМЕТИ КАРАКТЕРИСТИЧНИ ЗА ДЕЦУ –
ШИРОКО РАСПРОСТРАЊЕНИ ДО СРЕДИНЕ 18. ВЕКА.
ОВАЈ ОБИЧАЈ РАЗЛИКОВАЊА ОДЕЋЕ ДЕЦЕ ОД ОДЕЋЕ
ОДРАСЛИХ ЈЕСТЕ ТЕЖЊА, НЕПОЗНАТА СРЕДЊЕМ
ВЕКУ, ДА СЕ ДЕЦА ОБЕЛЕЖЕ И ОДВОЈЕ КРОЗ
“УНИФОРМУ”
ДЕЧЈА ХАЉИНА = ДУГАЧКА ОДЕЋА
КАРАКТЕРИСТИЧНА ЗА СРЕДЊИ ВЕК, 12. И 13. ВЕК,
ВРЕМЕ ПРЕ РЕВОЛУЦИЈЕ, НАКОН КОЈЕ ЈЕ ОВУ ОДЕЋУ
КОД МУШКАРЦА ЗАМЕНИЛА КРАТКА КОШУЉА СА
ВИДЉИВИМ ЧАКШИРАМА – ПРЕТЕЧА ДАНАШЊЕГ
МУШКОГ ОДЕЛА
ДО 14. ВЕКА – СУКЊЕ ЗА СВЕ ИЛИ ХАЉИНА
МУШКА ХАЉИНА НИЈЕ ИСТА КАО ЖЕНСКА (КРАЋЕ
ХАЉИНЕ ИЛИ ТУНИКЕ СА РАЗРЕЗОМ СПРЕДА)
КОД СЕЉАКА 13. ВЕКА ХАЉИНА ЈЕ ДО КОЛЕНА А КОД
УВАЖЕНИХ ЛИЧНОСТИ ОНА ЈЕ ДО СТОПАЛА
ДУГ ПЕРИОД ТОКОМ КОГА СУ МУШКАРЦИ НОСИЛИ
ДУГАЧКУ ОДЕЋУ ДРУГАЧИЈУ ОД ТРАДИЦИОНАЛНЕ
ОДЕЋЕ ГРКА И РИМЉАНА: ПРОДУЖЕТАК ОБИЧАЈА
ГАЛСКИХ И ОРИЈЕНТАЛНИХ ВАРВАРА КОЈИ СУ
ПРОДРЛИ У РОМАНСКЕ НОШЊЕ У ПРВИМ ВЕКОВИМА
НАШЕ ЕРЕ. ОВАЈ ОБИЧАЈ ПРИХВАТА СЕ НА ЗАПАДУ И
ИСТОКУ, ОСНОВА ЈЕ И ТУРСКЕ ГАРДЕРОБЕ.
ОД 14. ВЕКА – ХАЉИНУ МЕЊА КРАТКА, УЗ ТЕЛО
ПРИПИЈЕНА ОДЕЋА
СУПРОСТАВЉАЊЕ МОРАЛИСТА И
ПРОПОВЕДНИКА – СТИЛ ОБЛАЧЕЊА КАО ИЗРАЗ
БЕСТИДНОСТИ
УВАЖЕНИ ЉУДИ – СУДЈЕ, ЧИНОВНИЦИ,
СВЕШТЕНСТВО НОСЕ И ДАЉЕ ТУНИКЕ
ДЕЦА ИЗ ДОБРИХ ПОРОДИЦА ЗАДРЖАВАЈУ
ДУГАЧКУ ОДЕЋУ
ТРАКЕ НА ЛЕЂИМА У 17. ВЕКУ ИСТОГ СУ
ПОРЕКЛА КАО И ХАЉИНЕ
КАПУТИ И ХАЉИНЕ У 16. ВЕКУ – РУКАВИ КОЈИ СЕ
МОГУ ПОДЕШАВАТИ (ПОДВРТАЊЕ ИЛИ
СЛОБОДНО ПАДАЊЕ)
ДЕЧЈЕ ТРАКЕ У 17. И 18. ВЕКУ – ПОСЛЕДЊИ
ТРАГОВИ ЛАЖНИХ РУКАВА ИЗ 16. ВЕКА
ПРВА ДЕЧЈА ОДЕЋА – УОБИЧАЈЕНА; СВИ СУ ЈЕ
НОСИЛИ АЛИ ВЕК РАНИЈЕ. МОГЛА СЕ ВИДЕТИ
САМО НА ДЕЦИ.
ПОСТОЈАЛА ЈЕ ПОТРЕБА ДА СЕ ДЕЦА И КРОЗ
ОДЕЋУ ИЗДВОЈЕ И ОБЕЛЕЖЕ ВИДНО.
16. ВЕК – ПОЈАВА ПОСЕБНЕ ОДЕЋЕ ЗА ДЕЦУ –
ВИСОКЕ ДРУШТВЕНЕ КЛАСЕ – ЗНАЧАЈАН ДАТУМ
ЗА ФОРМИРАЊЕ ДОЖИВЉАЈА КОЈИ ЈЕ ЗАЧЕТНИК
ДРУШТВА ДЕЦЕ, ОДВОЈЕНОГ ОД ДРУШТВА
ОДРАСЛИХ.
АРХАИЧНОСТ У НАСТАЈАЊУ ОДЕЋЕ ЗА ДЕЦУ:
ТРАГОВИ ДУГАЧКЕ ХАЉИНЕ
КРАЈЕМ 18. ВЕКА У ВРЕМЕ ЛУЈА XVI, ДЕЧАЦИ
НОСЕ ОКОВАТНИКЕ ИЗ ВРЕМЕНА ЛУЈА XIII И
РЕНЕСАНСЕ
17. ВЕК ДВЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ УСМЕРАВАЈУ РАЗВОЈ У
ОБЛАСТИ НАЧИНА ОБЛАЧЕЊА:
1.НАГЛАШАВАЊЕ ЖЕНСТВЕНИХ ЦРТА ДЕЧАКА.

2.НАСТАЈЕ ИЗ СКЛОНОСТИ ЗА ПРЕРУШАВАЊЕМ


ЖУТОКЉУНАЦ ПРЕ НЕГО ДОБИЈЕ ХАЉИНУ
СА ОКОВРАТНИКОМ НОСИ ХАЉИНУ И
СУКЊУ ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ
ПОЖЕНСТВЉАВАЊЕ ДЕЧАКА – ОД
СРЕДИНЕ 16. ВЕКА (БЕЗАЗАЛЕНО, ЈЕДВА
НАЗНАЧЕНО КРОЗ НЕКОЛИКО ДЕТАЉА У
ПОЧЕТКУ)
ГОРЊИ ДЕО ТЕЛА ЗАДРЖАВА МУШКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ ОДЕЋЕ АЛИ УБРЗО
ДЕЧАЦИ ДОБИЈАЈУ КРАГНЕ ОД ЧИПКЕ КАО
ДЕВОЈЧИЦЕ
НЕМОГУЋЕ ЈЕ РАЗАЗНАТИ ДЕЧАКЕ ОД ДЕВОЈЧИЦА ДО
4. ИЛИ 5. ГОДИНЕ
ОВАЈ ОБИЧАЈ ОПСТАЈЕ СКОРО 2 ВЕКА
1770. ГОДИНЕ ОВАЈ ОБИЧАЈ СЕ ПОЛАКО ГУБИ –
ДЕЧАЦИ ПРЕСАТЈУ ДА НОСЕ ХАЉИНЕ СА КРАГНОМ
НАКОН 4. ГОДИНЕ ЖИВОТА. ДО ТАДА ОБЛАЧЕ СЕ КАО
ДЕВОЈЧИЦЕ ШТО СЕ НЕ МЕЊА СВЕ ДО КРАЈА 19. ВЕКА
ОБИЧАЈ ПОЖЕНСТВЉАВАЊА – ГУБИ СЕ НАКОН РАТА
1914. ГОДИНЕ – ПОВЕЗУЈЕ СЕ СА ДОБАЦИВАЊЕМ
ЖЕНСКОГ КОРСЕТА
РЕВОЛУЦИЈА У ОДЕВАЊУ = ПРОМЕНА ЖИВОТНИХ
СТАВОВА И ОБИЧАЈА
ДЕЧАЦИ – ПРВА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ДЕЦА
КРАЈЕМ 16. И ПОЧЕТКОМ 17. ВЕКА У ВЕЛИКОМ
БРОЈУ ПОХАЂАЈУ КОЛЕЏЕ
ШКОЛОВАЊЕ ДЕВОЈАКА КАСНИЈЕ И СПОРИЈЕ,
ШТО ЈЕ И РАЗЛОГ ПОИСТОВЕЋИВАЊА СА
ЖЕНАМА КАО НЕКАДА ДЕЧАКА СА ОДРАСЛИМ
МУШКАРЦИМА
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДЕЦЕ ОД ОДРАСЛИХ ПУТЕМ
ОДЕЋЕ ПРВО ЈЕ ПРАКТИЧНО ПОСТОЈАЛО КОД
ДЕЧАКА АЛИ ЈЕ БИЛО ИЗЛИШНО У СЛУЧЕЈУ
ДЕВОЈЧИЦА
ДРУГА ТЕНДЕНЦИЈА НАСТАЈЕ ИЗ СКЛОНОСТИ КА
ПРЕРУШАВАЊУ.
ДЕТЕ ИЗ ГРАЂАНСКЕ ПОРОДИЦЕ ПРЕНОСИ
ДЕЛОВЕ НАРОДНЕ ИЛИ РАДНЕ ОДЕЋЕ
ДЕТЕ ЈЕ ПРЕТЕЧА МУШКЕ МОДЕ (ОД ВЛАДАВИНЕ
ЛУЈА XVI НОСИ ПАНТАЛОНЕ)
КАРАКТЕРИСТИКЕ: АРХАИЧНОСТИ ГАРДЕРОБЕ
(РЕНЕСАНСНА КРАГНА), НАРОДНОСТИ
(ПАНТАЛОНЕ) И МИЛИТАРИЗМА (ЈАКНА И
ДУГМАД ВОЈНЕ УНИФОРМЕ)
17. ВЕК – ЈОШ УВЕК НЕ ПОСТОЈИ НАРОДНА ОДЕЋА У
ПРАВОМ СМИСЛУ
СИРОМАШНИ – НОСЕ ОНЕ ШТО ИМ ЈЕ ПОКЛОЊЕНО ИЛИ
СУ КУПОВАЛИ ОД СТАРИНАРА
ОДЕЋА ИЗ НАРОДА – ОДЕЋА ИЗ ДРУГЕ РУКЕ
ЧОВЕК ИЗ НАРОДА – ОДЕВЕН ПО МОДИ ЧОВЕКА ИЗ
ВИШИХ СЛОЈЕВА СА ЗАКАШЊЕЊЕМ ОД 10 И ВИШЕ
ГОДИНА
КРАЈ 18. ВЕКА – У ВЕЛИКИМ НАРОДНИМ ПРЕДГРАЂИМА
ПОЧИЊУ ДА СЕ НОСЕ ПАНТАЛОНЕ.
У 19. ВЕКУ СЕ ПОЈАВЉУЈУ КАО РАДНИЧКА БЛУЗА ИЛИ
ПЛАВА РАДНИЧКА БОЈА ДАНАС – ОБЕЛЕЖЈЕ
МАТЕРИЈАЛНОГ СТАТУСА И ПОЛОЖАЈА
УНИФОРМУ ПРИХВАТАЈУ ДЕЦА ГРАЂАНСКИХ
ПОРОДИЦА У ПРИВАТНИМ ПАНСИОНИМА КОЈА СУ СЕ
ШКОЛОВАЛА ИЛИ ПРИПРЕМАЛА ЗА ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ.
ОДРАСЛИ ОБЛАЧЕ ДЕЧАКЕ У ОДЕЛА НАЛИК МОРНАСКИМ
ИЛИ ВОЈНИМ УНИФОРМАМА.
ТИП МАЛОГ МОРНАРА НАСТАЈЕ КРАЈЕМ 18. ВЕКА ДО
ДАНАШЊИХ ДАНА