Вы находитесь на странице: 1из 6

ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ

(1722-1773)
БЪЛГАРСКИ БУДИТЕЛ И ДУХОВНИК .

          КАНОНИЗИРАН ЗА БЪЛГАРСКИ СВЕТЕЦ.

РОДЕН В БАНСКО. 
   
                        
    ПРЕЗ 1762 Г. НАПИСВА ,,ИСТОРИЯ
СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА''           
ВАСИЛ ЛЕВСКИ
(1837-1873)

•БЪЛГАРСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕР

•РОДЕН В КАРЛОВО

•ОСНОВАТЕЛ НА ВЪТРЕШНАТА  РЕВОЛЮЦИОННА


ОРГАНИЗАЦИЯ (1868-1872).

•ПРЕПИСВАЧ НА ,,ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА''


СТЕФАН СТАМБОЛОВ
(1854-1895)
Δ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИК,
РЕВОЛЮЦИОНЕР, ЖУРНАЛИСТ И ПОЕТ.

Δ УЧАСТВА В ПОДГОТОВКАТА НА
СТАРОЗАГОРСКОТО И АПРИЛСКОТО
ВЪСТАНИЕ. 

Δ ОГЛАВЯ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА
СЪЗДАДЕНАТА ОТ НЕГО
НАРОДНОЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ.  

Δ НЕГОВИ ИЗВЕСТНИ СТИХОТВОРЕНИЯ


СА: ,,ВОЗАНИЕ'', ,,БЪЛГАРСКИ МАРШ'',  ,,НА
МОИТЕ ДРУГАРИ'' И ДР. 
ХРИСТО БОТЕВ
(1847-1876)

≥ РЕВОЛЮЦИОНЕР, ПОЕТ И
ПУБЛИЦИСТ

≥РОДЕН Е В КАЛОФЕР

≥ИЗДАВА ВЕСТНИК ,,БУДИЛНИК''

≥НЕГОВИ СТИХОВЕ СА: ,,МАЙЦЕ


СИ'',  ,,КЪМ БРАТА СИ'',  ,,МОЯТА
МОЛИТВА'' И ДР.
ФИЛИП ТОТЮ
(1830-1907)

БЪЛГАРСКИ ХАЙДУТИН И
РЕВОЛЮЦИОНЕР
БИЛ Е ЖИВОТНОВЪД И
ТЪРГОВЕЦ

ПРЕДВОЖДА
ДОБРОВОЛЧЕСКА ЧЕТА
В СРЪБСКО-ТУРСКАТА
ВОЙНА. 

ЧЕТАТА НА ФИЛИП
ТОТЮ ТРЪГВА  СЪС
ЗНАМЕ В ЧЕРВЕНО,
БЯЛО И ЗЕЛЕНО. 
СТЕФАН КАРАДЖА
(1840-1868)

1. РЕВОЛЮЦИОНЕР, ВОЙВОДА

2. ПРЕЗ 1867 Г. ПОСТЪПВА ВЪВ


ВТОРА БЪЛГАРСКА ЛЕГИЯ.

3. ПЛЕНЕН ОТ ИЗПРАТЕНИТЕ ОТ
МИДХАД ПАША ВОЙСКИ.