Вы находитесь на странице: 1из 6

КУЛТУРА

РЕЛИГИЈА
ТЕМА (ЛЕКЦИЈА): МОРАЛ И
РЕЛИГИЈЕ (СТР. 18)
ПОЈАМ МОРАЛА
• ШТА ЈЕ МОРАЛ? – ТО ЈЕ ПРАКТИЧНО ПОНАШАЊЕ ПОЈЕДИНЦА И ГРУПЕ ЉУДИ КОЈЕ
ЈЕ УСМЈЕРЕНО ПРЕМА ДРУГИМ ЉУДИМА ИЛИ ПРЕМА СЕБИ САМОМЕ.
• ПРЕМА ОПШТЕ ПРИХВАЋЕНОЈ ДЕФИНИЦИЈИ, МОРАЛ ЈЕ РАЗЛИКОВАЊЕ ДОБРОГ ОД
ЗЛА.
• МОРАЛНЕ НОРМЕ СУ ПРАВИЛА ПОНАШАЊА КОЈИХ СЕ ОСОБА ИЛИ ГРУПА ТРЕБАЈУ
ПРИДРЖАВАТИ: НПР. „ПОШТУЈ СВОЈЕ РОДИТЕЉЕ“, „ПРАВДА ИСПРЕД СВЕГА“, „НЕ
УБИЈ“ ИТД.
• МОРАЛНЕ ОСОБИНЕ (КАРАКТЕРИСТИКЕ) ПОЈЕДИНЦА ЗАСНИВАЈУ СЕ НА СИСТЕМУ
ВРИЈЕДНОСТИ ДРУШТВА У КОЈЕМ ЖИВИ, ОДГОЈА У ПОРОДИЦИ, СКУПУ ВРЛИНА
КОЈЕ ЛИЧНОСТ УСВАЈА У ТОКУ ОБРАЗОВАЊА, РЕЛИГИЈСКЕ ТРАДИЦИОНАЛНЕ
ОСТАВШТИНЕ ИТД.
• ВРЛИНЕ – ТО СУ ПОЗИТИВНЕ МОРАЛНЕ ОСОБИНЕ ЉУДИ (НПР. ХРАБАР, ПОШТЕН,
ИСТИНОЉУБАН И СЛИЧНО).
• ПОРОК – КАРАКТЕРНА ОСОБИНА НЕГАТИВНЕ ВРИЈЕДНОСТИ.
ВРСТЕ МОРАЛА
• ПОСТОЈЕ СЛЕДЕЋИ ТИПОВИ МОРАЛА:
• 1.) ТРАДИЦИОНАЛНИ МОРАЛ;
• 2.) МОДЕРНИ МОРАЛ;
• 3.) ЕГОИСТИЧКИ (СЕБИЧНИ) МОРАЛ;
• 4.) АЛТРУИСТИЧКИ (НЕСЕБИЧНИ) МОРАЛ.

• ЗАДАТАК БР.1: КОРИСТЕЋИ ИНТЕРНЕТ ИЗВОРЕ И УЏБЕНИК, ОБЈАСНИТИ СВАКИ ОД


ГОРЕ НАВЕДЕНИХ ТИПОВА МОРАЛА ДО 30 РИЈЕЧИ ЗА СВАКИ. ТЕКСТ ЈЕ ПОТРЕБНО
НАПИСАТИ У СВЕСКУ И ФОТОГРАФИСАТИ ДВИЈЕ СЛИКЕ: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА
СВЕСЦИ И ФОТОГРАФИЈУ УРАЂЕНОГ ЗАДАТКА. НАКОН ЗАВРШЕТКА ПОСЛАТИ НА
И-МЕЈЛ DEMOKRATIJA2020BABIC@GMAIL.COM
ОДНОС МОРАЛА И Р`ЕЛИГИЈЕ
• МОРАЛНОСТ УВЕЛИКО ЗАВИСИ ОД СХВАТАЊА ЉУДИ У ДРУШТВУ. ТОКОМ
ИСТОРИЈЕ РЕЛИГИЈА ЈЕ БИЛА ОСНОВНИ ИЗВОР МОРАЛНЕ ДОКТРИНЕ. ТАКОЂЕ,
ФИЛОЗОФИЈА, НАУКЕ И УМЈЕТНОСТ СУ БИЛИ И ОСТАЛИ ГЛАВНИ
КАТАЛИЗАТОРИ МОРАЛНИХ ВРИЈЕДНОСТИ.
• КРОЗ СВЕТЕ КЊИГЕ БОГ ЈЕ ОБЈАВИО ШТА ЈЕ ДОБРО И МОРАЛНО И ОВО СЕ
НАЗИВА ВЈЕРСКИ МОРАЛ.
• КАДА ДРУШТВО СТВАРА МОРАЛНЕ НОРМЕ ТО СЕ НАЗИВА ДРУШТВЕНО –
ПОЛИТИЧКИ МОРАЛ.
• У РЕЛИГИЈИ ПОСТОЈИ СЕДАМ (7) СМРТНИХ ГРИЈЕХОВА:
• 1.) ГОРДОСТ 2.) СРЕБРОЉУБЉЕ 3.) БЛУД-РАЗВРАТ 4.) ЗАВИСТ 5.) ГЊЕВ 6.)
ЛИЈЕНОСТ
7.) НЕУМЈЕРЕНОСТ У ЈЕЛУ И ПИЋУ
ЗАДАТАК БР. 2

• У ПРИЛОГУ СЕ НАЛАЗИ ВИДЕО ЛИНК ДО ВИДЕО СНИМКА КОЈИ ЈЕ ПОТРЕБНО


АНАЛИЗИРАТИ И НАПИСАТИ ЕСЕЈ У СВЕСКУ КУЛТУРА РЕЛИГИЈА ИЛИ
ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ. ЕСЕЈ ТРЕБА ДА САДРЖИ ИЗМЕЂУ 50-70 РИЈЕЧИ.
ВРЕМЕНСКИ РОК ЗА СЛАЊЕ НА И-МЕЈЛ ЈЕ 24 САТА ОД ОДРЖАНОГ ЧАСА.

• HTTPS
://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=OOEWKK6UDOW&AB_CHANNEL=LECTIOBREV
IS
КРИТИЧКО МИШЉЕЊЕ О РЕЛИГИЈИ И
МОРАЛУ

• РАЗВОЈЕМ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ РЕЛИГИЈА ЈЕ БИЛА КРИТИКОВАНА ОД СТРАНЕ БИВШИХ


ВЈЕРНИКА КАО И АНТИРЕЛИГИОЗНИХ ОСОБА.
• КРИТИКЕ СУ СЕ УСМЈЕРАВАЛЕ НА РАЧУН ВЈЕРСКИХ УЧЕЊА, ВЈЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА,
РЕЛИГИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА, СВЕТИХ КЊИГА, РЕЛИГИЈСКИХ ПРАКСИ ИТД.
• НАЈВЕЋА КРИТИКА СЕ ОДНОСИ НА НЕСКЛАД ПОНАШАЊА ВЈЕРСКИХ СЛУЖБЕНИКА И
ОНОГА ШТО ОНИ ПРОПОВИЈЕДАЈУ.
• У ЈУДАИЗМУ ПОСТОЈЕ ТРИ ПОКРЕТА (СТРУЈЕ) КОЈЕ РАЗЛИЧИТО ТУМАЧЕ СВЕТЕ СПИСЕ:
РЕФОРМИСТИЧКИ, ОРТОДОКСНИ И КОНЗЕРВАТИВНИ.
• ЗАДАТАК БР. 3: НА СТРАНИЦИ БР. 25 У УЏБЕНИКУ ПРОНАЋИ ХРИШЋАНСКУ КРИТИКУ
РЕЛИГИЈЕ МАРТИНА ЛУТЕРА И УЗ ПОМОЋ ИНТЕРНЕТА ОПИСАТИ ДОГАЂАЈЕ И МОТИВЕ КОЈИ
СЕ ВЕЖУ ЗА ОВОГ ХРИШЋАНСКОГ РЕФОРМАТОРА. ТЕКСТ ЈЕ ПОТРЕБНО НАПИСАТИ У
СВЕСКУ И ФОТОГРАФИСАТИ ДВИЈЕ СЛИКЕ (ЈЕДНА СА ИМЕНОМ НА СВЕСЦИ И ДРУГА САМОГ
ТЕКСТА). РОК ЗА ОБАВЉАЊЕ ЈЕ ДО 21 САТ У ТОКУ ДАНА КАДА ЈЕ ЧАС ОДРЖАН НА ГОРЕ
НАВЕДЕНИ ИМЕЈЛ.