Вы находитесь на странице: 1из 5

КОСТЕН ПОРЦЕЛАН

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ 9В
КАКВО Е КОСТЕН ПОРЦЕЛАН?

• - СПЕЦИАЛЕН ВИД ТВЪРД МАТЕРИАЛ С ДОБАВЯНЕ НА НАГЪНАТА КОСТ


• - МНОГО ЗДРАВ, БЯЛ ИЛИ ПРОЗРАЧЕН
• - ПОСТИГА СЕ ЧРЕЗ ТОПЕНЕ НА ОСНОВНИТЕ СЪСТАВКИ ПО ВРЕМЕ НА
ПРОЦЕСА НА ИЗПИЧАНЕ
• - КОСТНАТА ПЕПЕЛ ЗАПОЧВА ДА СЕ ДОБАВЯ В КРАЯ НА 18-ТИ ВЕК
СЪСТАВ

• - 25% КАОЛИН (СПЕЦИАЛНА БЯЛА ГЛИНА), 25% ФЕЛДШПАТ С ПРИМЕС ОТ


КВАРЦ, 50% ЖИВОТИНСКИ КОСТИ
• СЪСТАВЪТ НА КОСТНАТА ПЕПЕЛ Е ОКОЛО 85% КАЛЦИЕВ ФОСФАТ
• ПОРЦЕЛАНЪТ ТРАДИЦИОННО СЕ ПЕЧЕ МЕЖДУ 1200 И 1400 ° С
КАКВО ГО ОТЛИЧАВА ОТ ОБИКНОВЕНИЯ
ПОРЦЕЛАН?
• - НАЛИЧИЕ НА СМЛЕНИ И ОБРАБОТЕНИ КОСТИ НА ЖИВОТНИ, БЛАГОДАРЕНИЕ
НА КОИТО СТАВА ПО-МЕК И СТЕНИТЕ МУ СА ПО-ТЪНКИ
• - ПРИ СВЕЛИНА ЗАПОЧВА ЛЕКО ДА СВЕТИ
• - ПО-ИЗДРЪЖЛИВ
ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ

• НАРИЧАН Е БЯЛО ЗЛАТО


• МАРКО ПОЛО ГО ДОНЕСЪЛ ЗА ПРЪВ ПЪТ В ЕВРОПА ОТ КИТАЙ, ПРЕЗ 14-ТИ ВЕК
•  ПОЛО ГО НАРЕКЪЛ PORCELLANA. ТОВА Е ПСЕВДОНИМ НА ИТАЛИАНСКИ ЗА
МАЛЪК МОРСКИ ОХЛЮВ, ЧИЯТО ЛЪСКАВА, БЯЛА ПОВЪРХНОСТ
НАПОДОБЯВАЛА ПОРЦЕЛАН
• ДЖИНГЗЕН Е ИЗВЕСТЕН Е КАТО " ПОРЦЕЛАНОВАТА СТОЛИЦА"

Вам также может понравиться