Вы находитесь на странице: 1из 8

СТ Р ЕЧ ИН Г

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СПЕЦИАЛНИ УПРАЖНЕНИЯ, ПРИ КОИТО СЕ РАЗТЯГАТ


МУСКУЛИТЕ, СУХОЖИЛИЯТА, ЛИГАМЕНТИТЕ, НЕРВИТЕ И ДРУГИТЕ МЕКИ ТЪКАНИ НА
ТЯЛОТО СЕ НАРИЧА СТРЕЧИНГ (АНГЛ. STRETCHING – РАЗТЯГАНЕ). ТЕЗИ
УПРАЖНЕНИЯ ПОМАГАТ ЗА УДЪЛЖАВАНЕТО НА СКЪСЕНИТЕ СТРУКТУРИ,
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА МУСКУЛИТЕ, ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБЕМА НА ДВИЖЕНИЕ В
СЪОТВЕТНАТА СТАВА И ДРУГИ ПОЛОЖИТЕЛНИ ЕФЕКТИ.
СТРЕЧИНГЪТ ТОВА СА УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗТЯГАНЕ, ПРИ КОИТО СЕ
РАЗДАЛЕЧАВАТ ЗАГЛАВНИТЕ МЕСТА НА ДАДЕН МУСКУЛ И СЕ РАЗТЯГАТ МЕКИТЕ
ТЪКАНИ В СЪОТВЕТНАТА ОБЛАСТ. ТОЙ СЕ ПРИЛАГА С ЦЕЛ УВЕЛИЧАВАНЕ НА
ГЪВКАВОСТТА, ОБЕМА НА ДВИЖЕНИЕ, РЕЛАКСИРАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА
МУСКУЛАТУРАТА. ТАКА СЕ ИЗБЯГВАТ МУСКУЛНИТЕ СХВАЩАНИЯ И БОЛКИ СЛЕД
ТРЕНИРОВКА И ТРАВМИ. ТОЙ ДОПРИНАСЯ ЗА БАЛАНСА МЕЖДУ ОТДЕЛНИТЕ
МУСКУЛНИ ГРУПИ, КОЕТО ДОПРИНАСЯ ЗА НОРМАЛНОТО ИМ ФУНКЦИОНИРАНЕ И
ТОНУС. ИЗСЛЕДВАНИЯТА ПОКАЗВАТ, ЧЕ ОСВЕН ЕФЕКТИТЕ НА РАЗТЯГАНЕ,
СТРЕЧИНГЪТ ПОДОБРЯВА КРЪВООБРАЩЕНИЕТО, ДОСТАВКАТА НА КИСЛОРОД И
ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА ДО МУСКУЛА И ОТСТРАНЯВАНЕТО НА ОТПАДНИТЕ
ПРОДУКТИ ОТ МУСКУЛНАТА ДЕЙНОСТ. ТОВА ДОВЕЖДА ДО ДОБРО
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МУСКУЛИТЕ И СТИМУЛИРАНЕ НА АНАБОЛНИТЕ ПРОЦЕСИ В
ТЯХ.
СТРЕЧИНГЪТ:

• ПОДОБРЯВА КРЪВООБРАЩЕНИЕТО,
• ДОПРИНАСЯ ЗА БЪРЗОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
• ОТПУСКА МУСКУЛАТУРАТА.
• ПОДОБРЯВА ОБЕМА НА ДВИЖЕНИЕ В СТАВИТЕ
• ПОДОБРЯВА МУСКУЛНИЯ БАЛАНС
• ПОДОБРЯВА КООРДИНАЦИЯТА
• ПОДОБРЯВА СТОЙКАТА
• СТИМУЛИРА ОЗДРАВИТЕЛНИТЕ И ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ПРОЦЕСИ
• ПРЕДПАЗВА ОТ ТРАВМИ
• НИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ СТРЕЧИНГ УПРАЖНЕНИЯТА ПО ВРЕМЕ НА РАЗГРЯВКА. , НО ТЕ
НЕ СА СЪЩИНСКИ СТРЕЧИНГ, А ТАКЪВ С ЦЕЛ ЗАГРЯВАНЕТО, ВРАБОТВАНЕТО И
КРЪВОСНАБДЯВАНЕТО НА МУСКУЛИТЕ И СУХОЖИЛИЯТА.

• ИЗСЛЕДВАНИЯТА ПОКАЗВАТ, ЧЕ СЪЩИНСКИЯТ СТРЕЧИНГ ПРЕДИ ТРЕНИРОВКА


НАМАЛЯВА МУСКУЛНИЯ ТОНУС И МУСКУЛНАТА СИЛА ПО ВРЕМЕ НА ТРЕНИРОВКАТА.

• СЪЩИНСКИЯ СТРЕЧИНГ СЕ ПРАВИ В КРАЯ НА ТРЕНИРОВКАТА ИЛИ ПРИ ДОБРЕ


ЗАГРЯТО ТЯЛО И ИМА ЗА ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ГЪВКАВОСТТА И РАЗТЯГАНЕ НА
СКЪСЕНАТА МУСКУЛАТУРА.

• РЕДОВНИЯ СТРЕЧИНГ СЛЕД ТРЕНИРОВКА, ПОДОБРЯВА СПОРТНИТЕ РЕЗУЛТАТИ,


МУСКУЛНАТА СИЛА И НАМАЛЯВА РИСКА ОТ ТРАВМИ. ЗАТОВА ЦЕЛЕНАСОЧЕНОТО
ПРИЛАГАНЕ НА СТРЕЧИНГ УПРАЖНЕНИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ПРАВИ, СЛЕД ТРЕНИРОВКА.
• В ПОНЯТИЕТО "СТРЕЧИНГ" ВЛИЗАТ ВСИЧКИ УПРАЖНЕНИЯ И МЕТОДИ СВЪРЗАНИ С
РАЗТЯГАНЕ НА МЕКИТЕ ТЪКАНИ С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНОТО
СЪСТОЯНИЕ НА ТЯЛОТО. В НЕГО ИМА МНОГО УПРАЖНЕНИЯ КОИТО СА СХОДНИ С
ТЕЗИ НА ЙОГАТА. ТОЙ СЕ ИЗПОЛЗВА ОСНОВНО В КРАЯ НА ТРЕНИРОВКАТА ЗА
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ.

• СТРЕЧИНГЪТ СЕ ПРАВИ БАВНО И ПЛАВНО БЕЗ РЕЗКИ ДВИЖЕНИЯ, ДИШАНЕТО


ТРЯБВА ДА Е СПОКОЙНО, БЕЗ ЗАДЪРЖАНЕ НА ВЪЗДУХА, В КРАЙНАТА ФАЗА ТРЯБВА
ДА СЕ УСЕЩА ОПЪВАНЕ, НО НЕ И СИЛНА БОЛКА И СЕ ЗАДЪРЖА 15-20СЕК БЕЗ ДА
СЕ ПРУЖИНИРА, ВРЪЩАНЕТО В ПЪРВОНАЧАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ СЪЩО ТРЯБВА ДА Е
ПЛАВНО И ВНИМАТЕЛНО.
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!