Вы находитесь на странице: 1из 21

Tema.

Leadershipul

1. Influenţa şi puterea în management.


Forme ale puterii şi influenţei.

2. Managerul şi liderul. Teorii ale


leadershipului.
1. Ce este influenţa şi puterea?
 Influenţa – comportamentul unei persoane
ce generează schimbări în
comportamentul, relaţiile, opiniile,
senzaţiile altor persoane.

 Puterea – posibilitatea de a influenţa


comportamentul altora.
Forme ale puterii
 Bazată pe forţare/coerciție ( teamă) –  poate exercita influenta folosind
pedeapsa si amenințarea. Este un suport al puterii legitime. Managerii iși pot
permite să oprească din salariu, sa împartă sarcini neconvenabile, sa
blocheze promovarea.
 Bazată pe stimulare - însoțește puterea legitimă, managerii au șansa de a fi
cei care recomanda avansările, evaluează performanțele, împart celor din
subordine sarcinile cum cred ei.(salariu,promovare)
 Bazată pe cunoştinţe (puterea expertului) – competența profesională.
 Bazată pe carismă (puterea exemplului) - stie sa-i atraga, sa ii ghideze si sa
realizeze o concordanta intre munca ce trebuie facuta si dorintele lor in
aceasta privință. Deținătorul puterii este simpatizat de către ceilalți. Oamenii
care ne sunt simpatici ne influențează ușor. Suntem predispuși sa luam în
considerație punctele lor de vedere, sa le trecem cu vederea eșecurile, sa
căutam aprobarea lor si sa-i folosim ca model.
 Bazată pe tradiţii (puterea legitimă) - deriva din pozitia sau functia persoanei
în organizatie/societate și tradițiile/valorile împărtășite.
 Puterea relațiilor
… exemple…
… exemple..

…..И вы поймете главное: вам не нужны


титулы и награды, чтобы стать истинным
лидером. Все, что вам нужно, – это жизнь с ее
трудностями и проблемами. Да-да, именно с
проблемами! Морские волки знают: моряком
становятся в бурю. В бурю, а не в штиль! Быть
лидером – это значит уметь принимать
трудные решения в тот момент, когда весь
остальной мир ополчится против вас, а ваши
друзья сделают вид, что с вами незнакомы.
Трудные времена – прекрасная возможность для
побед! Итак, сражайтесь – и не бойтесь ничего.
Премкумар Масиламани, Бангалор, Индия
… exemple…
…. Потому что в любом человеке дремлет Лидер с большой буквы. Как
это сделать? Очень просто. Возьмите на себя ответственность за каждое
сказанное слово и каждый сделанный шаг. Вы увидите, как изменится
ваша жизнь. Люди боятся ответственности, но, по большому счету,
ответственность – это когда вы говорите «Я», а не «он» или «они». Это
всего лишь вопрос выбора. Быть может, вы считаете себя обреченным на
бедность и неудачу лишь потому, что не родились в состоятельной
семье? Или думаете, что не одарены никаким выдающимся талантом, а
потому не добьетесь в жизни ничего хорошего? Каким бы скромным ваше
положение ни было, в тот момент, когда вы говорите: «Я отвечаю за это»
– вы меняете свою судьбу. Вы становитесь Лидером.
Шанмуган Аннапурани, Бомбей, Индия
2. Deosebiri dintre manager şi lider

Manager Lider
 Administrator  Inovator
 Indică  Inspiră, încurajează
 Se bazează pe sistem  Se bazează pe oameni
 Activează conform  Activează conform
scopurilor stabilite de alţii scopurilor sale
 Utilizează argumente  Utilizează emoţiile
 Control  Încredere
 Profesionist  Entuziasm
 Este stimat  Este adorat,admirat
 Face lucrurile corect  Face lucruri corecte
 Leadershipul - capacitatea de a influenţa
persoane şi grupuri pentru a-i determina
să-şi orienteze eforturile spre realizarea
scopurilor oganizaţionale.
 Leadershipul formal – procesul de
influenţă de pe poziţia postului ocupat.
 Leadershipul neformal – procesul de
influenţă prin capacităţi (sursa - harisma,
cunoștințele).
Teorii ale leadershipului
 Teorii de pe poziţia calităţilor personale
(teoria oamenilor de succes)
 Teorii behavioriste
 Teorii situaţionale
Teorii de pe poziţia calităţilor personale

 Cei mai buni lideri posedă un set de


calităţi comune:  Viziune, Integritate,
Devotament, Aprecierea meritelor,
Modestie, Deschidere pentru lucruri noi,
Creativitate, Corectitudine, Precizie, Simțul
umorului.s.a.
Calităţi ale liderului în opinia lui
R.Stogdill
 Capacităţi intelectuale
 Dominaţia asupra altora
 Încrederea în sine
 Activ şi energic
 Cunoaşterea afacerii
Teorii behavoriste

 Eficienţa activităţii de conducere este


determinată nu atît de calităţile managerului, cît
de comportamentul, atitudinea acestuia faţă de
subalterni.
 Gruparea clasică a stilurilor
 Clasificarea stilurilor de către grupul de
cercetători de la Universitatea din Ohio
 “Sistemele de conducere 1, 2 ,3 şi 4’’ elaborate
de R.Likert
 Reţeaua managerială Blake-Mouton
Gruparea clasică a stilurilor

 Autoritar
 Democrat
 Liberal
Conţinutul celor trei stiluri clasice
Stilul autoritar Stilul democrat Stilul liberal

Natura --Concentrarea --Delegarea autorităţii --Eliberarea liderului


puterii în mîinile cu menţinerea poziţiilor de responsabilitate în
stilului
liderului. cheie de către lider. favoarea grupului
--Prerogativa în --Adoptarea deciziilor --Oferirea posibilităţii
stabilirea scopurilor este divizată pe niveluri autogestiunii în
şi a metodelor de --Comunicarea are loc regimul dorit de grup.
atingere. în ambele direcţii --Comunicarea are
--Comunicarea loc,de regulă, “pe
descendentă orizontală”
Avantajele --Atenţie urgenţei şi --Intensificarea --Permite de a executa
ordinii obligaţiilor individuale în munca fără amestecul
executarea sarcinilor liderului

Dezavantajele --Stoparea iniţiativei --Necesită mai mult --Grupul poate pierde


individuale timp direcţia şi viteza în
luarea deciziilor
“Sistemele de conducere 1,2,3 şi 4”
elaborate de R.Likert
Două variabile de bază în comportamentul liderului
 Atenţia faţă de muncă (executarea sarcinilor)
 Atenţia faţă de angajaţi
 Sistemul 1 – stil autoritar-exploatator (bazat pe
frică şi constrîngere)
 Sistemul 2 – stil autoritar-paternalist (se aplică
recompense, dar subordonaţii rămîn supuşi)
 Sistemul 3 – stil consultativ
 Sistemul 4 – stil participativ
Teorii situaţionale ale leadershipului

 Teorii situaţionale încearcă să determine


ce comportament şi calităţi personale
corespund situaţiilor concrete
 Modelul lui Fred Feadler
 Modelul situaţional Hersey-Blanchard
(teoria ciclului de viaţă)
Modelul situaţional a lui F.Feadler
La bază două variabile:
 Lider orientat sper relaţii
 Lider orientat sper sarcină

Stilul se determină cu ajutorul scării LPC -


least preferred co-worker

Вам также может понравиться