Вы находитесь на странице: 1из 26

Tema.

Deciziile în activitatea managerială

1. Esenţa şi importanţa deciziilor în management. Tipuri


de decizii.
2. Procesul de luare a deciziei. Factori ce influenţează
procesul decizional.
3. Modele şi metodele de luare a deciziilor
Decizia – este o alegere din mai multe variante, după anumite
criterii, a celei considerată optimală pentru atingerea
scopurilor prestabilite. (deschiderea unei noi filiale, angajarea unor
persoane, lansarea unui produs, mărirea/reducerea salariului, avansare în post,
concediere, alegerea unui furnizor, luarea unui credit s.a)
Luarea deciziei

Organizarea aplicării în practică

Controlul rezultatelor (intermediare și finale)


și a consecințelor
Tipuri de decizii
o Participative/de grup
o Individuale
 Strategice: t/l - 3/5/7/10 ani, afectează întreaga F/o parte, aprobare/formulare
top mg.
 Tactice: t.m - 1-2 ani, afectează întreaga F/ o parte, reies din cele strategice.
 Operative/curente: zile/ săpt/ luni, se iau de către top, middle, low level.
 Programate: se iau în baza regulilor, procedurilor, politicilor
organizației. (ex. O noua comanda de instrumente de lucru, angajare la serviciu)
 Neprogramate: ex. lansarea unui produs nou, investiții majore de K,
restructurarea organizației.
 Multicriteriale:preț, calitate, culoare s.a.
 Unicriteriale
 Intuitive: simț.
 Raționale: logică, analize informații, calcule.
 Bazate pe experiență: proprie sau altor persoane.
Etapele procesului decizional (p-u
decizie rațională)

2. Formularea
restricţiilor
1. Diagnoza şi criteriilor
şi definirea
problemei/situației 3. Identificarea şi
analiza
variantelor
posibile

4. Alegerea variantei
6. Evaluarea optimale
rezultatelor

5. Aplicarea deciziei
Exemple de criterii de selectare a personalului

……— Какими качествами должен обладать человек, чтобы вы


взяли его на работу?
— Я могу высказать только свою точку зрения. Может быть, у
отдела кадров она другая… Я считаю, что профильное образование
для специалистов, а не для предпринимателей, безусловно, имеет
значение, но лично для меня важнее всего то, как человек мыслит.
Пускай это прозвучит резковато, но я не нанимаю «совков».
Например, когда человек приходит на собеседование в галстуке, это
сразу знак для меня, что его не надо нанимать, потому что он явно
не наш. Галстуки, костюмы, умное закатывание глаз, желание
понравиться — это всё атрибуты советского человека. Ну вот
пусть он и идёт работать в Пром-что-то-там-банк, а к нам — не
надо….
Exemplu de alegere a denumirii firmei

……— Почему у вас в названии две «ф»?


— Эта история началась в Петербурге, когда у меня была
пивоварня. Немец, который поставлял мне оборудование, спросил:
«Как ты пиво назовёшь?» Я сказал, что «Наше пиво», а он
ответил: «Ты не можешь назвать его так. Ты должен назвать
его "Тиньков"! У нас в Германии всё называют своими фамилиями.
Иначе ты не несёшь ответственность за качество своего
продукта». Это был бандитский Петербург, все скрывались, не
хотели афишировать бизнес. И я принял соломоново решение —
добавил две буквы «ф» на всякий случай. Вроде это и Тиньков, а
вроде и не Тиньков. Немец меня убедил, но я всё-таки побаивался.
Если бы создавал бренд сейчас, написал бы фамилию через «в»……
Factori ce influenţează procesul
decizional
 Personalitatea managerului și stilul de conducere
(autoritar, democrat): rechin, delfin, temperament.
 Mediul de luare a deciziei:
 în condiţii de certitudine: alternative & probabilitate
(formulată în baza intuiției, experienței, rațiunii).
 în condiţii de risc (probabilitate formulată în baza rațiunii,
experienței, intuiției)
 în condiţii de incertitudine (probabilitate formulată în baza
intuiției)
 Interdependenţa deciziilor adoptate.
 Consecinţe negative: reacție negativă la mărirea prețului.
 Bariere informaţionale.
Ce este modelarea/simularea

este un instrument unic, ce oferă


posibilitatea de a realiza un control
anticipat al efectelor deciziilor ce vor fi
luate.
Modelul – o reprezentare
specifică a unui sistem real sau a
unei idei.
Necesitatea modelării
 Complexitatea sistemelor reale
 Imposibilitatea experimentării
 Necesitatea de a prognoza
Tipuri de modele
 Model fizic – reprezentarea mărită sau
micşorată a sistemului real.
 Model analogic – nu are forma sistemului
real, dar posedă caracteristicile acestuia
(organigrama, schema de amplasare a utilajului în secția de
.
producere, planiul de evacuare din cladire)

 Model matematic – pentru caracterizarea


sistemului real sunt folosite formule,
simboluri matematice.
Model analogic
Exemplu de model matematic
Algoritmul modelării

1. Formularea problemei: un nou design al automobilului, un


nou medicament, un nou tip de produs alimentar.
2. Construirea modelului: proiectarea virtuală, pe
hârtie, machete (dimensiuni mici, reale).
3. Experimentul (verificarea modelului,diferite forme în producere, partide
mici şi analiza reacţiei consumatorilor; în caz de necesitate – perfecţionarea modelului)

4. Utilizarea modelului: fabricarea, comercializarea,


utilizarea.
5. Înlocuirea sau perfecţionarea modelului:
îmbunătățiri impuse sau benevole.
ОШИБКИ В ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИИ неэтичный менеджмент
Вот несколько самых свежих примеров о беспрецедентных по масштабам ежегодных отзывах
автомобилей из-за разнообразных дефектов. http://holzex.ru/toyota-1/
5  сент 2018 – отзыв более 1 млн гибридных автомобилей по всему миру из-за возможности короткого
замыкания и возгорания. Причина –  проблема с изоляцией кабелей. Более половины отзываемых
машин были проданы в Японии.
5 октября  2018 – объявление об отзыве 2,43 млн гибридных автомобилей – проблемы в гибридной
установке приводящей к остановке мотора (годы выпуска с 2008 по 2014). Первое, что бросается в глаза
— это масштаб. Почти 3,5 млн, а это треть годового выпуска – и это всего за один месяц. Но кроме того,
озадачивает давность проблемы –  почему в 2018 году вспомнили о десятилетних автомобилях? В голову
приходят несколько вариантов ответов и все нехорошие: все это время не знали о проблеме; знали, но
не имели решения; знали, имели решение, но не торопились устранять дефекты.   Минуточку, это мы  о
ком говорим ? Это же Toyota – воплощение надежности, качества и любви к клиенту. Мы говорим об
одной и той же Toyota ?
Первый взрыв шаблонов произошел лет 8-10 назад,  когда разразились первые крупные скандалы
вокруг Toyota. За короткий промежуток времени  75 тяжелейших аварий в результате неконтролируемого
ускорения автомобиля. Погибли 93 человека. Одна за другой выявляются несколько причин: 
неправильно уложенный коврик мог приводить к фиксации педали газа в нажатом состоянии, заедание
самой педали газа и ошибки в программном обеспечении, приводящие к запаздыванию срабатывания
тормозов.
В результате концерн был привлечен к ответственности не только   за сам факт дефектов, приводящих к
смерти, но и за сокрытие информации об имеющихся технических проблемах. Скрывать смертельно
опасную для клиента информацию? А как же готовность жертвовать краткосрочными коммерческими
интересами ради долгосрочных целей. Направленность всех сил на создание ценности для клиента ? Но
какая ценность может быть выше ценности жизни ?
Volkswagen отказался от опытов на животных из-за
скандала с макаками
Volkswagen пообещал остановить эксперименты на животных, сообщает The New York
Times. Автоконцерн уведомил о решении немецких зоозащитников. (INFLUENTA ONG )
В январе 2018 года компания оказалась в центре скандала, когда журналисты узнали, что
она финансировала исследование, в ходе которого 10 макак запирали в
воздухонепроницаемой камере и заставляли дышать выхлопными газами нового дизельного
Volkswagen Beetle. Чтобы обезьяны не волновались, им показывали мультфильмы.
Эксперимент длился четыре часа.
«Исследования должны проводиться с учётом этических и моральных норм. Отныне
Volkswagen не приемлет любые формы жестокого обращения с животными. В дальнейшем
мы не будем ставить эксперименты на животных», — говорится в письме, которое
Volkswagen направил зоозащитникам.
Формальным заказчиком эксперимента на макаках выступала Европейская
исследовательская группа по защите окружающей среды и здоровья в транспортном
секторе. Организацию финансируют Volkswagen, Daimler и BMW.
Представители Daimler и BMW заявили, что ничего не знали об экспериментах на
обезьянах.
Ошибки … публичные извинения менеджеров
Апрель 2016. Руководители Mitsubishi Motors признались, что знали об использовании ненадлежащих методов
тестирования, позволяющих автомобилям марки  выглядеть более экономичными, чем на самом деле.
Май 2016 Шефы Suzuki Motor извинились за проведение некорректных тестов по потреблению топлива, но
отрицали факт умышленной фальсификации. Однако в августе 2018 Suzuki Motor уже вместе с Mazda Motor и
Yamaha Motor еще раз сознались, что проводили некорректные испытания топливной эффективности и уровня
выбросов.
Октябрь 2017. Глава Subaru извиняется за то, что компания около 30 лет фальсифицировала результаты тестов
своих автомобилей.
Октябрь 2017. Шефы японской  компании Kobe Steel,  признались в фальсификации данных по десяткам
продуктов из стали, алюминия, меди и других материалов, затрагивающих около 500 компаний, в том числе
крупных автопроизводителей по всему миру и авиационной, электронной и железнодорожной
промышленности.
Август 2018. Руководство медицинского университета в Токио извиняется за многолетнюю манипуляцию
результатами вступительных экзаменов с целью помешать поступать на учебу женщинам.
То, что шефы крупных корпораций лично берут на себя ответственность и не считают зазорным  публично
покаяться, казалось бы похвально. По крайне мере,  у нас редко увидишь извиняющегося директора или
высокого чиновника.
Но такому благостному восприятию  мешают подробности:
компании вводят в заблуждение и подвергают опасности своих клиентов, при этом на словах их обожествляют;
совершены не ошибки, а умышленные действия, фальсификация;
действия совершаются десятилетиями и о них знают;
действия совершаются повторно.
С учетом этого такие эффектные театрализованные действия отдают явным лицемерием. Если заранее знаешь,
что впоследствии дело можно будет уладить штрафом,   публичным поклоном, а в особых случаях еще и
прилюдно пущенной слезой, то преступить закон или нормы морали становиться легче.  Это напоминает
противоречие в западной культуре между грехом и возможностью покаяния.
Exemple de retrageri de produse din cauza
erorilor în modelare
Tesla отзывает 123 000 автомобилей (апрель 2018)
Производитель электрокаров обнаружил, что у седанов Model S,
выпущенных до апреля 2016 года, есть проблемы с гидроусилением руля.
Причина — коррозия болтов, к которой приводит контакт с солями,
входящими в состав дорожных реагентов. Об этом пишет The Verge.
Tesla утверждает, что найденная проблема не может стать причиной
аварии. На низких скоростях водителю приходится прилагать повышенное
усилие, чтобы повернуть руль, но управление не теряется. На устранение
проблемы в каждом случае требуется около часа.
Это самый крупный отзыв автомобилей в истории Tesla. В 2015 году
компания отзывала 90 000 Model S из-за проблем с ремнями безопасности.
Metode de luare a deciziilor

• Arborele decizional – metodă grafică, de grup,


rațională.
• Brainstorming (asaltul de idei) – creativă.
• Grupuri nominale – ratională/de grup.
• Delphi(metoda experţilor) –
experiență+rațiune.
Metoda ”Arborele Decizional”
• Este o metodă grafică de reprezentare a
procesului de luare a deciziei. (la rezolvarea problemelor
complexe cu implicaţii financiare semnificative:stabilirea preţului, extinderea
capacităţii de producţie, introducerea în fabricaţie a unui produs nou,
achiziţionarea unei alte firme etc.)

• Se aplică atunci când:


1. sunt relevante mai multe variante posibile.
2. este cunoscută probabilitatea fiecărei
variante.
Investiții – costuri = profit
40 % da
Crearea unui produs nou: un nou tip de
șampon
60 % nu

Modernizarea si modificarea unui 30 %


produs existent: îmbunătățirea celui
actual. 70%
Marirea volumului cu 30 % a volumului
produselor actuale: fără a modifica 60 %
producem același produs în cantități
mai mari.
40 %
Metoda Brainstorming
• Are ca scop emiterea a unui număr mare
de idei privind soluţionarea problemei
• Regulile speciale:
 determinarea cu precizie a problemei.
 asigurarea unui loc corespunzător pentru şedinţe.
 selectarea riguroasă a participanţilor.
 admiterea oricăror idei.
 programarea şedinţei când participanţii sânt odihniţi
 înregistrarea exactă şi completă a ideilor.
 aprecierea şi selectarea ideilor după
reuniune de către manageri şi specialişti în
domeniu.
Variații: Sinectica, Philips 66.
О поиске простых решений
Как практикующий бизнес-консультант я часто сталкиваюсь с самыми разными бизнес-задачами.
Причем иногда, чтобы найти решение, казалось бы обычной задачу, нужно «покрутить» задачу под
«разными углами». Это не так просто, как кажется, зато, если находится элегантное решение, то
получаешь удовольствие от того, что,  во-первых, оно существует, а во-вторых, его нашел именно ты.
А привычку пытаться искать необычные решения для обычных задач я выработал несколько лет назад,
когда познакомился с классическим кейсом от Reebok. Это очень известный пример и, наверное, многие с
ним знакомы, а для тех, кто его не знает или подзабыл, я расскажу его еще раз.
 Компания Reebok решила удешевить свои бизнес-процессы и перенесла свои производства на заводы в
Таиланде и на Тайване. И сразу же столкнулась с очень неприятной проблемой – воровством. Причем
местные сотрудники не только воровали кроссовки, так еще и начали поставлять их в США по
демпинговым ценам.
Все попытки решить проблему классическими методами – штрафы, усиление и изменения в службе
безопасности – ничего не работало, а замена одних сотрудников на других ничего не давала. Компания
продолжала нести колоссальные убытки.
  Как решить казалось бы, простую задачу? Решение было очень простым и элегантным - в Тайване стали
выпускать кроссовки только на левую ногу, в Таиланде — только на правую, а упаковывали обувь для
продажи уже на месте — в США. И проблема, естественно, исчезла навсегда.
Понятно, что такие элегантные «находки», как описанная выше – это редкость, но привычка стараться
смотреть на проблему непредвзято и искать необычные идеи – это очень полезная привычка, которая
периодически дает очень интересный результат.
Metoda Brainstorming
• Avantaje:
 costuri reduse
 obţinerea de idei pentru rezolvarea problemei
 Dezavantaje
 Implicarea potențial slabă
a coordonatorului
Metoda Grupurilor Nominale
Etapele:
 Fiecare membru prezintă în scris ideile sale referitor
la problema discutată.
 Fiecare membru prezintă ideea grupului. Ideile de
bază sunt scrise pe tablă.
 După ce toţi membrii grupului au prezentat şi au luat
cunoştinţă cu toate ideile, începe discuţia, care
poartă caracter spontan şi nestructurat.
 Fiecare membru al grupului atribuie aprecieri ideilor
prezentate. Este adoptată decizia care a acumulat
cele mai multe voturi.
Metoda Delphi/metoda experților
Etape:
 Pregătirea anchetei
 Completarea anchetei
 Prelucrarea datelor
Regula principală : cel puţin 50% din opiniile
experţilor trebuie să coincidă
Metoda Delphi
• Avantaje :
 sunt atraşi cei mai buni specialişti în domeniu
 se asigură o analiză detaliată a problemei
 nu e nevoie să se întâlnească față în față
 Dezavantaje
 necesită cheltuieli de timp şi bani

Вам также может понравиться