Вы находитесь на странице: 1из 13

СЪЗДАВАНЕ НА РЕЗЕРВНО КОПИЕ НА

БД, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БД ОТ
РЕЗЕРВНО КОПИЕ, АДМИНИСТРИРАНЕ
НА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН СЪРВЪР,
ПОДДРЪЖКА НА БД, СЪЗДАВАНЕ НА
ОГЛЕДАЛНИ КОПИЯ И ЕКСПЕДИРАНЕ
НА ДНЕВНИЦИ.
СЪЗДАВАНЕ НА РЕЗЕРВНО
КОПИЕ НА БД
• ИНСТРУКЦИЯ:

• 1. ИМА НЯКОЛКО НАЧИНА ЗА АРХИВИРАНЕ НА БАЗА ДАННИ. ЧЕСТО


ПРАКТИКУВАН НАЧИН Е ДА СЕ СЪЗДАДЕ КОПИЕ НА БАЗАТА ДАННИ, КАТО СЕ
ИЗПОЛЗВАТ СРЕДСТВАТА НА SQL СЪРВЪР (В СЛУЧАЙ, ЧЕ БАЗАТА ДАННИ СЕ
СЪХРАНЯВА НА СЪРВЪРА). ИЛИ НАПРАВЕТЕ КОПИЯ, ИЗПОЛЗВАЙКИ САМАТА
ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА.

• 2. АКО ИЗПОЛЗВАТЕ ФАЙЛОВАТА СИСТЕМА НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА


БАЗАТА ДАННИ, СЛЕД ТОВА СЪЗДАЙТЕ КОПИЕ НА БАЗАТА ДАННИ, КАТО
ЗАТВОРИТЕ ДИРЕКТОРИЯТА, КЪДЕТО СЕ НАМИРА. ЗА ДА НАМЕРИТЕ
ДИРЕКТОРИЯТА, В КОЯТО СЕ НАМИРА БАЗАТА ВИ ДАННИ, ОТВОРЕТЕ МЕНЮТО,
НАМЕРЕТЕ ЕЛЕМЕНТА HELP И ЕЛЕМЕНТА ABOUT. В СЕКЦИЯТА "ДИРЕКТОРИЯ"
ВЕЧЕ Е РЕГИСТРИРАН ПЪТ КЪМ ДИРЕКТОРИЯТА.
• 3. НАПРИМЕР, ЗА ДА СЪЗДАДЕТЕ АРХИВНО КОПИЕ НА БАЗАТА ДАННИ С ПОМОЩТА НА ВГРАДЕНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА
ПРОГРАМАТА 1C: ENTERPRISE 8, ВЛЕЗТЕ В БАЗАТА ДАННИ, КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ РЕЖИМА CONFIGURATOR. ИЗБЕРЕТЕ ЖЕЛАНАТА
БАЗА ДАННИ В ЦЕЛИЯ СПИСЪК, НАТИСНЕТЕ БУТОНА "КОНФИГУРАТОР".

• 4. ТРЯБВА ДА ИМАТЕ ОТВОРЕН ПРОЗОРЕЦ НА КОНФИГУРАТОРА. В ТОЗИ ПРОЗОРЕЦ ИЗБЕРЕТЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ", СЛЕД ТОВА
ЕЛЕМЕНТА С НАДПИС "РАЗТОВАРВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА БАЗА ДАННИ“

• 5. ЩЕ СЕ ОТВОРИ ПРОЗОРЕЦ, В КОЙТО ТРЯБВА ДА НАМЕРИТЕ ЕЛЕМЕНТА "DIRECTORY", КЪДЕТО СЪХРАНЯВАТЕ АРХИВИТЕ СИ
(ОБИКНОВЕНО СЕ ПРЕПОРЪЧВА ДА ГО СЪЗДАДЕТЕ НА НЯКОЙ ДИСК, ДА РЕЧЕМ, НА ДИСК C И ДА ГО НАРЕЧЕТЕ "1C ARCHIVES").
ЗАДАЙТЕ ИМЕ (ИМЕ) НА АРХИВА (ИМЕ НА ФАЙЛ), ЗА ДА МОЖЕТЕ ПО-ЛЕСНО ДА НАМЕРИТЕ АРХИВНИ ФАЙЛОВЕ В БЪДЕЩЕ,
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ДАТАТА НА ЗАПАЗВАНЕ НА АРХИВА В ИМЕТО. СЛЕД ТОВА ЩРАКНЕТЕ ВЪРХУ БУТОНА
ЗАПИШИ, КОЙТО ЩЕ СЪЗДАДЕ АРХИВА НА ДАННИТЕ.
• 6. МОЖЕ ДА ВИ ТРЯБВАТ НЯКОЛКО МИНУТИ, ЗА ДА СЪЗДАДЕТЕ АРХИВНО КОПИЕ
И ТАЗИ ПРОЦЕДУРА МОЖЕ ДА ОТНЕМЕ ЦЯЛ ЧАС. ВСИЧКО ЗАВИСИ ОТ РАЗМЕРА
НА АРХИВИРАНИТЕ ДАННИ И ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ОБОРУДВАНЕТО.

• 7. КОГАТО ЦЕЛИЯТ ПРОЦЕС НА АРХИВИРАНЕ ПРИКЛЮЧИ, ЩЕ БЪДЕ СЪЗДАДЕН


ФАЙЛ С РАЗШИРЕНИЕ .DT. ФАЙЛЪТ .DT ИМА СТАНДАРТЕН ФОРМАТ, КОЙТО
СЛУЖИ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ВСИЧКИ РЕЗЕРВНИ КОПИЯ НА БАЗАТА ДАННИ "1C:
ENTERPRISE 8".

• 8. ЗА ДА ВЪЗСТАНОВИТЕ БАЗАТА ДАННИ ОТ ТОЗИ АРХИВ В БЪДЕЩЕ, ОТВОРЕТЕ


МЕНЮТО И ИЗБЕРЕТЕ ЕЛЕМЕНТА “АДМИНИСТРАЦИЯ”, СЛЕД ТОВА ПОЗИЦИЯТА
“ЗАРЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА БАЗА” И МАРКИРАЙТЕ НЕОБХОДИМИЯ
ФАЙЛ В АРХИВА.

• 9. ЗА ДА НЕ ЗАГУБИТЕ ДАННИТЕ, КОИТО СТЕ СЪЗДАЛИ НА КОМПЮТЪРА СИ,


ТРЯБВА ВЕДНЪЖ МЕСЕЧНО, А ОЩЕ ПО-ЧЕСТО ДА ПРАВИТЕ КОПИЕ НА БАЗАТА
ДАННИ НА ВАШИЯ РЕСУРС.
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
НА РЕЗЕРВНО
КОПИЕ НА БАЗА
ДАННИ

• ОТВОРЕТЕ SQL SERVER


MANAGEMENT STUDIO И
ВЛЕЗТЕ В SQL SERVER,
КЪМ КОЙТО ИСКАТЕ ДА
ВЪЗСТАНОВИТЕ БАЗАТА
ДАННИ. НАЙ-ДОБРЕ Е ДА
ВЛЕЗЕТЕ ИЛИ КАТО
АДМИНИСТРАТОР НА
WINDOWS, ИЛИ КАТО
ПОТРЕБИТЕЛ НА SQL
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
НА РЕЗЕРВНО
КОПИЕ НА БАЗА
ДАННИ

• СЛЕД КАТО ВЛЕЗЕТЕ,


КЛИКНЕТЕ С ДЕСНИЯ
БУТОН ВЪРХУ ПАПКАТА
"БАЗИ ДАННИ" И
ИЗБЕРЕТЕ
"ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА
БАЗАТА ДАННИ".
Кликнете върху бутона за елипси до "От
устройство" в секцията "Източник за
възстановяване".

2. Задайте "Файл" като резервен носител и след това


кликнете върху "Добавяне".
ПРЕГЛЕДАЙТЕ
ФАЙЛА ЗА
РЕЗЕРВНО КОПИЕ
НА SQL (BAK),
КОЙТО ИСКАТЕ
ДА
ВЪЗСТАНОВИТЕ.
В диалоговия прозорец "Възстановяване на база
данни" въведете или изберете името на базата данни,
към която искате да бъде възстановено това
архивиране.
Ако изберете съществуваща база данни, тя ще бъде
заменена с данните от архива.
Ако въведете име на базата данни, която в момента
не съществува в инсталацията на вашия SQL Server,
тя ще бъде създадена.
След това изберете точката за възстановяване, която
искате да използвате. Тъй като архивният файл на
SQL може да съдържа няколко резервни копия, може
да видите повече от една точка за възстановяване.
На този етап е въведена достатъчно
информация, за да бъде възстановена базата За да прегледате и промените настройките на
данни. SQL архивните файлове обаче файловата система, кликнете върху
съхраняват информация за това, къде се копират страницата Опции вляво в диалоговия
файловете с данни, така че ако има проблеми с прозорец "Възстановяване на база данни".
файловата система, като например
директорията на местоназначението или
съществуващите конфликтни имена на файлове
с данни, ще възникне грешка. Тези проблеми са
често срещани при възстановяване на резервно
копие, създадено на различна инсталация на
SQL Server.
На страницата с опции ще искате да се уверите, че колоната
"Възстановяване на" е насочена към валидни местоположения
на папките (можете да ги промените, ако е необходимо).
Файловете не трябва да съществуват, но пътят на папките
трябва да съществува. Ако съответните файлове съществуват,
SQL Server следва прост набор от правила:
Ако базата данни "до" (от главната страница) съвпада с архива
на базата данни за възстановяване (т.е. възстановяването на
съвпадащи бази данни), съответните файлове ще бъдат
презаписани като част от възстановяването.
Ако базата данни "Към" не съвпада с архивирането на базата
данни за възстановяване (т.е. възстановяването на друга база
данни), трябва да се провери "Презаписване на
съществуващата база данни", за да завърши процесът на
възстановяване. Използвайте тази функция с повишено
внимание, тъй като потенциално можете да възстановите
информацията за архивиране на база данни над файловете с
данни от съвсем различна база данни.
Като цяло можете да разберете, че базите данни се различават
въз основа на "Име на оригиналния файл", което е вътрешното
име, което SQL Server използва, за да препраща към
съответните файлове.
След като сте задали опциите за възстановяване, кликнете
върху Ok.

Вам также может понравиться