Вы находитесь на странице: 1из 25

SISTEMUL ADMINISTRATIV

DIN CEHIA

Proiect realizat de:


Andrei Ioana
Butacu Beniamin – Claudiu
Grupa 225, An III, FAMP
PREZENTARE

I. PRAGA – CAPITALA DE POVESTE

II. INTRODUCERE PRIVIND PERFORMANȚELE SISTEMULUI


ADMINISTRATIV

III. PARTICULARITĂȚI DE ORGANIZARE ALE AUTORITĂȚILOR


LEGISLATIVE, EXECUTIVE ȘI JUDECĂTOREȘTI DIN CEHIA

IV. EVENIMENTE ECONOMICE IMPORTANTE REALIZATE ÎN REPUBLICA


CEHĂ

V. BUNE PRACTICI ALE SISTEMULUI ADMINISTRATIV ( VIDEO MP4)


I. PRAGA – capitala de poveste
 Praga este capitala Cehiei şi cel mai cunoscut oraş turistic din
Europa Centrală.

• Praga are diferite supranume, printre care Praga mater urbium (“mama


orașelor”), “Orașul celor o sută de clopotnițe” sau “Orașul de aur”.
• Din 1992, centrul istoric al Pragăi a fost inclus pe lista UNESCO a
locurilor din patrimoniul cultural mondial.

• Praga are un Produs Intern Brut cu 25% mai ridicat decât media
Uniunii Europene (şi dublu mediei Cehiei), fiind cel mai vizitat oraş
din Europa Centrală şi unul dintre cele mai vizitate din toată Europa.
II. Performanțele SISTEMULUI ADMINISTRATIV
din CEHIA
 Rata șomajului a fost de 2,0% în anul 2019 (în scădere cu 0,2% față
de anul 2018), fiind cea mai scăzută la nivelul Statelor Membre ale
Uniunii Europene.

• Conform datelor publicate de Biroul ceh de Statistică, produsul intern


brut (PIB) al țării a crescut în anul 2019, potrivit unei estimări
preliminare, cu 2,4% față de 2018.

 În anul 2019, salariul mediu a înregistrat valoarea de 34.125 CZK,


fiind cu 2.257 CZK, mai mare față de cel din 2018, ceea ce reprezintă
o creștere anuală de 7,1%
• Numărul turiștilor care au vizitat Republica Cehă a fost de 10,8 milioane în anul
2019, în creștere cu 3,5% față de anul anterior.
Cel mai mare număr de turiști au provenit, ca de obicei, din Germania (aproximativ 2 milioane),
fiind urmați de cei din Republica Slovacă (750.000), Polonia (673.000), RP Chineză (612.000),
SUA (584.000), Federația Rusă (565.000), Marea Britanie (496.000), Italia (410.000) și
Republica Coreea (385.000).

 Industria Republica Cehă face parte, tradiţional, dintre statele


industrializate europene. Industria participă la formarea PIB cu o
pondere de aproximativ 30%, din care contribuţia industriei auto este
de 10%.

 Agricultura este privatizată în proporţie de cca. 85 %.


Împreună cu silvicultura, agricultura contribuie la formarea PIB în proporţie de 2 %,
forta de muncă ocupată în agricultură fiind de sub 3% din totalul forţei de muncă.
• Serviciile, care reprezintă o pondere de peste 60% în formarea PIB,
sunt în continuă dezvoltare şi diversificare. Încasările din turism (cca.
10-12 milioane de turişti străini anual), contribuie la echilibrul
balanţei de plăti, dar şi la un trend de apreciere a monedei cehe.

• Exporturile cehe au atins 177,8 miliarde Euro, ceea ce reprezintă o


majorare cu 3,5% in 2019, în timp ce importurile cehe s-au cifrat la
158,2 miliarde Euro, în creștere cu 0,9% comparativ cu anul 2018.

 Exportul contribuie decisiv la creșterea economică a țării


III. PARTICULARITĂȚI de ORGANIZARE
Administrativ - teritoriala
Cehia
(Boemia)

Republica Cehă se compune din trei provincii istorice: Moravia

Silezia

Unitatea administrativă de bază este regiunea („kraj”), condusă de un guvernator


(„hejtman”), ales direct de electorat, la fel ca şi membrii consiliului regional

 77 districte – 600 orașe – 6000 comune

 13 regiuni +
PRAGA
Alte particularitati de ORGANIZARE Administrativ - teritoriala

3 nivele de
reprezentare
Reprezentat prin 3 ramuri:
 Executiva – Guvern si Presedinte
Central  Legislativa - Parlamentul Republicii
 Judecatoreasca – Curtea Suprema si Curtea
Constitutionala

 Fiecare regiune are propria Adunare Regionala formata din


reprezentanti alesi de Guvernul Regional
 Adunarea Regionala este condusa de Presedinte (hatman)
Regional
 Exceptie face Praga – capitala – este condusa de un Consiliu
General si un Primar General

Local  Administratia publica Locala


Structura de STAT
 Republica Cehă este stat de drept, suveran,
unitar şi democratic

 Ordinea de drept este asigurată de puterea


legislativă
Sistem POLITIC
 Cehia este o republică parlamentară cu un șef de guvern
(primul ministru) și un șef de stat (președintele).

 Țara s-a format în 1993, când Cehoslovacia s-a împărțit în


Cehia și Slovacia. Este formată din 14 regiuni, dintre care
regiunea capitalei, Praga.
Autoritatea EXECUTIVĂ
 Guvernul este organul suprem al puterii executive. Este
condus de un Prim-ministru şi are în componenţă 15
membri (Prim Ministrul + 14 miniștri).

 Guvernul Central – Răspunde în fața Camerei Deputaților


care poate iniția moțiuni de neîncredere la adresa guvernului
Aparatul Central al Guvernului
Biroul Central al Guvernului Republicii condus de un
director – atribuții și competențe esențiale :
• Coordonează și verifică gradul de realizare a sarcinilor
• Asigură buna desfășurare a activității guvernului, a
ședințelor de guvern și a atribuțiilor prim-ministrului
• Participă la ședințele de guvern
• Responsabil de pregătirea programelor de activitate al
Guvernului și a instituțiilor aflate în coordonarea
Guvernului.
• Verifică aplicarea rezoluțiilor guvernamentale.
Primul Ministru – atribuții principale
• Coordonează întreaga activitate a guvernului
• Propune miniștrii pentru funcția de șef al statului
• Asigură cooperarea cu Președintele Republicii
• Stabilește agenda politicilor interne și externe ale țării
• Mobilizează majoritatea miniștrilor pentru susținerea
proiectelor de acte normative supuse spre aprobare
guvernului.

Primul Ministru este ajutat de un Comitet Consultativ(consilieri) care face parte din
structura Biroului Central al Guvernului numit: Departamentul Consilierilor Primului
Ministru 
(36 specialiști care analizează și formulează prioritățile guvernului, organizează
întălniri tripartite, elaborează propuneri de documente strategice)
Președintele - Începând din anul 2013, Preşedintele este ales prin vot universal pe o
perioadă de 5 ani, Primul președinte al Republicii Cehe, ales conform acestei proceduri la 8 martie 2013, a
fost Milos ZEMAN, reales în urma alegerilor prezidențiale din luna ianuarie 2018 pentru un al doilea mandat.

• Comandantul forțelor armate


• Se ocupa de promulgarea legilor pentru a fi rediscutate în
Parlament
• Nominalizează judecătorii Curții Constituționale ce urmează a
fi validați în Senat
• Dizolvă Parlamentul în circumstanțe speciale
• Numește un candidat pentru funcțiile de Prim Ministru și de
miniștrii.
• Dezvoltă relații de cooperare și parteneriat cu Guvernul central
Autoritatea LEGISLATIVĂ
• Parlamentul este bicameral.

• Camera Deputaţilor are 200 deputaţi, aleşi pentru o


perioadă de 4 ani, iar Senatul are 81 de senatori alesi pentru
o perioada de 6 ani.
SENATUL
• Are 81 membrii
• Este ales în 2 tururi de scrutin pentru un mandat de 6 ani,
cu o treime înnoită în fiecare an
• Are dreptul de a retrimite la Camera Deputaților noua lege
votată de Camera Deputaților pentru o nouă dezbatere
• Pentru adoptarea unei legi este necesară majoritatea
voturilor tuturor membrilor Camerei Deputaților
Camera Deputaților
• Aleasă pentru un mandat de 4 ani (prag electoral 5%)
• 14 raioane de vot identice cu cele ale regiunilor
administrative ale țării
• Are atribuțiile, competențele și responsabilitățiile fostului
parlament federal al fostei Cehoslovacii
• Camera Deputaților -» Fostul Consiliu Național al Cehiei
Autoritatea JUDECĂTOREASCĂ
• Sistemul judiciar din Republica Cehă este alcătuit din
Curtea Constituțională a Republicii Cehe și din sistemul
instanțelor judecătorești obișnuite.

• Sistemul instanțelor judecătorești obișnuite cuprinde


Curtea Supremă Curtea Supremă Administrativă instanțele
superioare instanțele regionale și instanțele teritoriale.
Administrația Instanțelor
• Autoritatea publică centrală în competența căreia intră
administrarea instanțelor este Ministerul Justiției din
Republica Cehă.

• Ministerul Justiției asigură, fie direct, fie prin intermediul


președinților curților, administrarea instanțelor superioare, a
instanțelor regionale și a instanțelor teritoriale, în limitele
prevăzute de Legea nr. 6/2002 privind instanțele judecătorești
și judecătorii; instanțele teritoriale pot fi, de asemenea,
administrate de Ministerul Justiției prin intermediul
președinților instanțelor regionale.
Tipuri de instanțe judecătorești
• instanțele teritoriale; instanțele sectoriale din Praga și
instanța municipală din Brno au același statut ca și
instanțele teritoriale;
• instanțele regionale din Brno, České Budějovice, Hradec
Králové, Ostrava, Plzeň, Praga, Ústí nad Labem și instanța
municipală din Praga;
• instanțele superioare din Praga și Olomouc;

 Curtea Constituțională a Republicii Cehe este singura


instanță specială.
Curtea Supremă a Republicii Cehe
• În calitatea sa de autoritate judiciară supremă responsabilă
de chestiunile legate de competența instanțelor în
procedurile civile și penale, Curtea Supremă a Republicii
Cehe asigură coerența și legalitatea hotărârilor - se
pronunță asupra cererilor de revizuire în cazurile prevăzute
de legea nr. 150/2002 și asupra altor cazuri prevăzute de
aceasta lege sau de un act legislativ specific.
EVENIMENTE ECONOMICE IMPORTANTE REALIZATE ÎN
REPUBLICA CEHĂ
Prin amploarea şi recunoaşterea internaţională se detaşează următoarele manifestări
expoziţionale internaţionale organizate în Republica Cehă:

În Complexul Expozițional Brno :


• Târgul Internaţional Tehnic - MSV,
• Târgul Internaţional de Mobila – MOBITEX,
• Târgul Internaţional de Construcții - IBF,
• Târgul Internaţional Auto - AUTOTEC,
• Târgul Internaţional de Îmbrăcăminte și Încălțăminte - STYL & KABO (cu două ediţii pe an),
• Târgul Internaţional de Tehnologia Informației – INVEX,
• Târgul Internaţional de Electrotehnică – AMPER,
• Târgul internaţional – SALIMA (produse agricole şi alimentare,organizat doar la 2 ani).

În Praga :
 Târgul Internațional de Vinuri – WINE PRAGUE,
 Târgul Internațional de Construcții şi Arhitectură - ProARCH-,
 Târgul Internațional de Instalații – AQUATHERM.
IV. BUNE PRACTICI ALE SISTEMULUI ADMINISTRATIV ( VIDEO MP4)

 Descoperiți un oraș de basm - PRAGA

https://www.youtube.com/watch?v=TjYYsEYPsFE&t=1s
BIBLIOGRAFIE
• https://www.academiabarbatilor.ro/praga-capitala-de-poveste/
• https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/czechia_ro
• http://www.imm.gov.ro/adaugare_fisiere_imm/2018/11/Indrumar-de-afaceri-Cehia-
iunie-2020.pdf
• https://e-justice.europa.eu/content_judicial_systems_in_member_states-16-cz-maxi
mizeMS-ro.do?member=1
• https://e-justice.europa.eu/content_member_state_law-6-cz-maximizeMS-ro.do?me
mber=1
• https://www.youtube.com/watch?v=TjYYsEYPsFE&t=1s
Va multumim !

Оценить