Вы находитесь на странице: 1из 10

18.

АТМОСФЕРА
I. АТМОСФЕРА ?
ВАЗДУШНИ ОМОТАЧ ЗЕМЉЕ

ШТИТИ ЗЕМЉУ ОД ?
ПРЕТЕРАНОГ КОЛЕБАЊА
ТЕМПЕРАТУРЕ ∆T 200oC?

МЕТЕОРА ?
UV ЗРАЧЕЊА ?

БЕЗ АТМОСФЕРЕ ? МЕСЕЦ


II. САСТАВ ВАЗДУХА :
ВАЗДУХ ? СМЕША ГАСОВА
1. ГАСОВИ СА СТАЛНИМ % ?
N 78, O 21, АРГОН, CO2
СУПЕРМЕН ? КРИПТОН
ПЛЕМЕНИТИ ГАСОВИ, H, МЕТАН

2. СА ПРОМЕНЉИВИМ % ? H2O, O3
АЕРОСОЛИ? ПРАШИНА, СО, СПОРЕ
ХОМОСФЕРА: ДО 100 km:

СТАЛНИ САСТАВ: N, O

ХЕТЕРОСФЕРА > 100 km:


НА ГОРЕ: СВЕ ЛАКШИ ГАСОВИ
O – He - H
III. СТРУКТУРА АТМОСФЕРЕ ?
СЛОЈЕВИТА
ПРИТИСАК ? НА ГОРЕ: ОПАДА

1. ? ТРОПОСФЕРА: km ? 8-18
C ? -55 -80 ВАЗДУХ % 80 %
o

ВОДЕНА ПАРА % 100 %


ПРЕЛАЗНИ СЛОЈ ? TROPOPAUZA
2. ? СТРАТОСФЕРА: km ? 55
o
C? РАСТЕ
ОЗОНОСФЕРА 20-25 km? O3 ?
УПИЈА УЛТРАЉУБИЧАСТЕ
ЗРАКЕ (UV)
СЕДЕФАСТИ ОБЛАЦИ ?
КРИСТАЛИ ЛЕДА
ПРЕЛАЗ ? СТРАТОПАУЗА
3. ? МЕЗОСФЕРА: km ? 80

o
C ? -80

МЕТЕОРИ ? САГОРЕВАЈУ ?

ПРЕЛАЗ ? МЕЗОПАУЗА
4. ? ТЕРМОСФЕРА: km ? 800
o
C ? +1000
ЈОНОСФЕРА ? ЈОНИ ?
ОДБИЈА РАДИОТАЛАСЕ ?

ПОЛАРНА СВЕТЛОСТ ?
СУДАРАЊЕ НАЕЛЕКТРИСАНИХ
ЧЕСТИЦА ?

ПРЕЛАЗ ? ТЕРМОПАУЗА
5. ? ЕГЗОСФЕРА: km ? 3000

ПРИТИСАК ? ВАКУМ ?

ЈОНИ ОДЛАЗЕ У КОСМОС ?

ПРЕЛАЗ ?

ЗЕМЉИНА КОРОНА 20.000 km


КРАЈ

Вам также может понравиться