Вы находитесь на странице: 1из 14

СЕЛЕКТИРАЈ ГО ОТПАДОТ,

ЗА ДА МОЖЕ ДА СЕ РЕЦИКЛИРА
ХАРТИЈА

ОРГАНСКИ
ОТПАД
ХАРТИЈА СТАКЛО ПЛАСТИКА ОРГАНСКИ
ОТПАД
ДА ЖИВЕЕМЕ ВО ЕДНА
ПОЗДРАВА СРЕДИНА!

СЕЛЕКТИРАЈ ГО ОТПАДОТ,
ЗА ДА МОЖЕ ДА СЕ РЕЦИКЛИРА
МЕСТО ЗА
ОТПАДОЦИ

Вам также может понравиться