Вы находитесь на странице: 1из 8

ФИЗИОЛОГИЧНО ВЛИЯНИЕ НА МАСАЖА

ВЪРХУ КОЖА И ПОДКОЖИЕ.


КОЖАТА Е ТОЗИ ОРГАН НА ЧОВЕШКОТОТЯЛО, КОИТО РЕАГИРА НЕПОСРЕДСТВЕНО НА ВЪЗДЕИСТВИЯТА ОТ
ОКОЛНАТА СРЕДА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА МАСАЖНОТО ДРАЗНЕНЕ .ОБЩАТА ПЛОЩ НА КОЖАТА Е ОКОЛО 1,5-2 М2 И
ПРЕДСТАВЛЯВА ГОЛЯМА РЕФРЛЕКТОРНА ПОВЪРХНОСТ. КОЖАТА ИЗПЪЛНЯВА РОЛЯТА НА ПРЕДПАЗНА БАРИЕРА
НА ТЯЛОТО ОТ ВРЕДНИТЕ ВЛИЯНИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. ВЪЗПРИЕМА ВСИЧКИ ВЪНШНИ ДРАЗНЕНИЯ
(МЕХАНИЧНИ, ТЕРМИЧНИ, ХИМИЧНИ), ПРЕВРЪЩА ГИ В НЕРВНИ ИМПУЛСИ И ГИ ИЗПРАЩА ДО ЦНС. КОЖАТА НА
ЧОВЕКА Е БОГАТО ИНЕРВИРАНА И ДОБРЕ КРЪВОСНАБДЕНА.ТЯ Е ЗАЩИТЕН, СЕТИВЕН, ТЕРМОРЕГУЛАТОРЕН И
ХУМОРАЛЕН ОРГАН СВЪРЗАНА С ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЦЕЛИЯ ОРГАНИЗЪМ. ИМЕННО ЗАТОВА МЕХАНИЧНОТО
ВЪЗДЕИСТВИЕ ВЪРХУ КОЖАТА В ПРОЦЕСА НА МАСАЖА НЕМИНУЕМО ПРЕДИЗВИКВА ОТВЕТНА РЕАКЦИЯ ОТ
ОРГАНИЗМА. МАСАЖЪТ МОЖЕ ДА УСПОКОИ ИЛИ ДА ПРЕДИЗВИКА ВЪЗБУДА, ДА УСКОРИ ИЛИ ДА ЗАБАВИ
ПРОЦЕСИТЕ НА ЖИЗНЕНАТА ДЕЙНОСТ. ТОВА ЗАВИСИ ОТ ТЕХНИКИТЕ, СИЛАТА, ТЕМПОТО И
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ВЪЗДЕИСТВИЕ, А СЪЩООТ ОСОБЕНОСТИТЕ НА МАСАЖИРАНИЯ УЧАСТЪК.
СТРОЕЖ НА КОЖАТА: КОЖАТА СЪСТОИ ОТ ТРИ ОСНОВНИ СЛОЯ — ПОВЪРХНОСТЕН, СЪЩИНСКА КОЖА И
ПОДКОЖИЕ
ПОВЪРХНОСТЕН СЛОЙ (EPIDERMIS) - СЪСТОИ СЕ ОТ МНОГОСЛОЕН ПЛОСЪК ЕПИТЕЛ, ВРОГОВЯВАЩ СЛОИ И
МАЛПИГИЕВ СЛОЙ. ХАРАКТЕРНО ЗА ТОЗИ СЛОЙ НА КОЖАТА Е, ЧЕ ПОСТОЯННО СЕ ОБНОВЯВА. ЕПИДЕРМИСЪТ
СЪДЪРЖА ПИГМЕНТНИ КЛЕТКИ (МЕЛАНОЦИТИ), КОИТО ПРИ ОБЛЪЧВАНЕ С УЛТРАВИОЛЕТОВИЛЪЧИ ДАВАТ
ТЪМНО ОЦВЕТЯВАНЕ НА КОЖАТАТАКА ПОЛУЧАВА КОЖНИЯТ ЗАГАР (ТЕН).
СЪЩИНСКА КОЖА (DERMA)-СЪСТОИ СЕ ОТ ЗДРАВА СЪЕДИНИТЕЛНА
ТЪКАН, ДОБРЕ ПРИЛЕПНАЛА КЪМ ЕПИДЕРМИСА. МЕЖДУ КЛЕТКИТЕ
ПРЕМИНАВАТ КОЛАГЕННИ ЕЛАСТИЧНИ ВЛАКНА, КОИТО ПРИДАВАТ
ЗДРАВИНА И ЕЛАСТИЧНОСТ НА КОЖАТА. В ДОЛНИЯТ ПЛАСТ НА
ДЕРМАТА (КОРИУМ) СЕ НАМИРАТ КОСМЕНИТЕ ФОЛИКУЛИ, ЖЛЕЗИТЕ
(ПОТНИ И МАСТНИ) ЕКСТЕРОРЕЦЕПТОРИТЕ, КОИТО ПРИЕМАТ
РЕФЛЕКТОРНИТЕ ДРАЗНЕНИЯ.
ПОДКОЖИЕ (HYPODERMA) - СЪСТОИ СЕ ОТ МАСТНА ТЪКАН, КОЯТО
ПРЕДСТАВЛЯВА ЕНЕРГИЙНОТО ДЕПО НА ОРГАНИЗМА И В РАЗЛИЧНИТЕ
ЗОНИ ОТ ТЯЛОТО ИМА РАЗЛИЧНО НАТРУПВАНЕ - Т.Н. ПОДКОЖНА
МАЗНИНА. КОГАТО РЕХАВОТО ПОДКОЖИЕ СЕ ПРЕПЛИТА ОТ
СЪЕДИНИТЕЛНОТЪКАННИ ВЛАКНА СЕ ОБРАЗУВА ЦЕЛУЛИТ.
КРЪВОСНАБДЯВАНЕ НА КОЖАТА: ОСЪЩЕСТВЯВА СЕ ОТ ТРИ СЛОЯ
АРТЕРИИ И ВЕНИ, КОИТО ОБРАЗУВАТ КРЪВОНОСНИ МРЕЖИ:
ФАСЦИАЛЕН, КУТАНЕН И СУБПАПИЛАРЕН. НАЙ-ДОБРЕ Е
КРЪВОСНАБДЕНА ДЕРМАТА, НО В РАЗЛИЧНИТЕ УЧАСТЪИИ НА ТЯЛОТО
КРЪВОСНАБДЯВАНЕТО Е РАЗЛИЧНО (ЛИЦЕТО ИМА НАЙ-ГЪСТА
СЪДОВА МРЕЖА)
 ИНЕРВАЦИЯ НА КОЖАТА – ОСЪЩЕСТВЯВА СЕ ОТ
МНОЖЕСТВО КОЖНИ СЕТИВНИ НЕРВИ, КОИТО ПРОВЕЖДАТ
ИНФОРМАЦИЯ ДО ЦНС И Е СВЪРЗАНА СЪС СЕТИВНОСТТА И
ОСЕЗАНИЕТО. ПРИТЕЖАВА 3 ВИДА ЕКСТЕРОРЕЦЕПТОРИ:
- РЕЦЕПТОРИ ЗА ДОПИР И НАТИСК;
- ТЕРМОРЕЦЕПТОРИ;
-РЕЦЕПТОРИ ЗА ВЪЗПРИЕМАНЕ НА БОЛКА.
ЗАБОЛЯВАНЕ НА ВЪТРЕШЕН ОРГАН ДАВА СЕТИВНИ
ПРОМЕНИ В ОПРЕДЕЛЕНИ УЧАСТЪЦИ ПО КОЖАТА(ЗОНИ НА
ЗАХАРИН-ХЕД), КОИТО СЕ РЕГУЛИРАТ ОТ ВНС С НЕЙНИТЕ
ТРОФИЧНИ, СЕКРЕТОРНИВАЗОМОТОРНИ И ПИЛОМОТОРНИ
НЕРВИ. ВНС СЕ РЕГУЛИРА ОТ ЦНС И ТОВА ОБЯСНЯВА
ЗАЧЕРВЯВАНЕТО НА ЛИЦЕТО, ИЗПОТЯВАНЕТО И
НАСТРЪХВАНЕТО НА КОЖАТА ПРИ ПСИХИЧЕСКО
НАПРЕЖЕНИЕ.

КОЖНИ ПРИДАТЪЦИ-ТОВА СА ОБРАЗУВАНИЯ В КОЖАТА , КАКВИТО СА КОСМИТЕ, МАСТНИТЕ И ПОТНИТЕ ЖЛЕЗИ.


ФУНКЦИЯ НА КОЖТА -КОЖАТА Е НЕ САМО ВЪНШНА ОБВИВКА НА ТЯЛОТО , А ИЗПЪЛНЯВА РАЗНООБРАЗНА И СЛОЖНА ФУНКЦИЯ. ОСВЕН ОСНОВНАТА
СИ СЕТИВНА ФУНКЦИЯ КОЖАТА ПРИТЕЖАВА ЗАЩИТНА , ТЕРМОРЕГУЛАТОРНА , ОТДЕЛИТЕЛНА , ХУМОРАЛНА , ИМУНОБИОЛОГИЧНА ДИХАТЕЛНА И
РЕФЛЕКТОРНА ФУНКЦИЯ
-ЗАЩИТНАТА ФУНКЦИЯ СЕ ИЗРАЗЯВА В ПРЕДПАЗВАНЕ НА ТЯЛОТО ОТ:
МЕХАНИЧНИ УВРЕЖДАНИЯ, ТЕРМИЧНИ ДРАЗНЕНИЯ, ХИМИЧНИ АГЕНТИ, ХОМИЧНИ АГЕНТИ, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК, МИКРОБИОЛОГИЧНИ АГЕНТИ.
-ТЕРМОЕГУЛАТОРНАТА ФУНКЦИЯ НА КОЖАТА Е СВЪРЗАНА С ПОДДЪРЖАНЕ НА ПОСТОЯННА ТЕЛЕСНА ТЕМПЕРАТУРА 37 ГРАДУСА
-ОТДЕЛИТЕЛНА ФУНКЦИЯ НА КОЖАТА -С ПОТТА СЕ ИЗХВЪРЛЯТ ОТ ОРГАНИЗМА НЕ САМО ТЕЧНОСТИ (В ЕКСТРЕМНИ УСЛОВИЯ ДО 8 ЛИТРА НА
ДЕНОНОЩИЕ), НО И СОЛИ, КРЕАТЕНИН, УРЕЯ, ТОКСИНИ И ДР.
-ХУМОРАЛНА ФУНКЦИЯ НА КОЖАТА — СВЪРЗАНА Е С ОБРАЗУВАНЕТО НА БИОЛОГИЧНОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА.
-ИМУНОБИОЛОГИЧНА ЗАЩИТНА ФУНКЦИЯ НА КОЖАТА — ИЗРАБОТВА АНТИТЕЛА СРЕЩУ МИКРОБИ И ТОКСИНИ.
-ДИХАТЕЛНА ФУНКЦИИ НА КОЖАТА - ПРЕЗ НЕЯ МОЖЕ ДАПРЕМИНЕ МИНИМАЛНО КОЛИЧЕСТВО КИСЛОРОД ОТ ВЪЗДУХА, КАКТО И ГАЗОВЕ КАТО
СО2,РАДОН И ДР., КОЕТО СЕ ИЗПОЛЗВА ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО С ГАЗОВИ МИНЕРАЛНИ ВОДИ.
ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА МАСАЖА ВЪРХУ КОЖАТА
ОСНОВНИТЕ МЕХАНИЗМИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА МАСАЖА ВЪРХУ КОЖАТА И ПОДКОЖИЕТО СА ЧЕТИРИ:МЕХАНИЧНО,
РЕФЛЕКТОРНО, ХУМОРАЛНО И БИОЕНЕРГИЙНО .РЕЗУЛТАТЪТ ОТ ТОВА ВЪЗДЕЙСТВИЕ Е ПОДОБРЯВАНЕ НА
ЖИЗНЕНОСТТА НА КОЖАТА, ОБМЕННИТЕ ПРОЦЕСИ, ТУРГОРА ,ТРОФИКАТА, НЕИНАТА ЕЛАСТИЧНОСТ И
УСТОЙЧИВОСТ, ПОДОБРЯВАНЕ ОБЩИЯ Й ВЪНШЕН ВИД И ВРЪЗКАТА МЕЖДУ КОЖНИТЕ РЕЦЕПТОРИ НЕРВНАТА
СИСТЕМА.

МЕХАНИЧНО ДЕЙСТВИЕ НА МАСАЖА ВЪРХУ КОЖАТА- ТОВА Е НАЙ-НЕПОСРЕДСТВЕНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА


МАСАЖНАТА ПРОЦЕДУРА, НО ИМА СРАВНИТЕЛНО ОГРАНИЧЕН ТЕРАПЕВТИЧЕН ЕФЕКТ.

 ПРИ МАСАЖ СЕ ОЛЮЩВА ГОРНИЯТ ЕПИДЕРМАЛЕН СЛОЙ КЛЕТКИ И СЕ ОТВАРЯТ ПОРИТЕ НА ПОТНИТЕ И
МАСТНИТЕ ЖЛЕЗИ.

 МАСАЖЪТ ИМА ОТТИЧАЩ ЕФЕКТ -ПРИ ПОГЛАЖДАНЕ ОТ ПЕРИФЕРИЯТА КЪМ ЦЕНТЪРА НА ТЯЛОТО СЕ
ПРИДВИЖВА ВЕНОЗНАТА КРЪВ И СЕ ИЗТЛАСКВА ЛИМФНИЯ ЗАСТОЙ КЪМ РЕГИОНАЛНИТЕ ЛИМФНИ ВЪЗЛИ
(ИЗТИСКВА СЕ), КАТО СЕ ПОСТИГА ВСМУКВАЩ ЕФЕКТ НА ТЪКАННИТЕ ТЕЧНОСТИ (ПРИ ПОДКОЖНИ ОТОЦИ).

 ПРИ МАСАЖ МЕХАНИЧНО СЕ РАЗКЪСВАТ НЯКОЙ ФИБРОЗНИ ВЛАКНА КАТО ТЕЗИ ПРИ ЦИКАТРИКСИ (БЕЛЕЗИ)
РАЗТЯГАТ СЕ СБРЪЧКАНИТЕ КОЛАГЕННИ И ЕЛАСТИЧНИ ВЛАКНА.

 РАЗМЕСТВА СЕ КОЖАТА (ОТЛЕПВАНЕ) ОТ ПОДЛЕЖАЩИТЕ ТЪКАНИ КОИТО СА СРАСТНАЛИ И НЯМА ДВИЖЕНИЕ


МЕЖДУ ОТДЕЛНИТЕ ПЛАСТОВЕ.
РЕФЛЕКТОРНО ДЕЙСТВИЕ-КОЖАТА ПРЕДСТАВЛЯВА ГОЛЯМО
РЕЦЕПТОРНО ПОЛЕ, КОЕТО ВЪЗПРИЕМА МЕХАНИЧНОТО ДРАЗНЕНЕ И
ГО ТРАНСФОРМИРА В НЕРВЕН ИМПУЛС, ДОСТИГАЩ ДО ВСИЧКИ НИВА
НА НЕРВНАТА СИСТЕМА. РЕАКЦИИТЕ НАОРГАНИЗМА В РЕЗУЛТАТ НА
ТЕЗИ ИМПУЛСИ МОГАТ ДА ИМАТ РАЗЛИЧЕН ХАРАКТЕР:
ПОДОБРЯВАНЕ ХЕМОДИНАМИКАТА НА КОЖАТА В РЕЗУЛТАТ НА РАЗШИРЯВАНЕ НА
КРЪВОНОСНИТЕ СЪДОВЕ И УСКОРЯВАНЕ НА КРЪВНИЯ ТОК, АТОВА ПРЕДИЗВИКВА
ЗАЧЕРВЯВАНЕ НА КОЖАТА И ПОВИШАВАНЕ НА ЛОКАЛНАТА ТЕМПЕРАТУРА С ДО 3 С;
СТИМУЛИРАНЕ НА ОБМЕННИТЕ ПРОЦЕСИ, А ТОВА ВОДИ ПОДОБРЯВАНЕ ТРОФИКАТА НА
КОЖАТА, ТЯ СТАВА ПО-ЕЛАСТИЧНА И С ПО-ДОБЪР ТУРГОР;
ПОВЛИЯВАТ СЕ РЕГЕНЕРАТИВНИТЕ ПРОЦЕСИ В КОЖАТА, ИЗРАЗЯВАЩО СЕ В СТИМУЛИРАНЕ
ПРОРАСТВАНЕТО НА ЕПИДЕРМИСАИ ПОДПОМАГАНЕ ЗАРАСТВАНЕТОНА РАНИ
ИДЕКУБИТУСИ (РАНИ ОТ ЗАЛЕЖАВАНЕ);
ПОВИШАВА СЕ РЕАКТИВНОСТТА НА КОЖАТА, КОЕТО Е СВЪРЗАНО СЪС ЗАКАЛЯВАНЕТО НА
ОРГАНИЗМА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАЩИТНА ПРЕГРАДА МЕЯЖДУ ТЯЛОТО И ВЪНШНАТА СРЕДА;
 ИЗМЕНЯ СЕ ФУНКЦИОНАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА НЕРВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ В КОЖАТА, ВОДЕЩО
ДО ПОДОБРЯВАНЕ НА СЕНЗОРНИТЕ ЪЗМОЖНОСТИ НА РЕЦЕПТОРНИЯ АПАРТ.
ХУМОРАЛНО ДЕЙСТВИЕ
В РЕЗУЛТАТ НА МАСАЖА В КОЖАТА СЕ СИНТЕЗИРАТ БИОЛОГИЧНО АХТИВНИ ВЕЩЕСТВА. ТОВА Я ПРАВИ ЕДИН
СЛОЖЕН ВЪТРЕШНОСЕКРЕТОРЕН ОРГАН, В КОЙТО СЕ ИЗВЪРШВАТ БИОХИМИЧНИ РЕАКЦИИ И СЕ ПРОИЗВЕЖДАТ
ЕНЗИМОПОДОБНИ ВЕЩЕСТВА, РАЗНАСЯНИ ОТ КРЪВТА И ЛИМФАТА ДО ВСИЧКИ ЧАСТ НА ТЯЛОТО. ТОВА СА:

• ХИСТАМИН И ХАСТАМИНОПОДОБНИ ВЕЩЕСТВА — ТОВА СА МЕДИАТОРИ , КОИТО ДЕЙСТВАТ СЪДОРАЗЩИРЯВАЩО,


В РЕЗУЛТАТ НА КОЕТО КОЖАТА СЕ ЗАЧЕРВЯВА И ЗАТОПЛЯ;

• АЦЕТИЛХОЛИН — ИМА СЪДОРАЗШИРЯВАЩ ЕФЕКТ ВЪРХУ МАЛКИТЕ КОЖНИ АРТЕРИИ;

• ВИТАМИН Д2-В ПО-МАЛКИ КОЛИЧЕСТВА СЕ СИНТЕЗИРА КОЖАТА СЛЕД МЕХАНИЧНО ДРАЗНЕНЕ (НЕ САМО ОТ
УЛТРАВИОЛЕТОВА СВЕТЛИНА) И Е ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА КАЛЦИЕВО- ФОСФОРНАТА ОБМЯНА И НАЙ-ВЕЧЕ ЗА КЪРМАЧЕТА
И МАЛКИ ДЕЦА;

• КОЖЕН ПИГМЕНТ - В ОГРАНИЧЕНИ КОЛИЧЕСТВА СЕ СИНТЕЗИРА СЛЕД МЕХАНИЧНИ ДРАЗНЕНИЯ ИЛИ ТРИЕНЕ НА
КОЖАТА (ПОТЪМНЯВАНЕ НА КОЖАТА НА ЛАКТИТЕ, КОЛЕНАТА, БРАДА ПРИ ЦИГУЛАРИ)

• ПРОДУКТИ НА БЕЛТЪЧНИЯ РАЗПАД - ПРИ МЕХАНИЧНО УНИЩОЖАВАНЕ НА РОГОВИТЕ КЛЕТКИ НА ЕПИДЕРМИСА СЕ


ОТДЕЛЯТ НЯКОЙ АМИНОКИСЕЛИНИ И ПОЛИПЕПТИДИ, КОИТО СЕ ПРЕВРЪЩАТ В НЕКРОХОРМОНИ. ТЕЗИ ВЕЩЕСТВА
ИГРАЯТ РОЛЯТАНА АНТИГЕН, СРЕЩУ КОЙТО ОРГАНИЗМЪТ ИЗРАБОТВА АНТИТЕЛА, А ТЕ ИМАТ ОТНОШЕНИЕ КЪМ
ИМУНОБИОЛОГИЧНАТА ЗАЩИТА НА ОРГАНИЗМА

• ЕНДОРФИНИ — ПРИ МЕХАНИЧНО ДРАЗНЕНЕ НА КОЖАТА ПО РЕФЛЕКТОРЕН ПЪТ В ПОДКОРИЕТО СЕ СИНТЕЭИРАТ


МОРФИНОПОДОБНИ ВЕЩЕСТВА, КОИТО ИМАТ СИЛНО ОБЕЗБОЛЯВАЩО ДЕЙСТВИЕ И ПОВЛИЯВАТ ПСИХО-
ЕМОЦИОНАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЧОВЕКА.
БИОЕНЕРГИЙНО ДЕЙСТВИЕ — ТОВА Е ДАЛЕКОИЗТОЧНАТЕОРИЯ СВЪРЗАНА С Т.Н.
"ЖИЗНЕНА ЕНЕРГИЯ“, КОЯТО ЦИРКУЛИРАВ ЧОВЕШКОТО ТЯЛО ПО 12 ЧИФТА
ЕНЕРГИЙНИ МЕРИДИАНА ПЛЮС ПРЕДЕН И ЗАДЕН СРЕДИНЕН МЕРИДИАН. ЗА ЕДНО
ДЕНОНОЩИЕ
БИОЕНЕРГИЯТА ПРАВИ ПЪЛЕН КРЪГОВРАТ, КАТО СЕ ПРЕЛИВА ОТ ЕДИН В ДРУГ ПРЕЗ
ИНТЕРВАЛИ ОТ 2 ЧАСА. ПО МЕРИДИАНИТЕ ИМАРАЗПОЛОЖЕНИ ОКОЛО 350 ТОЧКИ
(ТОЛКОВА СЕ ОБРАБОТВАТ), ПО КОИТО СЕ ВЪЗДЕЙСТВА С НАТИСК

Вам также может понравиться