Вы находитесь на странице: 1из 10

906

8
7248
Додано + доданок = сума
2 + 3 = 5
x+23 915=70 000 70 000
X= 70 000-23 915 23 915 Зменшуване – від’ємник =
X= 46 085 46 085 10 - 5 =
820 315
820 315 – x = 96 325
96 325
X = 820 315 – 96 325 724 090
X=724 090
X – 75 489 =967 75 489
X= 75 489+967 967
X= 76 456 76 456

b-(c+d)

(m+n+k):7
(12a) + b
(n:3) 10
Множник * множник = добуток
2 * 3 = 6

Ділене : дільник = частка


6 : 2 =3
57т 5 кг 89г = 57 005 089
56км 6 м 7 см=56 00 607

y + 45 = 105
76534 10
70 7653
65
60
53
(806-243)_(35-27)=563*8=
= 4504
(3072+928)(3672:9)=4000* 408=
=1 632 000
(40 002-4792):(12+58)=
=35 210:70=
За 2 год витратив a л пального
56 л – год ?
a = 14 л
1 год – 7 л
? год – 56 л
1. 14 : 2 = 7(л) – витратив за 1 год
2. 56 : 7 = 8 (год)
13
12
6
56 72
72

65 5
5 13
15

Вам также может понравиться