You are on page 1of 82

PRINSIP ISLAM

AL-QURAN
RUJUKAN UTAMA

AS-SUNNAH / HADITH
PENTERJEMAH AL-QURAN

IJTIHAD
PERKARA CABANG ISU SEMASA
Penyelesaiannya tidak terdapat dalam Al-Quran @ As-Sunnah
1

RAKAN SEPERJUANGAN
PERJALANAN KEHIDUPAN

NIHAL NIAT HALATUJU


MATLAMAT HIDUP TANGGUNG JAWAB

RAMIN RANCANG MINAT


DI MANA BERMULA
KEMAHUAN TINGGI

KABER KAJISEMULA BERTINDAK


RAHIB DI MALAM PEJUANG DI SIANG
JALAN JAUH X PILIHAN

LANDASAN MATLAMAT AL-QURAN HADITH SAW


AMALAN GENERASI 1

KESETIAAN SEJATI PENGORBANAN AGUNG MEMAHAMI PRINSIP

BERUSAHA GANJARAN : 7:164-5 MUZZAMMIL AS-SAFF 2 10


AR-RAAD 11

PRINSIP KEHIDUPAN
ABID ALLAH SWT & KHALIFAH
QUDWAH :
RASULULLAH SAW RASULULLAH SAW SY. ABU BAKAR SY. OMAR SY. ALI : BERANI BUAT KEPUTUSAN USAMAH B. ZAID : KETUA PERANG REMAJA SY. KHADIJAH : ISTERI & IBU MITHALI SUMAIYYAH : SYAHIDAH PERTAMA NUSAIBAH : PERANCANG STRATEGIK PERANG WANITA KHANSA : IBU MELAHIRKAN SYUHADA KHUBAIB B. ADI : SOLAT 2 RAKAAT SEBELUM SYAHID IBNU ABBAS MUAZ B. JABAL ABDUR RAHMAN B, AUF SY. KHADIJAH BILAL B. RABAH GHULAM DAWAH BAYI DI PERISTIWA ASHABUL-UKHDUD.

HARI TUA : PEJUANG PEMBANTU PEJUANG : PEMUDA : MUMINAH

TAWANAN PERANG :

CENDIKIAWAN : AHLI PERNIAGAAN MUMIN : TSABAT IMAN : PEMUDA PERUBAH CERDIK BERSTRATEGI : BAYI :

CARTA PENGHAYATAN AMAL ISLAM


AL-FAHMU

IKHLAS

AMAL

PENGORBANAN

JIHAD

TAAT

TAJARRUD

TSABAT

UKHUWWAH

THIQAH

GHULAMUD DAWAH BAHAGIAN 1


RUJUKAN : SURAH AL-BURUJJ Hadith : Sahih Imam Muslim
Ahli Sihir, Rahib dan Ghulam Haddab bin Khalid menceritakan kepada kami daripada Hammad bin Salamah daripada Sabit bin Abdur Rahman bin Abu laila daripada Suhaib(As-Sabiqul al awwalun-bangsa Rom) bahawa Rasulullah saw bersabda :

Di zaman sebelum kamu ada seorang raja yang mempunyai seorang ahli sihir. Apabila ahli sihir tersebut telah tua, dia berkata kepada raja; Usiaku telah lanjut, berilah kepadaku seorang ghulam untuk aku ajarkan kepadanya ilmu sihir. Maka diberikan kepadanya seorang ghulam untuk diajarkan ilmu sihir kepadanya.
5

BAHAGIAN 2
Di perjalanannya menuju kepada ahli sihir terdapat seorang rahib. Maka ghulam bertemu dengannya, mendengar pengajarannya dan tertarik dengannya. Setiap kali ghulam mendatangi ahli sihir, dia akan melalui rahib dan bertemu dengannya.

BAHAGIAN 3
Apabila dia mendatangi ahli sihir, maka dia dipukul. Lalu dia mengadu perkara tersebut kepada rahib. Rahib menjawab; Apabila kamu takut kepada ahli sihir, maka katakanlah; Keluargaku menyebabkan aku terlewat. Apabila kamu takut kepada keluargamu, maka jawablah; Ahli sihir menyebabkan aku pulang lewat.
7

BAHAGIAN 4
Keadaan tersebut berterusan sehinggalah pada suatu hari dia bertembung dengan seekor binatang besar yang menghalang perjalanan orang ramai. Ketika itu, ghulam tersebut berkata; Pada hari ini aku akan mengetahui adakah ahli sihir yang lebih afdhal ataupun rahib yang lebih afdhal. Maka dia mengambil seketul batu lalu berdoa; Ya Allah, sekiranya urusan rahib lebih Kamu sukai dari pada urusan ahli sihir, maka bunuhlah binatang ini sehingga orang ramai dapat lalu lalang. Dia pun melontarnya, maka binatang tersebut mati dan orang ramai dapat lalu lalang.
8

BAHAGIAN 5
Lalu dia menceritakan peristiwa tersebut kepada rahib. Maka rahib berkata; Wahai anakku, kamu pada hari ini adalah lebih afdhal daripadaku. Sesungguhnya aku melihat bahawa urusanmu sudah sampai pada satu peringkat.

BAHAGIAN 6
Kamu akan diuji. Sekiranya kamu diuji, janganlah kamu menceritakan tentang aku.

10

BAHAGIAN 7
Ghulam tersebut mempunyai kebolehan untuk mengubati penyakit buta semenjak lahir, sopak dan dia juga mengubati berbagai lagi penyakit. Seorang pembesar di raja yang sentiasa bersama raja telah mendengar kisah kebolehan ghulam. Beliau adalah seorang buta. Lalu beliau mendatanginya dengan membawa hadiah yang banyak. Beliau berkata; Semua yang aku kumpulkan ini adalah untuk kamu sekiranya kamu dapat menyembuhkan aku. Ghulam menjawab; Aku tidak boleh menyembuhkan seseorang pun. Yang menyembuhkan hanyalah Allah swt. Apabila kamu beriman kepadaNya, aku akan berdoa kepadaNya, maka Dia akan menyembuhkan kamu. Lalu beliau beriman, maka Allah swt menyembuhkan penyakitnya.
11

BAHAGIAN 8
Kemudian beliau mendatangi majlis raja. Beliau duduk di sisi raja sebagaimana sebelumnya. Raja berkata kepadanya; Wahai Fulan, siapakah yang telah mengembalikan penglihatanmu?. Beliau menjawab; Tuhanku. Raja bertanya lagi; Apakah kamu mempunyai tuhan selainku. beliau menjawab; Tuhanku dan tuhanmu adalah Allah swt.
12

BAHAGIAN 9
Beliau terus menerus diseksa sehinggalah beliau menceritakan tentang ghulam. Maka ghulam pun dibawa mengadap. Raja berkata kepadanya; Wahai anakku, sesungguhnya sihir kamu telah sampai ke peringkat dapat menyembuhkan penyakit buta, sopak dan berbagai lagi yang kamu lakukan. Ghulam menjawab;Aku tidak boleh menyembuhkan sesiapa pun. Yang menyembuhkan hanyalah Allah swt. Maka dia pun diseksa. Dia terus menerus diseksa sehinggalah beliau menceritakan tentang rahib.
13

BAHAGIAN 10
Maka rahib dipanggil lalu dikatakan kepadanya;Tinggalkan agamamu. Rahib enggan berbuat demikian lalu dibawa gergaji dan diletakkan di tengah2 kepalanya sehinggalah tubuhnya terbelah dua. Kemudian dibawa pembesar di raja dan dikatakan kepadanya;Tinggalkan agamamu. Dia enggan lalau diletakkan gergaji di tengah2 kepalanya sehinggalah tubuhnya terbelah dua.
14

BAHAGIAN 11
Selepas itu ghulam dibawa dan dikatakan kepadanya;Tinggalkan agamamu. Dia enggan lalu diserahkan kepada sekumpulan tentera raja. Raja berkata; Pergilah kamu semua membawanya ke bukit sekian2. Dakilah ia. Apabila kamu sampai ke kemuncaknya, jika dia meninggalkan agamanya(maka jangan diapa2kan dia), jika tidak, maka campaklkanlah dia. Mereka pergi membawanya dan mendaki bukit tersebut. Ghulam pun berdoa; Ya Allah, selamatkanlah aku dengan apa cara yang Kamu sukai. Lalu bukit bergoncang dan mereka semua jatuh. Ghulam pun pulang untuk menemui raja. Raja berkata kepadanya; Apakah yang telah dilakukan oleh kawan2 kamu?. Ghulam menjawab; Allah swt telah menyelamatkan aku daripada mereka. Lalu dia dihantar kepada sekumpulan tentera yang lain. Raja berkata; Pergilah kamu semua membawanya ke sampan. Bawalah dia ke tengah lautan, jika dia meninggalkan agamana(maka jangan apa2kan dia), jika tidak, campakkan dia ke laut. Maka mereka pergi membawa ghulam lalu dia berdoa; Ya Allah, selamatkanlah aku dengan apa cara yang Kamu sukai. maka sampan pun terbalik dan mereka semua tenggelam. Ghulam pun pulang untuk menemui raja. Raja berkata kepadanya;Apakah yang dilakukan oleh kawan2 kamu. Dia menjawab; Allah swt telah menyelamatkan aku daripada mereka.
15

BAHAGIAN 12
Kemudian dia berkata kepada raja; Sesungguhnya kamu tidak boleh membunuh aku sehingga kamu melakukan apa yang aku suruh. Raja berkata;Apakah dia? Ghulam menjawab;Kamu kumpulkan orang ramai di suatu kawasan lapang dan kamu salibkan aku pada sebatang pokok. Kemudian kamu ambil anak panahku daripada bekasnya, dan letakkan pada busarnya. Selepas itu sebutlah Dengan nama Allah, Tuhan ghulam dan panahlah aku. Sekiranya kamu melakukan yang demikian, kamu boleh membunuhku. Maka raja pun mengumpulkan orangramai di suatu kawasan lapang, menyalibnya pada sebatang pokok, kemudian mengambil anak panah kepunyaan ghulam daripada bekasnya dan meletakkan pada busarnya. Selepas itu raja berkata;Dengan nama Allah, tuhan ghulam sambil melepaskan anak panah menuju sasarannya. Anak panah tersebut kena pada bahagian di antara mata dan telinga ghulan lalau dia meletakkan tangannya pada tempat panahan dan meninggal. Orang ramai pun berkata; Kami beriman dengan Tuhan ghulam. Kami beriman dngan Tuhan ghulam. Kami beriman dengan Tuhan ghulam.
16

BAHAGIAN 13
Maka raja pun datang dan dikatakan padanya;Apakah tuanku tidak melihat apa yang tuanku takuti. Sesungguhnya, Demi Allah! Ia telah menimpa tuanku. Orangramai semuanya telah beriman. Lalu raja memerintahkan supaya digali parit dan dinyalakan api. Raja berkata; Sesiapa yang tidak kembali kepada agama asalnya, maka humbankan dia ke dalamnya. Mereka pun melaksanakan perintahnya sehingga datang giliran seorang perempuan dengan membawa bayinya. Dia berhenti kerana takut untuk terjun ke dalam api. Lalu bayinya berkata;Wahai ibu, bersabarlah, sesungguhnya ibu berada di atas kebenaran.

17

HURAIAN HADITH BHG 1


Di zaman sebelum kamu ada seorang raja yang mempunyai seorang ahli sihir. Apabila ahli sihir tersebut telah tua, dia berkata kepada raja; Usiaku telah lanjut, berilah kepadaku seorang ghulam untuk aku ajarkan kepadanya ilmu sihir. Maka diberikan kepadanya seorang ghulam untuk diajarkan ilmu sihir kepadanya.
18

HURAIAN HADITH BHG.1


KEPENT INGAN : PENGERTIAN(MAANI) KEKAL KEUMUMANNYA

1 NABI TIDAK MENYEBUT : MASA, TEMPAT NAMA PERIBADI

PENGALAMAN DAWAH DICUNGKIL

KISAH DIMANAFAATKAN OLEH SEMUA MASYARAKAT HINGGA KIAMAT

19

BIMBINGAN PRAKTIS
ALAL-AHZAB : 21
HUBUNGKAN PENGALAMAN INI REALITI DAWAH & JAMAAH DI ZAMAN BAGINDA

STRATEGI NABI

PENGALAMAN MENGHADAPI KEBATILAN

TUNTUTAN : BELAJAR & AMBIL PENGAJARAN

TEKANAN & AZAB APABILA SIHIR GAGAL

KERAJAAN DITEGAK DI ATAS ASAS SIHIR MASYARAKAT HIDUP DALAM KEJAHILAN & KHURAFAT

SISTEM PEMERINTAHAN ROSAK

TAKUT TUNDUK KEHENDAK RAJA

20

MEMAHAMI JAHILIYYAH
BIMBANG HILANG ILMU SIHIR HILANG KEDUDUKAN

KEPRIHATINAN AHLI SIHIR


STRATEGI AHLI SIHIR MINTA GHULAM CIRI2 KHUSUS KESINAMBUNGAN KUASA BERSEDIA MENERIMA ILMU

MAMPU MEMAHAMI

CERDIK, BIJAK

MUDAH MENGAMBIL PENGAJARAN

21

PENGAJARAN : AL-FAHMU ALAHLI BATIL CURAH TENAGA JAYAKAN BATIL MERANCANG

KONTEKS DAWAH
PEMERINTAH ZALIM & FASIQ? MUSLIMIN ?? JAHIL ? PENDOKONG DAJAL & KHURAFAT TIDAK PEDULI SERU KEBENARAN MINORITI CAKAP X AMAL KUFUR? PEMAKSIAT ?

DAEI SEDIKIT BERCAKARAN

22

BIMBINGAN IKHLAS & AMAL


DALIL AL-QURAN & HADITH ALBEKERJA UNTUK REALISASIKAN AD-DEEN ISLAM MERANCANG GHULAM

KONTEKS DAWAH KEWAJIPAN TERBESAR DALIL : AS-SAFF : 10-14

BERKORBAN

PENEGAKAN KALIMAH ALLAH SWT

USAMAH B ZAID SY. ALI 1-15/19TH PRIHATIN

BERJIHAD

KETUNDUKAN KEPADA ALLAH SWT

MENDIDIK

MENTARBIYYAH
HADITH NABI SAW : IBNU ABBAS MENCERITAKAN : Rasulullah saw bersabda : Bukalah kalimah pertama kepada bayi kamu dengan Tiada Tuhan melainkan Allah Dan ajarkanlah mereka ketika hendak mati dengan Tiada Tuhan Melainkan Allah. TARBIYYAH BERTERUSAN &TERTUMPU IBADAH QURATULAIN & LIL MUTTAQIN IMAMA MEMBAWA RISALAH DAWAH & JIHAD

23

Pesanan ulama:
KEYAKINAN KEPADANYA KUAT, KEIKHLASAN MEMBAWANYA SEMPURNA
USTAZ HAB

SESUNGGUHNYA FIKRAH ISLAM AKAN BERJAYA

SEMANGAT
MEMPERJUANGKANNYA

MENINGKAT KESEDIAAN BERKORBAN & BEKERJA MEREALISASIKAN

24

SESUNGGUHNYA PARA PENDAWAH ISLAM : Mereka adalah golongan yang MAMPU dengan izin Allah swt untuk mengembalikan sesuatu ke tempatnya dan menyelamatkan Para pemuda ummah daripada : Dipersia2kan Merancang Latihan Yang dapat menyediakan mereka. Ini boleh berlaku dengan memberi PENUMPUAN kepada generasi baru Dan para pemuda/I : Dalam PELBAGAI BIDANG Menyediakan MANHAJ TARBIYYAH ISLAMIAH ILMIAH & PRAKTIKAL PEMILIHAN QAEDATUSSULBAH - Kemampuan tinggi PROGRAM KHUSUS & INTENSIF subur & kembangkan USAHA BERTERUSAN & TARBIYYAH TERTUMPU AKHIRNYA BEBERAPA TAHUN !!!! GENERASI MUSLIM KUAT & BERSUNGGUH2 MAMPU BINA UMMAH ISLAMIYYAH, INSYAALLAH!!!!!

25

HURAIAN HADITH BHG.2


Di perjalanannya menuju kepada ahli sihir terdapat seorang rahib. Maka ghulam bertemu dengannya, mendengar pengajarannya dan tertarik dengannya. Setiap kali ghulam mendatangi ahli sihir, dia akan melalui rahib dan bertemu dengannya.

26

BIMBINGAN SIKAP & PRAKTIS


DAWAH FARDHIYYAH
WAJIB BERLEMAH LEMBUT BERKASAR LARI/MENENTANG KEPENTINGAN ORANGRAMAI GUNA PELUANG BINA HUBUNGAN ORANGRAMAI MANA2 WAKTU, TEMPAT & DALAM KEHIDUPAN HARIAN DAWAH PINDAH MAKSIAT TAAT

KONTEKS DAWAH SIKAP DAIE DALIL : ALI-IMRAN : 159

Kalau kamu bersikap kasar Lagi keras hati, Tentu mereka lari Dari kelilingmu

X RASA SEMPIT DADA SYUBHAT/ TOHMAHAN

PEMBUKA : MENGETAHUI HAKIKAT SEBENAR AKHLAQ/AJARAN

MENONJOL CIRI2 SASARAN DAWAH PERIBADI TERBILANG KESEDIAAN QUDWAH RUJUKAN 27

SUBURKAN TAQWA, KUBURKAN MAZMUMAH


PROPAGANDA

MENGHUKUM

MENGHINA MEMPERLEKEH

28

HURAIAN HADITH BHG.3


Apabila dia mendatangi ahli sihir, maka dia dipukul. Lalu dia mengadu perkara tersebut kepada rahib. Rahib menjawab; Apabila kamu takut kepada ahli sihir, maka katakanlah; Keluargaku menyebabkan aku terlewat. Apabila kamu takut kepada keluargamu, maka jawablah; Ahli sihir menyebabkan aku pulang lewat.
29

BIMBINGAN PRAKTIS - MUTARABBI


BERSABAR BERSUNGGUH2 MENUNTUT ILMU PERIBADI TERBILANG AKHLAQ IKHLAS MENUNTUT ILMU SYARIAT DIDIK NAFSU TEMPOH TARBIYYAH KESEDIAAN

SIKAP MUTARABBI LUQMAN : 17


O my son..perform Solat, Enjoin Al-maaruf, Forbid people from Al-munkar, and bear With patience whatever Befalls on you. Verily, these are some of The important commandments

ISLAM DAMPINGI DAIE & ORANG SOLEH KENALI BELAJAR KEMENANGAN TSABAT ISTIQAMAH JELAS SYUBHAT JAMAAH DAWAH

TARBIYYAH DISIPLIN

TERTUMPU PERSEDIAAN

UJIAN

PUKULAN AHLI SIHIR & KELUARGA RAHSIA KEISLAMAN LAHIRKAN DENGAN IZIN ALLAH SWT 30

BIMBINGAN PRAKTIS -MURABBI


MINTA KEUZURAN TINGGAL TANGGUNGJAWAB MEMBEZA ADUAN LEPASI HALANGAN BANTUT DAWAH

CIRI2 MURABBI AL-AHZAB : 21 AT-TAUBAH : 102


TINGKAT KUALITI TARBAWI HUBUNGAN TARBAWI

JAGA DAWAH

UKHUWWAH PERANG YARMUK SAHABAT MATI KEHAUSAN PERBINCANGAN TENANG KEBEBASAN BERFIKIR HAQ QIADAH AYAH(HATI) USTAZ(MANAFAAT ILMU) SYEIKH(TARBIYYAH RUH) PEMIMPIN(POLISI DAWAH)

31

HURAIAN HADITH BHG.4


Keadaan tersebut berterusan sehinggalah pada suatu hari dia bertembung dengan seekor binatang besar yang menghalang perjalanan orang ramai. Ketika itu, ghulam tersebut berkata; Pada hari ini aku akan mengetahui adakah ahli sihir yang lebih afdhal ataupun rahib yang lebih afdhal. Maka dia mengambil seketul batu lalu berdoa; Ya Allah, sekiranya urusan rahib lebih Kamu sukai dari pada urusan ahli sihir, maka bunuhlah binatang ini sehingga orang ramai dapat lalu lalang. Dia pun melontarnya, maka binatang tersebut mati dan orang ramai dapat lalu lalang.

32

BIMBINGAN PRAKTIS
MARHALAH DAWAH TAARIF TAQWEEN TANFIZ
TERATUR PENINGKATAN PERANAN

PERPINDAHAN MARHALAH

MURABBI + MUTARABBI

BERTERUSAN

PERISTIWA PEMBEZA HAQ & BATIL

IMAN > HARTA DUNIA/PANGKAT

PERTANYAAN BULAT KEYAKINAN KISAH NABI IBRAHIM SURAH AL-BAQARAH : 260

Wahai Tuhanku, perlihatkanlah Kepadaku bagaimana


MENDALAM Engkau menghidupkan makhluk2 yang mati? Allah swt berfirman.Adakah Engkau belum percaya Kepada kekuasaanKu? nabi Ibrahim Menjawab,Bahkan aku percaya Akan tetapi untuk menenangkan Hatiku.

33

BIMBINGAN PRAKTIS
ILMU YAKIN PEMBELAJARAN PENDENGARAN PERKHABARAN PEMAHAMAN PERBANDINGAN PEMERHATIAN

MUTARABBI
PERINGKAT KEYAKINAN

AINUL YAKIN

SAKSI LIHAT

HAQQUL YAKIN LAFAZ & AMAL BUKTI KEIMANAN

SENDIRI TERLIBAT RASAI KETAHUI LALUI PENGAJARAN

34

35

36

37

BIMBINGAN ILMU
ILMU

PROSES PEMERINGKATAN

AMAL

JALAN LAKSANA TUGAS & TANGGUNGJAWAB

PELUANG PERTINGKAT DIRI & SAHABAT MARHALAH SETERUSNYA

TARBIYYAH

38

BIMBINGAN PRAKTIS
Pembentukan sifat2 para duat
X PISAH ROH & JASAD SISTEM KEROHANIAN AQIDAH TEGUH PEMBINAAN SEIMBANG DUNIAWI & UKHRAWI 5 DASAR KUKUH SOLAT, PUASA, ZAKAT HAJI & JIHAD AKHLAQ TINGGI

Aspek penekanan Sifat2 para duat


AMAL BETUL

BEBAS DARI TAKALLUF (MEMAKSA/ KETERLALUAN) SAD : 86

SISTEM KEROHANIAN

KEFAHAMAN BAIK

39

BIMBINGAN PRAKTIS
Pembentukan sifat2 para duat
QIYAMULAIL Al-Insaan : 26

TAQARRUB Al-Hujurat : 13 Al-maidah : 35

TILAWAH QURAN Az-Zumar : 23 ZIKR Al-Anfaal : 45

AQIDAH TEGUH

TERAS SISTEM KEROHANIAN

MURAQABAH As-Syuara : 218-219 Berawas/berjaga

MUHASABAH SY. OMAR ALLAH LIHAT GERAK GERI Qaf : 16

ISTIQAMAH Fussilat : 6 Berdiri teguh di atas jalan Allah swt

IBADAH HATI, LISAN, ANGGOTA

40

BIMBINGAN PRAKTIS
Pembentukan sifat2 para duat
BENAR DLM BERTAUBAT KPD ALLAH

IKHLAS Al-Mumin : 14

BENAR DLM ZUHUD KPD ALLAH BENAR DLM REDHA KPD ALLAH BENAR DLM IKHLAS KPD ALLAH BENAR DLM CINTA KPD ALLAH

AKHLAQ TINGGI

TERAS SISTEM AKHLAQ

BENAR At-taubah : 119

BENAR DLM TAKUT KPD ALLAH BENAR DLM TAQWA KPD ALLAH BENAR DLM WARA KPD ALLAH

MELAKSANAKAN KEWAJIPAN

BENAR DLM MENSYUKURI NIKMAT ALLAH

SABAR Ali-Imran : 200

SEMUA LARANGAN ALLAH MENGERJAKAN AMALAN SUNAT MENERIMA KEBENARAN MENGHADAPI UJIAN & KESULITAN

41

BIMBINGAN PRAKTIS
Pembentukan sifat2 para duat
JAUHI DOSA BESAR & FAWAHISY AN-NAJM : 31/32

AMAL BETUL

IMAN + AMAL +IKLAS

KEMUNCAK AMAL SOLEH AMAL PENUHI KEMASLAHATAN UTAMA SUASANA,, KEADAAN & MASA

BERSUNGGUH BERAMAL AN-NAJM : 39

42

BIMBINGAN PRAKTIS
Pembentukan sifat2 para duat
KASIH SAYANG

HUBUNGAN MANUSIA & MANUSIA

BEKERJASAMA UTK TAQWA X KEKEJIAN

BERPESAN KEPADA KEBENARAN & KESABARAN

DUNIA - MUSAFIR

KEFAHAMAN BAIK

HUBUNGAN MANUSIA & ALLAH

MATLAMAT HIDUP JELAS AL-QARIAH : 1-11 AL-ALA : 8-19

BEKERJA BERSUNGGUH2 BEKALAN HARI PERTEMUAN

DUNIA WASILAH X MATLAMAT

TUJUAN HIDUP DI DUNIA & PERANAN MUSLIM BENTUK MASYARAKAT TEGAKKAN AQIDAH TUAHID

DUNIA DITADBIR DGN UNDANG2 ALLAH

DUNIA ALAT UNTUK MATLAMAT AKHIRAT

43

BIMBINGAN PRAKTIS
Ketinggian perbadi duat
WALA - BULAT KEPADA ISLAM KESETIAAN PADA ISLAM X BELAH BAGI X IKTIRAF PEMIMPIN JAHILIYYAH

BERSIH DIRI DARI SYUBHAT

Ketinggian Peribadi Duat

TAJARRUD BERPEGANG KEPADA DASAR & NILAI ISLAM

PEGANG TEGUH PADA SEGALA AJARAN ISLAM X RELA DIPENGARUHI JAHILIYYAH BEBASKAN DIRI DARI SEGALA BENTUK JAHILIYYAH

ISTIQAMAH DI ATAS JALAN DAWAH

BUKTI KEYAKINAN PD ISLAM

SABAR HADAPI HALANGAN DEMI AL-HAQ

MUSUH GAGAL -SYUBHAT 44

BIMBINGAN DAWAH
TANAM DALAM DIRI & BERITAHU & DOA UNTUK KEPENTINGAN UMMAH
TERUS TERANG X SELINDUNG DALIL & BUKTI JELAS

PROPAGANDA

DAWAH KITA ISLAM YANG SATU SURAH YUSOF : 108


Katakanlah wahai Muhammad Inilah jalanku, aku dan Orang2 yang menurutku, Menyeru manusia umumnya Kepada Allah swt dengan Berdasarkan keterangan Dan bukti yang jelas nyata. Dan aku menegaskan : Maha Suci Allah; dan bukan Aku dari golongan yang Mempersekutukan Allah swt Dengan sesuatu yang lain

SUCI X KEPENTINGAN DIRI HARTA PANGKAT POPULARITI

ALLAH SWT SEGALA-GALANYA REDHA & GANJARANNYA

KETENGAHKAN PADA UMMAH MEREKA>SAYANG TARUNGKAN NYAWA

MASYARAKAT AKUR PADA IMAN & MEMBANTU DAWAH

RASA HATI

45

HURAIAN HADITH BHG.5


Lalu dia menceritakan peristiwa tersebut kepada rahib. Maka rahib berkata; Wahai anakku, kamu pada hari ini adalah lebih afdhal daripadaku. Sesungguhnya aku melihat bahawa urusanmu sudah sampai pada satu peringkat.

46

BIMBINGAN HUBUNGAN
MURABBI MUTARABBI
PANGGILAN KASIH SAYANG & ROH UKHUWWAH BERKATA ISU PENTING & SERIUS PERISTIWA BERLAKU BERKATA BENAR KERJA DILAKUKAN PEMILIK RENDAH DIRI & RASA KEBESARAN KURNIAAN ALLAH

BENTUK HUBUNGAN
Sesungguhnya orang2 mumin Itu bersaudara AL-Hujurat : 10

UKHUWWAH MENDALAM

Wahai orang2 yang beriman! Sesiapa diantara kamu yang Murtad dari agamanya, maka Allah swt akan mendatangkan Suatu kaum yang Allah swt Mencintai mereka dan mereka mencintaiNya, mereka pula Bersikap lemah lembut (merendah diri) terhadap Orang2 yang beriman dan Berlaku tegas terhadap Orang2 kafir. Al-maidah : 54

THIQAH

TINDAKAN DIAMBIL

BERTERUS TERANG SENJATA MUMIN MENGAMBIL BERAT SYAITAN MANUSIA SYAITAN JIN

47

BIMBINGAN TARBIYYAH
MURABBI MENGIKUTI PERKEMBANGAN TARBIYYAH MUTARABBI
SELAMI HAKIKAT PERISTIWA MEMAHAMKAN APA YANG BERLAKU STRATEGI MELETAKKAN GHULAM KE MARHALAH BARU MENGARAHKANNYA BERAHSIA

MURABBI
IKUTI PERKEMBANGAN PERANAN AMBIL PELUANG SENTIASA BERI TUNJUK AJAR

MENYATAKAN PENINGKATAN MUTARABBI

48

BIMBINGAN AKHLAQ
KETAQWAAN MUTARABBI > MURABBI PANGKAT KEDUDUKAN

KEIKHLASAN

MURABBI

MENILAI DENGAN TEPAT

MENGIKTIRAF KELEBIHAN/KEHEBATAN MUTARABBI

FAHAM

GHURUR
Tertipu Dengan diri sendiri

PENYAKIT HATI

49

KISAH INSAN HADITH NABI SAW


& KATA2 ULAMA

KISAH 3 INSAN DIHUKUM DI HARI QIAMAT


Sulaiman b. Yasar penduduk syam kata Abu Hurairah mendengar Rasulullah saw bercerita: 1. jihad, mati syahid tunjuk nikmat, apa lakukan utk dapatkannya? 2. Belajar ilmu, ajar, baca Al-Quran- tunjuk nikmat, apa lakukan utk dapatkannya? 3. Murah rezeki, kekayaan tunjuk nikmat, apa lakukan utk dapatkannya?

PERISTIWA BAIAH(AQABAH KEDUA)


Ketika Rasulullah saw mengambil baiah dari para sahabat, selepas diterangkan Tanggungjawab mereka terhadap baiah tersebut, mereka bertanya : Apakah yang Akan kami perolehi apabila kami melaksanakan semua itu? Rasulullah saw tidak Menambah sedikitpun kecuali daripada berkata SYURGA. X kepimpinan, pangkat @ habuan dunia. Baginda X juga mengatakan kemenangan yang pasti. Sebaliknya Baginda MENGHUBUNGKAN MEREKA DENGAN GANJARAN sebenar hingga Jiwa tidak terpaut pada dunia.

HASSAN AL-BANNA AMBIL PENDEKATAN RASULULLAH SAW


Katanya Tidak ada balasan daripada kami untuk kamu kecuali GANJARAN Allah swt Sekiranya kamu IKHLAS kepadaNya dan SYURGA sekiranya DIA mengetahui kamu layak Mendiaminya. Adapun kami, kami tidak mempunyai apa2 kedudukan dan harta. Keadaan Kami hanyalah berkorban apa yang ada pada kami, membelanjakan apa yang kami miliki dan 50 Harapan kami hanyalah KEREDHAAN Allah swt.

HURAIAN HADITH BHG.6


Kamu akan diuji. Sekiranya kamu diuji, janganlah kamu menceritakan tentang aku.

51

BIMBINGAN - PERSIAPAN DIRI


FAHAMI TABIAT JALAN DAWAH

DAIE & UJIAN

SUNATULLAH

TAHAP KEKUATAN KEIMANAN & PENAPISAN

PETANDA CINTA ALLAH SWT HAMBANYA

AL-BAQARAH : 214 Apakah kamu mengira bahawa kamu Masuk syurga, sedangkan belum Datang ujian seperti yang telah Berlaku pada orang terdahulu dari Kamu.

52

BIMBINGAN JAMAIE
PENJAGAAN TERHADAP PARA DAIE & DAWAH & ISLAM
MODAL DAWAH & PELOPOR BAHAMAN BATIL DIHAPUS KE AKAR UMBI

DAIE
STRATEGI SIIR BERAHSIA & HAZAR - WASPADA KERAHSIAAN KETAT STRATEGI DAWAH KELONGGARAN ikut KEADAAN

MENDEDAHKAN/ ISYTIHAR TOKOH TANPA KEPERLUAN/STRATEGI

SEMBUNYI KEISLAMAN: Fatimah Al-Khattab Nuaim Abdullah Ghulam

PERKARA DISOAL DI HADAPAN ALLAH SWT PENGASAS & PEMIMPIN

AL-KAHFI : 19-20 sekarang utuslah salah seorang dari kamu, membawa wang perak ini ke bandar dan biarlah dia memilih mana2 jenis Makanan yang lebih baik lagi halal; kemudian hendaklah ia membawa untuk kamu sedikit habuan daripadanya dan Hendaklah berlemah-lembut serta janganlah seorangpun menyedari keadaan kamu. Sekiranya mereka mengetahui Hal kamu, tentulah mereka akan merejam dengan membunuh kamu atau mereka akan mengembalikan kamu kepada Agama mereka secara paksa dan jika berlaku demikian, kamu sekali2 tidakakan berjaya selama2nya. Rasulullah saw : Kalau ingin keluar berjihad, baginda akan menzahirkan perkara yang sebaliknya/secara simbolik. 53

HURAIAN HADITH BHG.7


Ghulam tersebut mempunyai kebolehan untuk mengubati penyakit buta semenjak lahir, sopak dan dia juga mengubati berbagai lagi penyakit. Seorang pembesar di raja yang sentiasa bersama raja telah mendengar kisah kebolehan ghulam. Beliau adalah seorang buta. Lalu beliau mendatanginya dengan membawa hadiah yang banyak. Beliau berkata; Semua yang aku kumpulkan ini adalah untuk kamu sekiranya kamu dapat menyembuhkan aku. Ghulam menjawab; Aku tidak boleh menyembuhkan seseorang pun. Yang menyembuhkan hanyalah Allah swt. Apabila kamu beriman kepadaNya, aku akan berdoa kepadaNya, maka Dia akan menyembuhkan kamu. Lalu beliau beriman, maka Allah swt menyembuhkan penyakitnya.

54

BIMBINGAN TANFIZ
STRATEGI DAWAH

1 2 3 4 5

ILMU AL-FAHMU + PENGHAYATAN PERSIAP DIRI IKHLAS & AMAL KEMANISAN IMAN SERU/TARBIYYAH ORANGLAIN MENYERU & MENTARBIYYAH KEIMANAN MASYRAKAT MENYERU & MENTARBIYYAH GOLONGAN PEMERINTAH

55

5 steps of Strategy
Pembentukan individu Muslim Baitul Muslim Good service to people serve masyarakat (Jemaah & individu) ketua pd masy seseorang yang menjaga seluruh kebajikan masyarakat tu khadam pd masy leader of the nation Form government (free from penjajahan & laksanakan syariat law) Forming international relationship & Establishment of Khilafah
56

BIMBINGAN TAQWA
Kelebihan doa dimakbulkan anugerah Allah swt menambah TAQWA
X ujub X ghurur

Allah swt berpesan pada Baginda saw agar tidak mendakwa memiliki 3 perkara :
Katakanlah wahai Muhammad :Aku tidak mengatakan kepada kamu bahawa perbendaharaan Allah swt ada di sisiku, dan aku pula tidak mengetahui perkara2 yang ghaib, aku juga tidak mengatakan kepada kamu bahawasanya aku ini malaikat, aku tidak menurut melainkan apa yang diwahyukan kepadaku. AL-ANAAM : 50

Ghulam yang beriman :


Menggunakan kurniaan Allah swt kepadanya untuk menyelesaikan masalah kesihatan orangramai Mengadakan hubungan dengan masyarakat
Melaksanakan kebajikan & TAQWA Menyeru manusia BERILTIZAM dengan ISLAM
IMAN AMAL TAQWA DAWAH

57

BIMBINGAN AULAWIYYAT
KEUTAMAAN YANG MESTI DIJAGA SEBAGAI CONTOH
TARBIYYAH LANDAS AQIDAH TINGKAH LAKU

PEMBINAAN DALAMAN SAFF

KEINTELEKTUALAN BERHARAKAH PENGURUSAN KEWAJIPAN > WAKTU KEUTAMAAN DENGAN KEMAMPUAN

USLUB BERBAGAI

PENYEBARAN DAWAH

LATIHAN DAIE BERTERUSAN INSTITUSI PENDIDIKAN BINA PENGALAMAN BERBEZA

BINA HUBUNGAN PELBAGAI PIHAK

58

HURAIAN HADITH BHG.8


Kemudian beliau mendatangi majlis raja. Beliau duduk di sisi raja sebagaimana sebelumnya. Raja berkata kepadanya; Wahai Fulan, siapakah yang telah mengembalikan penglihatanmu?. Beliau menjawab; Tuhanku. Raja bertanya lagi; Apakah kamu mempunyai tuhan selainku. beliau menjawab; Tuhanku dan tuhanmu adalah Allah swt.
59

BIMBINGAN DAWAH AMMAH


NASIHAT

DAWAH KEIMANAN LAHIR 4 GOLONGAN

SERAH ALLAH UBAH BERKEPENTINGAN

SANGSI

YAKIN ILTIZAM BERPADA

BERPRASANGKA

PREJUDIS DAIE ALPA/LENA KEMUKAKAN PRINSIP KITA KUASAI PRASANGKA BURUK PANDANGAN BURUK

DOA
DEGIL DENGAN KESILAPAN PERTAHAN SALAH FAHAM

60

BIMBINGAN MENGHADAPI MADU


Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak
berkuasa memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang engkau kasihi supaya ia menerima Islam, tetapi Allah swt jualah yang berkuasa memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakiNya. Al-Qasas : 56 Qudwah dari Rasulullah saw :
Ya Allah, ampunilah kaumku kerana mereka tidak ketahui

61

HURAIAN HADITH BHG.9


Beliau terus menerus disiksa sehinggalah beliau menceritakan tentang ghulam. Maka ghulam pun dibawa mengadap. Raja berkata kepadanya; Wahai anakku, sesungguhnya sihir kamu telah sampai ke peringkat dapat menyembuhkan penyakit buta, sopak dan berbagai lagi yang kamu lakukan. Ghulam menjawab;Aku tidak boleh menyembuhkan sesiapa pun. Yang menyembuhkan hanyalah Allah swt. Maka dia pun diseksa. Dia terus menerus diseksa sehinggalah beliau menceritakan tentang rahib.
62

BIMBINGAN PRINSIP
HAQ

PERTEMBUNGAN AQIDAH

BATIL

MENANG

KECEKALAN IMAN DAIE

SYAHID

RAKAN MEMBUKA RAHSIA PENYEKSAAN

KEMAAFAN DAIE
SYAHID SEKSA

SAHABAT YANG DIGODA SYAITAN SEMASA MEHNAH & FITNAH MELAGAKAN MUMIN YANG BERJUANG

Kalaulah kamu belanjakan segala yang ada di bumi, nescaya kamu tidak Dapat juga menyatupadukan di antara hati2 mereka, akan tetapi Allah swt Telah menyatupadukan di antara hati2 mereka. Al-ANfaal : 63
63

HURAIAN HADITH BHG.10


Maka rahib dipanggil lalu dikatakan kepadanya;Tinggalkan agamamu. Rahib enggan berbuat demikian lalu dibawa gergaji dan diletakkan di tengah2 kepalanya sehinggalah tubuhnya terbelah dua. Kemudian dibawa pembesar di raja dan dikatakan kepadanya;Tinggalkan agamamu. Dia enggan lalau diletakkan gergaji di tengah2 kepalanya sehinggalah tubuhnya terbelah dua.
64

BIMBINGAN PERSIAPAN ROHANI


SUNATULLAH MUSIBAH & UJIAN BERULANG SETIAP ZAMAN AHLI HAQ MENGIKLANKAN KEBENARAN Ahli batil mengamuk Menfitnah melalui PENYEKSAAN Penyeksaan berterusan : TERBONGKAR RAHSIA RAHIB MERANCANG + MENGAMBIL SEBAB2 BOLEH MENJAGA + BERHATI2 + MENJAGA RAHSIA KETENTUAN ALLAH SWT mengatasi segala2nya. KECEKALAN(TSABAT) : Menjaga AQIDAH & PRINSIP Menjaga RAHSIA AMAL
Apabila tidak mampu dijaga, maka yang pertama tidak boleh digadai kerana kehilangannya akan menyebabkan kehilangan dunia dan akhirat KECUALI ..kecuali orang2 yang dipaksa(melakukankufur), sedang hatinya tenang dengan keimanan An-Nahl : 106
65

BIMBINGAN MEMAHAMI MUSUH


TABIAT PERTEMBUNGAN AQIDAH

MUSUH

BATIL HAQ

KABUR

MANHAJ AQIDAH

MUMIN JELAS

JALAN DOSA & SESAT

MUMIN X JELAS FAKTOR KELEMAHAN


HARAKAH KELIRU ISU KAFIR MENGKAFIR ASAS ISU SEMASA X ASAS FIRMAN ALLAH & HADITH

JALAN MUSLIMIN SOLEH

JALAN MUSYRIK BERDOSA

66

BIMBINGAN AL-FAHMU ALMENGENALI CIRI2 & STRATEGI MUSUH


IZIN ALLAH SWT
KEJAYAAN KEIMANAN & AQIDAH ISLAM KEKAL HARI INI AS-SAFF : 8

TIDAK PEKA TINDAKBALAS RAKYAT

KEEGOAN & KEKUASAAN MUSUH


UGUTAN SEKSA

TEKANAN & AZAB APABILA SIHIR GAGAL

KERAJAAN DITEGAK DI ATAS ASAS SIHIR MASYARAKAT HIDUP DALAM KEJAHILAN & KHURAFAT

SISTEM PEMERINTAHAN ROSAK

TAKUT TUNDUK KEHENDAK RAJA

67

HURAIAN HADITH BHG.11


Selepas itu ghulam dibawa dan dikatakan kepadanya;Tinggalkan agamamu. Dia enggan lalu diserahkan kepada sekumpulan tentera raja. Raja berkata; Pergilah kamu semua membawanya ke bukit sekian2. Dakilah ia. Apabila kamu sampai ke kemuncaknya, jika dia meninggalkan agamanya(maka jangan diapa2kan dia), jika tidak, maka campaklkanlah dia. Mereka pergi membawanya dan mendaki bukit tersebut. Ghulam pun berdoa; Ya Allah, selamatkanlah aku dengan apa cara yang Kamu sukai. Lalu bukit bergoncang dan mereka semua jatuh. Ghulam pun pulang untuk menemui raja. Raja berkata kepadanya; Apakah yang telah dilakukan oleh kawan2 kamu?. Ghulam menjawab; Allah swt telah menyelamatkan aku daripada mereka. Lalu dia dihantar kepada sekumpulan tentera yang lain. Raja berkata; Pergilah kamu semua membawanya ke sampan. Bawalah dia ke tengah lautan, jika dia meninggalkan agamana(maka jangan apa2kan dia), jika tidak, campakkan dia ke laut. Maka mereka pergi membawa ghulam lalu dia berdoa; Ya Allah, selamatkanlah aku dengan apa cara yang Kamu sukai. maka sampan pun terbalik dan mereka semua tenggelam. Ghulam pun pulang untuk menemui raja. Raja berkata kepadanya;Apakah yang dilakukan oleh kawan2 kamu. Dia menjawab; Allah swt telah menyelamatkan aku daripada mereka.

68

TAQDIR ALLAH SWT


MEMBANTU PENEGAKKAN KALIMATULLAH

GHULAM TIDAK DIBUNUH SEPERTI RAHIB & PEMBESAR, mungkin,


Usia muda kasihan Kemasyhuran ghulam di sisi masyarakat:
Peristiwa bunuh binatang

Kemasyhuran ghulam :
Kebajikan membantu mengubati pesakit dengan izin Allah swt

69

HASIL DAWAH &


CARA MENGHADAPI KESUSAHAN
PENYERAPAN DAIE DALAM MASYARAKAT :
Hasilkan kuasa rakyat Pengaruh untuk kepentingan dawah

CARA TEKANAN & PEMBUNUHAN


Berterusan dilakukan hingga hari ini

SENJATA GHULAM MELAWAN BATIL:


MENYERAHKAN SEGALANYA PADA ALLAH SWT MERASAI KEHADIRAN ALLAH SWT & MENGINGATINYA BANYAK2
THIQAH kecantikan pemberian & kelebihanNya REDHA dengan QADA & QADARNYA UTAMAKAN apa di sisi ALLAH swt SENJATA mumin hadapi kesusahan

ALLAH MENGAJAR KITA DALAM FIRMANNYA :


Wahai orang2 yang beriman! Apabila kamu bertemu dengan sesuatu pasukan musuh, maka hendaklah kamu tetap teguh menghadapinya dan ingatilah Allah swt dengan doa sebanyak2nya, supaya kamu berjaya. Al-Anfaal : 45

RASULULLAH SAW MENGAJAR :


Doa ketika menghadapi kesusahan :
Ibnu Abbas Tiada tuhan melainkan Allah Yang Maha Besar dan Maha Penyabar, Tiada tuhan melainkan Allah tuhan Arasy yang Maha Besar. Tiada tuhan melainkan Allah, Tuhan langit dan bumi, Tuhan Arasy yang Maha Mulia

70

CIRI KEIMANAN DAIE


KEPADA ALLAH MERANCANG BERAMAL BERSUNGGUH2 PERANCANGAN TERATUR

SERAH PADA KETENTUAN ALLAH SWT

X LUPAI KEWAJIPAN

DOA PADA ALLAH SWT

GHULAM 2 PILIHAN
LARI DARI RAJA & KEZALIMAN KESUNGGUHAN Dan janganlah kamu sengaja menjatuhkan diri kamu ke Dalam kebinasaan Al-Baqarah : 195

BERTERUSAN BERDAWAH & PULANG MENEMUI RAJA

KEBERANIAN PERANCANGAN

71

HURAIAN HADITH BHG.12


Kemudian dia berkata kepada raja; Sesungguhnya kamu tidak boleh membunuh aku sehingga kamu melakukan apa yang aku suruh. Raja berkata;Apakah dia? Ghulam menjawab;Kamu kumpulkan orang ramai di suatu kawasan lapang dan kamu salibkan aku pada sebatang pokok. Kemudian kamu ambil anak panahku daripada bekasnya, dan letakkan pada busarnya. Selepas itu sebutlah Dengan nama Allah, Tuhan ghulam dan panahlah aku. Sekiranya kamu melakukan yang demikian, kamu boleh membunuhku. Maka raja pun mengumpulkan orangramai di suatu kawasan lapang, menyalibnya pada sebatang pokok, kemudian mengambil anak panah kepunyaan ghulam daripada bekasnya dan meletakkan pada busarnya. Selepas itu raja berkata;Dengan nama Allah, tuhan ghulam sambil melepaskan anak panah menuju sasarannya. Anak panah tersebut kena pada bahagian di antara mata dan telinga ghulan lalau dia meletakkan tangannya pada tempat panahan dan meninggal. Orang ramai pun berkata; Kami beriman dengan Tuhan ghulam. Kami beriman dngan Tuhan ghulam. Kami beriman dengan Tuhan ghulam.

72

KEHEBATAN STRATEGI ALLAH SWT


GHULAM KECIL & LEMAH tapi mampu
Mengarah raja yang bermaharajalela

SUASANA MEMPUNYAI HUBUNGAN DENGAN 3 FAKTOR :


KETENTUAN ALLAH SWT berlaku mengikut apa yang dikehendakiNya.
Kami campakkan ke dalam hati orang kafir perasaan gerun Ali Imran : 151

KELEMAHAN KEBATILAN & penyerahan diri mereka. Ali-Imran : 139 GHULAM ADALAH DAIE KEPADA ALLAH swt
73

KEHEBATAN GHULAM
DIKURNIAKAN ALLAH SWT
GHULAM ADALAH DAIE KEPADA ALLAH SWT

3 CIRI UTAMA GHULAM :

1 2 3

KECERDIKAN MENGARAH RAJA RAKYAT BERIMAN KEBERSAMAAN ALLAH SWT & KEKUATAN KEBENARAN KEFAHAMAN DAWAH YANG DIBAWANYA

74

HURAIAN HADITH BHG.13


Maka raja pun datang dan dikatakan padanya;Apakah tuanku tidak melihat apa yang tuanku takuti. Sesungguhnya, Demi Allah! Ia telah menimpa tuanku. Orangramai semuanya telah beriman. Lalu raja memerintahkan supaya digali parit dan dinyalakan api. Raja berkata; Sesiapa yang tidak kembali kepada agama asalnya, maka humbankan dia ke dalamnya. Mereka pun melaksanakan perintahnya sehingga datang giliran seorang perempuan dengan membawa bayinya. Dia berhenti kerana takut untuk terjun ke dalam api. Lalu bayinya berkata;Wahai ibu, bersabarlah, sesungguhnya ibu berada di atas kebenaran.

75

KEBURUKAN
SIKAP & PERBUATAN KUFFAR

PENDIRIAN BUSUK HATI BERTERUSAN


Takut kehilangan kuasa Menentang aqidah Tauhid Kepentingan diri sendiri x rakyat

UGUTAN PEMBUNUHAN = KEBENCIAN ISLAM CIRI KEMANUSIAAN & KEIMANAN TINGGI


Berlumba mati syahid

IBU & ANAK


Peranan wanita di jalan dawah mengikut kemampuan & fitrah semulajadi

76

NILAI2 IMAN
NILAIAN DI SISI ALLAH Nilaian AQIDAH KEMENANGAN HAQIQI : Kemenangan rohani menghadapi kebendaan Kemenangan aqidah menghadapi penyeksaan Kemenangan iman menghadapi fitnah MEDAN PERTEMBUNGAN Di dunia ke akhirat SEJARAH DAWAH : Kesudahan berbagai Kesudahan buruk azab kaum hud, tsamud dsb Kemenangan golongan mumin sedikit Kemenangan musyrik ashabulukhdud di mata dunia Mencabar kebatilan tanpa : Persiapan & kekuatan memantapkan kebatilan & melemahkan kebenaran Bersatu hati dalam perjuangan, larangan berpecah/bercakaran Janganlah kamu berbantah2an, kalau tidak nescaya kamu menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan kamu dan sabarlah menghadapi segala kesukaran dengan cekal hati. Al-Anfaal : 46
77

PERANAN SETIAP ORANG


DARI KISAH ASHABUL UKHDUD

RAHIB :
Pengasas dawah & harakah Beriman dan memahami aqidah sebenar Murabbi (pentarbiyyah) Perancang yang menentukan :
marhalah yang berbagai2 Garis panduan pergerakan harakah :
Kerahsiaan & pengisytiharan

Kekal dalam Islam walaupun digergaji


78

PERANAN SETIAP ORANG


DARI KISAH ASHABUL UKHDUD GHULAM
Belajar & ditarbiyyah guru rahib- daie
Dikurniakan Allah swt :
Tahap kematangan Kebersihan hati Penguasaan dan keramat

Rahib membenarkannya mengisytiharkan dawahnya dan laksana secara terus terang Memperkatakan kebenaran di hadapan raja & pembesar Pengorbanan :
Bukti keimanannya yang mendalam Kefahaman terhadap risalah Islam yang dibawa Kematian > agar agama Allah swt diimani orangramai

79

PERANAN SETIAP ORANG


DARI KISAH ASHABUL UKHDUD

PEMBESAR RAJA kemewahan dunia


Allah swt memberi petunjuk beriman > habuan dunia Memperkatakan kebenaran di hadapan raja & pembesar lain Beliau tetap tsabat walaupun dibelah badan

80

PERANAN SETIAP ORANG


DARI KISAH ASHABUL UKHDUD

ASHABUL UKHDUD
Golongan mumin melihat kebenaran & beriman kepada Allah swt Memperkatakan keimanan di hadapan taghut Tetap cekal & tsabat walaupun dibakar lillahitaala.

81

PENGAJARAN - PRAKTIKAL
KEUTUHAN KEIMANAN & HUBUNGAN INTIM DENGAN ALLAH SWT S KEFAHAMAN S KEIKHLAS AN ALLAH SWT S AMAL S PENGORBANAN RASULULLAH SAW S JIHAD ISLAM S TS ABAT DAWAH S TAAT S TAJARRUD SYAHID S UKHUWWAH S THIQAH MENYIMPAN RAHSIA TAHAP KEMATANGAN KEMAMPUAN BERKORBAN DEMI KEMANAFAATAN ISLAM & KREATIVITI DAWAH KEYAKINAN JITU AKAN PERTOLONGAN ALLAH SWT KETABAHAN MENGHADAPI TRIBULASI GANJARAN DAN KEREDHAAN ALLAH SWT > KESENANGAN & HABUAN DUNIAWI

T PERNIAGAAN ~SURE UNTUNG JIHAD FISABILILLAH. T ORAK LANGKAH SEKARANG SEBELUM AJAL TIBA.!!!! T JADILAH GHULAM DAWAH GENERASI AL-QURAN AKHIR ZAMAN.
82