Вы находитесь на странице: 1из 9

Pecahan wajar ialah pecahan yang terdiri daripada pengangka yang lebih kecil daripada penyebut

Pengangka mewakili bilangan yang berlorek dan berwarna. Penyebut mewakili bilangan bahagian asal sebelum dilorekkan.

5 8

5 8

___ Pengangka ____Penyebut

Contoh pecahan wajar:

1 2

3 8

9 10

5 8 Lima perlapan

Lipatkan helaian kertas kepada dua bahagian yang sama rata Lorekkan salah satu bahagian Tuliskan pecahan yang dihasilkan Bacakan pecahan yang ditulis

1 2

satu perdua

Lorekkan bahagian-bahagian berdasarkan pecahan yang diberi

4 8