Вы находитесь на странице: 1из 128

bl

ISSN ],?-5-7

,ll|Lllil|!illlll lllill

lll9

9 1l zo)

|12

ii::':.:

56

14

56

Daiwall
212 ,

L:

62

"

14

&,t u u2 m uu ll, l

l u uu .

a;_.

66

_, _

24

!u bl.

.lr]


, u ul|
Lu d il u.

mu,

iII'lt!:Jt
l,, , .,

_,.,,-

uu-

tu ulu
lla muurL

66

l!: ,.,- -.L ,.-:...;|,::7

uu uLu uul o1l1.\t.


} um u u.

-:-:=<,? 76

. -;| :

L.

- i ;,-

a..:

1i]-

:,;"i:"illi.t:-

u m u u
u mu.

46

,
Jackal gll

m ttlB-lu m ,l.

86

llm, , uuulu,
l ,

94
.

u,?l \uu

'l

l)u

Jil duuu dl,uzoBoi u.

i!

146

154

uu l muu .

118

(} 11

Ou m u?&tu flN -

Aiko - , ,

']

142

l ,
2u u ulu 2l

u mdu :]ulu u uu u
,lu,

du uu m apenbc\otl ?,

,:,;:

'1

16'4

||fuOkU!

'l

...

l8

u l u dd u mu-lu

!m .

170

17

jJ**** dJg;* *y;jll**J# i|ggsl;

GARMlN.

rt,r
. lr
( ). _,l _]
l .
LIIl -


rr - JIr
.] - .
l,ir I{
.t _]
ll\1 \t _]-

t.,ll,l 1l .1_1 l, -

KanllHltHrpalcxoil . _r
\ . lI}l -

I1 ]\! r,t
rfi .lll,

t;t

t'r JJtlrJ;J :,il :l.***: t

|-,+LlE*

? ? !
! ff ! I -:tIi

}D , 8, 10 ! ? l
(3D

SMITH) >l( II
.

- zUI .
SHORE JIGGR SJS-100 - },l It\ \! .
. : _
. , carroe .l,
NI llIiI 1,1 .
SHORE JIGGR SJS-I00/80 100/60 . l

. ]lll ts
50 ! . }llI. ! )l
- , , \,.
+40, 30. ( - ,],", tD ,
Cuides SlC

FUJ|. l DPS -

fig

'
<, SJS ]00/60 05
]4 -* 28-6 27
SJS

]00/80 05

/4

-* 40,80

2so

]57
]

57

,
Savage Gr
. .lr ",r,
r
- .
lr t .
NIL
5 :
- l: :1,5 , :2 , :2,5 ,

2: :2,5 , :3 , :,5 .
u l ]. \ ]
, , . \4]. (+. , .
, (>.
, }i ())
-

Jl .

r;

. l"r . }" _]-l,loB"Il1


, .Itl Seiji Kato.
-t, r 200.1 ,,r \t. tlco Luckr
[t. .l Bevy
o,n" ,,, ncp .
\

. -

,
BOCEMHAIIJATb ?
l Minnow minnow, , ! 40 45 ,
}I
Suspending Floating.
!

.
.

- }^i . Stop&Go
. J,I -,
-, .

,
koHue .,r gru
,,l -

"sk J,. 8 t JIy


r, r} gru
r D (BBI|, . 75),
30 ry 2 .
Alaskan ,

UI , },I ,
: ( )
} (
) . {l . I , -

.
<, >,

JI .

Alaskan tI
, <<c}uleTb> < )> , I , TaIoKe N{
IUI , I ,
, sk
, TaIoKe lI-.

hrmmit ,

;
, , .rI-

V V 4
hmmit: h (,
), Omega ( ), Delta (
) sigma ( ).

,,,,locotrBttr

tfl,q

l,P

- . ,, , ,
, , . , ,
, , (
).,, , ,
. , l , _ , . , , , ,
,

, '
#.*

:)-ll'

.|:1

WWW,f iShigirs.ru
,]
m I

F-

]\] t] N]Il
BltTprtH ]\,]LI Hol] \{lJ cKpol\t -

i]

r]L]

. l \l-

. KaK-,to II : Bitc rrtl?,r. ,l]I-q:


< ?>
iits]lJ . ) . ?
(1-1) rl, (lt }
Kll ]t NI Il) ] tIptlNl]ILlR}l ]]lIll. ycTpoijcTBo, , l,
ecKoc. \I ,i] tl\{ ltttHoK.
l.{ ]Ia]BaHlle L!]1 oxoTHllKa cTa,lo
li r pltrtaHKy (tlit t.t Hl.tTeii, lI, tl" ). trtrr,
}t ltt.tto t\ | \l l B.lpl1.1Ullii H.l,le\l\
rrartKa. R ,rI l1i\l cartoii
tct tee 1.1 ItH . ]\,] . ].
-q rr ,l -] coBpc]\,1eI lIoii
",l] Ioii }l.
ll.t. l]]]l , l] ,
t

llfr.ll \lcH}l ll K,lK il\lIRllI.:l. l lc - .t lctc..


]II]Il.
- t lrt.
rt. . ii . lI ii.
}.I

,ii

HacTo,,lbKo L] ]l1tl.

llx lte ,l

,,tii
-,t II- ]llNI Its\ !l_rl
. _;l. Tobr. tIBb].IaijHoe itII pl]illalloK tl
11cl l- lllI l]. ll ,
,]lrlri Jl , TeN{. 1,o
ltt,rl ltrleBaTb <) (]IepBoHa
t dl) lli\lilll. tI L] IloBoe. rITo. tI ll,
rI eii ] Lib]H\.Ioii ].
, BHeltlHe ii .] cal,lb]x tsjl
.l }ll,1. ii,l (btlck tail o,lctli.i ). Nloxllo - otlcHb 1.1 oLIeHb . l5-20 tt (KatlpoH, ,tt,
8) Hit I{,. |lNl IroJyLIeHHoc ,
.I,l-qii oKo,1o 2,r,,rtlH lI )tto . la,tcc 1.1] N] II: |l
\Il1,1,1ll}I.,IpoR. ]J\illlJ.l .l,J l)1 l tBe r tb-

i:1:.1

;.i

"

11I,

Lta

.i

';
, ,,1 ,*|,

}I ]]. JLq N{ paHoii Il (t l),


Torl tl ii Koltetl TaKyto (loplly,
.l l. ]\1\t
tl oKo,i]o . tt -,tt it
ltpocTb]x y:}"loB. ]{
,N,l J!lr] tlii. (loTo 2 HecKoJ,lb
lltts. l,1.1 l1l\I !O\l Il | \,lKil ll lL,.
tlit (l
: (1-1) LI (,) tsoJloKoH, , -ill
: Ily)Klto ]]II} l\,I t]lI tI IlyxHoii ,qr{ I]l\1 . ocTaa}lB
t, , N,t]l1

<,,

ii,lt, III

}I] \,

\,-q]\,].

15

1.

( )
Mo){(}lo

,
:L. JI v
, iD
. [


u.

,
( )
. uJl },, ] ,
:,
},I JI JI .

fI,
, J ,
,
.
, r l
) t- , t Jl

Palomal Drop Shot..

[q

: ll.
: l , , ? ,
,l ir , . , JI

, _
.

}" ,

.
( )
1,I
.
cyNlMy , .
]t ,
(),
-


I, ] vr (. . ), .
, , -

It.

'

, (
, )
<(rur"r"r* r"*]
Ji " ] -

, ,

, -


. ,
},
-

,
, , :l
(<<,> <ry>). _
) K:UIbMapaM
, , .
(
JUI -

) )(
. -

l , JI l,IBeTa. ,

<
> .
<,,>
.

.-

,
. ,
TbD>

: . , -

,
.
, ,
,
}rl ,

.
(

), , , ,
.
, -

t -

JI -

rI. , ?
, . (,

. ,

I ) .

}!


. , .
- \4 :r.
JI D(

t .
l ? ,
, Jl
. l Jl JI :
,
.
- , m

).
,
, (D , -

(>. , u ry . , , ,
(, Jakson Akkan m
, ) r. \4 ). ,

20


, JI
JI{, .
, ,
. -

,
,
I

, l,
l,, ,l - t .
-. .

, )
, l -

:{:--

, . ,
J] l ,
\4 ]. < MaUlbKa,>

17

Qta,
3/,/lOhg

N (, , (), ),
], ] ,
( ) ,

1.1ii KoIIKypeI l (I.

l\]. l1]\,] il
. l,] \I
l,ll } l
). ll]\ ]\,]i.i ]\lIlKlI .l ilJ.l. rI li,
Becoii (
Illlrl Il]J l,r)
]I.

t 4

NlaHKa. }L.
rtl.
. ]NI}I
t.rt BltlKlr (,,,l\ilIt,,). II ly
l.rt pa ]JHo[,1cpHoc I, -

pocTll R,rl. N,l \ll1


]IaTb tl tl iltI ]
, I] (1)

tI

m 5

rr l,tl l]cTiteT l] "tl (ttitt.lil ), ill,l Heo)xo_l11ltrlc rtl tl

TcJa llti ii .
ltortTa ilil L]Nl
]"\1 ( \,J. (iir)

ll lol]bl\ l)l|-tcHrti:t,l,t ]l1ll \I\\. II


\l} 'ITo :l 11}Kil\ l .I 11 (,( lt, , ti \lll]{]I\I),\I

}ac'l l]']' 81.1il <,NIi.i-

KolI-. tilil, \ilpllKTcp ]lllt , lr. TaKl.tll lt.

ttpc,tcttB,lrlet, r]tsIl,l,
|l : c8oi.icTRo
:]N! \l. ]. l1tjil Il .,
- tplc t r: Kr_ltttp,tct u t.t ]lBeTo\l (; .
,Ilil. l1.1ll ,,llil,,). |llL| |{ l),||

rl ll]l il[,t,
R oKpaLlIeHH
pIli\tiiI toK. l.tl, ] Ilt ,] IocIl le lbHo ll, l l}ll Knic
1.1 ts ]JcTtt l\I
\oI)o'Ilo :llIl1L 1 l
t]o]Jil,[Nl d)ollo\{ 1]I1.1 l]. ,]] t] -Il IIR\l
I ]

Lt. - tl
I} i\ ]]) ,l. L]
L{Nl}J I]ILt\l ]ONl
:llt | (al'l tr c}rNlcpl1 <(l,,>

l -,tl.t t -,ryttlrax .tt.lcTo


Kl)ilcH Ll rhIt,tt lrttltirH-

Katx.

KrI ]\lo],y ]lIl r]

IlBeTHocTb. Nl
(tt ttHrbp.tb.p.tctttIl. K.rK tt rlrtto te
( yJ d)I.IJ ii ) ljat18

$*

(tboTo 4). ]Ia \Ioii ]_l]. I]Ll]0

ill Ull Ill\l,'Io ||],|

|!l

|(-

ti t] r] l\ILI \litNl t]].

tl ,] \l.
II l]]l]l.]i,j
tlIJ, rt tt t
llO l'l.'pKH) lb Il ln]c'..l\lll ( \loIl
Il\1.1,l. lc.lilll l\\lllUll
ll .1

IIij,
T:rKItrt :r torl, !L (il\ILlii IlcToii tsit ]\,] l\tl], r t \lIlH lI\l\ \l ,l(. ( l{oii .
rt r, (d]oplly, ]
]\,]

\,lep. <1,1>. ,Il]i.i

), coel,ilHIlIl aHli\1Ili.i.

tl Nl

[1.1IOii

llKl,tlBHo\lY t]LI1 I.
,tclttttoT rt Hoii
Llei.i,> \IIl tIKa. . ttitrt
,il t] IItI](}1 l] cBoiicTI]a
N,IoxHo cotJep ] IcTBoBaTb .
il8r] NI-q1.1 (yxic Nl"q cTpl.i'

](

NlepoB)

Kit

l( yIt}.lBepc-lbHb]e.

ll ll KUllKpeIHLI\ \,l(JUIlii .loB lll,

TlIcotlKl] _I Kplo(lKi], ]el])ia_


lb'|'II\,lll (l{U llllc l', ,llll). l(
L]]I ]I II

!,]lOBrlJ. l

L,

1,1

Il }J). oHl1 \, l(il)l( , ttrltt ,


]\! tt,II lo l] BrI]a
]ll]ylrl Jll\IlI. il tilI l]
Te,lb IlIy,i]II NIoXLl(] II ( I]prl]\]o]\,I ]\IJ ). ,lil cl Iclla,llb
]\j

1,I

I.I[]}NI,l]\I

) J

, B]rcBilIcJlb Il}l. KcTaTI].

} ] cTfu,l boii rI
(,, I]J t,I l]ii i]ii
, ]\I ,],
(',l} llil IlLt
,,ttlKtl cBcIa. ToNI
[l, l].]]]il. pIJe lcIlilcKIllj} ,l li)r,e oKpilmcll.
i\]o){]Io

IlBeTil l1]I "]Il


, l9Tl.t ltil
]\ l ll c,lL'| .ll) lll'\ll. -llL).1ll
]ii Te"rla
I] . Nl ]lllNl
]I()e r:l

)t(LIBoc

t 6

l 8

N,I ]J
. lt l Il \t}I], .].
i , ,. \,l. ]\,1 l]l\,1 (cryStal flash, tiSel I] .)
,r ( 5). ltoxHo (t ( 5 ii tst, )
J N,l Nl ]\,1 IIr!
(
- ), )( cart Nl;L rt. l1 ts
(
).
! rt
, . ttl , . lr
(, . , ]\,{ ). ,
lu , ({)) ]\,1 ,,r,
l tlil\{ .I ,
ToptlaTb tsFl Ll, ]\,toxHo Jltl. J-l]\,1

.
HalloTaTb lllccTe LI yltKa
fl

J,'

Ko.t.opo]\,1y

( 6,
<],, 7).
I,1 N{I{ .
-R, Ll .

8 ll -

:]i.,

,]

(- ), t U \l . tpa-

t t .

() KoTopol\,I -

_.:":"'iil.:

tI

, ,

talar, v

( 9),

].,:i]

20

f,

.l1-1 l
Te-,to,

}l I,I

l i\,loxo tl l\,1 "q tr,r ( l0).Dm

t0

t ] 2

,
-*
tl tl Nlttti ] ll"1},l lI.

,tttttl.t.
1,
_:l
,

'|

]llii

IIl)]l I]c(),iIb jOBalHlIll


1_1KoB\ t]cHac|i)K ll:] Kil\lcIlll-

co\l .le. Ill]lI

_]r\II11)I}o\I \I]Iil

olla lIe ,]]).l Kpl(),]K c ltIt


l\1 ,llcllb ]Ia jll]o ll

llll I]}!.,t,

iltt ,:l1,,t

J)l, l l Ko,]llllcc8o ]alletl. yjt,]ltHeHt]c Il. l llIo Ja\Iel]IOc I Ipll t.!,1,c-lIb


lI-,lulll\ \ -llI.
}IN!l,]]]Il}l.

Elttc Ill l]l{llNI\! cRoii


I l]0\l. oTpaxalotIlI1\l ]-

JI].,l Il lllI cTpoeHl{rI


l l l{1,1\ l :ll lII i\IR. }l J{. lrlL, I c9l L,-

l!cIlIiillllrl lc,la, .ltllt. lt -

KO\Ib]c. l] plt ttt,tc l]cc


,I, l ccI,NlcH'l,oI]. I
Tc,I()

ll KoHc(lllocTl l (!,,t,leHIlcl()-

I, Il l}(I BOcllpItH ll\Ia

JL,t]Ll

Jll_,I l

t,.-l

tot tc tl,

\l

cO }_]ilHIl II-]},](lI1

lla ]]l,,. \lllN! ]lIIlIll}1. ]NI,t}Iii O

pIl\IiiliKlL
t ] 3

8 ( II ll I]poc}lll !lall
. II oTpocKI] tttl),
Bccl1) ltto]KHo lr,t rrttII ("Bl IlIl, ). ]l'i.]
llIl ttil rl1, ll1,

,qOK()ii.,NI ( Htt rrl


5 tI l()). rttlut11loii. \l()xo
Il L I l,\lolllLhlcKl]\ lKlt ll}'lK.l lllllL'It.
Kol1)l)y]o ] Ia\la tsill() I, (lIl
pU\I- l!oKP}l l|.,IrL KIrI,"lK:| (.|,.-

)I\ ,,lc\leH lL)ll. ('l

() tl)il HoI lc.:la


(R] Iy]
Itlr,
]\IIl,],lll lrI xol]o]
lIlo }a\!eTHit (tIloTo l2. c.rc,ratttl

cc]rollrt

l() x;lra KpKr,tKa), ll,tr


l OjlHo l]llX-

2.1LclottcT1,1ttllyc,

ltclc cltliicTttl. KoToptrc ,r

ttc,

IIlI ttc tttlmctlorl1, ,tv. l(


ll lt,lct tTtlrt Klt l]tr tr
ii. , t. LlIIll IIll I ll
22

,JilcTat],IK)l
-Il]]I]
},,ilcp;,t(I{ 8aTL IlpIl\lxIlKY Bo ]\,.
T,tKttll .,i,1,1 ;lt\]. !]|\|]\le11|l|. L |
l(,]ll() ll }

[l.

JallIlb]e llcIl()_1b]ol]aHlIc\I ]ly,Il(a

llllcii

1.1,IIt

l]o,,loKOlI

(l!

Hil l]illl). \ltll}T ,l

rl,l r \I colleIllI il,1,II ll l]cc\ lI]I}cc]

\ lll]Ll\

pil J]]).1,1,IlTe.lcii.

]lu\ ol,beKTltrl llll]lII \]lttttii . ')ttl. otIIttlo jttllt

,clllIrI. pil }\lcl]. i)o1lrta. :rHIlco. (]}]]ii Kottr,1lltcT tIxlHort.


,ilI1 oTpil)l(cH ]1)

l.

,II

l),)].lIl(lL l] KollI\l]Ho\ l J,, .'cl


\I(,Ill,iI. .,litllllr. ii ,l
ll 11 L]Kyc. , ,l,t ,I,t,l-

H]trl . To,tKtt Jpe]]I.trl cIll{H


II]IIllcTa. ]l To,1bKo _,1clIlc lI \()-ll{l](). Il cll\ll)c

,Icl () ]lit,li II\I


otto,tKtt -lt ]l ]r]IlLcii l()

KpilcHo }.lcp,t(I] l ]]ll\!Il ]]


r lt l, HeocII()l]1.1\ILIc Il]] pa ]_1l)ll;KlITe.l ll. I]pIIBJcKliT l]} ]l. cc,Ilt

c,1,1llt.

Ht). L'cJII n:]ic \1,1TplllJ.lTb l l0L lc liK\


||||||{| ||,\|'('l-

Il,

II]l

Il ]]

( ll,'Ixll lI)cIlll

BojK)cTOiiKrl N! NIapKep()NI ( l l).


(tsl Iy

ll-

<

tlo-il,]IlII]Ice. cIl-iI1,1Ioe

lIII,l\,\! alrI l]lI\II]. -

II ]Iltci.i. I} coeTllIlll}l LlKONI ToI]KlIx Bo,iloKOH (UjcpcTll 1.1- lI


IL]) ll .]) Il pllcc)!apll

l\l()Iy Nl,]].l,. t] Il1ll,iUI.

ttt'l tt,t,,t, Btto


- ctlll
lilTb cTpll}lep }, [\I,. 11)
. ] ]II ll lL,ltt Bo,tclKHlt
Kl1. IlcpeLII.1c"lIcHHe I}

Tc,lcHlIe * II0Kopollc ),
]l -l It,I c,l eii ill,l]l]

. RocpIlIlll\IaeT l)c_ili\le Kol1,1yl]Ho, LI,ttl toxlttl c]lc,,taTb.


,I IIo-I.IepKH},]b KoHlvl). !\I()-

HoIltrt, Mltt,Ktt It rtc.tKttc ItI Ila ]lpoc]]c1 ]\!rIl)-

cc]\IcHTaLllllo

rl'

i.i IlL ]Ip()cl paHcl,1]a


IIo]tso,]ll:lll :]"l Ib -,l. (ITo olla
,:ll,,l, l]HlI]\!ill l l le II() l,cH}IilJlbHo ;lt t
ltt. \llI

ttpc

t.

t.tttur i](ll)\ull
1.1

ttlt _t:ttllt lI|)ll ll | lIrtaHKtI. r.tl Loltt]L'l'b Il\.loI]o-1b


tlo 11,t, !,lrt ]l1) ,ll Te\I.
t.tpoBlt,t t, I]}, 1.I\I

l]ii. I]_,II{\,I ]] tl
<,Bocb}lcpKoit, IIlI\!l,l}il
ii J()l( ],oHK()ii l].

lop'lilU lll( KoHttt,t ',rrtoPtlt,,rpc

l.

. lil-l 0.5-] \] ((lxr]o l).


lt ]l\II.] l]a]Nlcpil ca}Ioii
l ll]tt \till I Kl l ll },c.lol}I I Ii,lol!]l ] l ( -

jI{ii l l()c ,]]l. III lo


-lli \IoxeT II}II pclIlalomec ]llitll _1"l it_lll illl. ur:
KoIjlil ]l]l. N! lIJ}l ]\IOl]()}.
i\IoxHo L^Il]ll \lil ]Ie l])
I l( lc]lt(ll1:l,.l lll,, 1,iL)lI ll lllll(
pcc()\l ]]I,I.I \]: ll,iIHlllb \,,lII]]lii Ilil Jillll\ "
, )\I l1,1L'K l ,ll,,ll U ,Kcll(pll\lall'l'
polJll]b It\ H()l]lll\ \Io.]lcrlcii
trlii ll,tii. tlo cr,tcttb |ldi
Tlll]]I()ii ll\litII.
()a'|'dullll, )ll.' u lD|,?lle L,llltl- .
':'
lbll Bbl Jl|o)llle tl ll'lllpll

l1A _

- -
, , -, . , XXl

, l
? G, ,
,

-l .


JI , , <,,>
JI

,
- ,
.
I, ,
, -


,
]ll , ,


;
, , ,
].
-
- ,
,
,

]!{
. .

flBa


- .

. -

fin

WWW.f

\{ Il-I .
N|l II
IJIl}l. , N{

]] Il}ll,, t, 11 rl]\] l -I1.1 1.I


, zt \I II Hal]
]l LrL]il Lt (Kptl,] }lcKIlx> }lY. ca]\,l
furl l\1}1
}.l ]\joeT -rIIl

ii to.tto ),.} t:ltl:tt


\,,l Hil 6.1\ rloHt:rl, r. cTae]IIIo. ]Ie ll ]\,1lI,

.t.
tt o,I rtc t,]lTb. caNl

N,|

N,|
]a]\,le]Ia It TpoilHil Lj t{ -

o(lceTHol\,l .
tl ,l ]\1 .
krlk l\l HarlexIly .
. r,.
]lt] ,l,]J,1.1cb ,.l ,,lil,,l\l. . tltI,,
, . \{Il.
[.i ljoljcc lI}r \{ Ilp1,1 Il}J. , t,
,lo HaKaHYHc po,rl l]
ll ll LlL' lil } lll\lo \l} lHL't,l.

to.ro J

lR,II1,1 ,I

tl,

\ , oTcTattBaL] |ll,[.lil. it ]acoprlTb


il)1 g ||,Il{il|(,mIl\l|| |{ | N] }.lKpollacTlla]\l t.l. Hntl ll,tc . Il

c,],crl

BepcIlIo l1 ll,]
lo lb cl)cIil ll 1\ coKoiillUll
It_l, \)Il(, Kt)HlLUl(. -l\-l}|
t.t ,r tlB t taijleI t, Ot t,t t.t l t.t rt
J i.] . I}
}IeT. il]l]
HrITb

llcb il]IlI

l]

llilH-

l\1,, Nl,
U] l] ii. llo cllTy
alllll(J l()ll' lll \:lt)lll'lll()clt)r}J I I]Il: ],Il ]]-

rii. OltHaKo <,\,ii,>


RIl , tttt, ' r,:l pilcTcHIlrl. l] ,:locTaToLIH N!eH
LI Hepl}o8. .t tt ttptl. coTtlBa1-1l] Illeii }{}{
, lte,.t. O.tltobly rl

"Il YlI tI]


It ii i]l]]IIllll r].
] l.Lll, Il

1-1tlii ]lp}1l]Kyc,
Kort c]lyL]ac. I .
RtI. l] ]Jl} rtiittt.l-

.] ,ilitii. yxe.tTo ToI


Ty-To tt:tr1
i\ i.i <porllrb R l,,,

l).l Agli.r InrleNo Ic tii

i5hinginrus.ru

\IoBb]l\ TBllc,lcl]oNI JI lrttrt,tHK:r. c\loll l llI\,lHH:l)l,ilK.

BcrtKt.tii ij,, l]
Ill)\lll1,1:l (ll.) \iiIll ol ll\.I,
rll1,1 ]I ilKTllB
tti.] KlrcB . ,;t . ttit-

,,lcxHoi.i ci] lyir l( U,

co>t a,,lettlrto. ]] N,l ToLI]Io


(Kil 1.1lb. ll:Ilclel) KiiKolo II1
ttttc tlt ot1,1tclt.t,l lot tr .t.
I1 I]il ,lIiLIIl ]Jcr]

l llrl itt ",t


tttoii Lrtii. Ilo. \I]. -

IO ]]l(]I] II NI, .
,tt{i Lt.r {\l cl1.1tlK(|ll:l
cBol]a,]] pil]Nlel]y t t,t ",t
tIcNl ,,lI 8 l]pa-

llltcTepa RoKpyI .
.,lI]",\l|
ll l\ l llcpcI]t,
}lR] l]ll,il ,
mcttt.ti,i,I

aeporl l . N{tl]Ill lJrI


l].
I3,tclpoii. ]\leI]cc ]l
,,l t clly,raii l,
ttlt l.t Bo.lttc. llleHHo
ir, cHcltta lltltBI] Nl ]l Nl ]]] 1.1,rl
. l] l,| llltt. tl tttH It l l ll l \ ( l 0 l|(, I \ lHe
\I }lr]],ilN,] -qtl ,],\\ ll. l ,lUlJ.llI .,(,l, lHUIt ,
:

. lt}]ccTo 1,1 , -

,,,,',,

+,l.

;iiI::,}::|||

tLIIIl 1.1 I.IJI


(),],. ,l

II(,rl <,2t,, -rl.


Kparlx LIR|{ ts'l
RllLl lpelbL'Io 'lL'lR,loIL, Ho\lepoB. fll K_leB Hc\tHo.
l]il,,l.

Nl rll, Mcl,poI},
.I i]. > rtccTax ll
It ts )(ii . palocTb
-: tlf ]\l i\|
lIl ll ll, I lJl
\l ll 1,1,l ]oIly
.]]R ll ]Ll
l l. -,t c,t tt_lla
,r]ii
l] }l R I] TpoiiIl11K
u lj. .]alir. It l.| "q. .. ,rttI
]IoN,I R rI,1,, tlat rt tll (,>. ]aTclt .lIlo .
,tI
,l. -I
-K,laccl1,1cc\} " Il(p-

NI rl v
Aglia No 3 TBrrcTcport

Rclax, rrt R yHb]H}ic


Blue F R Actioll Plastic 5FG.
:
I IJ tilUc tt L]
.

caltotLte-lc plli\lep()lt Ilo}(Ho


,l lt l t,l , TaKott
,|,ilNl l]I]l l] It .
l ttcarreHltrt , lt
('\l\'R. KilK L'pllol| c.l\
. llilll.

,rl_I ] . tltl pe,lb


-rl Lili II,l Ll l l ,.
-.ll- rttmttttK.t. tlcIltB1,1N,I . -r
]. : -,r

- \icc I oHll ]al}-1ltyl, ]li\t,


R plOK.]aKy ,lOxe ,

cll_vaullK]. ] \Ioxo
il] l ,
- rt BHtl\laElllc llll Illl. ii ,,l \ ItIK},.
tlHTepecHo: Ila ii ]]
-IiiBo t] \lo_]e l I]"qrl
ll rIacclt .lt ,Il :l;+i II ,

it 8 l]I, lt ltt.lrt?

pa }jltl IJ_lI] -

.].1l{il pacTlle,lbHoc l,b


rI O 11 \lII
ll rIH l, N,ll]
ocTayTc y;lc-r. "q

Kolo-,lo -l ,il III il,]lbTepHaTI.Illil. U( L'coBeIvlo \l ll, Il Ha-rle lIii Beplr-

Klt. ii BcpeHIlOcTI].
]ll]v Hil _l , oKyrll
ll iL,] l \\ltlt. lt;l. l] JTo\t \lece
JItl, . : " Hit ,lfl, rtotteprr .
<I

Ja:aiiTe BoIlpoc: KirK,,lil-leKo


;rt l1.1,t \l l\]

fu]
BaHHoij yJ bTparla iiToBoii l]']
karkoB .lt t
1.INIIll1.1ii 8, l]ce lirl ll. pacc,]orlHtle
,1 tl rtl,
y.teTa l lt

\leHoii ll

lopa.

Kltb.

\{N,I N{

Ilir

tlit

tl_ttt

tii

, Nl

lt N{tlNl N{oxeT
lt . .
llo)Kllo ]l ll\,l coi\{: , l
. -qtl , ts_l1.1 ]\lr.t? HecortHeHHo,
Il, l,, , ,rlllNl i\{ l\l
,l
. KilK illI. _,l. tI -

"I}" ll'l] . -l)1l


, "IlIIt} ". oHir

tl llclo :lt,, \Iutt l,


Ilii lLl \ \l .1ll.
ll ,I. tJ \l lI TpcxNIeTpoB} lo ( ill ,
]\,liull\1 },.
. . "Hy-T eBKy"
,.
,t ,I L
Nltj .l ]\l ,l , I,1
N{
it,,. lv .I11 . ,
_
,

9,

. J ly. l ,


,
.
v , , -

, .
I ,
.

, ry -

k,

< pyKyD. , ,
,
, <(,> ] . ,
<<,>

, -

, _
,

v Jl-

,
j . t
.
J . ]
,
.
.
JI

<( >
-
,
.
, <,> JI ,
f t, , .
,

l . l,r , JI } J JI,l1D, <(> a
.
, r-

,
. - ) t , ,
, ,
rl
v l ;l, .

, }^{
},, . -

, <,,>
,
r{

, , . r 4-

> ,
,
ry ,
.
. , :
rl ,
} -

TaKe <>,


. JI

- ), ?
? l <,> -

JI -

? }-
. <(rr)>.
ry },: \1 },

. ,
,
JI
:

,
JIl .

-
I -

: <
, }{. ,
.
?

- , t ,. r , .

JI ,

.
. ,
} .
ry,
. v ,

,
ry
-

. l -

}.v Jt v .
. v , , <,.r>: -

, <<> <<>, JI

. } N{ax, , , . . , l ry !
\-

,
, , .


l },-

,l , JI .
, , ,
. : ( ) -

. ,
,I
, JaTe\,l

ig

JI }. ( 1).
ry. t ,
. ,
r , { :
, ( 2)
( 3).
) .

:
. ,
<,> ,
, ] . v }
...


,
apceaJla. tl i
, - <<>
, ) JI
.
, r,
K-rIeBa ,
l ,
D JI
K,reB
.
<<JI> ,
H})l(o ,
.
- 1" }rr . ir . , -

,30

YELtoW

, t "- JI II.
, lt <,
>, -
K,,IeB il
JI - , Nl
<'>
,
:

9 ,
. ,
]I JI, , , <()>

<D. -

.
, rr
. -

JI ,
JI JI : ) v , -

.

,
. ,
I },
, JI
,r ,

! }'l lt{ylxKy

. ,

trffl

(O) ] JlO 0, d, t
,
O OO OO N4
.
oKrrrb
MJIbKa,
:l, ,
, JI ! 1
ir
<(> <(> .
.
.)>

JI .


/ . , -
IrI, JI
,
- 2I
.

-

. } ,
,
v \ .

, ,
, , ;

-
30-35 .
>i<, -
(
4), ,


,
,
, , ., lo

. r :
J \4,
, <1>,
: a ,

m 5

m 4

t
. :

. , .
-

, i ,
:
Ns 0 N9 00, N9 000 ( 5). ,
ry Jl :
( 6).
, JI : ry

<,> I ,

.
, . : )( ?
)(. , ,
, ,
( 7).
, .
,
] .
, JI . }ie \4 l - . :
m 7

, - .
, yt ( 8)
-
ToMl l , ,
l

I .

} .
.
, . , ,
,
l v.
, ,
, , ) l
<<>
. , ,
, ,l JI MecTilx, l . ,
?
Jl...
Dum m u zu mm MoJrceme
u tm www.lishirus,ru.

t*

/)

fl
flg

'I

(thgd idella) ,
.
pi4 il,,!
I ,
r1 ,l 120
30 . lz, . ,
,
\L]li:t.,l.*

+: i

. - rI
-, , rrr (
)
. -.

, .
.
,]}

Jrj. l|] :i|]!i i.lL']].lji lla,i]i lill:l1,1,,l_

tl . ],

i:ji

, ,

Kajla, .

,,.,; r;!(t4i-] [,l

, -

v \4.
, ,
\4 -}v }

i]li_

_r:a] ..

]:' ]|iri'a ll] i]/.lli]i il,r ]i:

.]lli.iil:li l]ll:' li].: i]i,Ti]. i'.]a]l]].ii: ] ;l]L].]l.:


]i : ,\:r
!]|i , ],.l ] ] i:: :..: l-i.,::l ,,]ar
:']]i] .t.]a1]l jr]l,/
].Ii]
]|j
Ir].:-],

WWW.f ishingin r;.ru

:'

,
l0 crl . Arrypa
(I \{ ts 8 9
( 70 v ).

,t, N{ . ,,

1.1lJ ll
ry ll1 ]]l{.


ll . l
,t

, lt _l .
\IiL llo. lo \ . l () .
-

rI -]\,]

ts

. ts

. tsts .
, ,

I,1 ts,
. artypa
tsts]] ,

Il , lJ ]\,l 1]-rII1 KaNleH .

ANlype cocTrB-

27 2686 , .
],I
}I . -

R l\,Irl 8 J , ]\,1-

il

Nl

. ]\,1 aNlyp,
l. \4\. J} t

arltyp
- ,
.

N,l, ]\,|

]]

]\,{.

,
<(,> ]\l
.

1.1,

rIl\,1 , -

26 30',

tI l- l ,7 /.
ts ]\,1 N{, tll
l,t -l. TaN{,
t 3 l/

, -il tI TeMepilTypJ
i\,| ts ts, \{
8.

Nl
.

l lljL ]\,1
crr . -

-
ilypa " ,
,
.
,l N,I,
tsts . .r
",l.
l.

*{

Jo,

;, t * j., l,* "


.

:\1l

\..-

.'.
*,i

*-_l'l

'a

3 , ,
l .
, . ,
, .
G , . ? ,
)
? , .
fl t
36

,l -

, v,
,
.
r, ,
.

lb , }r

. , -

, .
,
.
r
- ,
.

_
,
. ,
-

)(

.
]
Iq.
l ] .

-


. , .

ir },I,
KoplrylxKy H}DIGIo
. . ,r
Kopttry,]lllc-t, ) I, Jl
. I r,u.l .
r . {I

: -

. v H),ot< .

, )( ;
. }{
.
.

, .

v. t ry -

. -

,
. , . , 1r
.

, )( .

, ) , ( ( ,l
).

.
.
,
. . , , . .

.
,
.
r

, .

.
}'l
.
, JI. . ,
, .
}, ) (, ,
). . ,
) ,
gl , .
, .

. ry
.
}ry< ,
. , , }^l . (,l, ),", , ...), - , v I . ,
,
, . , , -

[q

. .
.


] . , -, .. )D(
, ,
. HyrKHo
,
, . -

.
,
- .
, i
. { ,
,
- -

':

-+1'\*---

Handcraft

--1?-.r

in the Pacific Nhwst USA

Vl+ lTM
d

,
m

6,6"-IF2
6,9"_l\LF2

7,0"-l\F2
7'4"-l\F2

7,4,-MLXF2
7,9"-F2
8,0"-F2

,1

98
2.06
2.13
2.24
2.24
2.
2.44

m,

ulm,
lb

7-21
5-18

8-17

6-,15

7-25
5-21
5-18
,l0-35

8-17
8-17
6-15

8-20
8-20

7-28

uqump u d
-/ : |49 5) 22 1 - 89
- m il : ta lo nfish i g@m il. ru, m

vJfuo

id@m.

:
., 1 'mum". 4- m
- "u" m, (495) 767-46-68

hft t/www.

m id

m , ru/

ru

l]il Iltl (}ii \{1.I.


,lo\l l},Iilc \lllU IJ/ 1,1lb lloLleKIl
]I]I, . ] 1 I] ,.
NIe)

H;l l]it

l'rt:rt, leH. ( l:lDlultil 1.1KOp\l ()ll, ii ] ,,l. ,t] ],ll


iurl l 11 ]I,,r]t , ,
]toK]tcttKa ] [.

t]pe\lr] ]Iil lIx N,tecTo ]rI ]lI.1 ]


,,t, xyTKoi.i ii ,]I].
L]ameii l,t.l,i KlI atI l1 ] Iil , b]IoLrit]o, .
8ai\,]

t,l

NlII ] Ba]l]\ Ilp[IKopI Ky

lt1.1!]() -]Il.Il. J,l

IleT, B,:lall]Ioii Ilil cKaJaTb. KllK


II ll].I. ltl _1!. il
K:l,K

-l

lo\I). llll
xlaTb-

H:l

l]tl(\ ilt lLllj0l, lr,,i, tt.ttt tl.-

11IJo

t,l tteT. tlaKl. (lTo ll ,


tlt lt,lij tl KOi l, tlBlt. tl
l] ,ll] R'l' lI]Il. llo]H lI \l1,1
,. J l]pel,]rI Bpe]\ eHtI I]pollc\o.]rlI l] l] RUI l,, Hy)tHO Jllf\ \IitTbcrl l]

t t

, t ltt.t -,l, ltl,l].

rl,tr

ll ,I].

LITO

ii -

]}{ \I ToJbKO lla !,\,} ]), CooTBc,tcTBeHHo


11 ,iloRIl]l. rrt1.1. lt ,]

Hcl ,I-U l. ttLl 1l ,1'tJK.l ll) U||..


ll ll} Hl \lOe\l \ ']1,1, (, |jUdL,,1 l l\ll\ l1,1c:l
(JI. To ottt.t ;lr i1). tt 1-1lt ,;l
loc l lll \ L Hlcl t lt:t U,loc .1.1 l\ JuLlii ,lc l(

(l rtM).

_ yctIe",r i.ittt yt.t-,ltttILc.

l rlii tii l]ilplla]lT ll cTyittI!l}1,


tt Ktlpt llKl . r it \l
l],LI, lttttl , titlt }l\,1 ti
}Ic IIR}J, ]I ,IIIl
l] ]t]R. ]I() Kap\l,rl1.IBaTb tlo]\,lomb]O ll

Il coRotI Kil. CoBpcrlcH lr itlr ltocTa


I] BilIlI!, llpllKop]\lKy 60 l]0 N,I 1.1 .]l]]ll \Il,

cii llIIl

_] .

rt II

]}Jtl

l]ii

I]-Il

lclIcI]}le I]ecKo"rIbKIlx .
\1 ccTol]al,b ]la LITO ,il: il]I l] \{. ]I}l tttt NIecTo. \ il
tlTtl ,iI,l, I] TitKoii LI?
1.1 ,,
ttrti.] JlLlii Bal]I.laHT. Kaptt ,,rtii btorte Hl
Nl ]liirl. Itl Bcctcl tt ,l.tt. Botrpoc.

oTcyTcTB1.Ie

]l(

lt

Kclt,lit l tlii,l,t ? ,, tl l\l oI pilI I L{LIHccKo,rlbKI.I\I1,I \{, Nlo'(]Io O]. vBI.l]IcTb


]I ]] ",lVrlii r]eIlb.
MHot ltc tte ]it1 itt N,lcc ,

rlrt Tpy,rort tttl;lrt :r. l


,l,

Ll

] Ie \,IaJ

r,
];J,-.T,i

,,]]

}J

;locTa tt tto t.tcT-

,;l il N,tIl t] o,]cLlb xecTKoi].


,l, ,ltt.l t.t ,ll
I]a l'' ]IN,lI] \1lI. tr. , >t lrocllrc_l ( K\K}11} toll. K.ll1l| 9|llHo
olK:l tlJ,l l ll:l llee K,tcB.ttb, TrK lIlo \lrlll coBcl:
ii NIilKc1,I \1a-lbHoc Ko]l ] l]o ,l,
t.rl) Illl{eclHu. ,llu l{ lilllll \lo\lcHl lIpe l",r

,tlrTaeT EIo ",l,t ,

,
. TaKo[I , .
, , l\,1 .

1, r1 tta rl

']'}I

lt,rtrr

NI , tlt ,il]]
. rloii ,,l. tr .rl){
oT,illlllaTbc |l tlt.t,
lr lt ]
MHorKecTBo -,t lll].rltl \lo1.1 ]I, ,l il ll \1,1,1.L. Io lL ocHil( lK.l lo.1H] lb \llLlo{il. -rI ,al 1.1 (l)-q
. j] J tl] tI]J ]l1.I\{.
ocHacTKl] Itr ,Ill
N,Iil],l. [ llj]Il}Il\1 1,I].l tia

il, Ktl ii l\la Ll l t Il L]tl illlll. { rt ]!.I tlal Itl i.i


ttepex,,tccToB it () \,],

;t KitK ]ii. iltI -

-2l

ii l].I . 8jllI
il . 90?6 I IJtlBaeT Kaptta. , ()Il Bpc\{cIItl
-r] LIt:. tllt IJit He1,1Ho -, NI Ile ]'l, l,| ,ItIl
yJeT}l,1 8 . tl ,r lt t
IlitJ . _t
8. ltJ LI KapIlo
yrll,rl

ll

tilii. rt rt coBcci\l -

rI. ]\] q)rt

aTe,l \l.
; MoHTlttr <BepTo,lcI>. , rtoH,i],](il - 1.1l LlllII rtlt I,-ltt c\l(llLl ] Kit, ,t ttl,? Tcltl ]I lLqli
}. 8 lIt ii]\I rI ii
l}H

42

N,I

-;*-:-

-
*;

Zwtt
, .
10-20 .
l Mcfirt) .
},}.

. .
, l .

, -

, . ,
. , ,
.

}, .
, , ,
r , t .
, <(
>, coeT},lo -

!F

;:*!!

Iq .

.
, , .
,
. , , , l }.r
, :D
, l

. JI}.
.

, . l . .
<( > }ry( },l. .
m
.

"*

flm

www,f i5hingin

rus_.

ru

l ry - .
, floH el4e ,
. 3>
, .

Moxtro .l ll
Ilil, - \1]\,] llpc l(.l}l eIlIe cIi]-1lll L, LIOloR\Il ll .l\lU
. tt,l ,ltoB,lte
I]N,l -I }'Io]\]e]IToa. l.]tltt t]lI I] ts
I l }Jrl .

]\,1. it]\,]
t iltr -,t ]\,ty
BccoN{ l00 lr . ",l .}",l
]\1ll l\,1ll Kal]\lN,tt] Koca]\lll.
;t<.

l U,leH L,lilc lo pill,l lU. I.1l illU t to,


1,1. I. ]]N,t ]\,l.
t,l . EcTccTBctl]loj Tallx Nlccax
lLl Nl .
HL,o lHoKp.l l \oJ lI.,locb - loc lil Ril t L,, pltc
l lL 80 \l, l ,,l. ,,l(I Koil \I (,,, I I]}l\,1.
t

-rI }{ Nl]I J'lN,l

tl.

TitK tl,, ,to _lr Bcc]\,l JN,l t]}1 lilloT \{ll KIJa-

_ tIrt. .ttt ]\,], -qat-1 lr.l cpaBHeItll _rl Kop]\lytlI

I ,ttt. ]\1l r] Kopllla, ,lI!

Il

,rtlBaTb . , Ilo ,]l]J ]] ]I Kop]\,lyllI


Jl . ]\,]
N,llI tI! , , tlx LI iil],
] lI
- i\,1 \lau]l\,ll1 l\{ll ]\,l
ttt .
CooTBeTcTBeHtlo \{ lt.,tll. ,tl-

0 O,,,, O, 0
/ , -,
i , , -

1i

0 lvloHo : OO ,
0 : , s, , .
, 0

i:QJa,

3a/orllvldg

OO N/]
O.

cpcn]lc11)

I.I

.,

-q1.1

l(p]()lIoK lI;lI c]ll]il J Il


lILylo po,iIb l] l]lL }ll]-

]l -l.

Tcc,|,oNI -| I00 t.
}rtt

,:t}, l4()

]LO_IIxIIa

ttt.trt

rtl .ll,]l]
\',lll'llllUc\I ll:l\ll lol ll \ lUll(,

] I,1lcb

:r

lIJIll-

]-l] pcaIl{p\eT tle llolcIe]]Kv


. |lolIb] 1.I f) I

R,ilr] Hoii l]ii,


tltl l Kp]ollKol] ]Iy]Io
o,],I

].l

().teHb Btttlllae,r lly l,-

l lo,] Iv,] ] Rll)(il


. lttttt,l c_,lv.tllcB

,l it

rl]ll

H1,1\l

L,llj

].I

,t, ttt 4- btc,t1lotl, tl


1IyI]o ]Ie To"IlbKo ,l co]]cplIlcIl

0 O O, N4

tl,I l]lIllI] !,},]]I,

]]}]lI\IllTc]l cllacl,b. |,rLc lii

_:l t.l

ltt,o,rKe xlulll KpK)(lKll

] J,]I]. ]]jll]y\
JL,..(,

li.]\1.I

1,1]

lll:lL,

(,

l]

l.{\Ie

] l] cjlvtlitcB

;lu

tort t,t,

cI].]cb l]\ tlll tl


t, _t]ltt ii K1-1Kl,toK o,reHb
cI]-lbHo lJIllll ()opNIe .-

l}il ol,KpIoLlKll

_L,J _,IoI]-qI] l]
tla jl]t, Hll cattolt lc,tc-lTo

l]]I, KpKl,toK tlr,lo


lt) ( lr,l((N,,,,,) ,,llllil l,Uf_lc
\{ ()_]\()]]I _iL coL]cp I.t Hilc)iIloil tttt.L,t
]] -tI _ 1,1!,, lbl ]oij .
t.l vc,'loBttltl it].l0 ]lt]
l, L]. } l fu,l
L]ll 1Ic

ltcBbKl. .lrI
,]it ,lliIl \l ]Ll \l -|||,I|-, \ |1.U,lN Il. |

'I,

, Tpl1_1a l II] l]

Il" TaKl,K-r Bol,t)oplly

t.lx

II,

.7

KaKyKr tpttllat tKy ]lJIll? l IlIoxHo


t

l]a:}Bep}Iy] , tl KvccL] ].

lIo:]To coBcl]cll]to tre ;l<,


}1 Ijccx Il l}1]\,]
l] ,l l.{ tlpcbtrt
Bpelrlc]ILI i\])rl l] _l

,l]l ]\,!\I
-r:{:;*

- l!

)&,llu

l] L]ce\1 lIHb]\1 Ilpcrl]lo


(]ll lllOT --l ()_1]ly 11\Iii. O;tHaKo. N!olll\l r]]
Ilr]\{. l]p}li\,]aHKl.] l} llcpR I l]J. KilK ]IIl cTl]aH
l]. l,t.I }1]"I
il, I]

(il\lc||o |1L|6o,,oIljl, \4ttot ttc lr6,,,R Iit,tt1-1,t ptl

i\]a]IKy. KoToparl cL]oe l]Nl 1.1 cc,l c\ty tl ,Il

,
1.1 ] i.i
ttHt l, t\ l.pll\|:IHoK,
l]lli\]N{ Hitc tta tt,t.
,I ]Ia l]L]]\,]
\IccTe lI-rI

p.,tt

Hocl,L1 LI ]\IecTH rloHoHtIKoL]

li.j ii ]IaBol
i.i . :}aTcNl I]ii otl11IJlIl.'lL'p. lOllK:l. :ll 1,1rl

. ],

,I] o,1cI lb IltHo -,tr

l'.'H l l-

. ,
, <<,I>
,


. ] . r
t
- ,
.

.
. (,
,
.
:

} .


,
.
.
.

- .
I , ,
, . . ,

).

,
. ,
, <(> . ,
, ry-<<,>
.

,

49

r .i.l . Itil,t Il()\,,I cl]c]]I


l lotlH]l Kl)l] \, I il. I []L'_']t' It'] I l l l0 (]lo,:II I
ci]b]llilI )lll Ka)i_LOl! l](),ll]il,, II TltK 1-1tl
llc\o]]l l Ilc l].L. l ] ljI(Il l(lIl]IlI l] l],l\

cl]Oe}I},. \1)' ILl]K l\. llOllrIb


l<|il \lor1,1Io. ,ll J,lO \IccI() ]lcclio,IIbKo l]it ],
.tTtl )-1llI],IrIiI I. ,lIl lL, () l l l\l lIc l llLl] I\
I c,:Ictllot
tr ]]I OBOp()Il }lcc l I l \] l oI]iLplII]leNl Rl)]
B-'lp} l Ili]l]l]cIccb lll] ,ql]lr.')'Irl t .]ltl/l\l i I] I c\I l lLIccKoNI l I]laHc
illacli\l1 pct,tt. Kl,cKtl _te1'lttll- ]ltLoLl L'lI O"loI]-'l]l
l Il Lc_:IilItl ]K)I l\ ) lOI]ilK) OtlclI l, _ ttl,t.t tilIt, I Iil 1'llt
]NI pellllb]c ilt,ttl tl_tcll-tbttoe \lL'cTo _L ]rL]ttl],lIl

}l\ .l]]/l\ll

t t

| |

Kl]\Illl0ll.1clIla. ca]illIa. c,lo1,1ll]Ktr.


,1 l]ll1]l1,

Io.]lcmlt

lHlKa\I (,llI ]ocTb 1,1l pcKIl. I lil_iIII,1 llc pal<\ l Il Ktl l] ]ll]Ilpcrlilloii ]I. TelIelIlIrl IIpe]l
-li]\II.1 ]ol le,iloI]a), I Icpc-t tlt,ttt.tort ]]ll tlJli ,:] lo l lpoNIcpbTc .:tHO, 1,1 Ki. I Ia peKll\ olle]
LlilclO lll] l]] ]. ]()l]\ l] ] lo\I
t

NlecTe. I]o oI]pe]c]]c]IIl]o. ttc.Lt];txHo,

lt

tl.

I]lO]lllo pcl(II llcctIitHOc. <lOIIlIl, l]oll]]l


,l KilxJo]O lIo]L,bc\lil ]L u. l lIoIt,llttlItrIc NIcclil .L_:lrl
_ro,rlt , ocTaTo,ttto ,Itl -ttt ,t. ttll:ttt
t

t t

]Nl], KOpl\la ]Il},rl) cl0r]a pa ],IIIllll]\'K)


. la t.l ,R J,ilecb lla}I]Iol l]]l l llcc. llcll
II cll]lloNl Ic,tctttlt.t, Bo]\Io)(HocTb. .l
l.]il ( .I) peKI.1) c[opoIly ycl,brl
}JII. ,1.1rt ] Il,il I,Ko[l llI \lccTil l]]l-

clcrl cKolIJeHtlc,l

IJ

,\.

I-{e

o.teltb tt,

l ,ttr, I Boria r]',lNl ci\,lb]c"le


<ill) r1 ,liai cKopoc],]l
\Ijlll ]].

l/

't

50

-,a, ,

... ....

|,

1\

t,l

lo.

cil]illIil ]lc l]]I]Il

I1.1lI

. ttl Ilcc

\ :1R,IIl L l I()l l \I l\l

c_Lr,

]lo(l)cliI lo

pi] j()(ll]]rOBi]1|lIcNl

||l)|,rI]|| jl(,(,l ,j,l1,1,1,\ 1,1|l1\|\ |,,I

oIlcl)c lL
Ktt. /[cltcl
l] ]\I.'Il.1-1 llpilI]lI]lbll()l lII)lII oloI],IeIll1 lll(
\I(),l l Ioii c\lcc]l I l),\,'] \lcllcc l l().I\,llilcil,
PltccrloTpIt rt l ll]o]lccc lll)ll ,I1)I]_]]]ll' ll]l l<O]]\Il<ll llo ]IilIla\l. IJlt 1-1tlrl ]l,i1llc 1] l()l0l]!ltt lll]
Ot tllc-tc.t t ttltlt ttcb

I\ ;,t'I]()

]lll l

1,1\ll, .l\

\! I t\l.

l] ]Ic|)l!\,l()

II]II l],qtI]l\I

,,li1,1l

l.,ll,,,

1'ltt t<tlprt

Ul,U,Il, K||,,l,| |l,,\|\.,l (\\lt|,

l|,|,-

. ,
KoTop},Io .
. H}rKHo
, JI
(
).

. H},ry<o u. lb . [ . , , a>,
) 1v V
,
l , ,

.
,
<<t> .

,
JI. <()>
- . r< }, ,
.
4 rry
*
.
<I> 15
}" , , .

ff:*

fil9Yu" ""*,"...uupoca

, . <,> ,
<, >.
?
iUI I ,
, t
- :l , -

, HyrKHo ,

,
, , .
, , , -

l
, .
rry,

. ,
.


,
t \{
.

lt,
!

.
J] . .
fu,I . ,
. l I ,
-]I
, \.1 }^{ .
fI ry

, , .

|Gl] Kopyura
,

UI

], , ,
. }, ,

, ,
},l.

, . try. .lt, , , . Kop}rx <> .
, l lt, -

.

. ,
t.
l .
-
, ,
.
, , , .

Oum u u dpyeue ta ,um u


m www.fBhiginrus. ru.

r/,

,,

- - (D ,
( D.

i.*i-.rii*.

. +l

,iii" *^,

#0.,-:.

-*,

,


New Certate 3000, urmt 902 MHFS, New Caldia 2500,


Luvias LV862 VHFS AR, l New Frms 3000. 2 r. .
...
.

JI lae t . , . t Bcev Nl lo JI. r v " .

-}

l[,g

v. -

, , [ v

Molethan zi 89,5 MML,

,
.
, :
,
.
/ , ,
, v ,
. . . -

\/\/\l

rlq i r us-llu

"l

. }c\lolpe, I v : , , oKyHbl .


}r -

;raTb , ,
,}-,lo

. ,

] le.,.
.


, ,

}"

\4 l -

.
-

Jl , ,
-
,

}
.
),ry(
.

Jl


.

, ,
,
II .


:
, , ,
ry .
, ,
,
}, -

, il

. ,
lJI .

.l
lv .
, , \l v. ]v }
.
4

u: -
Daiwa
, - -
Marubeni r,
- KoHcTpyKlop ,,\
JI
Daiwa, - -
Marubeni r.
, l JI

57

, - [call, J it ir ]I] l,]\] ,,t


rIts\ copTclteHoB

,dl tr ll
,t l] R .l .
llHTepecHo -

l . Itlpb KoIopolo
it (llI. ,l. l ll Il ]
Hil Nl t .
Il I\ll( l \ KlI po)i ts il tl I} I,1ecil t]

i-lltHe ll ll .
r,
thlr zi: 662 LF <TwitIl
and Jk Special>. 692MMF.Twith
d Jerk Spccial>, 692F <Jrk d
Toptl t Special,, ll tl
(l pll\1ilHKil]ll ll(, . t to ll |.I
. % . ult rt
rl Il
.

_lI
Harl -

i{i :,'l
l[{
,+

ltlrI:
. ,
il tt tl }l ll .
.
tl -,ttl\t ll _ ]\,1]t{ ll l] ll }y.lbTaa, l} \J t,> ;<. l
Ba\l Ja ,,l1.1 ,,l!^]it
, ii , -

ii I! -

po\t}, Jlt JeHb il.,l-

u ll\I:l llu . l\l(NIl]


58

i,

i.i rits "q. ]\.1 ... ! t ,


tt Kpyt
- Jl] tr
<,>. 1-1t ,..
"

- Kol\,IaHIa Lwl.t,> (
rr l . . Ca]\lapa),
Nl (<,) ( ,;t .
<,

, . ).
( > (
- Nl|l
t , . ).

l.t

1)

<

>

]u <]tJ,>

( rr.l ,l.
YKpallHlll. t,|, corl ll crl,
2) <,

NItl <(Il,,

( ,rI ,\,I ]]).

3) <"

> li

<MaLlbeni +

(,t l,t 1]tl.tti r),

4) < Daiwao
- tl ( ( r) ]\1Il (rt
< tt tl)
5) Daiwa>
- KoHcTaHTtrH
tirtl (t < >).
).,v l l> fi,l
<YxI>

60

1ll 5, ir !).

fim

7) < | ,>

, (ir .)_

N!rl itrl (lj4 c}I) -,l


.
, S. tiuLI llpoeccit. o.1j]lJLI
, l, Ile [
. -UIr] J acTpaxaHcKoNly oTt.tH-Typ> tl t.lx
<ii ]\1,> IIiiNt t.ll:
Kclrt.tttttt -JJ Grr-. KorI.tHItlt , \4o,cllllclllt,,. ..

lt ,,l l . l(ovItltttttl

LB.,:b 9',,.

rll>t

- .tlt
,HlBtttlttttK.r,,,

^l\.t

Qr(*"

SOQ,*
^8

toa, r!

l,ru,q
U

//l/r

gfu u/ opartl"tt,o


.
20l . .

62

-,- "r';-

:'!,

l00 300 1,5 5 v : , ,


, .
ry
.
)^{

2-
.
.

, ,

, ,
, .
-

. u v -

,
, .
}"

. ,
},.
v \
. ,
, ...
, . , CTafter
JI .
!
-
.

.
>
- Volkswagen,
< > Volkswagen rtr. .,1 , !

-]

@
iuI 2

5 . l } 5 23 . -

rftr ,


, .
,

,
].

JI ; . ]
- JI
( <,> <,>)

.
,
,
I JI .

63

l.t,t,tlll

]] r] nHcii -

ii l ]\,]eIlr]Jacb \l itt,,t tt ,IHoii i\ll, . ,1 lI}l]]llil .lil llil (l, l{1,1,11.1


pext1\,l tl To.]lbKo

potroK, .lt c(lopltttpoBaH 1l} ]\1]I t]


l,tt -,toBJ lIep

ij . ,,t lr
]ltl ]
ii ] I,1 8 Ji lJLi ,rrllo
it ]\ Hlt
;t,
roHl r lrrI,l il Ko\lilll
O-rI .t
-

t. -

J ll J
(500-1J00 ) I{
I , , KilK ]IoKailla
,l. Kilpilcb Ll\_l Hi] KoI]
v H('UU llce\ ceKIop:l\. Hc.lb _rtt

i,l,

HcllpocTcr -

,r ii. Koopa \l-rI


tl]\,l ] }l rI IIii
]l,t
- i3
fuIll,lt t, :t 1clt,t -

N,J MIlbHO

,l_ o,t,

( 1,5

), N,l

l jI])

tl.

]!1 pIIKop[ o.IHoii .]tl


II

<

,>

( jil 'le|)Pb. K:l(lep

]\

lBoiiHoll

Iii .

]\t,rl

tl--,tll] KilcTepoB.
lll ,t Kol\,la}Ir:l _rl
}olla,,l (,lL,'lllt

l llvl tsLl]] .
C,t .]ilKop]\,] ]] t,

Ho]\,l

\l

]\,1

Htrx tloti,,teBK

_ -

]\]llHyT. NltI []\,1


, JI,

40 t li -

U]TcKepo]\t l,laxolt 8-9


ts}I t - , TaN,I
- . ] ) ). {-

di-*ii!-.,-.:

Kapi\,l.]l I.18&il ac .ila-T

. tt
llt ,
-
ts ocItol]Itoi\,i lll

]\1 Iil lI

l\,1 ]\,]
ts ]lill lts d)iv Sc],lSaS il
]I Nl,q. tll ]\,l N,l ]\,l )l,t]
8 ( l ), }:[

cTI]eH

"l ,tl, lIa \l-

, ll]ilpo8 N{
it ,-t l ,

]l
( l J Kt) ,
Il]\,1;L
}., tsi\,l
. l Rll ]-

-..

{
.

,' -,

,
) ,
tt I0 l5
.tace
]l

Ill ,
] ,

tltI |

!, l]
-

64

,i]',i;

,
2,5 .
JI
0, l8-0,20 i,{M
0,l4-0,l8 Ns 8-[2.

leH .)( .

12-14 . rr
, 0,5 .

i
, .

,
, , 9
-
.
, i

- , l

,
,}. t )<
Iir ,20l2! ,


- .

, ,
,
.
,
:UI,
.

20 I ,

2012 - !

,

, }
.

, u*.r.

:]l|::iI":

W\

"_i:],,"_l-__
-L
- .

#
v

:r _
.,r , m
JI .

?
:r , r,r -

rq!!9s9

tl--rtl}tO

"'r m . rr
JI ,r ,
, }. l, i :Uu r,r rrrr, , )l4JI }
. 'r m

ttJt{ Ju

65

, l : -
, ,
4-5 ,
l, l , , .
,

".,r:{'i.+jisfr

ffi *P:1}*r:,i:,,


- f . JI :
?
ll
Il lo ),

JI

: -

. , rr ,

.
. ff
.
-

Lucky John.
, Jl-

.r
,r. LJI,
r.l :ul
.r
Mao,la. ,
l)l . . { r,:r JIm ,
l. l, J
1,5 to.
ry, }.

, JI
. JI
.,> Relax, Bass Assassin.
J -

: - rycl<llo -

.
, -

-} .
JI,
.
! r )( - , -r, cT},Io, JI,
- 3 r - v : ,
. [-,
<, >

) . ,
,
.


,
, -

(<, K4>) urd tail> ( <(


>). ,

, -

67

!
ry

,[rI , -

. -

,
, a)
. .

",".|#,

, -

. , ,
5 . r, JI
l

BaJ,l

U . (-

". J
BZUI JI-

. JI ,
)
, ,
( }"
. t .
,
(

Luc
Jh Double Tail.
10-, } ,
. l4 r
.

-
O. -

O, -

, l\4 O,

-
r.
, Bass Assassin,
Akara.
. <, )>,
;r t .
,
<<{>
- Pike Idol,
,
v Il .
- !
,

1280 2930
Pike Idol. ,
! ,
! r,

,

coIUIeMeHH
.
5
}
.
l

. , 3.5 , . ,
, ry

,
Classic Roach.

4330 . ,

,
JI . ,

, ry , . IL. ,

!fifi

, , l

, TaIcKe ),1.
, , ,
. ,
.
, , ,
, .

: <-


- >. , ,
. ,
}' r
l0 l2 . , !
.
, .
- 2- . , .r,
}r .

ry, 2- :l -

. ,

. v -

, .
,
}, <<> .
-
II

(
8-.
JI,

.
, , ,
)(
" .. ,
, JI ,

2'l10 l.

, - 8 JI,
.
-
l5 . ,
-
\4 K,l
, !

, -

. , ,
.
, ,
v . , , 4 ful ){
JI,
5200 .

, , .

, , lUI 3- _

[q

\4. lb

.
,

. ff
.
,
, , , Mepel
,
JD(e JI. ,

vI
,

<,)>

,},
,
: ,


.

-
. },1 JI .
t

.
. TaKe
,
.
7 12 l 3 ,

- No 5/0.

] , , JI


.
okuma octana
5-20 .

2,10
JI,
.
,
,
}r .
, I
), , ,
,
TatoKe

-
, , -,
xopolljo , v (
.

- },

t JI i,
. Tatolte

.


. . . }I
, . }, JI ,
. , }IJI

-
-.
,

JI Jl .
ll -

, .
JI
I{ .


( )
tI ,
. , B:UI , .
,
,
.
,
, ,
}.
,
, %
,

JI.

}" . (
, . )i
. ,
.

.
, .
lt -

71

0 0 0 , , O
N4 , 0
,

JI

-
"I, . ,
, JI,
.
, .

JI . , , Pike Idol l00-

.
-.


, . ]
,
. [
5-10
]} l2-1 .
,
2-3 },II. -

} .

I(y.

- t.
, \4.

, ,
-

JI
lr .
l -

.
, 0,I5
, , . 0.13 vv, ]t l
.

u l } ,
v
3-4 JI
.
-
, .

- 20
.
,

. .

. , JI, _
. ,

,
Hall .

3

, ]-

. , ;l

,
.
.
r<,r


MecTot 99

JI .


<(>
- .
!

Sensas
Bombix Zdr
. . , _

.

JI
.


<(> .


-,
, - .
,

,
,
u , ,
!

,
], lo
. ,u eclb

),1
Ribeks,
! ,
\4 ] v-

, t t, -

ry .
dum m u pyzue mmu , lrem u
m www.Jishiginrus. r u.

fl , , - , . .
- l
, , , . ? ?
, ?

1fiOlx:,:"

.
<( >, << ,>, << >, ,r.
}. z .
TeMl , ,
.
JI, ,
. ,
. , )(
? .
, ,
. -

:l l . Megabass XPOD .
<<>.

.
, \,IaHKy )(
. - .
. . .
J, !
:. , .
;, ...
, .

. }" II.
. -

. ,
.
-
\1 ,

"t

JI. .


, .

2-3 , . , l.
,r , . ,
l,. [ - ,
.

<(>
,
. , , , . , ,
.
, . , , ,
. v
.
. . ry ,
, JI , ,

?7

.

, :ul . ,
-

.
ir .
il ) .
:l! . - ,. . ry JI
, , . .
},I
,
. ,
, }a . }",
. JI, },
\4 , ro -
.

), ,
. -
,
.
.I ,
,
JI. ]. l
, ! JI )( -

. r ,

JI. gl . ,
, .
,
.

,
JI, <<II > - , . <( ,>.
, .
,
.

I . ,

.l. [.I lII

ts. , .
,
,
, , BcTaJl ; ,
t
, l

, .
)t(. l }".
.
, ,I
. ! Jl
, . }

3gffi@ffi
fumrffir[@
rll(A


,
.

, Jl , , , ,
. , ,
JI -

. . -

,

)(- ,

[q

} . ,

, , , ,
.
. .
.
, 1 K;lac

.
] ,
. , tt

, }. -

l -


Jl
! ?I

\4 , .

ffiliiil:


]!1! ,
, !

. ;r
, \4 r 80 l20 . ,
?
ry.

, . , , , }, ,
.

- JI
.

. no 5-6, l0
- (r
r ).
rr , . {
l. J l . ,
aTaKoB:Ula ry JI . .

.
,

I -

. -

, .

,

,
, ,

)< , J -


.
.

-
.
: Ima Flit 100SP, Zip Baits

rit 80SP, Duo 85F, wr


Selection 85F, SMITH Jib 90SP.

.
. . ,
ry. \ l } ,,l
.

I.
l20 130 .
Zip Baits ZBL
System Minnow I5HD-F, Ima
Nr l25, Megabass -140,
Ima Gene l30, Megabass
gum l30. .
l 55 80 .
, Megabass -55, -70,
Masu str 58S, w Cultiva
Selection 55F. Zip Baits Rigge 56F.

Pontoon 21 Duo Realist Minnow


80SP. , ...
-
, , ,

.
Megabass Dog-X Sliding, Walking,

Giant Dog-X, XPoD, Pontoon


21 Loco r, Duo Realist Pencil
1

10,

Zip Bairs Ir

,
. , ,
, 3- Grub
Gry Yamamoto Bass Assasin.

- Yum
Wooly Hawgtail 4", 'S Spiit
l20, Gary Yamamoto Swimbait
3,5-5". Pontoon 2l u 4",
Gary Yamamoto Swimming Senko
5". Gary
Yamamoto Hula Grub 4-5".
Flappin'Hog 3,75", Jtu
4", Yum
rwug 4", Wooly
Hawgtail 4", Imakatsu Dyna G,
Megabass Vios Bumpee Hog 3".
, Jl
81

, .
,
.

v, .
Jl . Jl .
l5
,
cTaJlo .
. ,
,
,
, . Jl
.

<,,>
.

. ,
. :r ((-

" }"
, "-

.
. ,
JI.
- Jl . l
- \ ,
. , ,
)>

JI R . )

flg

, )(, -

}\ \4 \, i -

kry,

HecBoeBpeveHHo. , ,

:I-


. ,

] . -

.

.

.

.
) . ir , /
-}.)( - , JI
. v
I.
. tl JI .


.
, -

,
.
.

, 2 3 .

- , <(>,
, JI ,}, rI . -

MeTK}ro .
r
- } -
lq .
,
. .
. ,
}.

l5-20, 60
l , l
, )
. <,,r,
<,)>
, , ...
v ,{ Gary Yamamoto, Yum Wave
Wrm, ,
,
JI

JI .
.


.
, .
5'"I ,
, -
n". u
u
"*.r.
'*{
I

&

Jackall BabyGiron
Jackall Tiny Magallon.
,

, )ff } I,I.
,

(il,, Jacka|I Magallon.


. , :l paIo <,>, -
JI .
},l }-


<I,>,

]v-

, I t <(JL>

-
!

Jackall Magallon
(Seiji Kato
- ).
2010
Jackall Magallon }, ,
.

I
I

Jackall

ll

lI

JI:

l) ;
2) .
, JI,
lr : ,
lt.
it JI ylacTKe .
Jackall Magallon
- .
cocTaB}lo }u, -

1,1

} . ,
rrDKT , rry JI.. ), .


ryJI . .

((,
D

"" - .
, .
,
. }, <(_rr>,
:
,
.
l]UI ,

}r .

.l>
<,

g7

. . Me,lp . . ,
,
# 2 J 0 lb.
I.I , ,
J ] .

<<>>


. , :
. R <(,)
: Jointed Walking Dog
Suspend Mil]now. :
-v I
. : cranking,
s\4 ,
-.
ca:Ul

<,>

, :D

-

, , <(>, t, .

. .,l : ry ,
-
.
tl }^iacl(ax j , \ --l" l
,

(())

, ,
,
.
Jl
f . ,
l4 ,
J] l0-20.
R .
t. .

J

Jl. .
,
, i

..,)
. .
. .
Mexjy v ,

&,r <,> -

,
.

<,,>

D
. ,
>
, .
. ,
.
<(

<(

. r .l
, -
- ! - . , ,
{ .
<>
.

tl

<,>
]!1 , . O.1cHb !
,
. ,
- , -

l] .
<,,>
-ts , . ,t
. - , , ,
> aTaKveT.
<,

, .
, ,
, .
, , .
89

f}

,.:r.-:s'

HoI{. llrlrl t1,1 ll -

l]

. N,tIl,

.l tIt,,t il\, aIl lt


]\1ll. .f ll y.ltll.il}tma
\L' tc, rlt -.t,,-

lt, tli,t(|ii

Ipe lt

poBKl.i. IoI II: d) rl |

tt

\leco

tttt . tl rroxcT
. l1,1ll i\tt] ,:l
lltt. BaxHo.,lIt-' tlclllp) lrl,-

rtocrt\ ry. \I
ittIl{N Il It )]\1

cJytlile

-T},tIlt]arl
,]

trli.i <,walkillg tltc clogo _tlii , tlKHo.


U(,lilR,lIl 1 L)\lt,Ill yJll tIl

ura) ]aBctrIll1rl
Bt|6.1cpa

)I() .

l1.1

lol

L,

l\.1.1ii.

KoIJa ), 1, "lVl*t_lll
l]lll, , 1l. tlrrl, ltlt,tlB
\\ Ha!llillbTplt l()],l. K1,1o rI lt <-,1]lI, ! lta ] ttlt tt c,tl1,1,aH
itN,l . ,lt;t,u "ltcI KOpoTKlI ii :rttrii tltr.

l.t ii. "-l1.1tlt. ,t-i]il oJ]a . ljtIil,rI


R (lopoH\, ltvl.t. tt lltt t tr,
]\,1

() pa]R(]}pa.lIIBac-Icrl ]I\]\, , Illl il ts

, tItIcTarI KilHaBa. I] I{ec


\t . _reBolly
lltl l, . l ,,l

l]oHy Il llH tJH l] cl,ir Nl Nl.


Il\I\, ]] \! -,lpa ]HtrTb
Il]yKy o,Icllb ,(). TaKoii ttllt.tcrt

1,tl llacca. Il }.,lecb


TIl tlll ttltlttt,>
.l] bcl,1}lIe! B,l,itKtlx Nlcc,],ir\
\loxe cTOrITb _l !,ttr,
ltollr .l (il(\] HalIc\()-

,l -

II

cllBHoii l),

l1

Ec,ltt Ib tr.,ttl }1ec]il J,l


N{o)] lo l,crl .1-Illl LItyKc (iluI D,
]

l8ll. l,

"r ltr ll\_lll\! It ]_iIal,b . ll]. II


lI oltiltllc. pyKil il(),]I _\,r1,I
-1. p}tlKlr Kitl},KlI IIII \l
l] \laKcIlIla.]IbHo \|c,IlJeHIlo. I]rl I\4ljtlttr

ocTleTc,l IIpilKTIIlIccKll lII-

l llln l, t ttbt ,

lI Ilo Te(Icl]llro. -r
llI].;III Il.teT ts, R t, lIil ]\1.]]1.I() a],1tK},. t.I ,I-ltllte il,l ttit Hlxrtl,Kl t,,l1,tltti,
,,l()\, lle \t v,ll1,1Illllil, : ll
KI,1x

Nt. Rlt]I. TetlcIllic .


-i1)\l\, LlccKo,]bKo ceK\,Htr

,ill]jl Il ]l
t,it. lll,ii Jl ii-

\l l\l.,lrt -

.
loy , . )
-

rI .
( > ,

.
,
u ... ){
<.I\'[-: ,

l J\4.

.
i-

.
JI ts,
l

]\,1

] ! \l lv s,

lv ll

- \4.

J . lo or

x()(lelllb.

.. ,l

bt

. ,

. -
.

.
.
[.
. ,
,
. ,
, r .

, (I>, ,

Helo

,
*-R{

.
uu 2012 zoda

lrlx m la

www,fishingtravel.ru
,!m zu
,m

,lu
,u -
'
,m

u peKu z -
zolbc t u !

r rt

rgls,

; t

,uu
,d
'dt<

mmm
u !

Ko,|tll- t.ru
ltc !W
uu!
up u !

l- !

urru, u u u l wt uurt,
trv.mrll.r

8 (495) 79 5 95, 8 (495) 971 42 43, www.

fishingtravel.ru,8 (495) 77 56 94,8 (495) 971 42 48,

e.mail: night-flight@yandex.ru

91

7)lNIZ+

<l D!
<<-2012>
Daiwa, 2012 i - .

"i
#
I

|.

l.r

2. . lV. (

(-

, , , ),
,
Daiwa.
Globeride (Daiwa),
,

_.!

-)

1',

. , l , l .
D
,
.

,:

i: ,#

,
].
. ,

, N{

, . ,l cxeve ,
, , JI yI },I
zD
- . JI,

, .
JlJI -

JI.
,
iD , , v . :t ylKoM ry JI ,
JI, , , JI
, }T .
,
. ,
,

, -

fi

,
,
l\,1 ,

.
, .
}
.
, , -

, .
, . , .

, ,

, , .
.:l
,

, . )(, .
J JI i -

.
. ,
flepBoe,

, l , ,,l , . JI
, 25 . :

, }" ,

, r .
,

.
.

<<)>, ,
, ,
<<> ., , <,,>
Nl, ,
, TaKe .
},, , :t. ,
, .
.
.
. -

:r
, ur

. r . ,
.
, ;l , . , . ,
.

.

!

:ljl -

.
,}:l Molta r. ]v , .
. <<D
, Ji . l }
95

3 a/,/11/0hllldg

,r JI
r(D( .
0
}" il

. )tJIyeT
.
,
.

.

, ()
, , .
, ,

,
},-
,

,
, , , ,
, , JI
, . , ,
,

, l

t..
) ,
,


,.

t\ \loeIo t-

fig, , ,

,

zr ,
ry .

\| -


I4 }. m. {
} :i , -


1 ll
.
:t
.
ts.
"rl .

IJI
. :I r, ,

ts

. ,
,
l lKa l, ,

l]]\l N{. -

-,

--,
-
-,
,

.
.

,l l\1Ho
.

. ?

, ? tt
J iL.
, . [ , -

. >t<e
, l\,1
.
.
, . ts
\4 it \l . Nl , . )(J ]
Jl .
-

Jl ,

.
. . J r l
. ,
-, llBaeT . l
] ]t . l l, \4
Jl <(> .
.
, , . }l
, , .
.
v1 lb t ! JI ,I , t.

! JI tl .

. N,I i\,t .

.
, , .
v. l l}l l .
, . :1"l , , . ,
.

, . ,
, , )(
,

97

l,
.


- ,
.
, , JI

JI .
, -

oIUIaB-

. ! \ t 4-6 .


ry 2-2,5 .


.
, ,
\,1y . ] , ,
.

, .
.lI
,
, , ,
,
& .
),
<,> .
) ,
l <.,> JI. r .

, (>

." ""

.
. [ (>
, -


JI.

,.

JI,
. l ,
, <)>
, I <<> .
,
O }, I-

, J]


. ry
.
- . ,

-

,v/
',

"i,

1,|l

'/,,

\4 } . ,
, ,

.


. jr , .

.
( .

v l, }r .
. , .
.

JI , , . -

JI.


,

-
.
o,t tJ . ,
t -

JI.

,
JI ,

,
\4 , , }
},
il)
< <(-

. ,r v -

i:"i"j;*;,.
,
v -

.

: , ),
- , ,

.
yracTKe
,
,

.

, ,
, ,
-

. -

.
) , ,

.
.
.
] . u ,r ]\,1 - .
fToy , ,
,l 99

, <<>
l
, -

.
,
, . , , ,
.
. , ,
, ,., lecro . , r , >,
,
-

) },
, .
.

. t 300 .

.
<()>

!fiil

,
_

. ,
,

. ,
:l .
.
,
! ,
5 ,

. ,
, , ,
.
,
, ,
-

, .
JI
ry ,
.
.
,
,,l . .
,
, -

.
, .
-

.
8 . , l , -


,
,}

JI.

] -

J.r ], .
orleHb . N,IecTax. , \,| ]]. . ,
lJ

l -.
]\,1 -

N{!

. l}o \t
]\,1 "-.
l
-
.
;t,t , <:L) 8.
l00 , .
\ } l. ll ,Ill.
ts , , l] -

\ ]}l\. lK J\l J lJ\lv,1


, NI \,{ ,

. <(\,l>.
t ,rl
_ 8, I] N,I I] |]
, .

. \,I aTolll ts I -rI
. ! . l} .
v rt!
,

, -]
tstsI

11

<]> -

, .

,rl]!1. )t( !
ts , .
. ]\| NlecTo , ] }l J. .
. -

krleaa ry
l} R ,

J \loxHo l ,l
. NI,
NI -

. , ,t .

JI ,
}v. . . , Jl ,
<> .
.
Jl \1 .
, ry.

,
. .
.

Nl . -

.
, ,

, . l .

fl

,
, .
,
,} , .
> . ,
<<>,
. \{. elo 5
<(>,
.
, .

I
, ,

- l ts , ]Dtte
, , - .
, t .
i

]] .

t Boioei\iax .
,
<. .
,> N{
, ts, N,IH
. .
,

)',

<1)>

! D , tlN{
]-l, ts-

v:t
- l il. .


, , .
,l )ToIo itl-

Nl rt N{.

Nl .
:Lllt llN,I ,rl
l. l I t
, Ir
;t. {

l-

l BepTKolo ,l
.ll l } la-- KilpilHilm -.
,
"\till jit,lit. ],lIly cxtsaT1,ITb -

,], !

]\{

ll , tI]\,l- l3-15 l.

<(> aL[
]t{ N,I ]\{,
l\,Ieee l . !

<(,>, ,I

erl \l I , . ,
, .

\,1l{.


-
.
flecHa, l, , , .

lig


.r

, ,

,

,}v
.
,
,

, , }
.

.
, , }.
,
.
20l0 .,
JI
, - .
I
. Jl
9 .
, ,


Kar .
{
,
)i }4{
r -

.
, ,
. ",. .

laB-

0,l4-0,l )

:l

. ,
fu,l

, ry . , . ,
} , - JI .


,
, . },]

Jl -

.
.
JI r Fir Line
0,06 0,08 ,

, . ,
, , JI ]
Jl.

.

1,1 0,7 .

109

Nt ]o]Ie 0l]_ ocl la

IucI]tlb]ii ],i.j -ii. ttoi.irtaH


]\ltl11c]le] IH] KllpaclI.,lclJtl1.

HecKo",l

JlJHeii

1.I

\opolIIcI IbKI.Ix

,l tcti..t 1,1 \Illulo,JIl(,lcHllLI\ oKI ]Ieii ",l lL|y Il ll ,

tl tt,

21 l1;

,=".

. tcperterttc ] l]l -,lUIi.i \,,IacToK

dF.

l-,

l,,l

yaTit

]ii \I t] llpolJl]-I
\ll I. c,leJ l l . lp:ll{l'\,/|\:t. |l l\|iit ] rlepeBbrl. Ottl,cKaKl l1l
pe.IKLI.

.,lil

l]ca

]l \ll!"Ul1.1ll ll,
L it JI,I ]\Itr at]l petIKitx.
oTKa]-qcrl ] ii ,
KoTol]oii ]],

llpocTo ]I8\l - II II8 ] J.


l - i] J)
ocIlacTKy. tl 8
] ]\,lI t}l -
, tte l,i.
BHyTpeHH1.1ii !,IN,I \I,rltl

l},Il ll]l -

tt ,lb]cTa
!1lllt, -,t .,l
I0 l2 . tstl l1
tsN{ Lrl \{ Il Hil Dtstlll
t,t ,r _ l

Il J-

ti'i

tli .
Jl .

-

m ,

, fir.

llIl ii],1lll,lL\
\ cl1.1lIli Bc.l\
;l llpeo lo t lu,r. co,te

TaHIl}J ,III ,,I]


,i lo |1 ll Hel\Iil_IIo
NINIIIJ.

tlrl ll LIl\rrt IIii,l R,,laH}lb]x


] IKpeTHb]x

YJ,qlj]IIl , iiit, llll\ lp\ l ll\ l]ilNOLl. Il\llrl)


r] R\! KI.IL]Kol!

r }l
,'l. \lo/Kel lJ jLll1,1ll, lI .lItl. rttreHi.te NI
,
- ltlt "

li Tal]t1.I j] lI, \I t,. -

ii tt

iil\1,{ ll rl

\{ ,
ts tl\t ,II .
ocTopoxarl .
l yBepcllHo ltal
, \l ]l,l
1. ( J.Ll _l

l I,

. lr

0J06 -
JI 9. Terly-

}lb]tI]Ky I] l lil\IetIeHHoc ]\IecTo.


,lL'.l:llo ll,),|L) ,l1\ Ll,e\IR I{ oI]ycKllHI.1ij KilcaH1.IcNl l]ep
]Jr]Ka

. tl HeKoTolltle

tl1,lcltrt

\liiI]lIv,rlI lll ii Kt.l ltpI.1rr


L]]l\l, ltt,lI _il-

]]. llo:lceKaK-)_., Il ].I i]


ile ].lI.]\Iil tl
11] bcrl KpKl,tKa,
.]apocJ}1 Kyc-j,oL] OtleH].I_il

c1.1

},LlI{

]t. ] llo,lcll.IeKa.
i.j ",1 ,]]\ Nlc[pa\
\I. Ul c]lO)ieHHo]I
ll1.I. tte .
1.1rt. lITtl ._,l]1Hil llecKi.l

I,5 \I. K"l i1.1}, )J I.1"l t.l


tla Y tcrl pac.lc-lort. .t
tl, ] Ilo8el]xHocl }1,
, tttlca.teK. ,l1-1
}l-l Borle.
l, )ti). ItoKa

ts . tl 8ll . ll "l
l{ ]{ ,
-ql, ,r
II

1.2 -

,rt ttlyka
1,23 . ]\,tecTe ,]r rl , , Jl
LLl,

ry, r
.


.
, ,
,

. 2-3
.
, , -

[.:r

]
.
]
i ,

<(>
r.
)

.

, ,

, ll _
,
_
,
I,

(), -

. 300 .

, v ] v ry
. . . -

}r
, ),
- JI.
,
tUI
-
}"
. :ul JI

, t .
IIJI. ,.r
-
.


, -

.

ry

4-5
0,4-0,8
. , :D Jl .
, .. ,
,
JI _
,
.
,
- ,
,
.

,
Jl
.
-.

,
l ,
.

, ,
), .

{ ,r


R .

.
, )^l aD
.
,
, , , Byl <>
.

. ,

. -

, -

?
ry;l .
.
B},Io

}"

flg.
tve,
,l
l . ,lv1


. , }v lb .t .
KoHue
. ,

.

)< , !,

.
. -

, 0,16-02 ,

- 0,12-0,14 vv, 2 3 . , , ,
.
.\4 }. .
3 4 , , , ,
, .t Kov ) .
t
. \, , -
(,
< ).
!

. . , .
5 7

,

} }u! l .
, , ltl fTo l. l
,,1 .


, Heto u , , ,
,
- .
,
,.


. -
. , .
)(
.
.

.


.
-

, ,
, , .

]Jl


.
< }.,, -

l } .
.
l1 -

. !, ,

,
,
,
.
, ,
t. . . \ .
, N{,

, .

).


.
, .

.

. , . - ,
.

lI },I Jl_

I
}I, r , JI, . lI , , , <(> , , 1, <(cKp}"K> -

rl , : - .
,
f
r <<
>.
, :uI! rI, <<ID _
. - ,
JI .
,r ,
zl

<<,) . i ] , il . l"r
, .
.
voeM ! . , , -

Il .
.
, .r
. l, .
, -

Jl .

,
, , ,
.
- v } loB ]
JIt -> .

-
*
, t , . . ,

. }.
, ){. , ,
},] . r
.
,r . ,
JI
. }l
<,,>,
- .
<<{>,
Jl
{ ),,l rD .
lpac laer. }4 "]-

> <()>

JIJI .

,
){

JI l
pacKprl . , ,

.
f v <> , , , 1,1 v l, t ,
tloB .
. KoHueHTpaTopoB , .
, r ], , -

v . I
t
. ,

<( >, ) I
. lt
. ,
,
.

- I 1

-
,}r voe
.

119

l, CxeMbl u m d u? u u umu d (um).


Puc,

._

,:

--*

l l , -


}r ,
, , u

. 1,

JI
.

<<

>

- ,

. [ -

\4I f

,
l "l,>!

,
]l lBe lc t Jl. , , . <( >. ,
, JI }", .
/ ,
. fI
tl

<,> . .l ].

, -

J] ]JI
(<
< >,
>
N9 1/20l2).


,
, ]

<<,>.
, )<
l ]\4:l..

<<)>,

. *
.
.
,

3 .Jl'> . . l, .
<<D . -

. , <)> Ue v. J.

( -

) JI
zuI .
il . ,
. , -

ry I _
.
}{ I , .

. , ,
S-
- . l, . gl ,
v }, -

]\{
. ,
() .

8 _l !
,]. Tol \4 }
. u

}(

. . , . Jl.
, <

,
<,,> -

<i)>,

}. . ,
.

tI. , . , . l, , , Jl .
. 1, . .,)> . -

. J, .
-

l Jl \ }.

tlaco u .

.
.,>
\l v. llI
J. il .

D . (<
,> . ,
. , .
, , .
orpe
- } -

\RI

u, 2. du l dm u mu mu,

.++*,..=--+=-i;q.L
}. I ,
<(>. ,
),
JIIq/ yrrrKo

\\\=\\..a\ i

<(I>.
ll


}. _
.
,
, .
, ,

,


,,
}.r. ,
.

. ; ] ,l
- Jl,

- ),,I.
,
i

}{

"]},.
. 2, . ! <> rI.

,
. , )
, JI
.

[gIt

JI
gl . .

,
.

ry

, 2, , ,
<( cBeTyD.
],
, 9
.

<<)>

.
. r

. -

4]D.

,
)r , <<,>

. ,

JI

.
, .

JI

.

( )

)(a.
:uI
.


I -

, , _
,
,

}r
. 2, . ,

, -

f .
,

}a .
, .
, .
r{ ,
. ,
.

}.
.

} -


. 2, ( ).
TaroKe }
.
,]. <<}.>
. - , <(> ,
.
l -

.
-

.
JI
, TaIoKe .
, . ,
<<'>
rl . loe - JI,
)( ()
Il .

ry, <()> , .
}" - , 2, ,

,

. <, )> .

<,>
. 2, .
, JI , } t
. ,
.
- r
. ,
t, ]
. , , .
r ,
,
v v.
. . .

r -

. -

.
, . l, ,
)i
- . . ,
r ( l
t)

.
. u . _
.
, .
II ]. , l ) . ,

:L

\ -

, , -

. \ -

}l

-

.

.
. , ,
, ,

}" ,t.

, .

dum r dpz mm ! Jm u!"

mwww.lishigirus.ru.

5
^.,
"

- , , , , .
. - 24
l., ,
, 8-1, ,
, - . ...

i,q

JI } ry
, JI
l8 ( JI),

, :l , Haexa,Ia , JI
.,. ,
. , , , , ,Ila :r .
, , , ,
., . , I
, , - . ( Jaxon),
JI.

, - )( ,

I

. 2005 , , , , { . 2007 - Aiko.


l, , ] . JI ,
,

. Diestlo, Humbug
mi, Jk min, Shallow min, ATms min, Mettle min,
wr Jig, rgi.
. -

I
, ,
-
. Baltazar,
rgrit, Marciano, Salvador,
Lamberto, rs, ciclon9, Wih.
- , , _
Baltazar, rgrit, rus.
,
, , }t
. , ) , , , il, .

2008 ,
} .
129

, , KopoTK:UI, . Aiko?
,l
, . l

, , ,
, .

,
.
JI _
JI ,
] , l ,
lt,


] J] .
, ;


JI ,

,
,

,
r. r -

, :UI .

I.
, l

)( <<->-
,
.
, ,

,
,
, , .

-} lR,

.
Jl , [I

, ]. ry .
Aiko
, m
v \ -

t. J Jl
, .

u Rockies (
,

). irrI t <()> , _
,
,
,
), Realize
( v \ . :l ), Ressens
( -

, f )
), grssr 1 (


, ). ,
rgrit
(, , _
, , JI JI
-

) ltz (,,r f, ,

,

),

11

lr , Asha, Caiser, Zesta, , ,


.
, -

( l , . . DTeambait () Ultrabait () , Floatbait () Superbait ()..
Aiko JI . , 2012
:l
Artinus. Artinus
JI Owner, ik, Tatoke
JI AItinuS
. , , ;L Artinus v l.

[q

z
, -
.
:l , : } . JI ,
, u ].
:
, }",l (-

,l .r ), , ,
, , .
-
-, .
, , I ,l },I I .I
. ,r JI m Ir
, )( JD . , , . HIr( L,l
, :l Jl , m,
}, , .
, .

/l|

,.

.
, , .
. ,
, ,
, , .
fl


ts. .
,

.
, K.leMy ?
? :l",l, l] !

I,

,
,l\l tl, - II ? r,
...


,r .

- ,

rI
.
l

l{o . Bor _ \4 JTo , ...


.

- (
peltb .l l ]).

Mo)t(Ho
-

,I
D , , , . l, . ] v ].
. t ry ,

, ),"-

.
, .

, . ,
r v v\4
, Jl.
peNlapKa. .
.
,
, .
... .
JI.
, ,
<,,> <>. . . , , ,
, ,
, .ll. . RED DEVIL MAXIMUS.

, , -

, . , , r ,} v , -

- , I? ? -?
{? },
. ?. -?
... - ...
- . )O, ,
.
RED DEVIL .
. [
! JI-

15


. , ,
. ,
l tl

Ho\,l . f V
l -} v ,
,
? ?
, l l \
.

,
- BDK . -

lIa .
.

. !

U ,}.

. .l , ,
?
Power
Pl]antom. , ,
,
, . } .
.
, .
, , - .
.
. ts -

, -

R-

, ts -

R .
, ,

t v
. ,
- ,

RED DFVlL r rape-

NI
. {
. llu l_ , , , JI, .
\lL


, . JI . ts. . <, - , - ,>.
.

v, }ll \, laK

.
, ? t .
,
t r , ,
. ,
lJ
t ,

.
,
, , , [ ,
.
Jl .
{ l -}-

. [
( .
)

il \1.

l- 6,
ll
\'

,t
. r..

ll
. -

l .

du! u BauteM (l5 2012 z.) .u duu


Od t. rc, dt d, <, u,>, dm u mm, rcd l mm dumu. du, <.
u> Od m l. r, ede um m , m m, l m < m,>, uu. d u crcyOHbtMu tu BodoeMaLi,lu, u , rc um,

rc << rcO,> u ? , l
udumu (u Drc ) d Jl , rcO m u ()m )rc,
rcm tuu peKu?
ltu, zO t Bud umrcz t ul <.rcmu>>. u, m um dmu m, m mrc dd m. m m
<<>-m rc D:}l . rc rc t u , lllu lLu 3 rc rc, ulz odHoeo t u udz m u, , dturc u tm, <.rc,>, mt m um?! m um rc?ul, ml u ut Bodbt
O. urczd O, m du 30 m? :t, m
,

t 0 ?
ll, d <,m uqm> .llr, m xopouro , u uluurlJvl1!, lt
dm uu um dmu, mu, d .
yBallceHueM, BuHoepadoB umu ,
m Od m 53 zoda.
mrc

[q

!tt

, , <} >

lll
nar"nuauan,",\l l1 ry-

.,u".

" Ir: "

_
( tt tt
BH},TpHHllx ]
\l} It] Blt_:oB bcKolo _ toc l l ] ]... "]
\ (.] }
) - II
<>, tJ }l jl -

,
(

( )

UI (,
JI, , .).
, wf r \ . ,
.
r I Ul Jl -

ceeIi)
.,rtrueH,
!
c,-ty
} :
<,>
.
<,..
lII
, }, > <, },>...
, l -

<<> yracT -

, ,

K],reBa ( , , , ,
.)... it,
\v } I
<,> -!

l
...
\"l,
D I
,
tl <} )> ( \}. . , },1
)...


-

6-7 <
.
, - <(
" (
)
JI ...
-

,
( ). r
l . . ID( -

Jt: <i>
rt
( . J- v {, )
, !
, , ] , i ;tz rlacT
},ll 2-3 <<,>, LIJI
.
<<>
, <( >,

.

139

,
...

<<,)
.

! ]]\ 2010 ., }
(..
- ,
- .

,
...
ry

- ,

il

, <<> -

! ,
\4, ]t
? ,
, },,l
_
( )
v -

r , -

?!
,

,} \1 l ,l_
,
... ,

rl -

<(-

>
(
. ,
),
?

( -

), , .
, 1. - vHoI
. ,

- ,. ,
..

l
, ,
,
]\,1 la, )(...

r
<<Jl 90->,
, , ,
l

.

,

!

lft""l#;,:*;

,-I,>
Ko,il-,IeIll rr. ,

,rl
. oHll
_ _ \l
opJ,Otme, Hrt}lIl 8 . r , ,
, ry tr . -,i

_T ,

<r> lt :l. "r! lr


lr .
<

t ...
, , , <<>,
?

Ko]. l v,
! JIII ,

, ...
l"r,
, ,

...
fI, t,e cTpeJUl .
,
, .

), \1
, , l,
.l0 l5
<<>

... ...

( )

.
_
. Klo-To JI, ,

9 j

Il . . ?..
, KoTop},lo
, .

,
. - ,

, . BluIHo 5-6 , ,I
...

l,r l, ...

, ,

lr t.

11 oK},IIbKoB, t, ,
!. rc, , ,
r,I l ,
I. , m
. !, r.
<< rr>, rr . cTa,ro , oTcTpeJlIb
- )tI,
ry


I .
.
}
, , . ..r ,

J{
IIIaHcoB._
t ,
}
. { ...

.

cel(yml,u .
!
. ,.
!
.,. .
!, .
JUl,
} .
, << >.
,

(, ..)
. l
UI
.
, , ...

dum m u dpyeue mlu Blrl l


m www,lishigir. ru.

141

- .
l
ll .
r, , -Y
I
Igl . } , 9 .
iUI :
4 , , ,
1,2
l 15 .
}"r
90' .

, BzDKHo, l kJ,
9. Il - .

llH

*.-

ft
,*

Y1

9,':

www,fi5hinginr.ru

l }f \r : () ().
-,r
20 l5 , l7X l2 , \l ld. !, I
]!, .
ry ",t , l v] \] 2.5 rlrt tt rt
. \Io,KHo ,

,-rttlr.
.1<
- .,I cTanboii ",1 l,2 .
\l _,l , \1 ,]!
ll _l 0,9 . [

@ @

r o,l,o, ,
I_ ], Bdc u KaKacl-1o rr ,., r
rl ll

rl
rll tl
ll ,L
t21,

lop

,llJ, d
\
lII ,l l21

rl l l ,l
DciolI;,L]a

l-]p

__-:-

2)
}6 - <u.

L<

olBepc ,
, )(
, I I,1,
t ,

. ,
l t t

.
. r

.
- ,

144 ;!i,

fu#yffi###,

,
u{ .
:
()
. flo , ll, - - ,

$g\:

146

WWW.f ishinginru,s,ru
,.]

.].

+"

,ai

..


.
- , ,
,

( ).
, .
:
-q
l\,l 40 ts ( JI!

I0 ).
, lI ,I
}IaJo , ]\,]
. ,

( ).
ill. .
l : Ko}l, . l. } \
-
,
,
\ - .
, \l ] -

L.

.
,,l N,I
-

! , N,I
t,
,
Nl .
Rapala Magnum


Mepal 20,
Luhr Jensen.

)( . t , I]11
.

,
(

r 25 30 ), ]\l. <, Temp]e Frk Outfittes
tr Axiom. 147


QJa,
3a/ouqhvtdg

: ( l , ?
, I
0 , , / , , . , ,
, 15

l] ts
]\1 N{, (

\{, \,lt, \{
, I,r ).
.tl ll\,li]-] , N{

l. ;Lrl l,,t 1lNl


0,8 r (TaKa
lRilIL tlt-

).
:
yTpoN,I,
N{ , .
Tptr ;Lll IJ]oe .
Jlts.
-

II. .tTo
xl,|BeT cao\{ y-rloBc -

. NI ,1, ]] ]\l ,
i\,| _ -

". t <. ;rq-

N,I. jl .tyTb , -

]\lecTo,

,
rI . t l
. l} , .
, tIacTo.

N,t
-rI !l
NI
tt.
5 :t- 25-
,
, ,l . ,rlts
. Nl.
Bepxell :t rla \l ,l il,t
l\,1 ]\,]
l9 . -q.
, \{,I ,
]\{
TN,I l}
. l]l
l\,I. [1

Nl. rt

, ilr] . r l\,1
1.1 ts,1.

. iL
\] .
-]] 8-

ll{ -

. l]ce,l
Te]T oN,I1 t \t 8{.
ts]\r ,
, . , Ta]\l
,rl il. il(l \iil IloIoK_
N,loxeTe ll
H.lc l . ) to l_r roKa ,
l I]eco]\l
I0 . Nl_q 200
, tl
}la Daiwa t,
l \,l ,t, ,l-rl]\l , NI
20 N,I ]\1,
\{, tI
ts . l lt
.
t ta . v tt. t
N{ -,I .

t c_,l } ts \4
la l J\
l.t,

)lo\t} ,I -

t
.

fu

Ll

- l i-. t teH
,r, ec,l,b 8 . ir 9/0 ( o,,l "
Tpoii [r).

Rapala (,r),
Polltool] ]lc tt-

11

148

,,-:,,

( ),
v ] l,
Jl .
, ,
. tele l,
. U

I. \lt ,l f .
,
. | l Hol .
rr
] )
]lI t,l
,l ;t .
, .

.
,

, ,

.
.
, .

Royal Woolf
ful 0,7 .
iul -
, .
, 3 ,
150

l0 20 .
, KaKl ,
.
r 30 , 2 3,5 , JI , ,
. _t .ll,

, , .

.
HaTd Baits , I , ,
}l 8t} Bltle F l uBeTa.

, lt
'

!ti,r,!

, , , O O, ,
, s
- 0 , , 0 0 , .

tl
.
l,

r. ,

Ir . } ,
,t)z,
MecTel .

ry .
.
J

]\,1
: Payara,Lodgue
. Jt
,
,
. N,t
>, ,
)( ,
.

<tavel') -

,
5 7 j -

t,
, l 'l l ],
r
Moev1 ToB:l-

.I

<,

>, ,
, !

l1:

, ],
, ,

,

152

_,* ***

-^,

- *'}-,
'
\
'd

.,td

!.,

{
-:'*'

1l

L!

,"

]-!!f,

, '}j

,l54

,j

"

]t'_-

,l,i

..:

www.f ishinginrt,ru


,. ry .

. : I
.
fl
la BoKpyl

lt .]\!)]]] . a
lt K,-.;:;:;lc
Nl aa,]

IN,t .l) Lrc T,_]a a.. \1


. ],li]]- :t]aTa-

; B_lile]a ] i] \,.l
40 Krt. Oop.r,, .: , (
. i'i cBotI ri,,,::.te
l(aBKa lcKttr t,,1 , , . t,Ilti,
II :a: !i]l.
II

a.'-

( \1.fi\I)
I (tl ll ]]., a ]],ll l ). r :tl,iiloii
. . cK;l ].l,
, lI\l \Iec],
. '(]ll ]]1l\l
. "il _i()-l \L
Ko,IlLlecTBL) t)aT})oB. TpocTHIIK(r\I
, llrl.

rralo,
-.] i.5 \l,
.I[u .T tl Tert.
.lll.
NI: ,,lII it\I) .
]. \1 J,a9 l,,Ko,1,
. it }
ll
- .

. .]"l
rttt, J,t l
.l :;l,teKtI .
\tal l\
- r,:.r; .
, . .
ti I

lt l-

\,t .

.
- . ] , --
.
.
.

]vt )t(


.
. !,
-
, . ,
.
, .
l\{: , 1 ,

. .

l t tb

.- 2- 3--

. . v ..
! , .
. r ,
.

l t. .

50 200 .

.
. . , , . - 1

}T po . , JI . .

- -.
. ,

( \ }palaHa\ -

. t \1. llcTbiM ,
:L t i\,I .

, , : -

155

;;1f
. k,


<.>.

. . , -

. HaJl ,

Mol ) :
,

. . ,
. 156

.
tll ",l.
KaHaLnoB. :t, ,I
[.

Jl .
: 60 .
40 .

. ,

.

,
JI ,
. !

, }I KaHarloB
- !

ry 10
. .

:
),, ,
, .
II ,
. . ?
. . -

. -,l
, ,r . ,r, , ,
. .:

, }l\1
.
:
\I,
.

t.

To,tHee

o.IeHb
.
,
.
,
JI .
: <<> .
\|lI }

JI.
. -

}I

l
-

.
:
}"
.
r]
,
, o.Ieb .
}".
. aLII ,

.lTo-To . .
J \4} -

www,f ishigirq.ru
\,]

\_- /Qt,
/,/1Olrvlg

, [ ]

. l, .

\IIl ::__..

.
, TTI

\,,l,i :".
l _ ,,,_,_ :: :, , lI-

}. lt,
:UI.

. -llt

Hit

F(r]:],:-:]

q JIIi. L]::.:
_'lila-::


, ,
}. l .


: 5 6.
v }. l0-15.
, { , ,
, . .
4 .

:,,:,: , . ].]a-

L)

a_:

:,:(r-

ll,:::Ka

:_:

J .:.:
t t]: :

, .

]]]J,

tt..;:

II \Il:]

'.]-i ]I1)\{r_., ( __ ...

,,,, ,:\,.l1Il Hi]- a] ]l,


ii ai]:, , :: l1 -,l
, _] )\tr',1

. . .
l
, v. -

\_-'.1_]

. ,l. i.:...._..:Ilc
, ,-lt

bt

\]: \],,:l-

m la

q .

www.fishingtravel,r
zu
,m
,u
,u -
,
,t
;m

,,ltu

,uu

'
,d

mum
Hltu !

mu, u u lu d rcr,
wt w.moctnell&.fu

8 (495) 79 5 95, 8 (495) 97r 42 43, www. fishingtravelru,8 (495) 77 56 94, 8 (495) 971 42 48,

e-mail:night-fl ight@randex.ru

157

-rl ;t,

,l-

. rI, ]j ),
lI"rl ]\1 Nll]
.t lt. {,

]\]

\ll l0lll -

,] t}. ]\,1 ]J
il,.,
.
tta u_lu\l,l.
it
, l,a]\l
40 (I) \IeTpoB,
- ts.
tIe ,l_, xanb. ll- 200 .
TaN{ . ,l
. . .I. (\l. l()BU
I. Joc IlillU l Ii)0 bl. OIl l\l Il, lJ R.

,,l,r

. !
Ka,rM .
\ l it . . Ltl.
-, l1

Hl

llt . l \ ,I -

, -,r
. .

ii.

158

HltKaKlrl ]HalKoB ,
<, t rt...

lo'lbKo llu:l lctltb u t1.1lllr


KP.lll.'lilK |.: rr, ,t .tcrl,a,t t tt.
ll ]\,l}1. ll JllaK tl.
}I

ii II KpaI]IeH .
,,l ll},.
!lttt lla ,l

]] (I] I l]a

_l]\,I

). ] Ta\l \Itl_ IvlecT,l


]J, l{,:l_lll ]l_q. \IIl. to
,ltt tb, ,llt
1,1tIJ aieKBltTH ll ,, trot Kt.,rtttKrtt
lo_1o_1
]

1.1(.Ar1,.,

}1r]

"-

J _lIl

,l)Illl

,]atecTaHe.

. ittoeT. \lHc
,]

tr.ll

g6,1l1,119-

1,

(\.ll

\ -

. pcKl.t. t|t,.
,,l r;l rt , To,lb , _,ilt ,

]Ie oiiNlaa,
.

?!
dum m u dpyeue mmu lm u!
m www.|is hi ttgiru s, ra,

* , g

#l

{"fu
ffi,f

t*{*fu

{ jfi L] *ffirO "lO .t;* s&{Jfi


, l fi*ll*vi fit
O **ii *ltt4 , ll 0K.t10 t}eEJ
O 0 ,,"ilLt.,, rrvr, ! [4 r]frg. *l-i9l {, * trttt .fiii gfitl,t1 ,!fir r r, ,{* Sr us, ttT*p#{riy l,ifr]t;6}l"{ i ft, *t}

f,,.

"

.l!l] c.]\i(]l! llcl]li]]l] ]i)l!r

. i L: .l,i

(,lI

l.'|)c |]11] 1l1Llii ]i]\]]]l\, l\]ll)i


I|,|||c() l()\]1)il iJ llcit t.ltllcl

,, ,l,, , ,,:,]

i l]

ll]tll]ii llai i(,lll(],

Li.llttltt li,]i)!]|]t.a iIa]i(-' ii],ia.\


)i]] 1] |' Iitpl lK {l]lttitltctl l!c ti.t,t::;,l
i i1)!ilit' l} iI l]i l_ iLll;il l t (). ll1i l()l!i] l |, 1.lll
tt
,j

oi l tc (i)lt,
l

'i

,,,:],,\l,

tt,tt

Ll,

ll litlil,i,.,

l,1,,\

.,l

Ll

lcllli. tiltcll l1lll

.ltr1,1l

l],i

L]() 1,1ill

1;1111

,,,,i,,1,,

,:.]

ii tlc'iltl

a1.1lliI].,

i\(1 ]i]i']]al.,1.1\l ]]]la\l!'i i,

L'tlt,','

) l( ]\iii].,,l 1t 'l](']rll
ri
.],l!'|,
i].l l,i]i,] li,l].,]ll,i..] ]il l!ii i)iail
tili, tt;lll . i i,.ii,til,Kliil illl i,-,tl; r,rlil
) \ r: iiillrLl litlll
]., i
l
i\ ilIlJL,JLllI\1r\l.
(,. a]Lili lr(!]]l].iii (.1 l]]i]a]iriil,!;] ]li}l..
i)llcri;1].. iIil i(] l(]ll.'l)Iii iJli tai,il li;l)
1i:l'j (|\ ( ]c;il\i),
]1l

,,L]

i il l|]i],li

(]1i)ill)..l.

j i ( ) ] L{

i ]l )

] (

i 1

'

l.. (

] (

l}a;:ar.t

( Lllllirt, tilprlll]]illl) ]]]'l lciir){];


]il1]!] ijo] ja (11]at i.l]!]ilr],]a \ (]II
]\Li. l]l,] lilIjllI. l l1 l l.]l)il]l]l|]ln ]Ja,]ci)()'l]i() ! l\i ]('l() l1 ], l ( i i i ] l l i
\ll]c'i i] l](|'\l ia\1.Iiilllt]\l]],!c]ri]il
\iIi l1 ()!l]|]lt]]ll_ ;lt ttlt ll1,1ii.l,ilr ilrl,
i.]ll]i i)ciiil l il)cil. l llt ircll,,l \, r,r.i t.l
l.(ril ]L],].llI iltlll,,tl l. L1,1L'ilr, rlilti ;i,
it,l i)i,Iix)il. l() |]]ill)|i]l.ili i() |l]llii]J
\ l;-lcl]t]l]i c\I i]l)( iilli) ,|],i pl,|a{)-Ioi]
ili)\l\ ( ]li )JJ 1\
( )

www.f ishigirg.ru
"'..r

:l
Ii.|"

il.

9,-

'

,,

161

:162, figt

.,

_,, _,:, ;.__: ;i:ir=

i-

- ,
l0 , },
}.. ,
,

l .

iD(, ,
.
Jl

, .
. ! I
!

, <iul> <<>.
, H}rKHoe -

!fiil

}.: I , ,
. ! },
]Jl . , -
, ,
ry ,

-
.
. l,

,
.
v1 l -

, ,
. ,} Kov. (,
.

',-".
.\l

:j.]l:di.

.
. JI
-

. -,
.
,
}. k,
, .
, :
. \,l} .

v ,

, ,
.
,
.
. l , .
}" -

:{:::_:

,1 {)-]]: i.,- \1 .-aJI . Erar;l .. _, 1.;,_i;l oKo--Io :a:


:,.:: - ll -- ;

]\I}l

, - cKa].t: \l;:,-,,_r, , .]j;. ]:{ :a]


, .
, t..:;:;: . ::llry l 11} I::_ : --'\oIc. ,l \{_;i:: Lr_]
. . Jo},f . cJ-: ,]It :aa.rJb-

Kl'. a-;l'J , (r s.^].1:H-

, rr;:.:.,:.,1olKlr
, .-a. aIlH } ] - \|jallb
I.'irr::]:;l

-fi _]}L,
ll : penl_ N
:I]Ll, H!r

.]j:

:: l.

. lt;: ,lo:K_v,
iI II] a\{ Il.
, _lIl LriiiO]

},] -]\

, .

I .
/-

I.l,
-

, ,

. .
,.r ,

\4 va. r
, .

-

.
, , ,
.
,
). 0 .

, ry -

.
. ,
.
.
I, }"r-

-.

it
.

. . , ,

- }4(.

.

l ;< .
,
9, }" . , . , .

. . .
- , - . - ,
}, ?
, ,

,

. .
.
,

165

. -

, f: j- l l} , J ,

} clopo) ,
N,I

, it. lIJ_ll.- loBo .


,

. } ) J

]\,r
.
. ,
,
,
l

. .
iu , .
. .

l v, Ca,loK
v u

JI
,
, . BceI , -
, -

,
. JI
Jl
, }.
, -

l
-

.Ila !

--?

, . .

_ ,

>,
- ts .
{, , . ,

}l
?
.
,

. ,
,
r]]
.

N,I .

.t fl .
, .

i\r.
\leH

\4 \1. .

}. }} , _t jo ] .
. , t. {_
,
I.
- ,
JI ,

, {

.. ,
.
-

"

.

, , Iit\l v _,l . , . I

! cy]\,lKa -

. r )<- ,
(, )
. ,
]\,t l\{ , -

, ,
.l ,
.
:L,

.
.

.
JI ,
J, r<. *_
**r
--(
T:lM i...

r...

ll

u/tru/|.l/00

11/a/
l
:|Lj]]

,
JI . l 1 ,
, {, - ...
. , JI .
, ,
u >. , .. JI
t i, , , -...
.
t , IJI
, JI .. , il
. . .
. ; , , ... -
. .
lt, ... <
> -

.
u tu 3umu,

1. . }.
,
ry I_{ L{.
JI . <(>. }4{.

...

, . l

I .
,

. - )(.
, I Jl -

. , , -

, , , JI .
.
ry, .
JI JI.

o.]Ho:L] -1\],-:\j. -l . . : { JI
. ccr_] n,_: ] \]il l . JI, 1.1 ::rl= .,- ,-]\t Jl ,, , -! _]} :]]i_\1,1:.:_,]]t. ir .
l \'!, :.il:: .]\{ . Jr , JI - -:,. ...i: _L). )( . rl .;: ::1: - . .
. ]: ]_,- ::._1:]I JI - .
\i \{;j:.a :,_::::'] , .
l Lle:i, .. I'I:;. . , ,.,
. ,r cl;....- : -: . JI : . il::.,, : ] ]::]rr , l l
!,r[;1i|, 1, ,:-}1ll , .

:.

\, ]j

i:

\ll

Jl

. HtrK:r,l ,. ._. i_-;I\ \l . - ,


:UI , \1L1...- . :-._] :]? ... !
,]a :.:--: , . .
- LJ]]a,:- .1 j{Btr]b ry i .
,l ::a-..j- --;i ;j lI\1 . - },

T)lj:l

t,tl-

,_,l{

"l }\I:,.{];: ,-l . .


r lt. :;:- . .,.l]'! _] -.
JI I .] :*- ].] ir . \ .
, , l-,:\-1 .._]\t JI . , ,
. :=.:::,j , .\}l , JI ,
. },_] j --'::ii{Tb , , , , ...
_]!- _t]( a.:Li!-)_loBoB. . l, . ? , T!r\: \::rt. lt? r ,

z ru , . .

169

.l

))l

,Jl

l
va

,ggr, gr,

Qt, _ g rrao

! ,

llc

{fuOltfu

171