Вы находитесь на странице: 1из 6

, .

. 2-7 [5]
,
3 :

araha sammsambuddho bhagav


buddha bhagavanta abhivdemi ( )
svkkhto bhagavat dhammo
dhamma namassmi ( )
supaipanno bhagavato svakasagho
sagha nammi ( )
( :)

[handa maya buddhassa bhagavato pubbabhganamakra


karoma se]
namo tassa bhagavato arahato sammsambuddhassa (3x)

, , !
, .

.

.
.

.
,
.
,
, !

, 3

5
< >
( :)

maya bhante visu visu rakkhaatthya


tisaraena saha paca slni ycma
dutiyampi maya bhante visu visu rakkhaatthya
tisaraena saha paca slni ycma
tatiyampi maya bhante visu visu rakkhaatthya
tisaraena saha paca slni ycma

,


.
, ,


.
, ,


.

< >

aha bhante tisaraena saha paca slni ycmi


dutiyampi aha bhante tisaraena saha paca slni ycmi
tatiyampi aha bhante tisaraena saha paca slni ycmi

, 3
.
, , 3
. ,
, 3
.

namo tassa bhagavato arahato sammsambuddhassa (3x)

,
, !

buddha saraa gacchmi


dhamma saraa gacchmi
sagha saraa gacchmi

.
.
.
- .
-
.
- .
- .
-
.
- .

dutiyampi buddha saraa gacchmi


dutiyampi dhamma saraa gacchmi
dutiyampi sagha saraa gacchmi
tatiyampi buddha saraa gacchmi
tatiyampi dhamma saraa gacchmi
tatiyampi sagha saraa gacchmi
1

(:) tisaraagamana

nihita
( :) ma bhante

1. ptipt verama sikkhpada samdiymi


2. adinndn verama sikkhpada samdiymi
3. kmesumicchcr verama sikkhpada samdiymi
4. musvd verama sikkhpada samdiymi
5. surmerayamajjapamdahn verama sikkhpada
samdiymi
( , :)

imni paca sikkhpadni


slena sugati yanti slena bhogasampad
slena nibbuti yanti tasm sla visodhaye
( :) sdhu!
3


. ,
.
. .

, .
5
.

,
, . ,

.
!

( )

vipattipaibhya sabbasampattisiddhiy
sabba dukkha vinsya paritta brtha magala
vipattipaibhya sabbasampattisiddhiy
sabba bhaya vinsya paritta brtha magala
vipattipaibhya sabbasampattisiddhiy
sabba roga vinsya paritta brtha magala


, ,
,
.

, ,
,
.

, , , .


( , )

pharitvna metta samett bhadant


avikkhittacitt paritta bhaantu
sagge kme ca rpe
girisikharatae cantalikkhe vimne
dpe rahe ca gme
taruvanagahane gehavatthumhi khette
bhumm cyantu dev
jalathalavisame yakkhagandhabbang
tihant santike ya
munivaravacana sdhavo me suantu
dhammassavanaklo ayambhadant (3x)

:
.
, ,
,
, ,

, ,
; , ,
, ,

,


().

,
.

( )

[51] namo tassa bhagavato arahato sammsambuddhassa (3x)


[52] <buddha saraa gacchmi...>
[54] <sambuddhe ahavsacdigth> (. 29-30 )
2

,
, !

[55] namokraahaka (. 30 )
[51-101]

[129] <itipi so...> (. 85 )


[129] <bhu... (buddhajayamagalaahagth)> (. 86 )
[131] <mahkruiko...> (. 87 )
[131] <bhavatu sabbamagala...> (. 87 )

3
:

araha sammsambuddho bhagav


buddha bhagavanta abhivdemi ( )
svkkhto bhagavat dhammo
dhamma namassmi ( )
supaipanno bhagavato svakasagho
sagha nammi ( )
( :)

[handa maya buddhassa bhagavato pubbabhganamakra


karoma se]
namo tassa bhagavato arahato sammsambuddhassa (3x)

, , !
, .

.

.
.

.
,
.
,
, !

, ,
, , /)

imni / maya bhante / bhattni / saparivrni / bhikkhusaghassa /


oojayma / sdhu no bhante / bhikkhusagho / imni / bhattni /
saparivrni / paiggahtu / amhka / dgharatta / hitya /
sukhya
(:) sdhu!

,
.
, ,

.
.
!


( , , )

(anumodan)
( , ) (, 132-138)


, .
, .
:

[handa maya uddisandhihnagthyo bhamase]


imin puakammena upajjhy guuttar
cariypakr ca mtpit ca tak piy mama
suriyo candim rj guavant narpi ca
brahmamr ca ind ca lokapl ca devat
yamo mitt manuss ca majjhatt verikpi ca
sabbe satt sukh hontu puni pakatni me
3

[ ]
, , ,
, ,
, ,
, , ,
-, , ,
[ ],

sukha ca tividha dentu khippa ppetha vo mata


imin puakammena imin uddisena ca
khippha sulabhe ceva tahupdnachedana
ye santne hin dhamm yva nibbnato mama
nassantu sabbad yeva yattha jto bhave bhave
ujucitta satipa sallekho viriyamhin
mr labhantu noksa ktuca viriyesu me

buddhdipavaro ntho dhammo ntho varuttamo


ntho paccekabuddho ca sagho nthottaro mama
tesottamnubhvena mroksa labhantu m
paca mre jine ntho patto sambodhimuttama
catusacca paksesi mahvra sabbabuddhe
nammiha etena sabbe mr palyantu
ida no tna hotu sukhit hontu tayo
sabbe satt sad hontu aver sukhajivino
kata puaphala mayha sabbe bhg bhavantu te

.

.
,

,


.

,
,
,
,
,

.
, , , ,
,
.

.


()
.
4
. ,

.

,
.

.

( )


( , :)

[handa maya takhaikapaccavekkhaa pha bhama se]


paisakh yoniso piapta paisevmi
neva dvya na madya na maanya na vibhsanya
yvadeva imassa kyassa hitiy ypanya
vihisuparatiy brahmacariynuggahya
iti puraca vedana paihakhmi
navaca vedana na uppdessmi
ytr ca me bhavissati anavajjat ca phsuvihro cti

,
,
,
,
, ,
[],

,
,
.

[] [
],
,

.

8
, 5 . , 8
, :
< >

maya bhante tisaraena saha


ahagasamanngata uposatha ycma
dutiyampi maya bhante tisaraena saha
ahagasamanngata uposatha ycma
tatiyampi maya bhante tisaraena saha
ahagasamanngata uposatha ycma

,
3 8

, , 3 8
, , 3 8

< >

aha bhante tisaraena saha


ahagasamanngata uposatha ycmi
dutiyampi aha bhante tisaraena saha
ahagasamanngata uposatha ycmi
tatiyampi aha bhante tisaraena saha
ahagasamanngata uposatha ycmi

, 3
8

, , , 3 8
, , , 3 8

namo tassa bhagavato arahato sammsambuddhassa (3x)

,
, !

buddha saraa gacchmi


dhamma saraa gacchmi
sagha saraa gacchmi

.
.
.
- .
-
.
- .
- .
-
.
- .

dutiyampi buddha saraa gacchmi


dutiyampi dhamma saraa gacchmi
dutiyampi sagha saraa gacchmi
tatiyampi buddha saraa gacchmi
tatiyampi dhamma saraa gacchmi
tatiyampi sagha saraa gacchmi
(:) tisaraagamana

nihita
( :) ma bhante
1. ptipt verama sikkhpada samdiymi
2. adinndn verama sikkhpada samdiymi
3. abrahmacariy verama sikkhpada samdiymi
4. musvd verama sikkhpada samdiymi
5. surmerayamajjapamdahn verama sikkhpada
samdiymi
6. viklabhojan verama sikkhpada samdiymi
7. naccagtavditaviskadassan mlgandhavilepanadhraa
maanavibhsanahn verama sikkhpada samdiymi
8. uccsayanamahsayan verama sikkhpada samdiymi

3
,

. ,
. .
.
,
.

.
,
, ,
,
,

. -

( :), 8 .

ima ahagasamanngata
buddhapaatta uposatha,
imaca ratti imaca divasa
sammadeva abhirakkhitu samdiymi
( , :)

imni aha sikkhpadni


uposathaslavasena sdhuka katv
appamdena rakkhitabbni

8

.

imni aha sikkhpadni


uposathavasena manasikaritv sdhuka
appamdena rakkhitabbni
( :) ma bhante
( , :)

imni aha sikkhpadni


slena sugati yanti slena bhogasampad
slena nibbuti yanti tasm sla visodhaye
( :) sdhu!
3

...

,
8
.

,
, . ,

.
!

Оценить