Вы находитесь на странице: 1из 8

In our next edition, look out for:

 Small description of interesting event in our school - Initiation!


Initiation Its an
event for Class 10., made by Class 11. During all years this event has
been popular because students from Class 11. always created amazing
way how to devote Class 10. into new school-time, called - secondary
school!
 Unbelievable, but we will do this! Interview with people from Cyprus,
Norway, Italy and Lithuania!
Lithuania Project Comenius was one of the
brilliant experiences for us to improve our skills in communication by
other foreign languages...
 We dont mind school without them...our Teachers! Report about
Teachers day,
day the last day of September. Photos from the concert and
teachers impressions after it!

:
: (12)
: (12), (11), (11), (11)
: (12)
e-mail : 33vsk_skolas_avize@inbox.lv
!
!

!
1-12
! 18 - ,
( ).
, 1918 ,
.
, ,
. ,
! , , , ,
, !
102

10 !
,
!
!

, ,

, , - ,
!
11-12 !
(, ) !
102
21 !

- +
( !)

Msu sasniegumi
Sporta diena
Skaist ir rudens diena...
diena... Saule spd, vj p, lapas krt...K
krt...Kas
...Kas vartu
vartu bt skaistks un veselgks?
Izemot, protams, SPORTA DIENU!
Uzreiz
Uzreiz pc skolas skuma, 14. septembr,
septembr, notika Veselbas diena. Klases audzinatji kop ar saviem
brniem cnijs par 1. vietm. Katr paralel bija trs vietas, tpc
tpc sacensbas gars bija jutms! Pirmo
reizi aj gad 11.klases cnijs ar 10.klasi! Tas bija oti interesanti
interesanti un aizraujoi!
aizraujoi!
Liels paldies 12. klasm, kuri
kuri paldzja skolai
skolai organizt du paskumu!
Apsveicm ar uzvartajus - klases, kuras izcnja
izcnja 1.vietas,
1.vietas, tieam
tieam esat malai!
malai!

Msu svtki
Dzejas dienas
Katru gadu septembra vid Latvij tiek svintas Dzejas dienas. Bet vai js zint, kad ska
svint s dienas?
Pirmo reizi Dzejas dienas tika svintas 1965. gad, kad tika svinta Raia 100. dzimanas
diena. Kop t laika Dzejas dienas ir kuvuas par oti nozmgam dienm valsts mrog. Tiek
organizti daadi paskumi un konkursi, kas veltti Dzejas dienm.
Ar msu skola ievro o tradciju un katru gadu septembra vid svin Dzejas dienas. Skolni
veido projektus par dadiem izciliem latvieu rakstniekiem - tdiem, k Aleksandrs aks,
Imants Ziedonis, Rainis, Rdolfs Blaumanis un citiem. Notiek ar citi paskumi.
Dzejas dienas ir Latvijas simbols un tradcija. Katram Latvij dzvojoam cilvkam ir jzin,
kas ir Dzejas dienas, kpc ms ts svinam un katram noteikti ir jlepojas ar iem svtkiem!

To seno dziesmu - k lai viu saucu?


K vjos vrdos lai to saemu?
Kas pilda skanot tlo visumu?
Kas dien aust un riet, un vj ceas,
Kas grauj ar prkoiem un laukos klimst,
Kas zaos asnos ledum cauri eas, Kas katr mai skan, kur sri grimst,
Kur telpas klp jaunas saules dzimst.
Rainis

-

:


2.


, , ,1.

4.
3.
5.

1. , 0,5 . 7 , 9 , 6 8 .
2. . ,
.
3. . .
7 , 9 , 6 8 .
4. . . ,
, .
, "" , ,
,"" .
. ,
. .
, "" , ,
, .
5. . .
. - 5 - ,
4 . , ,
, .
.
.
!.
! !

!

- , , - .
,
.
,
.
()
)
, !
!

!
-
.

,
, ,
.

,
, .
:
!
!

, ,
,

.
,
, .
,
!? : -
!
- .
, , ,
. :
- , ?
- ! ,
.
- , ?
! , ,
, ,
! - ,
, . - .
- ?
-, , -, , ,
, , .
- , ,
- ?
- , ,
, .
- , !
, !
! ,
!


! . - ,
, . ?
? ! , , !
, .
! ,
! , ,
! , ! !

:
- :
..
..2
..2 .

Dzejas dienas - svar


svargkie dzejas sv
svtki
tki5
5 .

, !
!.
.3
.3 .

Sporta diena
diena - prieks bt kop.
kop.6
.6 .
.

...
...4
...4 .

!..
!..7
!..7 .