You are on page 1of 10

-

(
) .
,
, .

( 1980, . 3043; , , 1990, . 62; Wogiewicz 1993, . 54-59),

(, 1979). .
1.

, , ..
. ,
I. 1
. 2
" IA ( 1). ..
105 ( III, IV ),
( 1981, . 46-47). .. ( "
)

,

( 1964, . 5).

" IB-D
( )
:
,
,
, . (
1964, . 21:3; 1967, .
VI:5,17-19, VII:9; 1971, . 5:9;
1997, . 12:1,3).


(Wogiewicz 1993, . 55), ,.

: 1/ , , (Blosiu 1975, . 34:4;
1969, . 3:2; 1988, . 1:4-6); IC-D (): ,
(Diaconu 1969, . 10:16; 1994) (. 1:1-6).
1

. . (Schindler 1940;
Wogiewicz 1993).
2
, ,
. ( ..
) , .

216

. " (
) ,
VI -,
(Wogiewicz 1993, . 55).
, , .
,
(. 1:8).
" (
) ,
(Wogiewicz 1993, . 56).
(. 1:7). [. 143]
( )
(. 2:1-6).

,
IV - (. 2:7,8) (Wogiewicz 1993, .
13, . 10:3; 12:3; 13:1,2). (
)
- (Bichir
1984, . 34).
.


,
(. 3:1,3).
: I
, II
.
I,

, II
.


- ,
- .

(Godowski 1981, . 60-73).
( ); D, -
,
( VII Wogiewicz 1993, . 56).
,
.
I ,
2 2/1 (Godowski 1981, . :3-5; IV: 11);
(. 3:2).
, ,
(. 3:4). ,
;
(Dbrowska 1996,
. 118-119).
. , ,
217

. ,

. , ,
.


,
. ,
, ,
,
,
. (. 3:1) ( 1967,
. XV: 15; 1955, . 4:8, 8:11;
1960, . 26:7; 1974, .
1:1; 1987, . 30).
II, ,

.
(
1997b).

.


16 ( 1973).
, ,
,

.

,
,
.

,
.

( 1984, .
21). ( 2 . ..)

(Crian 1969, . LIX:l-2; LXVI:4;


CLXIV: 1,3,4; CLXV: 1-2,9; CLXVI:2-3,7),


(Bichir 1984, . 35, .
XXIV, LIX).

, ( 1975, . 107-109).
.

218


IX (. 5:1-3).

( 9-10) (. 4:1-3).
.
( , ..)

IX .

- [. 144] 4
( 1973) 1,6 (. 4:4).
,

,

( 1997).


. 14 16
,

(Dobrzanska
1980, . 122).

( )
.
, ..
,
(. 4:5,6).
: 1 ( ) 3 ; 2
; 3 ,
( ). 0,4-0,5 ,
0,17 . 1 2 1 .
.. .. ,
( 1) ,
-- (, 1979, . 161, .
12).
4 IX , XVI, XVII, XVIII (.
5:1-2,6) (Wogiewicz 1993, . 25, 26:1,2, 33:3, 34:6, 36:4; 1980, . 8:86).
, -
( 1971). ,
. -
(Bichir 1984, . 35, . XXI: 1,2; XXX: 14);
.
(. 5:5)
(Wogiewicz 1993, . 21:2; Kokowski 1993, . 1; , 1961, . 2:10).
XV (Wogiewicz 1993, . 57).
, (.
4:7-8). , : I
3

11 ( 1973).
;
( . . ).

219

; II . 2 7
. , .
,
"
( 1968; 1986, . 29:1).
( 16-19 ) -
, -, - (. 5:4,7) (Wogiewicz 1993, . 14:3;
33:3; 1980, . 11:27; , 1979, . 1). -,
(. 5:8) (Dbrowska 1996,
. 5a-b,d).
(. 6:1-2).

II (. 6:3-4)
(,
1979, . 163-164).
,

.

: 1
(-, ,
, ); 2
- (. 6:67).
IX (. 6:5),

.

.

-
,
.
1b ( XIX Wogiewicz 1993, . 19);
(Kokowski 1995,
. 86,102).
2.
..
(1964). 5 : I
- [. 145] , II , III -
, IV .
.
.
: ) , () ,
; ) , ,
.
,
5

.. "
, , , ( ) .
II III.

220

.

. ,
. ..
, : 450
, 125, " 6 13, " 10
( 1964, .303-308). -
, , , -, (
1986, . 150). ,
( 1963, . 4:1).

, , , ,
, . .
(, 1983).

, ( 1987, . 164-194; 1972, . 84;
1981). , , ,
, , , (. 4:8).
(, 1968; 1972) (. 4:7).

. , 2/1
,

(Wogiewicz 1993, . 27).
, .
- .
2
.

(Wogiewicz 1993, . 13:3; 25:3-4; Jaskanis, 1996, . , 17:6; 1980, .
27), , .

: ,
, . ,
. 7
3.
.
, ,
.
,
( ,
, , , ) ( - ...
1990, . 138-160; 231-238).
,
.[. 146]

6

, , , ,
, (Wogiewicz 1993, . 22-23)
(. . 7).
7
. , (
361, 2-3) ("), (J. Jaskanis, 1996,
. 42, 361:5).

221

. :
, , , , , , .
: , ;
, , .
: 1)
- , 2)
.

. ,
( IX ).
(,
).
,
.
( --)
,
.
, ,
.
, ,
, .
:
, (Bierbrauer 1989, . 45-70, . 1-3).
.
( ), 12 14 -,
, .. ,
,
.
,
.
; .

, ,
. , , .
.
,
,
.
4.
()
3 . -
, , ,
.
, , .
-
,
-.

( 1963, . 189-190, . 8; 1973; 1987, .
9:5). ,

222

8 (, , )
.

.
, ,
.

,
, . ,
( )
(Kokowski 1988). [. 147]
LITERATURA
AB
AM
PZP
SG

CA

Archaeologia Baltica (Ld)


Arheolologia Moldovei (Iasi)
Prahistoria Ziem Polskich, Wrocaw
Studia Gothica (Lublin)


Bichir Gh.
1984 Geto-dacii din Muntenia in epoca romana, Bucuresti
Bierbrauer V.
1989 Ostgermanische Oberschichtgrber der rmischen Kaiserzeit und des frhen Mittelalters, []
Peregrinatio Gothica (AB, VIII), 9-106
Blosiu .
1975 Necropola din secolul al IV-lea e.n. de la Lefcani (jud. Iasi), AM, . Vin, . 203-280
Crisan LH.
1969 Ceramica daco-getica cu speciale privire la Transilvania, Bucuresti
Dabrowska T.
1996 Uwagi ornamentyce ceramiki przeworskiej z wczesnego okresu wpyww rzymskich, SG, 1, 111-120
Diaconu Gh.
1969 Das Grberfeld von Mogosani (Kreis Dimbovita), Dacia, . 13, 367-402
Dobrzanska H.
1980 Zagadnienie datowania ceramiki toczonej w kulturze przeworskiej, AP, t. 24, z. 1, s. 87-152
Godlowski
1981 Kultura przeworska, [] PZP, . 5, Wrocaw i in., . 57-135
Jaskanis J.
1996 Cecele. Ein Grberfeld der Wielbark-Kultur in Ostpolen (Monumenta archaeologica barbarica), .
2, Krakow
Kokowski A.
1988 Ze studiw nad ceramik wykonan na kole w kulturze wielbarskiej, [] Kultura wielbarska w
modszym okresie rzymskim, . 1., Lublin 1988, . 157-176
1993 Trzynasty sezon badan stanowiska nr 15 w Maslomczu, gm. Hrubieszow, [] Sprawozdania z badan
terenowych Katedry Archeologii UMCS w 1992 roku, Lublin, 9-14
1995 Schtze der Ostgoten. Eine Ausstellung der MCS Universitt Lublin und des Landesmuseums
8


( , , -"",
).

223

Zamosc, Stuttgart
Schindler R.
1940 Die Besiedlungsgeschichte der Goten und Gepiden im unteren Weichselraum auf Grund der
Tongefe, Leipzig
Wogiewicz R.
1993 Ceramika kultury wielbarskiej midzy Baltykiem a Morzem Czarnym, Szczecin
..
1964 , , . 116, . 213-252
.., .., ..
1990 , [] ( ), , . 30-78
A.B. ( ..)
1968 , [] 1967 ., , .
172-176
1972 1969 , [] 1969 ., , . 210-214
..
1972 - II-V cm. ..

A.B.
1986 , []
- , , . 143-159
.., ..
1979
- ,
, . 20, . 147-168
..
1984 ' ,
..
1971 , , 3, 75-82
..
1967 ( .. .. ), , .
139, . 77-135
..
1964 1961 ., , 102, 1964, . 57-63
1973 ( .), CA, 3, . 240-243
..
1980 -,

[. 148]
..
1973 , , 12, . 80-87
1979 []
, , . 105-114.
1987 . , [] - I -
II . .., , . 26-41
1988 , [] V
-, . 4, , . 144-148
1991 -. , .
1997 [] , , . 77-78
1997b , []
Kultura przeworska, t., Lublin.
1997c , SG, 2
.., - ..
1991 , [] -
. , . 84-106
..
1971 , [] , . I,
, . 87-95

224

1976 ' , , 19, . 95-101


..
1985 . , , 50, . 75-80
1994 . , [] '
'. , , 3-4
..
1964 , CA, 4, . 202-207
1988 . ., [] , , . 5-97
E.H.
1991 , [] -. , . 10-26
..
1981 , []
(1974-1976.), , . 116-125
1986 . III-IV. ..
..
1969
1969 . HAH , 1968-70/13
..
1987 ,
- , 1990
.., ..
1961 III-IV . .. . , , . 3, . 89-114
.. ( ..)
1955 , CA, 24, . 282-316
1964 , , . 116, . 270-361
1967 , , . 139, .
205-237
1967b . , , . 139, . 5-27
1979 , CA, 3, . 155-170
1981 ', , 36, . 41-54
1983 , CA, 4, . 132-141
..
1963 III-IV. .. . - 1957-1959 ., CA, 2, . 178-191
1973 , []
. ,
, . 29-31
..
1960 , , . 82, . 253-301
..
1974 , , 14, . 62-72
..
1975 ( ),

..
1989 : ? [] Kultura wielbarska w modszym okresie
rzymskim, . 2, Lublin, . 196-215
[. 149]

[. 150-155]
. // 20 lat archeologii
w Masomczu. Lublin, 1998. S. 143-155

225