Вы находитесь на странице: 1из 7

1.

Registrul de procurri

,,PR
OGR
ES,,
SRL
/ DEMOBASE
,,PROGRES,, SRL 01.10.16 31.12.16
/ TVA20% ,

()

()


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 01.10.16 4567875 200765434788 ,,Petrom'' 4 000,00 4 000,00 800,00 800,00 4 800,00
0 0000000001 (01.10.16)
2 02.10.16 7565322 203465018900 "Bravo SRL" 10 000,00 10 000,00 2 000,00 2 000,00 12 000,00
1 0000000001 (02.10.16)
3 02.10.16 6753EB 300165200012 "Ingeras SRL" 160,00 160,00 32,00 32,00 192,00
3 0000000001 (02.10.16)
14 160,00 14 160,00 2 832,00 2 832,00 16 992,00

. Celpan Elena ___________________________________

4
2.Registrul de vnzri

,,
PR
OG
RE
S,,S
RL
/ DEMOBASE
,, PROGRES,, SRL 01.10.16 31.12.16TVA20%
/


()


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 03.10.16 0000000001 10230005345217 "Miod SRL" 10 400,00 10 400,00 2 080,00 2 080,00
0000000001 (03.10.16)
10 400,00 10 400,00 2 080,00 2 080,00

. Celpan Elena ___________________________________

5
3.Cartea de cas

6
4.Borderou de calcul

,,PROGRES,, SRL Cod fiscal:


DEMOBASE

Borderou de calcul nr 1 pentru 4 Trimestrul 2016

Indreptat spre Fondul de Asigurare Impozit pe


Subdiviziune / Salariat Salariu
achitare pensii medicala venit
Sold final 531.2 Informatie
1 Babara Cristina 9 672,73 9 672,73 580,36 435,27 1 113,68 7 543,42
2 Cocieru Alina 9 672,73 9 672,73 580,36 435,27 1 113,68 7 543,42
: 19 345,46 19 345,46 1 160,72 870,54 2 227,36 15 086,84

Conducatorul _____________________________
Munteanu Ion
Contabil-sef _____________________________
. Celpan Elena

7
5.Borderoul de plat

,,PROG
RES,,
SRL
Codul fiscal: DEMOBASE

Borderou de plata Nr.1


pentru plata salariului


4 Trimestrul 2016
Semnatura
Nr.
Nr. d/o Numele, prenumele Suma angajatului
matricol
/


0000001
1 Babara Cristina 7543,42
0
0000000
2 Cocieru Alina 7543,42
9
Total / : 15086,84

Total spre eliberare: Cincisprezece mii optzeci sase lei 84 baniConducatorul ____________________Munteanu I.

Contabil-sef ____________________ Celpan E.Eliberat:__________________

8

Soldul:________________Orderul de casa _________din ________

Casier:_______________ Data eliberarii "___"___________________

6. Balana de verificare a conturilor contabile


4 Trimestrul 2016
,,PROGRES,, SRL, DEMOBASE0 AUXILIAR 54 600,00 54 600,00
211 MATERIALE 95 000,00 4 000,00 99 000,00
213 OBIECTE DE MICA VALOARE SI SCURTA DURATA 160,00 160,00
217 MARFURI 10 000,00 8 000,00 2 000,00
221 CREANTE COMERCIALE 12 480,00 12 480,00
226 CREANTE ALE PERSONALULUI 1 368,72 1 310,72 58,00
241 CASA 400,00 15 294,84 -14 894,84
242 CONTURI CURENTE IN MONEDA NATIONALA 150 000,00 12 480,00 162 480,00
311 CAPITAL SOCIAL 200 000,00 200 000,00
511 CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT 100 000,00 100 000,00
521 DATORII COMERCIALE CURENTE 16 992,00 16 992,00

9
DATORII FATA DE PERSONAL PRIVIND RETRIBUIREA
531 MUNCII 38 690,92 38 690,92
533 DATORII PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SI MEDICALE 7 351,26 7 351,26
534 DATORII FATA DE BUGET 2 832,00 4 307,36 1 475,36
541 DATORII PRELIMINATE 870,54 870,54
611 VENITURI DIN VINZARI 10 400,00 10 400,00
711 COSTUL VINZARILOR 8 000,00 8 000,00
713 CHELTUIELI ADMINISTRATIVE 24 815,46 24 815,46
300 000,00 300 000,00 115 697,64 115 697,64 336 218,62 336 218,62

10

Вам также может понравиться